Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 4 de xuño de 2021 Páx. 27657

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo).

En cumprimento do sinalado na base sétima da Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo) pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo, ante os cales deberán actuar as persoas aspirantes admitidas á realización das probas do proceso selectivo. Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de cinco días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Os presidentes ou presidentas adoptarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Ao tribunal nº 1 da especialidade de Inglés do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas asignáraselle o persoal aspirante pola quenda de acceso do subgrupo A1 ao A1 e o persoal opositor da quenda libre que proceda.

Terceiro. Para as especialidades de Danza Clásica e de Danza Contemporánea do corpo de profesores de música e artes escénicas haberá un único tribunal.

Cuarto. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente.

Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño), e deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2021

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo de 2020).
Servizo Primaria.

597-Mestres

597031-Educación Infantil

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4932**

Rial Rial, Ana María

Vogal titular 1

***3057**

Pena Sánchez, Iván

Vogal titular 2

***5942**

Ferreño Montero, Macarena

Vogal titular 3

***9882**

Souto Pan, Beatriz

Vogal titular 4

***8186**

González González, Cristina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8723**

Vázquez López, Xalo

Vogal suplente 1

***6484**

Rouco Ferreiro, Javier Francisco

Vogal suplente 2

***1381**

Rodríguez Díaz, Marina

Vogal suplente 3

***3828**

Caamaño Sánchez, Noa

Vogal suplente 4

***5280**

Patiño Núñez, Lorena Aitana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1790**

Gayoso Ponte, Javier

Vogal segundo suplente 2

***0008**

Suárez Fuentetaja, Raquel

Vogal segundo suplente 3

***3371**

Bandín Lamas, María

Vogal segundo suplente 4

***8007**

Méndez Orosa, Beatriz

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5634**

Graña Pérez, María Isabel

Vogal titular 1

***9333**

Meijide Cao, Manuel Ángel

Vogal titular 2

***0270**

García Pena, Ariadna

Vogal titular 3

***1728**

Fernández González, María Cristina

Vogal titular 4

***3617**

Rodríguez Grela, Verónica

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3696**

Doval Pociña, María Beatriz

Vogal suplente 1

***3513**

Castro Lago, Álvaro

Vogal suplente 2

***6816**

Corcoba Martínez, Raquel

Vogal suplente 3

***8572**

Fernández Calvo, Adela María

Vogal suplente 4

***6270**

Cagigao Bautista, Alejandra

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5822**

Lombardía Díaz, Rafael

Vogal segundo suplente 2

***5907**

Seijas Morandeira, María Isabel

Vogal segundo suplente 3

***2108**

López Arias, María Pilar

Vogal segundo suplente 4

***1420**

Romero Mouriño, María Luisa

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6279**

Pardo Costa, Gutier

Vogal titular 1

***9933**

Zapata Trillo, Juan Luis

Vogal titular 2

***7276**

Espiño Fuentes, Vanesa

Vogal titular 3

***3778**

Bustabad Ferro, María

Vogal titular 4

***2717**

Varela Losada, Salvia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1665**

Barros Castro, Teresa

Vogal suplente 1

***2911**

Cabana Graña, Diego

Vogal suplente 2

***1420**

García Darriba, Nazareth

Vogal suplente 3

***2781**

García Pita, María José

Vogal suplente 4

***0291**

Fernández Polo, María del Mar

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1289**

López Souto, Pilar Begoña

Vogal segundo suplente 2

***2622**

Rodríguez Calleja, Silvia

Vogal segundo suplente 3

***7922**

Fernández Rego, Sonia María

Vogal segundo suplente 4

***6192**

Corrales Ferreiro, Lis María

Tribunal 4 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1061**

Fernández Fernández, Carlos

Vogal titular 1

***1370**

Pérez Amor, Álvaro

Vogal titular 2

***1873**

García Cerqueiro, Marinely

Vogal titular 3

***9068**

Mayoral Míguez, María Elvira

Vogal titular 4

***4666**

Batán López, Eva

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1843**

Vázquez Rodríguez, Elena

Vogal suplente 1

***1487**

Varela Vieites, Gregorio

Vogal suplente 2

***0494**

Garrote Díaz, Mercedes

Vogal suplente 3

***5222**

Álvarez Linares, Beatriz

Vogal suplente 4

***5719**

Añón Pena, Inés Margarita

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6479**

Garrido Vázquez, Sonia

Vogal segundo suplente 2

***7751**

Vázquez Barreiro, María del Carmen

Vogal segundo suplente 3

***4127**

López Pereira, Tania

Vogal segundo suplente 4

***6610**

Filgueiras Fachal, Adela María

Tribunal 5 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3820**

Mosquera Silva, María Begoña

Vogal titular 1

***2436**

París Lago, Ramón Bernardo

Vogal titular 2

***5141**

Ambrosio Elejalde, Naiara

Vogal titular 3

***0771**

Vázquez-Gundín Paz, Julia

Vogal titular 4

***1453**

Suárez González-Valles, María Eugenia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6524**

Alfeirán Rodríguez, María Agripina

Vogal suplente 1

***2556**

Pose Martínez, Fernando

Vogal suplente 2

***6137**

Iglesias Sousa, Alba

Vogal suplente 3

***4239**

González Devesa, Mónica

Vogal suplente 4

***6881**

Fernández Andón, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2188**

Marín Villaverde, Monserrat

Vogal segundo suplente 2

***9993**

Díaz Castiñeira, Carmen José

Vogal segundo suplente 3

***7047**

González Díaz, Nuria

Vogal segundo suplente 4

***0134**

Pérez Longueira, Sandra

Tribunal 6 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3336**

Infante Vaamonde, Ana María

Vogal titular 1

***1000**

Quintela Cuiña, Fernando

Vogal titular 2

***3219**

Naveiro Garabato, Sonia

Vogal titular 3

***2710**

Prieto Félix, Eugenia

Vogal titular 4

***8612**

López Rama, Lucía

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0385**

Martínez Salgado, Raquel

Vogal suplente 1

***7870**

Ríos Liz, Yago

Vogal suplente 2

***7434**

Ferreiro Vilar, María Eugenia

Vogal suplente 3

***1404**

Riveiro Poisa, Iria

Vogal suplente 4

***4495**

Varela Rama, Sara

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2965**

Vázquez Pena, Beatriz

Vogal segundo suplente 2

***1255**

Fente López, Susana

Vogal segundo suplente 3

***0167**

Fernández Pérez, Lara

Vogal segundo suplente 4

***2045**

Noya Peña, Paula

Tribunal 7 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9664**

Vázquez Rivera, Susana

Vogal titular 1

***1513**

Fariña Barreiro, Santiago

Vogal titular 2

***5150**

Pallas Calviño, María Noelia

Vogal titular 3

***3469**

Martínez Bouza, Margarita

Vogal titular 4

***9296**

Rodríguez Ruiz, Lidia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2305**

Reigia Regueira, Sonia

Vogal suplente 1

***6152**

Prieto Pernas, Xoán Xosé

Vogal suplente 2

***5146**

Otero Fernández, María Teresa

Vogal suplente 3

***2270**

Martínez Mosquera, María

Vogal suplente 4

***7624**

Estévez Sixto, Susana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0544**

Parapar Paz, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***1466**

Carro Vázquez, Eva María

Vogal segundo suplente 3

***6153**

Suárez González-Sierra, Sabela

Vogal segundo suplente 4

***6682**

Veleiro Tenreiro, María Belén

Tribunal 8 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9118**

Varela Tembra, Juan José

Vogal titular 1

***9553**

Carreja López, Orlando

Vogal titular 2

***5876**

Rebollo Ugidos, María Inés

Vogal titular 3

***7523**

Couto Lema, Paula

Vogal titular 4

***5440**

Lantes Rivera, Noelia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0032**

Brandariz Castro, Sandra

Vogal suplente 1

***7505**

Cadarso Vázquez, Santiago

Vogal suplente 2

***1229**

Vázquez Fernández, Lía

Vogal suplente 3

***8300**

Cebrián Paz, Ofelia

Vogal suplente 4

***3732**

Rodríguez González, Miriam

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7872**

López Prego, María José

Vogal segundo suplente 2

***0347**

Parga Herva, Fátima

Vogal segundo suplente 3

***6800**

Blanco Sánchez, María Teresa

Vogal segundo suplente 4

***9741**

Abeledo Álvarez, Laura

Tribunal 9 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8013**

Bello Lozano, Ana

Vogal titular 1

***3862**

Pérez Casas, José Ricardo

Vogal titular 2

***5483**

López Fernández, Natalia

Vogal titular 3

***7246**

Fernández Diéguez, Tania

Vogal titular 4

***5168**

Sanjurjo Gayoso, María Remedios

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7994**

López Gómez, Sandra

Vogal suplente 1

***8636**

Suárez Becerra, Adrián

Vogal suplente 2

***7901**

Saavedra Rodríguez, Ana Belén

Vogal suplente 3

***5832**

Doamo Rodríguez, María de los Ángeles

Vogal suplente 4

***3027**

Deiros González, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7618**

Montero Formoso, Jorge Juan

Vogal segundo suplente 2

***2894**

Salgado Rey, María Antonia

Vogal segundo suplente 3

***2743**

Méndez Arias, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***3463**

López Abel, Eva

Tribunal 10 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5142**

Meilán Fuentes, Marta

Vogal titular 1

***3566**

Rodríguez Vila, David

Vogal titular 2

***3636**

Ansuar García, Paula

Vogal titular 3

***6677**

Llenderrozas González, Carmen

Vogal titular 4

***2852**

Fernández Cabado, Ana María Lourdes

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7367**

Rivera Rodríguez, Teresa

Vogal suplente 1

***6826**

Gallardo Amiama, Óscar

Vogal suplente 2

***7352**

Graña Iglesias, Carmen Adela

Vogal suplente 3

***1144**

Darriba Núñez, María Aurora

Vogal suplente 4

***9895**

Trasancos Soto, Raquel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3344**

Gómez Rodríguez, María Elvira

Vogal segundo suplente 2

***0876**

Ferreiro Baamonde, Mercedes

Vogal segundo suplente 3

***1342**

Ojea Ojea, Paz

Vogal segundo suplente 4

***6066**

Gallego Pérez, María Cruz

Tribunal 11 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4679**

Fojón Regueiro, María Jesús

Vogal titular 1

***2551**

Moreda Núñez, José Francisco

Vogal titular 2

***5309**

Goyanes Somoza, María do Carmen

Vogal titular 3

***8043**

Santalla Vázquez, María Oliva

Vogal titular 4

***8192**

Justo Villar, María José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4114**

Barreiro Pérez, Livia

Vogal suplente 1

***5445**

Fernández Mosquera, Rogelio

Vogal suplente 2

***4817**

Losada Suárez, María Celia

Vogal suplente 3

***3633**

Lastra Álvarez, María Dolores

Vogal suplente 4

***0332**

Ruiz Ben, María Dolores

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6734**

García Fernández, Lorena

Vogal segundo suplente 2

***1292**

García Méndez, Josefina

Vogal segundo suplente 3

***1830**

Cotarelo Fernández, Belén

Vogal segundo suplente 4

***4672**

Fernández Fernández, Ángela

Tribunal 12 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3519**

Silva González, María Idalia

Vogal titular 1

***9432**

Riveira Cabaleiro, José Ángel

Vogal titular 2

***8024**

Ramos Couso, Beverly

Vogal titular 3

***9857**

Gil Basanta, Mónica

Vogal titular 4

***1902**

Agromartín Busto, María Inés

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2214**

Fernández Santiso, María Ana

Vogal suplente 1

***9467**

Pedre Otero, Bruno

Vogal suplente 2

***1102**

Sánchez Galán, Purificación

Vogal suplente 3

***5010**

Vázquez Teijeiro, María Isabel

Vogal suplente 4

***8230**

Gómez Pardo, Lina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4240**

Prado Pérez, Elva

Vogal segundo suplente 2

***1187**

Castro Castro, María Luz

Vogal segundo suplente 3

***2935**

Barcia Magadán, María Isabel

Vogal segundo suplente 4

***6400**

Pernas Cociña, María Jesús

Tribunal 13 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5739**

García Lorenzo, Xoán Bieito

Vogal titular 1

***5190**

Carreira López, Manuel

Vogal titular 2

***9421**

Mera Núñez, Elena María

Vogal titular 3

***9951**

Fernández Novo, Rocío

Vogal titular 4

***4079**

Prieto Vigo, Nuria

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4560**

Moreira Graña, Marta

Vogal suplente 1

***3865**

Hermida Otero, Daniel

Vogal suplente 2

***5193**

Armesto López, María

Vogal suplente 3

***7777**

Muries Fernandez, María Ángeles

Vogal suplente 4

***2033**

Fernández Vázquez, Ma Pilar

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7251**

García Novo, María Luisa

Vogal segundo suplente 2

***4846**

Martínez Álvarez, María de los Milagros

Vogal segundo suplente 3

***9590**

Prieto Villar, María Belén

Vogal segundo suplente 4

***5424**

Yebra Amorín, Rosa María

Tribunal 14 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4941**

López Abelairas, María Jesús

Vogal titular 1

***4391**

Seijas Franco, Basilio

Vogal titular 2

***4030**

García Iglesias, Silvia

Vogal titular 3

***4938**

Candal Riveiro, Milagros

Vogal titular 4

***3681**

Fernández Naray, Sofía

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0617**

Gómez Neira, Eva

Vogal suplente 1

***4704**

Sánchez Sierra, Miguel Ángel

Vogal suplente 2

***7609**

Conde Rodríguez, María Jesús

Vogal suplente 3

***5285**

Ónega Tellado, Tamara

Vogal suplente 4

***5063**

López del Pozo, Talia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6926**

González Eiroa, María Remedios

Vogal segundo suplente 2

***7229**

Sanjurjo Pérez, María Concepción

Vogal segundo suplente 3

***3072**

Vázquez Fraiz, María Belén

Vogal segundo suplente 4

***9536**

Lamelas Rodríguez, Alejandra

Tribunal 15 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4620**

González Masid, Rocío

Vogal titular 1

***5885**

Rego García, José Manuel

Vogal titular 2

***9239**

Alonso Silva, Verónica

Vogal titular 3

***8401**

Vázquez Fuentes, Concepción

Vogal titular 4

***6049**

Álvarez Domínguez, Luz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5126**

