Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Venres, 21 de maio de 2021 Páx. 25483

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 3 de maio de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de acondicionamento da LU-710, puntos quilométricos 0+000-4+500, de clave LU/17/103.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

Mediante a Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 11 de outubro de 2019 aprobouse provisionalmente o proxecto de construción de acondicionamento da LU-710, puntos quilométricos 0+000-4+500, de clave LU/17/103.10.

Este proxecto ten por obxecto a mellora da seguridade viaria na estrada LU-710, desde a intersección coa N-VI (p.q. 0+000) ata o enlace con A-6, unha vez cruzado o río Neira (aprox. p.q. 4+350), no termo municipal de Baralla (Lugo) completando o acondicionamento do trazado na lonxitude total da citada estrada. As actuacións principais son as seguintes: ampliación a unha calzada 6/7 (dous carrís de 3,0 m con beiravías de 0,50 m), mellora de curvas e disposición de sobrelargos, mellora da intersección coa N-VI, rehabilitación do firme e implantación de paradas de bus.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de trazado sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, se somete a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes, en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese o presente proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Lugo (rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo), na Casa do Concello Baralla (Evaristo Correa Calderón, 48, 27680 Baralla, Lugo). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2021

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Acondicionamento da LU-710 (p.q.) 0+000-4+500, de clave LU/17/103.10

Concello de Barralla.

Nº de

orde

Ref. catastral

Políg.

Parc.

Titular catastral

DNI

Superficie

catastral (m²)

Afeccións (m²)

Bens

Natur.

Clasif.

urb.

Subp.

Aprov./uso

Exprop.

Servid.

Ocup. temp.

Total

27-36-001

3409601PH4530N

34096

1

López del Río, Francisco

---

2.491

Solo sen edificar

Solo sen edificar

406

406

UR

SU

27-36-002

3310601PH4531S

33106

1

Fernández Gabino, Policarpo

***2991**

10.341

Residencial

Parcela construída sen división horizontal

465

465

35 ud

Árbore ornamental

UR

SU

27-36-003

3411208PH4531S

34112

8

Fernández González, Adelina

Fernández Fernández, Jorge

***8373**

***7492**

472

Residencial

Parcela construída sen división horizontal

98

98

UR

SU

27-36-004

3411209PH4531S

34112

9

G. López, S.L.

B27159474

275

Solo sen edificar

Solo sen edificar

4

4

UR

SU

27-36-005

3411210PH4531S

34112

10

Becerra López, Carlos

***5613**

1.772

Solo sen edificar

Solo sen edificar

222

111

333

UR

SU

27-36-006

3411211PH4531S

34112

11

Becerra López, Carlos

***5613**

1.159

Almacén, estac.

