Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Martes, 11 de maio de 2021 Páx. 23526

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 78, do 24 de abril).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións indicadas no anexo desta resolución, concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 78, do 24 de abril), e da Orde do 26 de novembro de 2019 pola que se fai publica a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas da Orde do 1 de abril de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 231, do 4 de decembro).

Os programas de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal con cargo ás aplicacións 09.40.324C 470.5 e 09.40.324C 481.5 (código de proxecto 2015 00561).

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2021

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas
traballadoras en situación ou risco de exclusión social

Procedemento: TR356A

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Troco Solidario EIL

5.696,25

09.40.324C.470.5

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Arroupa EIL, S.L.U.

189.199,62

09.40.324C.470.5

Compostela Inserta EIL, S.L.

12.025,65

09.40.324C.470.5

Conservas Anaco EIL, S.L.

15.154,03

09.40.324C.470.5

Ahortas, EIL, S.L.

7.280,00

09.40.324C.470.5

Cormo Integral, S.L.U.

38.085,43

09.40.324C.470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral, S.L.U.

30.654,75

09.40.324C.470.5

Properdis EIL, S.L.U.

60.595,82

09.40.324C.470.5

Feito Pontevedra EIL, S.L.

6.012,83

09.40.324C.470.5

EIL Grupo Dill, S.L.

36.894,51

09.40.324C.470.5

Coroceiro EIL, S.L.U.

35.533,20

09.40.324C.470.5

Total concedido TR356A

437.132,09 €

Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais
do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social

Procedemento: TR356C

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Arroupa EIL, S.L.U.

21.000,00

09.40.324C 470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral, S.L.U.

15.865,41

09.40.324C 470.5

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

9.123,44

09.40.324C 481.5

Ahortas, EIL, S.L.

35.675,06

09.40.324C 470.5

Total concedido TR356C

81.663,91 €