González Limia, María Beatriz

Vogal suplente 1

***7501**

Gil Castro, Santiago

Vogal suplente 2

***9693**

Vázquez Fernández, Mónica

Vogal suplente 3

***5501**

Iglesias González, Elisa

Vogal suplente 4

***7542**

Fernández Tella, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7747**

Rodríguez Sarmiento, Eva María

Vogal segundo suplente 2

***1749**

Rodríguez Alonso, Modesta Dolly

Vogal segundo suplente 3

***6664**

Otero Rodríguez, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***8408**

Rodríguez Robledo, Ana Belén

Tribunal 16 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1754**

Escuredo León, Beatriz

Vogal titular 1

***5535**

Santás López, Iago

Vogal titular 2

***7217**

Fernández Vázquez, María Carmen

Vogal titular 3

***9789**

González Pérez, María Elena

Vogal titular 4

***1017**

Vázquez Fernández, María Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7285**

Vázquez Chousal, Leonisa

Vogal suplente 1

***6662**

Vázquez Somoza, Julio

Vogal suplente 2

***8967**

Barandela Vila, María José

Vogal suplente 3

***1182**

Domínguez García, Diana

Vogal suplente 4

***6112**

Cibeira Fernández, Ana María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9098**

González Rodríguez, Ana

Vogal segundo suplente 2

***9672**

Mojón Morán, Eva María

Vogal segundo suplente 3

***4566**

Iglesias González, María Dolores

Vogal segundo suplente 4

***1799**

González González, Sonia

Tribunal 17 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2000**

Piñón Fondevila, Montserrat

Vogal titular 1

***6593**

Álvarez López, Rubén

Vogal titular 2

***4242**

Rodríguez García, María Isabel

Vogal titular 3

***2545**

Diz Cid, María Eugenia

Vogal titular 4

***5470**

Rodríguez Álvarez, María Teresa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1989**

Salgado López, Paula

Vogal suplente 1

***6914**

Álvarez Fernández, Marta Belén

Vogal suplente 2

***5203**

Martínez González, María Clotilde

Vogal suplente 3

***5509**

Rodríguez Fernández, María

Vogal suplente 4

***7902**

Casas González, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2872**

Bernardo García, María Teresa

Vogal segundo suplente 2

***0920**

Iglesias Rodríguez, Celsa Lina

Vogal segundo suplente 3

***6008**

González Vázquez, Silvia

Vogal segundo suplente 4

***6786**

Ballester Rodríguez, María

Tribunal 18 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7122**

Anta Barragan, Noemi

Vogal titular 1

***6340**

Fernández Álvarez, Roberto

Vogal titular 2

***5515**

López Guitián, María Teresa

Vogal titular 3

***6905**

Diéguez Prado, María Eva

Vogal titular 4

***4726**

Cid Lama, María Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1475**

Garrido Fernández, María del Carmen

Vogal suplente 1

***6677**

Vázquez Santos, María Rosa

Vogal suplente 2

***9814**

Lorenzo Dávila, Ana María

Vogal suplente 3

***8490**

Rodríguez Moldes, Susana

Vogal suplente 4

***2679**

Cuquejo Rodríguez, Susana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7521**

Pereiro López, Susana

Vogal segundo suplente 2

***3460**

Salgado Conde, María Dolores

Vogal segundo suplente 3

***2084**

González Carracedo, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***4935**

Bastos Rodríguez, Rosa Pilar

Tribunal 19 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5795**

Coello Romasanta, Eva

Vogal titular 1

***5696**

Iglesias Pérez, Francisco Javi

Vogal titular 2

***2818**

Martínez Álvarez, Silvia

Vogal titular 3

***9179**

Fernández Outumuro, Mónica

Vogal titular 4

***8353**

Losada Rodríguez, Milagros

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2198**

Fernández Novoa, María Begoña

Vogal suplente 1

***3553**

Pérez López, Ma Adelaida

Vogal suplente 2

***2316**

Vaz Barreal, María Belinda

Vogal suplente 3

***3444**

Iglesias González, MªConcepcion

Vogal suplente 4

***5999**

Bouzada Rodríguez, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5479**

Moure Cabello, Mercedes

Vogal segundo suplente 2

***7265**

Arias Rodríguez, Paula

Vogal segundo suplente 3

***4742**

Domínguez Rodríguez, Ma Nieves

Vogal segundo suplente 4

***6399**

Paz González, María Asunción

Tribunal 20 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8001**

López Campos, María Jesús

Vogal titular 1

***6237**

Pascual Fidalgo, Marcos Antonio

Vogal titular 2

***6921**

González Betanzos, Rocío

Vogal titular 3

***5769**

Pampín Basso, Marilina Ayelén

Vogal titular 4

***7383**

García Rodríguez, Julia María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7086**

Álvarez Ensá, Antonio

Vogal suplente 1

***2825**

Abilleira Muñiz, Óscar

Vogal suplente 2

***0963**

González Pintos, María

Vogal suplente 3

***1409**

Baquero Pérez, María Belén

Vogal suplente 4

***0841**

Rivas Abeledo, Mercedes

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8604**

Docampo Durán, Nerea María

Vogal segundo suplente 2

***4308**

Manteiga Rodríguez, Paula

Vogal segundo suplente 3

***9652**

Piñeiro Monteagudo, María Carmen

Vogal segundo suplente 4

***1908**

Miranda Pérez, María Jesús

Tribunal 21 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6206**

Bouzas Carneiro, Natividad

Vogal titular 1

***4566**

Martínez Antelo, Alberto

Vogal titular 2

***9151**

Méndez Buján, Vanesa

Vogal titular 3

***1809**

González Márquez, Susana

Vogal titular 4

***1241**

Arias Suárez, Salomé

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9653**

Blanco Crespo, María del Mar

Vogal suplente 1

***4489**

Freire García, Joaquín

Vogal suplente 2

***2096**

Abal Ochoa de Anguiozar, Raquel

Vogal suplente 3

***1309**

Garrido Eirín, Marina

Vogal suplente 4

***5024**

Feijoo Buceta, María Rosa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0221**

Malvar Cortizo, Ana Teresa

Vogal segundo suplente 2

***1697**

Villaverde Rodríguez, María

Vogal segundo suplente 3

***0167**

Cuñarro Mosteiro, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***0064**

García Blanco, Cristina

Tribunal 22 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7801**

Alemán Alfonso, Moisés

Vogal titular 1

***0655**

Ruibal Pereira, Rafael

Vogal titular 2

***0067**

Farpón Vázquez, Andrea

Vogal titular 3

***1345**

Justo Adan, Lourdes

Vogal titular 4

***6137**

Somoza Somoza, Miriam

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5624**

Moldes Carriba, Dolores

Vogal suplente 1

***9086**

Castro Casas, Iván

Vogal suplente 2

***5651**

Castro Bello, María Belén

Vogal suplente 3

***6099**

Oubiña Millán, Soledad

Vogal suplente 4

***2120**

Durán Tenorio, María Isabel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8150**

Del Pozo Rodríguez, Ana María

Vogal segundo suplente 2

***0521**

Bouzas Rey, Patricia

Vogal segundo suplente 3

***1902**

Sueiro Gens, Cristina

Vogal segundo suplente 4

***7681**

Moreira Reboredo, María José

Tribunal 23 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1564**

Troitiño Tarín, Agustín

Vogal titular 1

***2858**

Lemos Leiro, José Manuel

Vogal titular 2

***2862**

García Castro, Tamara

Vogal titular 3

***8530**

Amigo Vázquez, María Consuelo

Vogal titular 4

***1691**

Otero Cereijo, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1462**

García Prieto, María Dolores

Vogal suplente 1

***1991**

Loira López, Óscar

Vogal suplente 2

***0967**

Ferreira Arís, María Mercedes

Vogal suplente 3

***0631**

Santos Garrido, Olga María

Vogal suplente 4

***6307**

Oubiña Feijoo, Susana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8299**

Deán Castelo, Noa

Vogal segundo suplente 2

***1084**

Gago Arca, Ana María

Vogal segundo suplente 3

***1537**

Blanco Facorro, Susana

Vogal segundo suplente 4

***7702**

Iglesias Roma, Almudena

Tribunal 24 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4546**

Rodríguez González, Rafael

Vogal titular 1

***2757**

Diz Iglesias, José Manuel

Vogal titular 2

***8444**

Muñiz Palmeiro, Marta

Vogal titular 3

***0514**

Alonso Mosquera, Cristina

Vogal titular 4

***1479**

Méndez Arosa, Cristina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1522**

Seijo Pardo, Lorena

Vogal suplente 1

***2826**

Pérez Fernández, Gabriel

Vogal suplente 2

***5985**

Pérez Chaves, Ana María

Vogal suplente 3

***8998**

Arca Magariños, Vanessa

Vogal suplente 4

***5713**

García Peixoto, María Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9060**

Simón Mejuto, Verónica

Vogal segundo suplente 2

***5414**

Arza López, María Ángeles

Vogal segundo suplente 3

***3495**

Sabucedo Bestilleiro, Benchara María

Vogal segundo suplente 4

***1841**

Rúa Sotelo, Miriam

Tribunal 25 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3445**

Diz Fernández, Carmen

Vogal titular 1

***3792**

Torres Canay, Germán

Vogal titular 2

***3822**

Reinaldo Soto, Mónica

Vogal titular 3

***8117**

Melón Rascado, Olga Vanesa

Vogal titular 4

***8705**

Picallo Gómez, Rosa María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2384**

Fernández García, María José

Vogal suplente 1

***1541**

Gómez Villaverde, José María

Vogal suplente 2

***9871**

Carregal Longo, Ana

Vogal suplente 3

***2334**

Ferradás de Sáa, Sonia

Vogal suplente 4

***2719**

Rodríguez Segade, Yolanda

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3232**

Requeijo Pol, Vanessa

Vogal segundo suplente 2

***0071**

Casariego Torres, Montserrat

Vogal segundo suplente 3

***7284**

Cancela Luna, Sonia

Vogal segundo suplente 4

***6323**

Camiña Fernández, María Dolores

Tribunal 26 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6949**

Abelleira Bardanca, María Ángeles

Vogal titular 1

***8781**

Signiorini Míguez, Carlos

Vogal titular 2

***0977**

Márquez Fernández, María Teresa

Vogal titular 3

***5087**

Legaspi Díaz, María Ángeles

Vogal titular 4

***6747**

Segade Tarrio, María Luisa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7302**

Rodríguez Cao, Ana

Vogal suplente 1

***3726**

Moares Castro, Ramón

Vogal suplente 2

***1808**

González Vilariño, Silvia

Vogal suplente 3

***7460**

De Rojas Silva, María Magdalena

Vogal suplente 4

***6434**

Mallo Serrano, Olalla

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6285**

Pais Gómez, Sandra

Vogal segundo suplente 2

***8868**

Cortón Tesouro, Inmaculada

Vogal segundo suplente 3

***2937**

Carballido Suárez, Laura

Vogal segundo suplente 4

***6532**

Fraga Romero, Lucía

Tribunal 27 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2721**

Barreiro Caxade, Alonso

Vogal titular 1

***1003**

Álvarez Vázquez, José Ángel

Vogal titular 2

***1726**

Blanco Vázquez, Remedios

Vogal titular 3

***3887**

Lamas Sánchez, Mª Lorena

Vogal titular 4

***2565**

Albor López, Sandra

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0935**

Parga Suevos, Leticia

Vogal suplente 1

***4939**

Maroño Frade, Manuel Andrés

Vogal suplente 2

***3718**

Pérez Novo, María Vanesa

Vogal suplente 3

***2256**

Pais Abeijón, Lorena

Vogal suplente 4

***1914**

Vázquez Salgado, Paula

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4438**

Rouco Fonteboa, Noelia

Vogal segundo suplente 2

***8122**

Pereiro Veiga, Adela

Vogal segundo suplente 3

***3820**

Miguéns Rey, Ana

Vogal segundo suplente 4

***4585**

Pereiro Valiño, Lorena

Tribunal 28 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4708**

Toja García, Nuria

Vogal titular 1

***9303**

Rodríguez Orol, Ramón Xose

Vogal titular 2

***2805**

Vázquez Vasco, Paula

Vogal titular 3

***9706**

Lens Pérez, Adriana

Vogal titular 4

***0862**

Miranda Parrilla, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8519**

Abelleira Bardanca, María Isabel

Vogal suplente 1

***8929**

Freiría Tato, Antonio

Vogal suplente 2

***0777**

Suárez Casal, María José

Vogal suplente 3

***6567**

Viqueira Cobas, Susana

Vogal suplente 4

***3986**

González Reiriz, Ana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4674**

González Rodríguez, Yolanda

Vogal segundo suplente 2

***6487**

Currás Calo, Ana M.