Parcela construída sen división horizontal

169

49

218

UR

SU

27-36-007

3411205PH4531S

34112

5

Becerra López, Carlos

***5613**

1.270

Residencial

Parcela construída sen división horizontal

23

23

UR

SU

27-36-008

3312704PH4531S

33127

4

Marrondo Montero, María Carmen

***1212**

55

Solo sen edificar

Solo sen edificar

30

30

UR

SU

27-36-009

3312703PH4531S

33127

3

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

410

Residencial

Parcela construída sen división horizontal

50

50

20 m

Muro de cachotería

UR

SU

27-36-010

3312706PH4531S

33127

6

López Fernández, Marina

Díaz Grandas, Vicente

***9502**

***2685**

467

Solo sen edificar

Solo sen edificar

19

19

UR

SU

27-36-011

3312705PH4531S

33127

5

Martínez Gómez, José Antonio

Martínez Gómez, Dolores

***0854**

***9502**

293

Solo sen edificar

Solo sen edificar

88

88

UR

SU

27-36-014

3211516PH4531S

32115

16

Méndez Villares, Manuel

***1502**

2.678

Residencial

Parcela construída sen división horizontal

62

62

UR

SU

27-36-014.1

3211512PH4531S

32115

12

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

720

Residencial

Parcela construída sen división horizontal

41

41

UR

SU

27-36-015

3211508PH4531S

32115

8

Fernández Méndez, Manuel Adrián

3.731

Solo sen edificar

Solo sen edificar

596

596

UR

SU

27-36-017

3211506PH4531S

32115

6

Martínez Gómez, Dolores

Martínez Gómez, José Antonio

***9502**

***0854**

432

Solo sen edificar

Solo sen edificar

62

62

30 m

Muro de cachotería

UR

SU

27-36-018

3412301PH4531S

34123

1

López Martínez, Darío

***1774**

2.727

Solo sen edificar

Solo sen edificar

297

297

UR

SU

27-36-019

27036A05900005

59

5

Fernández González, Adelina

Fernández Fernández, Jorge

***8373**

***7492**

1.792

Agrario

C-labor ou labradío secaño

72

72

RU

SNU

27-36-020

27036A05900004

59

4

Núñez Martínez, Jesús

***9969**

1.322

Agrario

Pd-prados ou pradarías

48

48

RU

SNU

27-36-021

27036A05900320

59

320

López Martínez, Darío

***1774**

2.513

Agrario

Mm-piñeiral madeireira

234

234

234 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-022

27036A05900321

59

321

Rodríguez Santín, Luis

***6022**

2.026

Agrario

Mt-matogueira

76

76

RU

SNU

27-36-023

27036A05900322

59

322

Méndez Arias, Senén Manuel

***2242**

9.494

Agrario

Fg-carballeira

113

113

113 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-024

27036A05900400

59

400

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

1.879

A

Agrario

Mt-matogueira

36

36

RU

SNU

27-36-024

27036A05900400

59

400

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

5.527

B

Agrario

Fg-carballeira

8

8

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-025

27036A05900401

59

401

Fernández Capón, Jesús

***3918**

11.575

Agrario

Eu-eucaliptus

91

91

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-026

27036A05900039

59

39

Fernández Rodríguez, Alejandro

***7769**

27.789

Agrario

Eu-eucaliptus

52

52

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-027

27036A05900324

59

324

Méndez Arias Senén Manuel

Méndez Arias, María del Carmen

Méndez Arias, María

Méndez Arias, María Luisa

***2242**

***2743**

***4946**

***4956**

3.055

Agrario

Mt-matogueira

72

72

RU

SNU

27-36-028

27036A05900325

59

325

Martínez Pombo, Asunción

***0856**

2.283

Agrario

Mt-matogueira

59

59

RU

SNU

27-36-029

27036A05900326

59

326

Fernández Núñez, Luis

***8777**

1.824

Agrario

Mt-matogueira

61

61

RU

SNU

27-36-030

27036A05900327

59

327

De Arriba Río, José Manuel

***1154**

2.286

Agrario

Mt-matogueira

170

170

RU

SNU

27-36-031

27036A05900330

59

330

López Fernández, Julia Inés

***5156**

2.032

Agrario

Mt-matogueira

76

76

RU

SNU

27-36-032

27036A05900331

59

331

López Martínez, Darío

***1774**

3.886

Agrario

Mt-matogueira

120

120

RU

SNU

27-36-033

27036A05900332

59

332

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

7.761

Agrario

Mt-matogueira

2

2

RU

SNU

27-36-034

27036A05900343

59

343

Fernández Méndez, Adrián

------

963

Agrario

Fc-castiñeiral

142

142

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-035

27036A05900344

59

344

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

159

Agrario

Fc-castiñeiral

22

22

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-036

27036A05900345

59

345

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

7.238

Agrario

Fc-castiñeiral

34

34

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-037

27036A05900358

59

358

Martínez Pombo, Asunción

***0856**

2.259

Agrario

Mt-matogueira

117

117

RU

SNU

27-36-038

27036A05900359

59

359

