Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 3 de xuño de 2021 Páx. 27466

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Cultura, pola que se procede á publicación da relación dos beneficiarios e do importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 20 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CT130A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade no Diario Oficial de Galicia ás axudas concedidas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade ao abeiro da Orde do 20 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, e que figuran como anexo a esta resolución.

Finalidade da axuda: a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.

Persoas beneficiarias: entes locais e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado ao arquivamento e que custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Aplicacións orzamentarias:

– 10.40.432A.760.0: 110.000 € (cento dez mil euros).

– 10.40.432A.781.0: 35.000 € (trinta e cinco mil euros).

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2021

Anxo M. Lorenzo Suárez
Secretario xeral de Cultura

ANEXO

10.40.432A.760.1 Entes locais.

Expediente

Solicitante

Contía prox.

Contía solicitada

Total puntos

2021/14

Irixoa

3.993,00 €

3.194,40 €

10,00

2021/38

Antas de Ulla

2.753,62 €

2.202,89 €

10,00

2021/34

Abadín

16.690,74 €

6.000,00 €

9,89

2021/7

Avión

12.159,85 €

6.000,00 €

9,32

2021/13

Zas

7.986,00 €

3.993,00 €

9,29

2021/24

A Pontenova

8.000,03 €

6.000,00 €

9,21

2021/23

As Pontes de García Rodríguez

15.480,00 €

6.000,00 €

8,77

2021/36

Muxía

8.712,00 €

6.000,00 €

8,47

2021/5

Cervantes

8.000,00 €

6.000,00 €

8,21

2021/9

Oroso

8.000,00 €

6.000,00 €

8,21

2021/21

Taboada

7.500,00 €

5.625,00 €

8,21

2021/6

A Teixeira

7.500,00 €

6.000,00 €

8,00

2021/20

Coles

5.000,00 €

4.000,00 €

8,00

2021/41

Pol

7.200,00 €

5.760,00 €

8,00

2021/37

Ordes

10.268,29 €

6.000,00 €

7,90

2021/29

Abegondo

8.643,28 €

5.943,28 €

7,48

2021/22

Betanzos

8.712,00 €

6.000,00 €

7,48

2021/10

Dumbría

7.986,00 €

3.833,28 €

7,37

2021/1

Padrón

8.000,00 €

6.000,00 €

7,21

2021/25

Rois

8.000,00 €

6.000,00 €

7,21

2021/12

Guitiriz

17.969,95 €

3.448,15 €

7,00

10.40.432A.781.0 Entidades privadas sen fin de lucro.

Expediente

Solicitante

Contía prox.

Contía solicitada

Total puntos

2021/7

Fundación Manuel María

11.000,00 €

6.000,00 €

6,58

2021/4

Fundación Marco

5.255,90 €

4.204,00 €

6,53

2021/3

Fundación Penzol

3.125,00 €

1.875,00 €

6,24

2021/6

Fundación Exponav

12.537,78 €

6.000,00 €

6,00

2021/9

Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar (Funpromar)

7.500,00 €

6.000,00 €

5,00

2021/10

Asociación de Armadores de Buques de Pesca Marín

8.712,00 €

6.000,00 €

4,69

2021/5

Adega, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia

8.000,03 €

4.921,00 €

4,31