Vogal segundo suplente 3

***8197**

Iglesias Suárez, Paula

Vogal segundo suplente 4

***0345**

San Martín Gómez, María

Tribunal 29 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8119**

García Sexto, Eva

Vogal titular 1

***3570**

Cotelo Paz, José Antonio

Vogal titular 2

***8826**

Beiras Hombre, María Victoria

Vogal titular 3

***2791**

De Francisco Mallo, Adriana

Vogal titular 4

***8257**

Estévez Parada, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9181**

Avecilla Porto, Eva María

Vogal suplente 1

***5217**

Turnes Carro, José

Vogal suplente 2

***8016**

Mayo Sobrino, María Sol

Vogal suplente 3

***1201**

León Neira, Laura

Vogal suplente 4

***9291**

Vilas García, Ana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0591**

López Portas, Mónica

Vogal segundo suplente 2

***8267**

Gómez García, Silvia

Vogal segundo suplente 3

***6193**

Castro García, Inés

Vogal segundo suplente 4

***0036**

Fernández Vieites, Mónica

Tribunal 30 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6086**

Gómez López, María

Vogal titular 1

***2659**

Del Rio Bolon, Rafael

Vogal titular 2

***3376**

López Pombo, Susana

Vogal titular 3

***8600**

Uzal Prado, María José

Vogal titular 4

***3245**

Rey Capelo, Ángeles

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3206**

Ramos Varela, Juan Manuel

Vogal suplente 1

***8012**

González López, José Ramón

Vogal suplente 2

***8548**

López Formoso, María del Carmen

Vogal suplente 3

***5297**

González González, Juana María

Vogal suplente 4

***4832**

García Barreiro, Isabel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0954**

Gato Lueiro, Rosa María

Vogal segundo suplente 2

***0506**

Fernández García, Ana

Vogal segundo suplente 3

***4183**

Otero Rendo, Ana María

Vogal segundo suplente 4

***4414**

Rodríguez Ron, Rocío

Tribunal 31 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1473**

Figueiras Martínez, Baltasar

Vogal titular 1

***9379**

Garaboa Manteiga, José Luis

Vogal titular 2

***3366**

Souto Villasanta, Paula

Vogal titular 3

***1752**

Filgueiras Rodríguez, Noelia

Vogal titular 4

***0833**

Tojo Bascoy, Sabela

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1307**

Mosteiro Neira, Rosa María

Vogal suplente 1

***8965**

Sambade Vara, Francisco Ramón

Vogal suplente 2

***7920**

Costa Otero, María Dolores

Vogal suplente 3

***8848**

Souto Farto, María del Pilar

Vogal suplente 4

***3345**

Varela Losada, Marta

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6603**

Zaera García, Teresa de Jesús

Vogal segundo suplente 2

***6286**

García Álvarez, María Victoria

Vogal segundo suplente 3

***2412**

Fernández Cereijo, Laura

Vogal segundo suplente 4

***5573**

García Díaz, Laura

Tribunal 32 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7099**

García Méndez, María Lourdes

Vogal titular 1

***8220**

Pérez Lago, Rodrigo

Vogal titular 2

***0625**

Túñez Lema, Patricia

Vogal titular 3

***2923**

Sanandrés Villar, Inés

Vogal titular 4

***4199**

García Reboredo, Paula

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3708**

Barreiro Carujo, Rosa María

Vogal suplente 1

***9931**

Romero Almallo, Óscar

Vogal suplente 2

***6786**

Miranda Barros, María José

Vogal suplente 3

***4939**

Cambeiro Vázquez, María Belén

Vogal suplente 4

***5366**

García Suárez, Ángela

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8265**

Ferrón Novais, María de los Ángeles

Vogal segundo suplente 2

***4001**

Vázquez Fernández, María Alejandra

Vogal segundo suplente 3

***1904**

Armas Fandiño, María Carmen

Vogal segundo suplente 4

***8357**

Regueira Paz, Marta

Tribunal 33 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2602**

Diéguez García, Inmaculada

Vogal titular 1

***1900**

López Maceiras, Marcos Luis

Vogal titular 2

***6112**

Caeiro Camino, María Teresa

Vogal titular 3

***2044**

Grela Veiras, María Begoña

Vogal titular 4

***8126**

Ageitos Pérez, Manuela

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7802**

Souto López, Paula María

Vogal suplente 1

***8565**

Becerra Rodríguez, Beatriz

Vogal suplente 2

***0894**

Caramés Díaz, Cristina

Vogal suplente 3

***3765**

Tubío Lorenzo, Paula

Vogal suplente 4

***3225**

Otero Pérez, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0108**

Gómez Álvarez, Ana Belén

Vogal segundo suplente 2

***1725**

Cuiña Maceira, Marta

Vogal segundo suplente 3

***6685**

Romero Figueira, Raquel Hortensia

Vogal segundo suplente 4

***7814**

Vila García, Ana Isabel

Tribunal 34 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3114**

Fernández Rodríguez, Sheila

Vogal titular 1

***2918**

López Fernández, José Tristan

Vogal titular 2

***7375**

Busto Iglesias, Sandra

Vogal titular 3

***5331**

Gil Iglesias, Iria

Vogal titular 4

***7165**

Colmenero Rodríguez, Elena

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0260**

Ponte Estévez, María Elena

Vogal suplente 1

***8864**

Cibeira Estévez, Tomás

Vogal suplente 2

***0663**

Rodríguez Regueira, Nerea

Vogal suplente 3

***6316**

Gómez Martínez, Rita Beatriz

Vogal suplente 4

***7035**

González Sotelo, Cristina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7540**

Siles González, Gabriel

Vogal segundo suplente 2

***5712**

Santos Uzal, Candela

Vogal segundo suplente 3

***3268**

Rey Silva, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***6269**

González Torres, María Dolores

Tribunal 35 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1757**

Novoa Blanco, Ángela

Vogal titular 1

***7019**

Molinero Malvido, Rubén

Vogal titular 2

***6332**

Cortegoso Comesaña, Belén María

Vogal titular 3

***8349**

Fernández López, María Begoña

Vogal titular 4

***0030**

Pousada Míguez, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1190**

Ferreiro Rodríguez, María Lucía

Vogal suplente 1

***1285**

Sotelo Otero, Francisco

Vogal suplente 2

***1242**

López Gutiérrez, Sara

Vogal suplente 3

***1274**

Leiros Rios, Ana María

Vogal suplente 4

***3122**

Iglesias Caneiro, Raquel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0141**

Rodríguez Fernández, Abraham

Vogal segundo suplente 2

***2258**

Yebra Domínguez, Clara

Vogal segundo suplente 3

***9901**

Fernández Barreiro, Montserrat

Vogal segundo suplente 4

***2703**

Guzmán Rodríguez, Marta

Tribunal 36 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4804**

Neira Gulías, Yolanda

Vogal titular 1

***8379**

Gil Maceira, Bautista

Vogal titular 2

***9853**

Mantilla Álvarez, Iria

Vogal titular 3

***3338**

Groba Otero, María Dolores

Vogal titular 4

***6708**

González Rodríguez, Sandra

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7194**

Dapena Iglesias, Alba

Vogal suplente 1

***7904**

Mazaira Fernández, David

Vogal suplente 2

***0801**

Martínez Carril, Marta

Vogal suplente 3

***8335**

Álvarez Lorenzo, María del Carmen

Vogal suplente 4

***5559**

Lago Núñez, Rosa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1804**

Solla Freire, Alberto

Vogal segundo suplente 2

***6289**

Losada Campos, Julia María

Vogal segundo suplente 3

***7549**

Alonso Álvarez, María

Vogal segundo suplente 4

***6385**

Rancaño Borrás, María del Carmen

Tribunal 37 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7170**

Fragoso López, Rebeca

Vogal titular 1

***6410**

Vicente Rodríguez, José Antonio

Vogal titular 2

***4069**

Rodal Broullón, Montserrat

Vogal titular 3

***9777**

Álvarez del Cerro, Marta

Vogal titular 4

***8257**

Vázquez Fernández, Raquel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0838**

Abascal Uriarte, Bárbara

Vogal suplente 1

***8458**

Sotelo Cal, Adrián

Vogal suplente 2

***9147**

Paz Silva, María Luz

Vogal suplente 3

***7168**

Novoa Peña, María José

Vogal suplente 4

***4887**

Mateos Alonso, Laura

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4383**

Tizón Freiria, Germán Alberto

Vogal segundo suplente 2

***9927**

Madarnás Rodríguez, Eva María

Vogal segundo suplente 3

***1693**

Martínez González, Rosa María

Vogal segundo suplente 4

***5487**

Correa Sierra, Andreina

Tribunal 38 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0083**

González Costas, Carolina

Vogal titular 1

***7853**

Yáñez Grande, Carlos

Vogal titular 2

***7491**

Antonio Martínez, María

Vogal titular 3

***7287**

Casas Álvarez, María Devora

Vogal titular 4

***1242**

Paz Cereijo, María Teresa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9297**

Muíños Conde, Eva del Carmen

Vogal suplente 1

***4924**

Fernández Carreira, Esteban

Vogal suplente 2

***0800**

López López, María Emma

Vogal suplente 3

***0056**

Oitavén Silvoso, Aida

Vogal suplente 4

***1012**

Pérez Lago, Yolanda

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6669**

Gago Muñoz, José Luis

Vogal segundo suplente 2

***6715**

Fernández Sanmiguel, Raquel

Vogal segundo suplente 3

***9361**

Torres Calvo, María de las Nieves

Vogal segundo suplente 4

***6064**

González Rodríguez, Lorena

Tribunal 39 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1008**

Estévez Álvarez, Lorena

Vogal titular 1

***8976**

González Iglesias, Adrián

Vogal titular 2

***7297**

Cerqueira Pequeño, Natalia

Vogal titular 3

***7957**

Zamorano Valladares, María Laura

Vogal titular 4

***0531**

Iglesias Domínguez, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8671**

Salgado Ladrero, Vanesa

Vogal suplente 1

***7704**

García Maceira, Alejandro

Vogal suplente 2

***7069**

Pascual Barroso, Mª de la Paz

Vogal suplente 3

***8056**

Borrajo Fernández, Milagros

Vogal suplente 4

***1450**

Rey Fandiño, María Luisa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9096**

Osorno Iglesias, Marcos

Vogal segundo suplente 2

***6593**

Doval Torio, Noelia

Vogal segundo suplente 3

***5588**

De Araújo Ferreira, María Pilar

Vogal segundo suplente 4

***0093**

Rigüela Vilar, María José

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8244**

Casas Ponte, Gloria

Vogal titular 1

***8209**

Carro Bermúdez, Sergio

Vogal titular 2

***4981**

Moreira Vilar, Beatriz

Vogal titular 3

***6076**

Fuentes Trigo, Pablo

Vogal titular 4

***6803**

Vizoso García, María Belén

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3650**

García Miñán, Tania María

Vogal suplente 1

***9799**

Bugallo Lago, Raúl

Vogal suplente 2

***8557**

Ramil Basanta, María Teresa

Vogal suplente 3

***0689**

Mallón Suárez, Óscar Manuel

Vogal suplente 4

***4822**

González López, Mercedes

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3855**

Fernández Suárez, Daniel

Vogal segundo suplente 2

***3165**

Mastache Gancedo, Sara

Vogal segundo suplente 3

***9413**

Abella Vázquez, Manuel

Vogal segundo suplente 4

***6313**

Rodríguez Bermúdez, María Irma

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7105**

Sánchez Barral, María del Carmen

Vogal titular 1

***0901**

Varela Negreira, Víctor Manuel

Vogal titular 2

***8389**

Fernández Fernández, María Eugenia

Vogal titular 3

***1031**

López Morán, Gustavo

Vogal titular 4

***9000**

Varela García, Natividad

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5745**

Merayo Buján, Concepción

Vogal suplente 1

***9938**

López Fernández, David

Vogal suplente 2

***7406**

Rial López, Carmen

Vogal suplente 3

***2329**

Chousal Ferreira, Víctor

Vogal suplente 4

***8127**

Ces Couto, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4809**

Domínguez García, José Manuel

Vogal segundo suplente 2

***9791**

Fernández Viña, Eva María

Vogal segundo suplente 3

***0505**

Chouciño Haz, José Ramón

Vogal segundo suplente 4

***5041**

Sanchís Migoya, Cristina

Tribunal 3 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1850**

García García, David Jorge

Vogal titular 1

***8292**

Villares Sánchez, David Ángel

Vogal titular 2

***3695**

Rivera Fariñas, Laura

Vogal titular 3

***5592**

Rodríguez Flores, Juan José

Vogal titular 4

***3139**

Rodríguez Crecente, Mónica

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0687**

Souto Díaz, Roberto

Vogal suplente 1

***5709**

Freán Lamela, Javier

Vogal suplente 2

***7216**

Onega Cortón, Antonia

Vogal suplente 3

***6067**

Gargallo López, Álvaro

Vogal suplente 4

***4183**

Díaz Fernández, Alba

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1727**

Torre Soengas, Abraham

Vogal segundo suplente 2

***3516**

Uzquiano Díaz, Vanesa

Vogal segundo suplente 3

***4761**

Vila Reija, Iván

Vogal segundo suplente 4

***1979**

Aldao Sánchez, Guadalupe

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5031**

Carballeira Seoane, María

Vogal titular 1

***1414**

Casado Viviano, Luis

Vogal titular 2

***0848**

López Vázquez, Carmen

Vogal titular 3

***1045**

Pérez Aldariz, José Ángel

Vogal titular 4

***3051**

García González, Sonia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0707**

Bouza Rodil, Antón Xosé

Vogal suplente 1

***5055**

Iglesias Vázquez, José Enrique

Vogal suplente 2

***3311**

Vecino Rodríguez, Olga

Vogal suplente 3

***8195**

Méndez Bravo, Pablo

Vogal suplente 4

***3356**

Matamoros Castillo, Miriam

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2362**

Martín Merino, Aitor

Vogal segundo suplente 2

***5708**

Pérez González, Covadonga

Vogal segundo suplente 3

***6371**

De Manuel Lafuente, Diego

Vogal segundo suplente 4

***7148**

López Luis, Rosa Nelly

Tribunal 5 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4482**

Calvo Cendán, Ana María

Vogal titular 1

***9868**

Pato Rodríguez, Santiago Eduardo

Vogal titular 2

***4621**

Aguado Casasola, Leticia María

Vogal titular 3

***6010**

Suárez Conde, Alejandro José

Vogal titular 4

***5760**

Fortes Villamarin, Sara

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6434**

Pérez Rodríguez, Álvaro David

Vogal suplente 1

***9142**

Ramos Ayora, Andrés

Vogal suplente 2

***0555**

Varela Marra, Carolina

Vogal suplente 3

***5370**

Souto Lamas, Francisco Javier

Vogal suplente 4

***8584**

Pérez Álvarez, María Ana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1016**