Río Vázquez, Mercedes

***9510**

3.160

Agrario

Mt-matogueira

364

364

RU

SNU

27-36-039

27036A05900372

59

372

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

1.142

Agrario

Mt-matogueira

125

125

RU

SNU

27-36-040

27036A05900373

59

373

Martínez Pombo, Asunción

***0856**

788

Agrario

Mt-matogueira

59

59

RU

SNU

27-36-041

27036A05900374

59

374

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

1.390

Agrario

Mt-matogueira

78

78

RU

SNU

27-36-042

27036A05900376

59

376

Fernández Vázquez, Inés

***0209**

855

Agrario

Mt-matogueira

11

11

RU

SNU

27-36-043

27036A05900377

59

377

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

2.794

Agrario

Mt-matogueira

28

28

RU

SNU

27-36-044

27036A05900423

59

423

Martínez Pombo, Asunción

***0856**

9.031

Agrario

Fg-carballeira

813

99

912

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-045

27036A05900398

59

398

Monte Comunal de Veciños de Baralla

-------

11.914

A

Agrario

Mt-matogueira

247

51

298

RU

SNU

27-36-045

27036A05900398

59

398

Monte Comunal de Veciños de Baralla

-------

5.226

B

Agrario

Fg-carballeira

112

112

112 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-046

27036A05900399

59

399

Fernández Vázquez, Inés

***0209**

2.949

Agrario

Fg-carballeira

24

24

24 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-047

27036A05900124

59

124

Vázquez Martínez, Emilio

***2220**

5.300

Agrario

Mt-matogueira

98

98

RU

SNU

27-36-048

27036A05900139

59

139

Correa Polanco, María Asunción

***0802**

7.962

Agrario

Mt-matogueira

278

278

RU

SNU

27-36-049

27036A05900141

59

141

Correa Polanco, María Asunción

***0802**

3.258

Agrario

Mt-matogueira

103

103

RU

SNU

27-36-050

27036A05900142

59

142

Correa Polanco, María Asunción

***0802**

712

Agrario

Mt-matogueira

41

41

RU

SNU

27-36-051

27036A05900157

59

157

Méndez Arias Senén Manuel

Méndez Arias, María del Carmen

Méndez Arias, María

Méndez Arias, María Luisa

***2242**

***2743**

***4946**

***4956**

655

Agrario

Mt-matogueira

200

200

RU

SNU

27-36-052

27036A05900158

59

158

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

7.883

Agrario

Mt-matogueira

270

270

RU

SNU

27-36-053

27036A05900419

59

419

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

3.497

Agrario

Mb-monte baixo

101

101

RU

SNU

27-36-054

27036A05900162

59

162

Méndez Rodríguez, María del Pilar

***9892**

597

C

Agrario

Fc-castiñeiral

45

45

45 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-055

27036A05900163

59

163

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

3.330

A

Agrario

Pd-prados ou pradarías

23

23

RU

SNU

27-36-055

27036A05900163

59

163

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

865

C

Agrario

Fc-castiñeiral

54

54

54 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-056

27036A05900164

59

164

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

4.305

A

Agrario

Pd-prados ou pradarías

149

149

RU

SNU

27-36-057

27036A05900165

59

165

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

687

Agrario

Mt-matogueira

45

45

RU

SNU

27-36-058

27036A05900189

59

189

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

3.943

Agrario

Pd-prados ou pradarías

3

3

RU

SNU

27-36-059

27036A05900188

59

188

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

6.068

A

Agrario

Pd-prados ou pradarías

392

392

RU

SNU

27-36-059

27036A05900188

59

188

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

2.306

B

Agrario

Fg-carballeira

96

96

96 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-060

27036A05900236

59

236

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

2.494

Agrario

Fc-castiñeiral

382

382

382 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-061

27036A05900263

59

263

Fernández Fernández, María Alsira

García Pardo, Jesús Ángel

Méndez Rodríguez, María del Pilar

Fernández Fernández, Manuel

***6019**

***3129**

***9892**

***0394**

8.292

Agrario

Fc-castiñeiral

52

52

52 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-062

27036A05900267

59

267

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

2.537

B

Agrario

Fc-castiñeiral

248

248

248 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-063

27036A05800813

58

813

Rodríguez Santín, Luis

***6022**

965

B

Agrario

Fc-castiñeiral

54

54

54 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-064

27036A05800828

58

828

Pérez Ferreiro, Carmen

***9883**

1.421

Agrario

Fc-castiñeiral

412

412

412 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-065

27036A05800829

58

829

Martínez Pombo, Asunción

***0856**

801

Agrario

Fc-castiñeiral

160

160

160 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-066

27036A05800830

58

830

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

------

1.051

Agrario

Fc-castiñeiral

96

96

96 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-067

27036A05801019

58

1019

Pérez Capón, María Felisa

***6014**

191

Agrario

Fc-castiñeiral

19

19

19 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-068

27036A05801009

58

1009

Capón Fernández, María Carmen

***2825**

215

Agrario

Fc-castiñeiral

21

21

21 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-069

27036A05800831

58

831

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

404

Agrario

Fc-castiñeiral

44

44

44 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-070

27036A05800832

58

832

Resco Fernández, Víctor

***1034**

1.056

A

Agrario

Pd-prados ou pradarías

132

132

32 m

Aramado

RU

SNU

27-36-071

27036A05800833

58

833

Fernández González, Adelina

Fernández Fernández, Javier Enrique

***8373**

***2121**

2.007

A

Agrario

Pd-prados ou pradarías

174

1.832

2.006

60 m

Aramado

RU

SNU

27-36-072

27036A05800834

58

834

Méndez Villares, Manuel

***1502**

1.065

A

Agrario

Mt-matogueira

8

8

RU

SNU

27-36-073

27036A05801028

58

1028

Resco Fernández, Víctor

***1034**

561

Agrario

Mt-matogueira

112

112

RU

SNU

27-36-074

27036A05800836

58

836

Pérez Ferreiro, Carmen

***9883**

318

Agrario

Fc-castiñeiral

8

8

8 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-075

27036A05800837

58

837

Capón Fernández, María Carmen

***2825**

1.313

Agrario

Fc-castiñeiral

11

11

11 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-076

27036A05800838

58

838

López Martínez, Darío

***1774**

636

Agrario

Fc-castiñeiral

4

4

4 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-077

27036A05800839

58

839

Vázquez Fernández, Policarpo

-------

1.368

Agrario

Fc-castiñeiral

11

11

11 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-078

27036A05800840

58

840

Gómez Ramos, María Olga

***8286**

1.085

Agrario

Fc-castiñeiral

14

14

14 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-079

27036A05800841

58

841

Villares Fernández, María del Carmen

***7062**

719

Agrario

Fc-castiñeiral

18

18

18 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-080

27036A05800842

58

842

Méndez Villares, Manuel

***1502**

2.596

Agrario

Fc-castiñeiral

169

169

169 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-081

27036A05800843

58

843

Fernández Núñez, María Elena

***9519**

2.200

Agrario

Fc-castiñeiral

149

149

149 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-083

27036A05800825

58

825

Villares Rodríguez, Pilar

***0856**

1.227

Agrario

Fg-carballeira

571

571

571 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-084

27036A05801014

58

1014

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

731

Agrario

Ri-árbores de ribeira

26

26

RU

SNU

27-36-085

27036A05800820

58

820

Méndez Villares, Manuel

***1502**

2.334

B

Agrario

Fg-carballeira

772

772

772 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-086

27036A05800816

58

816

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

6.336

B

Agrario

Fg-carballeira

1.161

1.161

1.161 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-087

27036A05801013

58

1013

Méndez Arias Senén Manuel

***2242**

4.711

Agrario

Ri-árbores de ribeira

733

733

RU

SNU

27-36-088

27036A05800815

58

815

López Fernández, Eduardo Fermín

***3583**

1.404

Agrario

Pr-prado ou pradarías de regadío

437

437

RU

SNU

27-36-089

27036A05800814

58

814

Pérez Ferreiro, Josefa

***0885**

2.401

Agrario

Ri-árbores de ribeira

592

592

RU

SNU

27-36-090

27036A05800249

58

249

Díaz Gómez, Josefa

***9983**

2.048

Agrario

Fg-carballeira

148

148

148 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-091

27036A05800430

58

430

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

8.203

A

Agrario

Pr-prado ou pradarías de regadío

221

221

RU

SNU

27-36-091

27036A05800430

58

430

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

3.593

B

Agrario

Fg-carballeira

1.744

1.744

1.744 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-092

27036A05800432

58

432

Martínez Gómez, José Antonio

Martínez Gómez, Dolores

Martínez Gómez, María Inés

***0854**

***9502**

***9864**

867

Agrario

Fg-carballeira

168

168

168 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-093

27036A05800433

58

433

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

5.617

Agrario

Pr-prado ou pradarías de regadío

996

996

RU

SNU

27-36-094