Fernández Alberte, Gonzalo

Vogal segundo suplente 2

***6124**

Salgado Pequeño, Mónica

Vogal segundo suplente 3

***4056**

Babarro Forneiro, Eduardo

Vogal segundo suplente 4

***5612**

Pérez Prieto, Laura Olga

Tribunal 6 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2142**

Abilleira Pomar, María

Vogal titular 1

***3424**

Escribano Vázquez, José Luis

Vogal titular 2

***4774**

Portela Iglesias, Patricia

Vogal titular 3

***4576**

Febrero Quintairos, Rubén

Vogal titular 4

***3014**

Fernández Cid, María Soledad

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6101**

Álvarez Reza, Javier

Vogal suplente 1

***7752**

García Lorenzo, José Manuel

Vogal suplente 2

***6693**

Chapela García, Andrea

Vogal suplente 3

***4265**

Rodríguez Álvarez, Ricardo

Vogal suplente 4

***1891**

Vega González, Mónica

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4615**

Trabazos del Caño, José Miguel

Vogal segundo suplente 2

***5565**

Rodríguez Pérez, Anunciación Berta

Vogal segundo suplente 3

***9727**

Bóveda Álvarez, Jorge Emilio

Vogal segundo suplente 4

***9636**

Puente-Dodd Fernández, Judit

Tribunal 7 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6029**

Somoza Pires, Beatriz

Vogal titular 1

***2074**

Cruces García, José Fernando

Vogal titular 2

***6398**

Mato Cores, Dolores María

Vogal titular 3

***9718**

González Fernández, Miguel Ángel

Vogal titular 4

***8257**

Barreiro García, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8108**

Lojo Pérez, Alicia

Vogal suplente 1

***9268**

Mazás Fuentes, Marcos

Vogal suplente 2

***6284**

Tato Carbajales, María Teresa

Vogal suplente 3

***5176**

Arias Anta, Antonio

Vogal suplente 4

***9447**

Brea Rodríguez, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8335**

Pérez Lourido, Vicente Manuel

Vogal segundo suplente 2

***8599**

Ortigueira Balboa, María Consuelo

Vogal segundo suplente 3

***4343**

Redondo Loures, Esteban

Vogal segundo suplente 4

***0709**

Méndez Portela, Beatriz

Tribunal 8 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6997**

Fernández Méndez, Alicia María

Vogal titular 1

***5429**

López Rivas, Luis Matías

Vogal titular 2

***7684**

Ares Carro, Rosario

Vogal titular 3

***5941**

Carril Regueiro, Antonio Ramón

Vogal titular 4

***9442**

Castiñeiras Vilariño, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7092**

Costa Rodríguez, Marta María

Vogal suplente 1

***5383**

Figueirido García, Juan José

Vogal suplente 2

***7613**

Ferreño Casal, Margarita

Vogal suplente 3

***0689**

Paz Rama, David

Vogal suplente 4

***7802**

Espasandín Vilariño, Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6945**

Benavides da Vila, Javier

Vogal segundo suplente 2

***9892**

Vidal Fraga, Yolanda

Vogal segundo suplente 3

***7946**

Mosquera Baamonde, Jesús Manuel

Vogal segundo suplente 4

***7677**

Otero Liste, María Cruz

Tribunal 9 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9637**

Ferreira Costa, Mónica

Vogal titular 1

***9667**

Fernández Otero, Jorge

Vogal titular 2

***7691**

Ramos Villanustre, Ana María

Vogal titular 3

***7085**

Rivero Iglesias, Adrián

Vogal titular 4

***8901**

Vázquez Casal, Luisa María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9121**

Betanzos Tajes, Silvia

Vogal suplente 1

***7964**

Romero Calvo, Silverio José

Vogal suplente 2

***8174**

Areán Taboada, Carmen

Vogal suplente 3

***7870**

Castaño Bouzas, Antonio Francisco

Vogal suplente 4

***8211**

Pérez Outeiral, María Beatriz

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1737**

Fernández Otero, Pablo

Vogal segundo suplente 2

***8286**

Fernández Bouzón, Paula

Vogal segundo suplente 3

***0956**

González Iglesias, Manuel

Vogal segundo suplente 4

***3584**

Souto Vieites, Lara

Tribunal 10 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7317**

Gómez Fernández, María del Mar

Vogal titular 1

***7497**

Quintana Conde, Jorge

Vogal titular 2

***8770**

Carrera Rivero, Tamara

Vogal titular 3

***8902**

Alonso González, Alexandre

Vogal titular 4

****1346*

Lindahl, Malin Gerda Sigrid

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3489**

Cuñarro Otero, Xela

Vogal suplente 1

***4286**

Collazo Laranxeira, José María

Vogal suplente 2

***3283**

Alonso Feijoo, Alba

Vogal suplente 3

***9649**

Fernández Tuñas, Domingo

Vogal suplente 4

***4801**

Arenas Villarroel, María Itciar

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9448**

Dacosta Fernández, José Ángel

Vogal segundo suplente 2

***8345**

Vázquez Estévez, Sara

Vogal segundo suplente 3

***4667**

Novas Mato, Diego

Vogal segundo suplente 4

***5342**

Rodríguez González, Mónica

597033-Lingua Estranxeira: Francés

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0836**

Simarro Martínez, Noelia

Vogal titular 1

***2318**

Boo Liñeira, Fernando

Vogal titular 2

***5474**

Martínez Seijido, Rosario María

Vogal titular 3

***0222**

Graña López, José Manuel

Vogal titular 4

***8680**

Valín Martín, Juana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1399**

Guitián Valeiro, Francisco

Vogal suplente 1

***1093**

Morado Morgade, Serafín

Vogal suplente 2

***1940**

García Devesa, Jimena

Vogal suplente 3

***3982**

Toimil Iglesias, Pablo

Vogal suplente 4

***2909**

Cánovas Toba, Luna Mara

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1632**

Comba Paz, Xosé Nel

Vogal segundo suplente 2

***9533**

San Juan Marcos, Estefanía

Vogal segundo suplente 3

***6133**

Vázquez Campo, Juan Antonio

Vogal segundo suplente 4

***5613**

Sobrido Ortega, M. del Carmen

Tribunal 2 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7839**

Lozano Fernández, Milagros

Vogal titular 1

***7568**

Seara Deus, Porfirio

Vogal titular 2

***9731**

Coello Carballo, Ana Isabel

Vogal titular 3

***2507**

González Fernández, José Carlos

Vogal titular 4

***6943**

Blanco Cid, Andrea

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2893**

Salgado Fariñas, José Luis

Vogal suplente 1

***5343**

Iglesias Álvarez, Carlos

Vogal suplente 2

***7560**

Cachaldora Álvarez, María Amelia

Vogal suplente 3

***3553**

Domínguez López, Jesús

Vogal suplente 4

***6151**

Veiga Durán, Irene

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1605**

Álvarez Pérez, Sandra

Vogal segundo suplente 2

***7279**

Fernández Sequeiros, Mercedes

Vogal segundo suplente 3

***3459**

Quintas Outomuro, María Luz

Vogal segundo suplente 4

***6167**

Berjano Cid, Yolanda

Tribunal 3 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0776**

Rey Rey, María Teresa de Jesús

Vogal titular 1

***5024**

Otero Manteiga, José Antonio

Vogal titular 2

***6110**

Penedo Mosquera, María Carmen

Vogal titular 3

***6516**

Vázquez Castro, José

Vogal titular 4

***3346**

Pichel Beleiro, Iria

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7099**

García Garrido, María Luisa

Vogal suplente 1

***7987**

Vázquez Rodríguez, Manoel Iago

Vogal suplente 2

***0533**

Castiñeira Blanco, María Lourdes

Vogal suplente 3

***0634**

Fernández Castedo, Manuel

Vogal suplente 4

***6150**

Negreira Souto, Patricia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7319**

Fernández Álvarez, Jorge

Vogal segundo suplente 2

***3178**

Martínez Maneiro, María del Pilar

Vogal segundo suplente 3

***9149**

Sanmartín Soto, Daniel

Vogal segundo suplente 4

***7408**

Casas Vidal, Ánxela

597034-Educación Física

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4939**

Leonardo Pastor, Antonio

Vogal titular 1

***0597**

Montes Prieto, Araceli María

Vogal titular 2

***1976**

Mohedano Mira, Desiderio Miguel

Vogal titular 3

***3231**

Portas Lemus, Estela María

Vogal titular 4

***7944**

Rodríguez Rodríguez, Antonio José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3888**

Varela Mateos, Ruht María

Vogal suplente 1

***2224**

Pose Lema, Alejandra María

Vogal suplente 2

***7737**

Montes Martínez, Iván Alejandro

Vogal suplente 3

***8562**

Mouzo Casal, Marta María

Vogal suplente 4

***5873**

Mendoza Méndez, José Carlos

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6271**

Díaz Soñara, Pilar

Vogal segundo suplente 2

***0348**

Prieto Prieto, Marcos

Vogal segundo suplente 3

***8471**

Fernández Álvarez, Ana

Vogal segundo suplente 4

***0595**

Gordillo Fonticoba, Francisco Modesto

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9883**

Fernández Sanesteban, Rocío

Vogal titular 1

***0688**

Martínez Abeledo, Mónica

Vogal titular 2

***7485**

Fuertes Dopico, Pablo

Vogal titular 3

***8963**

Blanco Pardo, Yolanda M

Vogal titular 4

***6801**

Díaz Ameneiros, Roberto

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0174**

Lamas Noya, Pablo Jesús

Vogal suplente 1

***2239**

Candal Mosquera, Cristina

Vogal suplente 2

***7799**

Rodal Abal, Francisco

Vogal suplente 3

***6938**

Sánchez García, María Dolores del Pilar

Vogal suplente 4

***9303**

Dopico Mera, Borja

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5824**

Miramontes Penas, Marta

Vogal segundo suplente 2

***5740**

Valín Martín, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***4823**

Sánchez Lorenzo, Bárbara María

Vogal segundo suplente 4

***3712**

Varela Pereira, Miguel María

Tribunal 3 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5585**

Díaz Cabado, José Manuel

Vogal titular 1

***2238**

López Gómez, Laura

Vogal titular 2

***3851**

Iglesias Villar, Valentín Eduardo

Vogal titular 3

***8175**

Tarrón Vega, Paula

Vogal titular 4

***4947**

Ramos García, José Antonio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2351**

Vázquez Fernández, Carlos

Vogal suplente 1

***3733**

Meitín Rouco, Aurora

Vogal suplente 2

***2932**

Díaz Paz, Jacobo

Vogal suplente 3

***2838**

Peteiro Folgueira, María Jesús

Vogal suplente 4

***3329**

Murado Goyos, Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1123**

Cantalapiedra Álvarez, Silvia

Vogal segundo suplente 2

***4426**

Ventura Rozas, Álvaro

Vogal segundo suplente 3

***2705**

Perez Tello, Irene

Vogal segundo suplente 4

***3921**

Sal Julio, Diego

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5398**

Rodríguez López, Manuel

Vogal titular 1

***7474**

Núñez Gutiérrez, María

Vogal titular 2

***5588**

González Penela, Xose

Vogal titular 3

***7250**

Bermúdez Mariño, Ana María

Vogal titular 4

***5052**

Ferreiro Abuín, Alejandro José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1468**

Castro Girona, Marta

Vogal suplente 1

***8162**

López Pérez, Marta

Vogal suplente 2

***4972**

Dopazo Sánchez, Jesús

Vogal suplente 3

***7048**

Carbajales Cerdeira, Ana Isabel

Vogal suplente 4

***6084**

López Castro, José Manuel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0770**

Castro Méndez, Marta

Vogal segundo suplente 2

***8062**

Romero López, Ramiro

Vogal segundo suplente 3

***3585**

Cansino Devesa, Vanesa María

Vogal segundo suplente 4

***9783**

Basanta Pérez, Daniel

Tribunal 5 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6879**

Benavides Alonso, Daniel

Vogal titular 1

***1808**

Chao Castro, Milagros

Vogal titular 2

***5968**

García Castro, Xurxo

Vogal titular 3

***5559**

Rodríguez García, Ana Belén

Vogal titular 4

***2092**

Dorribo Ares, Alfredo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4997**

Miguélez Saínza, Helena

Vogal suplente 1

***8249**

Piñeiro Losada, Patricia

Vogal suplente 2

***4933**

Crespo Toral, Carlos

Vogal suplente 3

***6584**

Nóvoa Álvarez, Tatiana

Vogal suplente 4

***9589**

Rodríguez Mosquera, Julio César

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5574**

Miranda Alvar, Soraya

Vogal segundo suplente 2

***6236**

Pascual Fidalgo, Francisco

Vogal segundo suplente 3

***1527**

Delgado Rodríguez, Gemma María

Vogal segundo suplente 4

***7799**

Varela Vila, José Manuel

Tribunal 6 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7164**

Campos Valcárcel, Mateo

Vogal titular 1

***8255**

El Berdei Montero, Nuria

Vogal titular 2

***8751**

Ferrer Moreira, Antonio

Vogal titular 3

***6490**

Rey Molino, Lara

Vogal titular 4

***6093**

Abal Lobato, Sergio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4609**

Silva Busto, Lucía

Vogal suplente 1

***8481**

Trigo Oroza, Cristina

Vogal suplente 2

***4881**

Vázquez Fernández, Alberto

Vogal suplente 3

***4532**

Godoy Miranda, María Estela

Vogal suplente 4

***3149**

Baloira Pereira, Adrián

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6757**

Castro Nine, María

Vogal segundo suplente 2

***5777**

Vázquez Meijide, Jaime

Vogal segundo suplente 3

***8033**

Fernández Parada, Eva

Vogal segundo suplente 4

***1840**

Loira Rodríguez, Antonio

Tribunal 7 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6645**

Bedia Vidal, Juan Carlos

Vogal titular 1

***3749**

Sanvicente Romero, Cristina

Vogal titular 2

***1417**

López Presedo, Ignacio

Vogal titular 3

***5675**

Barreal López, Paula

Vogal titular 4

***0374**

Naya Vilariño, Marcos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2784**

Lodeiro Pazos, Antonio

Vogal suplente 1

***1484**

Penín González, Pilar María

Vogal suplente 2

***4736**

Calaza Montes, Marcos

Vogal suplente 3

***5924**

Garrido Campos, Margarita

Vogal suplente 4

***6509**

Rey Figueira, José Ramón

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6654**

Romero Parada, Beatriz

Vogal segundo suplente 2

***8573**

Ventura Lozano, Antonio

Vogal segundo suplente 3

***6404**

Fidalgo Suárez, Soledad

Vogal segundo suplente 4

***9433**

García Vázquez, Jesús

Tribunal 8 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8895**

Fontán Teso, Manuel Valentín

Vogal titular 1

***0675**

Vaamonde Quinteiro, María José

Vogal titular 2

***2923**

Calvo Caamaño, David

Vogal titular 3

***3690**

Suárez Felpeto, Beatriz

Vogal titular 4

***7827**

Fernández García, Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0411**

Louzán Lema, Eduardo Roi

Vogal suplente 1

***6159**

Cao Lago, María Dolores

Vogal suplente 2

***0443**

López Cabrera, Pablo

Vogal suplente 3

***1945**

Señarís Pombo, Carina

Vogal suplente 4

***6912**

Rivas Barcala, Javier

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6303**

Figueira Recouso, Clara

Vogal segundo suplente 2

***9561**

Ramos Domínguez, César

Vogal segundo suplente 3

***7288**

Otero Romero, María Josefa

Vogal segundo suplente 4

***0818**

Yáñez Calviño, Francisco

Tribunal 9 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3431**

Lorenzo Vila, Alfonso

Vogal titular 1

***7508**

Vidaurre Heredero, María Aránzazu

Vogal titular 2

***0569**

Pérez Pérez, Manuel

Vogal titular 3

***3010**

Méndez Ferreiros, María Carmen

Vogal titular 4

***4966**

Paredes González, Javier

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6951**

Martínez López, Begoña Cruz

Vogal suplente 1

***4058**

Rapela García, Sara

Vogal suplente 2

***9377**

Rodríguez Castro, Javier

Vogal suplente 3

***7415**

Crespo Fernández, Natalia

Vogal suplente 4

***3620**

Herranz Calvo, Miguel Ángel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2825**

Fernández Bouzas, Noelia

Vogal segundo suplente 2

***8404**

Rodríguez Gómez, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***1548**

Rios Domínguez, Caterina

Vogal segundo suplente 4

***3086**

Domínguez Sobral, Fernando

597035-Música

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7054**

Cameselle Barge, Marta

Vogal titular 1

***8994**

Faraldo Pereira, Eva María

Vogal titular 2

***2028**

Padrón Santamarina, Paulo

Vogal titular 3

***0891**

Picos Pérez, Kelly

Vogal titular 4

***8945**

Castro Amado, Pedro

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2569**

Blanco Devesa, María Aránzazu

Vogal suplente 1

***6030**

Yáñez Rodríguez, Almudena

Vogal suplente 2

***6463**

Rodríguez Cagiao, Héctor Manuel

Vogal suplente 3

***0053**

Rodríguez Varela, María Teresa

Vogal suplente 4

***6816**

Carballido Ponte, José Luis

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9327**

Fernández Montero, Natalia

Vogal segundo suplente 2

***6121**

Ledo Lema, Víctor Manuel

Vogal segundo suplente 3

***5223**

Pérez Otero, Olalla

Vogal segundo suplente 4

***3423**

Matos Fuentes, Francisco Javier

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5835**

Loureiro Durán, José Luis

Vogal titular 1

***1477**

Márquez Moreno, Ana

Vogal titular 2

***3920**

Arranz Carreño, Jesús

Vogal titular 3

***5628**

Fernández Fernández, Belén

Vogal titular 4

***2434**

Canosa Carballo, José Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6255**

Folgar Castelo, María Aránzazu

Vogal suplente 1

***8355**

Rodríguez Vilariño, María Teresa

Vogal suplente 2

***3942**

Calvo López, Alberte

Vogal suplente 3

***2674**

Areas Toba, Carmen

Vogal suplente 4

***5955**

Fernández Parada, Edelmiro Manuel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6362**

Varela Vázquez, María Dolores

Vogal segundo suplente 2

***5876**

Cabana Casas, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 3

***4063**

Sanmartín Alonso, María Carmen

Vogal segundo suplente 4

***6819**

Roca Moro, José Francisco

Tribunal 3 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7232**

Otero Payno, Olalla

Vogal titular 1

***1237**

Fuentes Castiñeira, Irene

Vogal titular 2

***8568**

Rodríguez Palmeiro, José Luis

Vogal titular 3

***9062**

Prieto Diéguez, Beatriz

Vogal titular 4

***9938**

Fraguas Rocha, Diego

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2445**

Piñeiro Rodríguez, Alejandro

Vogal suplente 1

***8872**

Meis Diz, Brenda

Vogal suplente 2

***8861**

Guimil Álvarez, Juan

Vogal suplente 3

***4645**

Osorio Santiago, Cristina

Vogal suplente 4

***2115**

Maquieira Calza, Rafael

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6603**

Rodríguez Veloso, María Luisa

Vogal segundo suplente 2

***7996**

Alonso Villar, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***7251**

Ramos Calvelo, María Ángeles

Vogal segundo suplente 4

***7124**

Costa Pillado, Antonio María

Tribunal 4 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3148**

Penas Esperante, Alberto

Vogal titular 1

***2287**

Sánchez Sanmartín, Ana

Vogal titular 2

***3482**

Casabielle Sáez, Manuel

Vogal titular 3

***2708**

Quintela Rial, Elena

Vogal titular 4

***3969**

Molina Quiroga, Xan

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4282**

Bello Magán, Diego

Vogal suplente 1

***5383**

Cerecedo Sánchez, María del Carmen

Vogal suplente 2

***5017**

Dávila Ferraces, Manuel

Vogal suplente 3

***5567**

Fontao Vázquez, Iria María

Vogal suplente 4

***4132**

Brea Romaní, Gonzalo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3158**

Novo Pérez, Olaia

Vogal segundo suplente 2

***3000**

Rivas Silva, Juan José

Vogal segundo suplente 3

***7349**

Salgado Leal, Sabrina

Vogal segundo suplente 4

***9654**

Cacheda Cajaraville, Carlos José

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2275**

Vidueiros Sánchez, José Antonio

Vogal titular 1

***9667**

Gutiérrez Mon, Iria

Vogal titular 2

***1310**

Barge Carrete, Pablo

Vogal titular 3

***9009**

Bustelo Miguéns, María

Vogal titular 4

***0870**

Coya Otero, Alberto

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0623**

Gómez Fernández, Anaisy

Vogal suplente 1

***6094**

Abelleira Pequeño, María José

Vogal suplente 2

***1779**

Rodríguez Gándara, Daniel

Vogal suplente 3

***5905**

Fernández Teira, Estrella

Vogal suplente 4

***8720**

García Nieto, Santiago

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5681**

Mariño Montero, María Carmen

Vogal segundo suplente 2

***3139**

Carballeira Alonso, Marcos

Vogal segundo suplente 3

***6111**

Souto Louzao, Rocío

Vogal segundo suplente 4

***9613**

Lloves Requejo, José Pablo

Tribunal 6 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6338**

Ojea Veloso, José Luis

Vogal titular 1

***0134**

Román González, Patricia

Vogal titular 2

***3940**

López González, Antón

Vogal titular 3

***7245**

González García, Melania

Vogal titular 4

***7298**

Porto Vázquez, Eloy

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6697**

Constenla Ribadeo, Javier

Vogal suplente 1

***3811**

Rodríguez Posada, Lidia

Vogal suplente 2

***6385**

Suárez Prada, Iván

Vogal suplente 3

***0266**

Boente Lago, Rosana

Vogal suplente 4

***5972**

Quintas Suárez, Moisés

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4253**

Nicolás Pérez, Francisca María

Vogal segundo suplente 2

***3430**

Mariño Cordeiro, José Ángel

Vogal segundo suplente 3

***0475**

Vicente Velasco, Fabiola Isabel

Vogal segundo suplente 4

***3646**

Mon Pumares, Raúl

597036-Pedagoxía Terapéutica

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6838**

Díaz Folgueira, Carolina

Vogal titular 1

***9572**

Pazos Ruiz, Marta

Vogal titular 2

***0141**

Vázquez Rios, Raúl

Vogal titular 3

***3451**

Caaveiro Carballo, Noemi

Vogal titular 4

***9742**

Mouriz López, Carlos Alberto

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2195**

Pazos Pérez, Fernando

Vogal suplente 1

***9552**

Astray Iglesias, Ana María

Vogal suplente 2

***0506**

Blasco Nóvoa, Ángel

Vogal suplente 3

***1155**

Fernández Bocelo, María Inmaculada

Vogal suplente 4

***0873**

Marcos Barros, José Valentín

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4308**

Muíño Gómez, Paula María

Vogal segundo suplente 2

***6446**

Grela Gacio, Gonzalo

Vogal segundo suplente 3

***9170**

Fernández Pereira, Lucía

Vogal segundo suplente 4

***0489**

Galán Rodríguez, José Ángel

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6165**

Motellon Carrillo, María Josefa

Vogal titular 1

***7398**

García Fernández, Laura

Vogal titular 2

***1576**

Morillo Dapena, Miguel Pedro

Vogal titular 3

***3671**

Arias Cobreros, María del Amparo

Vogal titular 4

***6036**

Madera García, José Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6003**

Álvarez Fernández, Inés

Vogal suplente 1

***1608**

Taracido Conde, María Ana

Vogal suplente 2

***4125**

Prieto Bermúdez, Xulio Antonio

Vogal suplente 3

***9864**

Lista Becerra, Mónica

Vogal suplente 4

***3113**

Rey Dopico, Antonio María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4455**

Montes Doel, María del Mar

Vogal segundo suplente 2

***7581**

Posada Alonso, David

Vogal segundo suplente 3

***6272**

López Maiztegui, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***9719**

González Villamil, Emilio Manuel

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2304**

Pérez Santiago, Mónica

Vogal titular 1

***2270**

Rey Gómez, Mercedes Rita

Vogal titular 2

***0853**

García Ares, Marcos Daniel

Vogal titular 3

***3901**

Seoane Cives, Ana

Vogal titular 4

***1301**

Seoane Vázquez, Juan José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6597**

Camino Marta, María José

Vogal suplente 1

***9180**

Rial Mosteiro, Patricia

Vogal suplente 2

***3066**

Pena Bellón, José Carlos

Vogal suplente 3

***4871**

López Blanco, Vanesa

Vogal suplente 4

***3120**

Charlón Cedeira, Enrique

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9751**

Suárez Losada, María Graciela

Vogal segundo suplente 2

***7652**

Gromaz Campos, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***2305**

Baldomir Varela, Carmen María

Vogal segundo suplente 4

***2729**

García Gómez, José Manuel

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5873**

García Crecente, María Teresa

Vogal titular 1

***4997**

Ramudo Pérez, Almudena

Vogal titular 2

***8487**

Ríos Liz, Jairo

Vogal titular 3

***8035**

Toro Montero, Beatriz

Vogal titular 4

***7941**

Carretero Incio, Xoán

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6700**

López Vega, Rocío

Vogal suplente 1

***5583**

García López, María Teresa

Vogal suplente 2

***9221**

Couto Mon, Juan Ramón

Vogal suplente 3

***9125**

Campos García, Olalla

Vogal suplente 4

***1609**

Real Vázquez, María Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3726**

Morandeira Díaz, Lucía

Vogal segundo suplente 2

***3803**

Vázquez Pereira, Alejandra

Vogal segundo suplente 3

***4476**

García Pazos, María

Vogal segundo suplente 4

***2259**

Martín Cruz, María José

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2256**

Fernández Pardo, Xosé Manuel

Vogal titular 1

***5059**

Fraga Carballeira, Patricia

Vogal titular 2

***5861**

Díaz Escolante, Julio

Vogal titular 3

***1912**

Arias Arias, Luisa

Vogal titular 4

***2068**

Rivas Fernández, Anxo Ricardo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7163**

Conde Fernández, Noelia María

Vogal suplente 1

***6761**

Taboada Losada, Isabel

Vogal suplente 2

***7793**

Brao Gómez, Concepción

Vogal suplente 3

***5834**

Gayoso García, Begoña

Vogal suplente 4

***7917**

Otero Otero, María Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0527**

Rega Paz, Rosa Ana

Vogal segundo suplente 2

***6025**

Fernández Torres, Sabela

Vogal segundo suplente 3

***4641**

Fernández Conde, Ángeles

Vogal segundo suplente 4

***7045**

García González, María Alicia

Tribunal 6 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4803**

Abelleira Sánchez, Paula

Vogal titular 1

***4021**

Castro Prieto, Milagros

Vogal titular 2

***5679**

Rodríguez Penelas, Jacobo

Vogal titular 3

***6053**

Tejedor García, Marina Estefanía

Vogal titular 4

***2500**

López Castaño, Lino

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6429**

Lamas Vázquez, Sonia María

Vogal suplente 1

***5900**

Sabucedo González, Isabel

Vogal suplente 2

***5212**

Vázquez Carballés, María Jesús

Vogal suplente 3

***4222**

Fernández Pérez, María Josefa

Vogal suplente 4

***2787**

Pereira Saavedra, María Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7751**