27036A05800434

58

434

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

3.793

A

Agrario

Pr-prado ou pradarías de regadío

814

814

RU

SNU

27-36-094

27036A05800434

58

434

García Pardo Jesús Ángel

***3129**

592

B

Agrario

Ri-árbores de ribeira

6

6

RU

SNU

27-36-095

27036A03500434

35

434

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

203

Agrario

Fg-carballeira

7

7

7 m²

Árbores madeireiras

RU

SNU

27-36-096

27036A03501065

35

1065

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

202

Agrario

Ri-árbores de ribeira

76

76

RU

SNU

27-36-097

27036A03500273

35

273

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

1.574

Agrario

Pd-prados ou pradarías

746

746

RU

SNU

27-36-098

27036A03500247

35

247

López Fernández, Pilar

***9957**

1.080

Agrario

Mt-matogueira

267

267

RU

SNU

27-36-099

27036A03500275

35

275

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

1.612

Agrario

Pd-prados ou pradarías

1.233

1.233

RU

SNU

27-36-100

27036A03500276

35

276

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

1.145

Agrario

Pd-prados ou pradarías

2

2

RU

SNU

27-36-101

27036A03500277

35

277

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

1.322

Agrario

Pd-prados ou pradarías

240

240

RU

SNU

27-36-103

27036A03500278

35

278

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

3.057

A

Agrario

Pd-prados ou pradarías

304

304

RU

SNU

27-36-103

27036A03500278

35

278

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

1.978

B

Agrario

Ri-árbores de ribeira

289

289

RU

SNU

27-36-104

27036A03501011

35

1011

Fernández Ares, Ramón

***9940**

219

Agrario

Ri-árbores de ribeira

65

65

RU

SNU

27-36-105

27036A03501010

35

1010

Fernández Abelleira, Aurora

***9514**

485

Agrario

Ri-árbores de ribeira

89

89

RU

SNU

27-36-106

27036A03501009

35

1009

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

750

Agrario

Ri-árbores de ribeira

130

130

RU

SNU

27-36-107

27036A03501008

35

1008

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

555

Agrario

Ri-árbores de ribeira

109

109

RU

SNU

27-36-108

27036A03501007

35

1007

Pérez Álvarez, Pilar

***7075**

410

Agrario

Ri-árbores de ribeira

114

114

RU

SNU

27-36-109

27036A03501006

35

1006

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

558

Agrario

Ri-árbores de ribeira

159

159

RU

SNU

27-36-110

27036A03501005

35

1005

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

1.380

Agrario

Ri-árbores de ribeira

275

275

RU

SNU

27-36-111

27036A03501070

35

1070

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

-------

6.939

Agrario

Ri-árbores de ribeira

515

515

RU

SNU

27-36-112

27036A03501064

35

1064

Calderón González, María Lucía

Fernández Calderón, Francisco Jesús

***4608**

***1198**

2.313

Agrario

Pr-prado ou pradarías de regadío

99

99

RU

SNU

27-36-113

27036A06000011

60

11

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

5.791

Agrario

Mt-matogueira

5

5

RU

SNU

27-36-114

27036A06000010

60

10

Méndez Rodríguez, María del Pilar

***9892**

5.330

Agrario

Mt-matogueira

47

47

RU

SNU

27-36-115

27036A06000009

60

9

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

4.774

Agrario

Mt-matogueira

55

55

RU

SNU

27-36-116

27036A06000008

60

8

Fernández Ares, Ramón

***9940**

1.514

Agrario

Mt-matogueira

5

5

RU

SNU

27-36-117

27036A06000007

60

7

Fernández Abelleira, Aurora

Rodríguez Ramos, Alfredo

***9514**

***6091**

4.229

Agrario

Mt-matogueira

52

52

RU

SNU

27-36-118

27036A06000006

60

6

Fernández Fernández, María Alsira

***6019**

6.098

Agrario

Mt-matogueira

104

104

RU

SNU

27-36-119

27036A06000005

60

5

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

4.979

Agrario

Mt-matogueira

94

94

RU

SNU

27-36-120

27036A06000003

60

3

Pérez Álvarez, Pilar

***7075**

1.698

Agrario

Mt-matogueira

62

62

RU

SNU

27-36-121

27036A06000002

60

2

Fernández Fernández, Manuel

***0394**

6.151

Agrario

Mt-matogueira

119

119

RU

SNU

27-36-122

27036A06000001

60

1

García Pardo, Jesús Ángel

***3129**

9.134

Agrario

Mt-matogueira

118

118

RU

SNU

27-36-123

27036A06000081

60

81

Fernández Tourón, Elena Carmen

***0475**

14.110

Agrario

Mt-matogueira

463

463

RU

SNU

27-36-124

27036A06000082

60

82

Fernández González, Manuel

***2407**

27.691

Agrario

Mt-matogueira

460

71

531

RU

SNU

27-36-125

27036A06000083

60

83

Díaz Fernández, Oliva

***9537**

14.438

Agrario

Mt-matogueira

104

15

119

RU

SNU

27-36-126

27036A06000084

60

84

Santiso Eiranova, Antonio

***2405**

100.553

Agrario

Mt-matogueira

1.157

1.157

RU

SNU