López Seijido, Leyla María

Vogal segundo suplente 2

***6979**

Iglesias Crespo, Tamara

Vogal segundo suplente 3

***8500**

González Naval, María Soledad

Vogal segundo suplente 4

***4625**

Vilanova Díaz, Isabel

Tribunal 7 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5775**

García Rodríguez, Beatriz

Vogal titular 1

***7785**

Villaverde Maklán, Patricia

Vogal titular 2

***4973**

López González, Manuel

Vogal titular 3

***7949**

Lamelo González, Paula

Vogal titular 4

***1839**

López Fernández, Rubén

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5618**

Paz Pérez, José Antonio

Vogal suplente 1

***8128**

Bericochea Álvarez, Diana

Vogal suplente 2

***8538**

Álvarez Cudeiro, Francisco José

Vogal suplente 3

***4788**

López Carnero, Concepción

Vogal suplente 4

***5132**

Prada Rodríguez, Modesto

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4855**

Penín Salgado, Agustina

Vogal segundo suplente 2

***7688**

Fernández Jácome, Rosa Ana

Vogal segundo suplente 3

***9828**

Piña de la Fuente, María José

Vogal segundo suplente 4

***0294**

Plágaro Álvarez, Miren Igone

Tribunal 8 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4741**

Fernández Guerra, Ernesto

Vogal titular 1

***2786**

Molina Fernández, Esther

Vogal titular 2

***7085**

Álvarez Ensa, Javier

Vogal titular 3

***6813**

González Diz, Rosa

Vogal titular 4

***6595**

Diz Romay, Xesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1013**

Veloso Rodríguez, Luis

Vogal suplente 1

***3583**

Santos Moure, María Concepción

Vogal suplente 2

***4979**

Blanco Dorrio, Norberto

Vogal suplente 3

***1805**

Vázquez Rivadulla, Marisa

Vogal suplente 4

***6113**

Blanco Boán, Laura

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9343**

Martínez Alonso, María Teresa

Vogal segundo suplente 2

***8925**

Pérez Puga, Sofía

Vogal segundo suplente 3

***2975**

Blanco Rodríguez, María

Vogal segundo suplente 4

***4716**

González Cid, Patricia

Tribunal 9 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7050**

Rodríguez García, María

Vogal titular 1

***9886**

Fernández del Río, Ana Belén

Vogal titular 2

***7663**

Fernández García, Santiago

Vogal titular 3

***9725**

López Varela, María José

Vogal titular 4

***4679**

López Sánchez, Miguel Ángel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4651**

Folgoso Rodríguez, José Manuel

Vogal suplente 1

***5736**

Murciego Samprimitivo, Iris

Vogal suplente 2

***9898**

Vilachá Revuelta, Marcos

Vogal suplente 3

***4901**

Alvarado Roales, Eliana Sara

Vogal suplente 4

***6979**

Iglesias Crespo, Vanesa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7263**

López Paz, Ana María

Vogal segundo suplente 2

***9444**

Morenza Fernández, María

Vogal segundo suplente 3

***6232**

Cabana González, Rosana

Vogal segundo suplente 4

***2396**

Vázquez González, Milagros

Tribunal 10 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4134**

Carrasco Mera, José Fernando

Vogal titular 1

***9523**

González Couso, María Salud

Vogal titular 2

***5479**

Vázquez Uzal, Xabier

Vogal titular 3

***7983**

Búa Nieto, Lorena

Vogal titular 4

***5874**

Domínguez Carballo, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3286**

Couto Couso, Paula Isabel

Vogal suplente 1

***0080**

Gándara Acuña, María del Carmen

Vogal suplente 2

***1050**

Álvarez Álvarez, Víctor Manuel

Vogal suplente 3

***9686**

Galván Fernández, Lucía

Vogal suplente 4

***2305**

Aguín Martínez, José Fernando

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8017**

Cruces Estévez, Lucía

Vogal segundo suplente 2

***6957**

Santos Domínguez, Rebeca

Vogal segundo suplente 3

***9558**

Gómez Flores, Belén

Vogal segundo suplente 4

***8484**

Alonso Salgueiro, Placer

Tribunal 11 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1340**

González Piñeiro, María Dolores

Vogal titular 1

***7250**

Santos Raposo, Natalia María

Vogal titular 2

***5979**

Ares Diz, Juan Carlos

Vogal titular 3

***4734**

Pena Couceiro, Natalia

Vogal titular 4

***9832**

Barros Araújo, Antonio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6317**

Casas Freire, José

Vogal suplente 1

***6674**

Parada Amado, Sara

Vogal suplente 2

***3516**

Vázquez Muinelo, Luis Pablo

Vogal suplente 3

***9850**

Franco Alonso, María Cristina

Vogal suplente 4

***0786**

Barreiro Iglesias, Borja

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1410**

González Sobral, Trinidad

Vogal segundo suplente 2

***7982**

Martínez Leins, Eva

Vogal segundo suplente 3

***0973**

Bello González, María Luisa

Vogal segundo suplente 4

***3481**

Prieto Álvarez, Beatriz

Tribunal 12 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3881**

Piñeiro Vila, Francisco Javier

Vogal titular 1

***2244**

Piñeiro Otero, María dos Anxos

Vogal titular 2

***0168**

Rodríguez Serrada, Jorge

Vogal titular 3

***4547**

Román Maseda, Ana María

Vogal titular 4

***5771**

Pérez Suárez, Luis José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7723**

García Bóveda, Paula Carmen

Vogal suplente 1

***6198**

García López, Olalla

Vogal suplente 2

***7186**

González Bermejo, Rubén

Vogal suplente 3

***9311**

Carballal Pérez, María Dolores

Vogal suplente 4

***6639**

Piso Neira, María Rocío

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4877**

Rodríguez Pérez, Alba

Vogal segundo suplente 2

***1878**

Saavedra Pose, Ángela María

Vogal segundo suplente 3

***1979**

Pardavila Freire, Zaira

Vogal segundo suplente 4

***2019**

Pérez Gey, Ana

Tribunal 13 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2615**

Carballo Cabo, Noemi

Vogal titular 1

***7942**

Nieto Bengoechea, Josefina Marta

Vogal titular 2

***5756**

Otero Vilas, Francisco Ramón

Vogal titular 3

***5429**

Goyanes Flecha, Clara

Vogal titular 4

***0426**

Eiras Sánchez, José Juan

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7658**

Fagil Barral, Sara

Vogal suplente 1

***6552**

Martínez Vidal, Gloria

Vogal suplente 2

***6965**

Espasandín Domínguez, José Manuel

Vogal suplente 3

***2593**

Ramírez Abal, Almudena

Vogal suplente 4

***4256**

Pazos Lago, David

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1626**

Mayo Ardións, Teresa

Vogal segundo suplente 2

***5684**

Rey Rodríguez, Adrián

Vogal segundo suplente 3

***7418**

González Carracedo, María Elena

Vogal segundo suplente 4

***9763**

Suárez Suárez, Bienvenido

Tribunal 14 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4262**

Gómez Vázquez, Marta

Vogal titular 1

***7430**

Pita Braña, María

Vogal titular 2

***5722**

Gorgal Romarís, Alejandro

Vogal titular 3

***1598**

Martínez Rivas, Paula

Vogal titular 4

***8264**

Ferreiro López, Juan Ramón

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9805**

Rodríguez Calderón, Laura

Vogal suplente 1

***0215**

Sambade Martínez, Nuria

Vogal suplente 2

***5843**

Vázquez Latas, Ángel L.

Vogal suplente 3

***0939**

Portos Fuentes, María Carmen

Vogal suplente 4

***3065**

Teira Parada, Luís

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8587**

Leiva Balboa, María Cruz

Vogal segundo suplente 2

***7245**

Míguez Mato, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 3

***3938**

Pillado Castro, Rocío Mercedes

Vogal segundo suplente 4

***5333**

Antelo Cordeiro, Manuel

Tribunal 15 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8577**

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal titular 1

***5293**

Sanín Sánchez, Lorena

Vogal titular 2

***9059**

Lago Lestón, Juan Manuel

Vogal titular 3

***2351**

Siaba González, Carmen María

Vogal titular 4

***6702**

González Miguéns, Roberto

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7650**

Otero Vilas, María del Carmen

Vogal suplente 1

***1635**

Maroño Negreira, Mónica

Vogal suplente 2

***1405**

Salgado Rodríguez, Ciro

Vogal suplente 3

***6824**

Seco Vicente, María Isabel

Vogal suplente 4

***5828**

Oliveira Alcalde, José Guillermo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2171**

Nogueira Cardelle, Rita

Vogal segundo suplente 2

***2008**

García García, Jorge

Vogal segundo suplente 3

***4162**

Cores Vázquez, Mónica

Vogal segundo suplente 4

***8710**

Piñeiro Vázquez, Santiago

Tribunal 16 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3734**

Fuentes Costa, Ainhoa

Vogal titular 1

***8402**

Garrido Pérez, Sara

Vogal titular 2

***0428**

Gómez Figueroa, Isaac

Vogal titular 3

***6478**

Morgade Rodríguez, Generosa

Vogal titular 4

***1675**

Rodríguez Crespo, Francisco Javier

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3770**

Pérez Vázquez, Marina

Vogal suplente 1

***5325**

Barros García, Marta

Vogal suplente 2

***3445**

Barreira Baños, Marcos

Vogal suplente 3

***2521**

García Ortega, Mercedes

Vogal suplente 4

***5968**

García Ramón, Gervasio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7611**

Corceiro López, Sandra

Vogal segundo suplente 2

***3940**

Sebastián Lago, Alejandro

Vogal segundo suplente 3

***4321**

Casteleiro Borrego, Concepción

Vogal segundo suplente 4

***8725**

Vázquez Salgado, Margarita Paula

Tribunal 17 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9337**

Pérez Estévez, María Lujan

Vogal titular 1

***1968**

Bangueses Pereiras, María Lourdes

Vogal titular 2

***6817**

Cid Cid, José Luis

Vogal titular 3

***7614**

Senra Gómez, Caridad

Vogal titular 4

***9493**

González Campo, Xoán Carlos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5053**

Seoane Lorenzo, Sabela

Vogal suplente 1

***5018**

Fernández Alfaro, Ana María

Vogal suplente 2

***4068**

Amoedo Collazo, Marcos

Vogal suplente 3

***4995**

Cortegoso Simons, Ana Cristina

Vogal suplente 4

***5405**

Álvarez González, Pablo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0950**

Casal Díaz, María Nélida

Vogal segundo suplente 2

***8763**

Fernández Castro, Gael

Vogal segundo suplente 3

***6600**

Bouzada Dámaso, Araceli

Vogal segundo suplente 4

***6126**

Amigo Quintana, Patricia Amelia

Tribunal 18 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4622**

Basteiro Gómez, María Casilda

Vogal titular 1

***5117**

Fernández Domínguez, Yolanda María

Vogal titular 2

***0840**

Garrido Eirín, Amando

Vogal titular 3

***4864**

Piñeiro Mouriño, María Mercedes

Vogal titular 4

***5370**

Lamosa Quinteiro, Claudio Salvador

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6066**

Martínez Rodríguez, Concepción

Vogal suplente 1

***9196**

Martínez Alonso, Laura

Vogal suplente 2

***1658**

Santomé Pastoriza, Manuel

Vogal suplente 3

***9037**

Castro Losada, Lourdes

Vogal suplente 4

***3944**

Hernández Nores, Miguel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8457**

Abalde Martínez, María Cristina

Vogal segundo suplente 2

***5143**

García Sambreijome, Milagros

Vogal segundo suplente 3

***7889**

Melo Martínez, Lucía

Vogal segundo suplente 4

***9458**

Estévez Portela, María Dolores

597037-Audición e Linguaxe

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6853**

López López, Noelia

Vogal titular 1

***9936**

Arias Miño, Juan Jesús

Vogal titular 2

***0451**

Rodríguez Quintela, Estefanía

Vogal titular 3

***0876**

Sanmartín Sedes, Iago

Vogal titular 4

***3877**

Buján Vázquez, María Ofelia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3648**

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

Vogal suplente 1

***3777**

Cebreiro Fernández, Diego

Vogal suplente 2

***5362**

Malvar Lema, Myriam

Vogal suplente 3

***1938**

Santiago Bouza, José A.

Vogal suplente 4

***3800**

López Fernández, Raquel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1833**

Gamallo Permuy, Beatriz

Vogal segundo suplente 2

***1742**

Garrote Armada, Nuria

Vogal segundo suplente 3

***6835**

Vidal Bariego, Laura

Vogal segundo suplente 4

***9982**

Eiroa Breijo, Catherine

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0642**

Dopazo Couto, Natalia

Vogal titular 1

***0037**

Bernal García, Alberto Cecilio

Vogal titular 2

***0350**

Abraldes Gago, Laura

Vogal titular 3

***3524**

Blandino Bruzos, Julio Emilio

Vogal titular 4

***1884**

Sánchez Fornos, Miriam

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9856**

Culebras Yáñez, Cristina

Vogal suplente 1

***2972**

Rodríguez Nogueira, Felipe

Vogal suplente 2

***6651**

Prieto Lorenzo, Patricia

Vogal suplente 3

***4002**

Fontal Alonso, Eugenio José

Vogal suplente 4

***4588**

Antelo Canoura, Ana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0875**

Baamonde López, María del Pilar

Vogal segundo suplente 2

***4026**

Martínez Pan, Laura

Vogal segundo suplente 3

***6593**

Pereira Corral, María

Vogal segundo suplente 4

***7419**

Anca Calvo, Brígida María

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2587**

Esperante Lago, Martina

Vogal titular 1

***4568**

Lage Cobas, Manuel

Vogal titular 2

***7850**

García González, Eva María

Vogal titular 3

***1637**

Pía Pérez, Francisco José

Vogal titular 4

***1041**

Bustabad Pérez, Crisanta

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0003**

Queiro Pereira, Alicia

Vogal suplente 1

***5285**

Alonso García, Juan Ramón

Vogal suplente 2

***0394**

González Lesta, Carlota

Vogal suplente 3

***3567**

Somoza Quintero, José Antonio

Vogal suplente 4

***9136**

Arrebola Méndez, Sofía

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1567**

Rodríguez Álvarez, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***1838**

Boado Valiño, María

Vogal segundo suplente 3

***0922**

Puente Blanco, Alba

Vogal segundo suplente 4

***4937**

Álvarez López, María Soledad

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6850**

Tourón Morais, Iván

Vogal titular 1

***0589**

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal titular 2

***8049**

Blanco Rodríguez, Yolanda

Vogal titular 3

***8268**

Lebón Gallego, Jesús

Vogal titular 4

***5866**

Ramil Arias, María Luz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2899**

Fernández Basadre, Ricardo

Vogal suplente 1

***6333**

Ceide Martínez, Rubén

Vogal suplente 2

***3463**

Pena Rey, Carla

Vogal suplente 3

***2000**

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

Vogal suplente 4

***4213**

Penalonga Cruz, Lucía

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3870**

Fouce Seoane, Denis

Vogal segundo suplente 2

***5778**

Núñez Mouronte, Leticia

Vogal segundo suplente 3

***9164**

García Álvarez, Xabier

Vogal segundo suplente 4

***4465**

Rodríguez Sucasas, Paula

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0711**

Pena Corredoira, María José

Vogal titular 1

***4025**

Fuente Díaz, Carlos

Vogal titular 2

***8265**

Castro González, Marta

Vogal titular 3

***3185**

Cruzado Iglesias, José Ángel

Vogal titular 4

***4810**

Rivas Sanjurjo, María Lorena

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2178**

Blanco Fernández, Carmen María

Vogal suplente 1

***2075**

Lenza Carballeira, José

Vogal suplente 2

***5835**

Fernández Vázquez, Laura

Vogal suplente 3

***0576**

García Cordovés, Ramón

Vogal suplente 4

***4921**

Lamas López, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5457**

Cabana Rouco, José Antonio

Vogal segundo suplente 2

***2942**

Álvarez Varela, Nuria

Vogal segundo suplente 3

***3921**

Méndez López, Nazaret

Vogal segundo suplente 4

***2700**

Vázquez Vázquez, Cristina

Tribunal 6 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5945**

Núñez Lois, Sandra

Vogal titular 1

***3343**

Nogueira Campo, Pablo

Vogal titular 2

***8376**

Morán Conde, Susana

Vogal titular 3

***7953**

Rodríguez Batista, Diego

Vogal titular 4

***2951**

Fernández Placín, Sherezade

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5468**

Pérez García, María del Pilar

Vogal suplente 1

***8405**

Bernárdez Pérez, Aarón

Vogal suplente 2

***2415**

Martín Nieto, María Montserrat

Vogal suplente 3

***2928**

Seoane Fernández, Mario

Vogal suplente 4

***9515**

Rodríguez Blanco, Aránzazu

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8564**

Pérez Armada, Simón

Vogal segundo suplente 2

***4067**

González Eijan, Ma de la Cruz

Vogal segundo suplente 3

***6280**

García Losada, Matilde Emilia

Vogal segundo suplente 4

***1520**

Torrado Pousa, María

Tribunal 7 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2600**

Barge Valencia, Eva

Vogal titular 1

***5963**

Pascual Feijoo, Daniel

Vogal titular 2

***4023**

Valcárcel Cao, Laura

Vogal titular 3

***2949**

Sández Rodríguez, José Víctor

Vogal titular 4

***3162**

López Rodríguez, Paula

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0803**

Rodríguez Rodríguez, María del Carmen

Vogal suplente 1

***5798**

Rial Araújo, Moisés

Vogal suplente 2

***0506**

Fernández Fernández, Miriam

Vogal suplente 3

***6921**

Alvar Nóvoa, Millán

Vogal suplente 4

***8159**

Cid Núñez, Estela

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5908**

Rodríguez Pérez, Manuela

Vogal segundo suplente 2

***3253**

Barreira Santiso, Verónica

Vogal segundo suplente 3

***2605**

Pego Paz, Ana Belén

Vogal segundo suplente 4

***1789**

García Arias, Patricia

Tribunal 8 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6266**

Pereira Constenla, Clara

Vogal titular 1

***9094**

Rodríguez Vázquez, Arcadio

Vogal titular 2

***9575**

González González, María del Carmen

Vogal titular 3

***8039**

Vaquero Vázquez, Alejandro

Vogal titular 4

***1513**

Vázquez Bugarín, Elena

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5952**

González Novoa, Ana Belén

Vogal suplente 1

***9816**

Rivera Miragaya, José

Vogal suplente 2

***1225**

Lusquiños Area, Sarai

Vogal suplente 3

***1860**

Rodríguez Parcero, Laura

Vogal suplente 4

***9963**

Darrosa López, Andrea

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6303**

Fernández Carneiro, Marta

Vogal segundo suplente 2

***5084**

Alonso Martínez, Diana

Vogal segundo suplente 3

***7617**

Varela Villar, Tatiana

Vogal segundo suplente 4

***4350**

Ramos Arias, Isabel

Tribunal 9 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1407**

Muñoz Rodríguez, María Begoña

Vogal titular 1

***8018**

Gallie, Fabien

Vogal titular 2

***0828**

Cabezas Gómez, Montserrat

Vogal titular 3

***2829**

Casares Porral, Manuel

Vogal titular 4

***6199**

López Pérez, María Luz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9400**

Otero López, Amelia Dolores

Vogal suplente 1

***1769**

Lorenzo San Martín, Rafael

Vogal suplente 2

***4126**

Garín Silva, Ana

Vogal suplente 3

***8245**

Lombardía Lorenzo, Cristina

Vogal suplente 4

***5274**

Fernández Rocafort, Belén

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4178**

Álvarez Riesgo, Sandra

Vogal segundo suplente 2

***6641**

Asensio Fraile, María del Pilar

Vogal segundo suplente 3

***2353**

Valín Méndez, Andrea

Vogal segundo suplente 4

***9961**

González Alonso, María Jesús

Tribunal 10 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0313**

García García, Marta

Vogal titular 1

***6859**

Gallego Salgado, Pablo

Vogal titular 2

***1377**

Del Río Casal, Andrea

Vogal titular 3

***2038**

Quintana García, Raúl

Vogal titular 4

***4536**

López Buján, Patricia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3408**

Mariño Baz, María Noelia

Vogal suplente 1

***1639**

Jario González, María

Vogal suplente 2

***6407**

Vázquez Fernández, Ibianka

Vogal suplente 3

***8140**

Rodríguez da Silva, Sara

Vogal suplente 4

***8847**

Alonso Saa, Ana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0496**

Rodríguez Val, Aida

Vogal segundo suplente 2

***6861**

Rodríguez Moinelo, Patricia

Vogal segundo suplente 3

***7354**

Freire Chana, Tamara

Vogal segundo suplente 4

***3920**

Iglesias Rivas, Julia

597038-Educación Primaria

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1783**

Urtiaga Estévez, María Elena

Vogal titular 1

***4150**

Domínguez Pacheco, María del Mar

Vogal titular 2

***0515**

Gómez Iglesias, Guillermo

Vogal titular 3

***0345**

Zas Lista, María José

Vogal titular 4

***5344**

Rodríguez Eirís, María Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0889**

Iglesias González, Natalia

Vogal suplente 1

***8873**

Paredes Candal, Ana M.

Vogal suplente 2

***7499**

Tella Fernández, Manuel José

Vogal suplente 3

***5387**

Rodríguez Pena, María Josefa

Vogal suplente 4

***4385**

Cortes Canay, Rosa M

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2535**

Rocha Pato, María Lucía

Vogal segundo suplente 2

***3294**

Copa Rodríguez, Óscar

Vogal segundo suplente 3

***5352**

Camba Ocampo, María Concepción

Vogal segundo suplente 4

***8047**

García Facal, María Esther

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4896**

Gens Autrán, Patricia Elena

Vogal titular 1

***1696**

Pouso Saavedra, Mónica

Vogal titular 2

***4741**

Gesto Pan, Faustino Manuel

Vogal titular 3

***9252**

Ares González, María Yolanda

Vogal titular 4

***0769**

Rodríguez Longueira, Mónica

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8932**

González Vaamonde, Antonio Ramón

Vogal suplente 1

***5368**

Rodríguez Rivera, Ma del Pilar

Vogal suplente 2

***2574**

González Seoane, Manuel Ángel

Vogal suplente 3

***0348**

Seoane Torrente, Lucía

Vogal suplente 4

***8418**

Castro Pérez, Inmaculada Begoña

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1041**

Blanco Álvarez, María Dolores

Vogal segundo suplente 2

***5013**

Gallego Revaldería, Xulio

Vogal segundo suplente 3

***8300**

Arnoso Rivera, Sonia

Vogal segundo suplente 4

***8104**

Pousa Granja, Carmen

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5899**

Cons Formoso, Patricia María

Vogal titular 1

***3762**

Fuentes Cabanas, Isabel

Vogal titular 2

***1638**

Patiño Varela, Alberto

Vogal titular 3

***8979**

Martínez Seijo, Nuria

Vogal titular 4

***9665**

Rey Busto, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4283**

Cabanas Fernández, Eladia

Vogal suplente 1

***8477**

Pedreiro García, María Emilia

Vogal suplente 2

***1655**

Pico Espiñeira, José Luis

Vogal suplente 3

***4019**

Castiñeiras Fandiño, Beatriz

Vogal suplente 4

***6309**

Pardo Souto, Sandra

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2645**

Pérez Villar, María Montserrat

Vogal segundo suplente 2

***6628**

Campos Mondelo, Jorge

Vogal segundo suplente 3

***6179**

Vázquez García, Silvia

Vogal segundo suplente 4

***5793**

Dans Vidal, Ana Beatriz

Tribunal 4 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7465**

Graña Pérez, María Begoña

Vogal titular 1

***8194**

Rodríguez Rodríguez, Alba Lucía

Vogal titular 2

***2671**

Nantón Blanco, José Manuel

Vogal titular 3

***4847**

Couceiro López, María del Mar

Vogal titular 4

***6527**

Corral Lodeiro, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8323**

Iglesias Iglesias, María del Carmen

Vogal suplente 1

***5021**

Sánchez Bascoy, Silvia

Vogal suplente 2

***3041**

Abeijón Pouso, Juan José

Vogal suplente 3

***5352**

Rozas Méndez, Ángeles

Vogal suplente 4

***9934**

Taín Rilo, María Celia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8886**

Garea Bermúdez, Carmen

Vogal segundo suplente 2

***0615**

Martínez Martínez, Miguel

Vogal segundo suplente 3

***0008**

Lago Ramos, Silvia María

Vogal segundo suplente 4

***6378**

Galego Vázquez, Lucía

Tribunal 5 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2962**

Loureiro Durán, Eva

Vogal titular 1

***9586**

Villa Martínez, María Montserrat

Vogal titular 2

***9910**

Mouriño Teijido, Alfredo

Vogal titular 3

***0586**

Sanmartín López, Vanesa

Vogal titular 4

***4466**

Mejuto Sánchez, Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8121**

Chaves Eijo, Sandra

Vogal suplente 1

***9875**

Lage Villar, María Cristina

Vogal suplente 2

***4806**

Orizales Lage, José Luis

Vogal suplente 3

***7109**

Rojo Iglesias, Lucía

Vogal suplente 4

***3653**

Vila Rodríguez, Pamela

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3830**

Ramonde Calvo, María Teresa

Vogal segundo suplente 2

***7934**

Mosteiro Martínez, Santiago

Vogal segundo suplente 3

***3589**

Varela Martínez, María Sira

Vogal segundo suplente 4

***1922**

Fernández Castelo, Rosa María

Tribunal 6 A Coruña

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5113**

González Camoira, María Isabel

Vogal titular 1

***4699**

Bouza Seco, María Begoña

Vogal titular 2

***1438**

Reimúndez Castiñeiras, Pablo

Vogal titular 3

***1579**

Pampin Ares, Laura María

Vogal titular 4

***7466**

Barreiro López, Verónica

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9109**

Cunqueiro Suárez, Ana

Vogal suplente 1

***3175**

Blanco Río, María Ángeles

Vogal suplente 2

***3260**

Rey García, Antolín J.

Vogal suplente 3

***7996**

Couselo Castro, Laura

Vogal suplente 4

***4913**

Blanco Fernández, Margarita

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5503**

Mosquera Soto, María Isabel

Vogal segundo suplente 2

***3846**

González Montañés, Óscar Alejandro

Vogal segundo suplente 3

***6932**

Pérez Pérez, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***9999**

Mosquera Seijo, María Luisa

Tribunal 7 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5677**

Fernández Leira, Constantino

Vogal titular 1

***3413**

Gay Doce, Otilia

Vogal titular 2

***4126**

Vázquez Tallón, Jesús

Vogal titular 3

***4993**

Somoza Rodríguez, María del Carmen

Vogal titular 4

***5821**

Freire Sánchez, María Teresa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3113**

López Rielo, Ana María

Vogal suplente 1

***7490**

Méndez Lázare, María José

Vogal suplente 2

***3728**

Fernández Rodríguez, Roberto

Vogal suplente 3

***7535**

De la Fuente López, Ana

Vogal suplente 4

***9775**

Fernández Otero, María Dolores

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9679**

Gasalla Díaz, Nieves

Vogal segundo suplente 2

***4328**

Rojas Rivas, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***7071**

López Blanco, Sandra

Vogal segundo suplente 4

***3454**

Blanco Lamas, Ma Teresa

Tribunal 8 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2148**

Díaz Valiño, Juan José

Vogal titular 1

***3213**

Cendán Castelo, Matilde

Vogal titular 2

***8023**

García Pérez, Juan

Vogal titular 3

***4889**

Núñez Vilares, María Esther

Vogal titular 4

***7615**

Carballido Villares, Ana

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6090**

Peña Portomeñe, Ángel Manuel

Vogal suplente 1

***5865**

Lustres Blanco, María Jesús

Vogal suplente 2

***4310**

Núñez López, Manuel

Vogal suplente 3

***3697**

Freire Fernández, María Dolores

Vogal suplente 4

***8235**

Bermúdez García, Miriam

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3135**

De la Fuente Cobas, María Belén

Vogal segundo suplente 2

***2694**

Díaz Fernández, José Luis

Vogal segundo suplente 3

***9442**

Lago Orcazberro del Río, Ana María

Vogal segundo suplente 4

***1028**

Torres Meilán, Elsira

Tribunal 9 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2213**

Teijeiro Díaz, María Olga

Vogal titular 1

***9610**

Iglesias Guerreiro, Cristina

Vogal titular 2

***6735**

Pérez Vázquez, José Benito

Vogal titular 3

***5026**

Díaz Sanjurjo, Eva

Vogal titular 4

***8183**

López Barrio, Alba María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4700**

González Cabarcos, María Remedios

Vogal suplente 1

***5485**

Díaz Fernández, María José

Vogal suplente 2

***1693**

Teixeiro Pérez, Xose

Vogal suplente 3

***4310**

Rodríguez Núñez, Dolores

Vogal suplente 4

***5630**

Tella Villamarin, María Dosinda

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2983**

Arias Rivera, Alejandra

Vogal segundo suplente 2

***6906**

Martínez Corujo, Antolín

Vogal segundo suplente 3

***4078**

Novo Fernández, Ana Luisa

Vogal segundo suplente 4

***4325**

Rancaño Cabana, Elena

Tribunal 10 Lugo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1002**

Conde Iglesias, Camilo

Vogal titular 1

***4722**

Gesto Barata, María José

Vogal titular 2

***5346**

Castro Pérez, Ignacio Benito

Vogal titular 3

***4462**

Conde Rodríguez, María Inmaculada

Vogal titular 4

***4839**

González Fernández, Lucía

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4680**

Bernedo Laballos, José Luis

Vogal suplente 1

***3504**

Blanco Fernández, Belinda

Vogal suplente 2

***8074**

Abuín Cedrón, Pablo

Vogal suplente 3

***5669**

Abraldes Cancela, Pamela

Vogal suplente 4

***5044**

Torrijos Vicente, Carolina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5268**

Vázquez Crucio, María del Pilar

Vogal segundo suplente 2

***6674**

Ramallal Rego, Xosé Luis

Vogal segundo suplente 3

***6129**

Fernández Novo, Verónica

Vogal segundo suplente 4

***4527**

Fernández Delgado, María del Carmen

Tribunal 11 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5714**

Robles García, Manuela

Vogal titular 1

***4674**

González Pérez, María Rita

Vogal titular 2

***4565**

Saco Rodríguez, Antonio

Vogal titular 3

***5110**

Balvís Grande, María Stella

Vogal titular 4

***8400**

Nolasco Fraguas, Marta María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7473**

Rodríguez Martínez, María Isabel

Vogal suplente 1

***8767**

López Feijoo, María Mercedes

Vogal suplente 2

***3454**

Quiroga Fernández, Manuel

Vogal suplente 3

***7741**

Requejo González, Catalina

Vogal suplente 4

***9790**

Rioz González, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7386**

García Fernández, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***3429**

Rodríguez Rodríguez, José

Vogal segundo suplente 3

***8370**

Feijóo Álvarez, Nuria

Vogal segundo suplente 4

***2465**

Rodríguez Peña, Silvia

Tribunal 12 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7035**

Prieto Atanes, Luis

Vogal titular 1

***4552**

Suárez Rodríguez, Maruxa

Vogal titular 2

***5655**

Raposo Gallego, Xose

Vogal titular 3

***5917**

López Cid, Graciela

Vogal titular 4

***5476**

Guerrero Rico, Irene

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5418**

Bayón Garrote, María José

Vogal suplente 1

***5020**

Novoa Pérez, María Isabel

Vogal suplente 2

***9478**

González López, Emilio Manuel

Vogal suplente 3

***5482**

Rodríguez Carrozas, Ana

Vogal suplente 4

***2126**

Pérez Gallego, Rosa Elvira

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8307**

Bouzón Corral, Patricia

Vogal segundo suplente 2

***4326**

Feijoo Casas, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***6176**

Esperanza Álvarez, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***4545**

Cid Vázquez, Aurora

Tribunal 13 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5305**

Fernández Piñeiro, María Cristina

Vogal titular 1

***0282**

Domínguez Fernández, Rosa María

Vogal titular 2

***9239**

Pérez Rodríguez, Alberto

Vogal titular 3

***3888**

Martínez Montero, Encarnación

Vogal titular 4

***2122**

Vaz Guillamon, Marta

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3660**

López González, Eduardo

Vogal suplente 1

***5849**

Pato Fernández, María José

Vogal suplente 2

***7688**

Fernández Jácome, Antonio

Vogal suplente 3

***5660**

Lamelas Fernández, María Asunción

Vogal suplente 4

***8007**

Barrera Rodriguez, Monica

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7042**

De Urbano Moure, Begoña

Vogal segundo suplente 2

***7755**

Navares Rodríguez, José Ramón

Vogal segundo suplente 3

***8899**

Diéguez Couto, Estefanía

Vogal segundo suplente 4

***5799**

Moldes Carriba, Concepción

Tribunal 14 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5469**

Pereira Rodríguez, María Ángeles

Vogal titular 1

***4997**

De Vega Blanco, Patricia Laura

Vogal titular 2

***6501**

Blanco Míguez, Felipe

Vogal titular 3

***5872**

Pérez López, Celsa

Vogal titular 4

***8180**

Pérez Pájaro, Susana

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9915**

Álvarez Gómez, Marta

Vogal suplente 1

***0997**

Huete Vales, María de los Milagros

Vogal suplente 2

***5561**

Soto Cougil, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

***6238**

Quintairos Gallego, Ma Carmen

Vogal suplente 4

***9925**

Rodríguez Pérez, Estefanía

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8861**

Álvarez Vilar, María Teresa

Vogal segundo suplente 2

***1614**

Afonso Noceda, Xosé Manuel

Vogal segundo suplente 3

***4874**

Fernández Pérez, María Asunción

Vogal segundo suplente 4

***9688**

Míguez Iglesias, Arancha

Tribunal 15 Ourense

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9057**

López González, Iria

Vogal titular 1

***8830**

Pavón Grande, Ana Rosa

Vogal titular 2

***9132**

Armada Villar, Manuel

Vogal titular 3

***5681**

Rodríguez Puga, María Teresa

Vogal titular 4

***0821**

Filloy Colmeiro, María Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9591**

Estévez Iglesias, María Cruz

Vogal suplente 1

***5464**

Pato Blanco, Rosa María

Vogal suplente 2

***7684**

Álvarez Fernández, Manuel

Vogal suplente 3

***2119**

Campos Pérez, Josefa

Vogal suplente 4

***1783**

Casares Prieto, Dolores

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6366**

Medeiros Casado, Silvia

Vogal segundo suplente 2

***5930**

Álvarez Campos, José Antonio

Vogal segundo suplente 3

***3533**

Alberte Seara, Carmen

Vogal segundo suplente 4

***9364**

Álvarez Rodríguez, Cristal

Tribunal 16 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6556**

Porto Tato, María Isabel

Vogal titular 1

***4618**

Castosa López, Ana Belén

Vogal titular 2

***6713**

García García, Javier

Vogal titular 3

***9640**

Carballo Carballo, María Reyes

Vogal titular 4

***8958**

Piñeiro Suárez, Silvia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0809**

Rodríguez Costoyas, Ma Consuelo

Vogal suplente 1

***8740**

Soliño Pérez, María Carmen

Vogal suplente 2

***8224**

Rodeiro Mougán, José Manuel

Vogal suplente 3

***7549**

Couso Garrido, Isolina

Vogal suplente 4

***3629**

López Penela, Milagros

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7746**

Sánchez Chao, María Milagrosa

Vogal segundo suplente 2

***1346**

Nercellas Méndez, José

Vogal segundo suplente 3

***5943**

Rodríguez Acebedo, María del Pilar

Vogal segundo suplente 4

***4065**

Borrageiros Falcón, Otilia

Tribunal 17 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5747**

Domínguez Alonso, José

Vogal titular 1

***0219**

Torres Gaiteiro, Estefanía

Vogal titular 2

***8732**

Esperón Touceda, Pablo

Vogal titular 3

***1603**

De los Santos Gago, Andrea

Vogal titular 4

***1559**

Louzao Riádigos, Laura

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1884**

Vilariño Torres, Miguel

Vogal suplente 1

***8150**

Chousa Cortés, Cristina

Vogal suplente 2

***0362**

Collazo Mora, Ricardo

Vogal suplente 3

***0074**

Cabanelas Lorenzo, María Beatriz

Vogal suplente 4

***2100**

Álvarez Rodríguez, María Olga

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9148**

Farré Bernal, María Ángeles

Vogal segundo suplente 2

***2339**

Gómez Lorenzo, Adrián Francisco

Vogal segundo suplente 3

***5832**

Rubianes Cascallar, Inmaculada

Vogal segundo suplente 4

***8742**

Pérez Álvarez, Inés

Tribunal 18 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7446**

Padín Solla, Pedro Alberto

Vogal titular 1

***4005**

Sánchez Eiras, Rosa María

Vogal titular 2

***8284**

Castro Maquieira, Cristian

Vogal titular 3

***4310**

Porto Varela, Alicia

Vogal titular 4

***6741**

Constenla Fernández, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8211**

Penido Núñez, María Luisa

Vogal suplente 1

***2194**

Pedreira Currás, Marta

Vogal suplente 2

***2505**

Méndez Costa, Xosé

Vogal suplente 3

***5734**

Charlín Pomares, María Luisa

Vogal suplente 4

***7050**

Muñoz Heras, María Luz

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8373**

Coego Diéguez, María Sara

Vogal segundo suplente 2

***0678**

Barroso Ignacio, José Antonio

Vogal segundo suplente 3

***9645**

López Montes, María Teresa

Vogal segundo suplente 4

***5686**

Ares Comba, Yolanda

Tribunal 19 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2438**

Varela Ferradáns, José Ramiro

Vogal titular 1

***3308**

Escalona Palacios, Mónica

Vogal titular 2

***7995**

Martínez Iglesias, Óscar Manuel

Vogal titular 3

***1829**

Trabazo Losada, Cristina

Vogal titular 4

***1746**

Rosal Salgueiro, María del Carmen

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4318**

Fernández Araújo, Pedro Octavio

Vogal suplente 1

***9131**

Caramés Fondevila, Rocío

Vogal suplente 2

***7325**

Iglesias Cascallar, Ángel

Vogal suplente 3

***8320**

Sobral González, María Ánxela

Vogal suplente 4

***3481**

Míguez Barreiro, Estela

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8522**

Carballal Moroño, Beatriz

Vogal segundo suplente 2

***5268**

Suárez Cobas, Celestino A.

Vogal segundo suplente 3

***7832**

Calvo Güimil, María Victoria

Vogal segundo suplente 4

***9233**

Pedrosa Rodríguez, María del Carmen

Tribunal 20 Pontevedra

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8516**

Fernández Hermida, María Isabel

Vogal titular 1

***4865**

Barcala Sanmarco, Vanesa

Vogal titular 2

***0833**

Fernández Rey, Francisco Javier

Vogal titular 3

***8687**

González Moreira, María del Carmen

Vogal titular 4

***7736**

Palmas Barbosa, Mónica

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0507**

Pérez Carral, Santiago

Vogal suplente 1

***6298**

Barreiro Núñez, María

Vogal suplente 2

***4196**

Feijoo Benítez, Juan José

Vogal suplente 3

***6676**

Barreiro Brianes, María Concepción

Vogal suplente 4

***0300**

Bernal Agulla, Jésica

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9925**

Bellido Fonseca, Lourdes

Vogal segundo suplente 2

***7865**

Paz Novoa, David

Vogal segundo suplente 3

***2376**

Touriño Chayán, Marta María

Vogal segundo suplente 4

***2595**

González Guisande, Ana María

Tribunal 21 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4880**

Pérez Escariz, María

Vogal titular 1

***9404**

Fontenla Eiras, María José

Vogal titular 2

***0693**

Nanín Castro, José Francisco

Vogal titular 3

***3136**

Rebollido Fernández, Noelia María

Vogal titular 4

***7925**

González Castro, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8146**

Canosa Pasantes, Fabián

Vogal suplente 1

***2203**

Gómez Pardo, Ana Katterina

Vogal suplente 2

***5740**

Fernández Martínez, Pascual

Vogal suplente 3

***8160**

Bercero Redondo, Marina

Vogal suplente 4

***9051**

Mosquera Rodríguez, María Inmaculada

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8306**

Reboiras Baleirón, Laura

Vogal segundo suplente 2

***4306**

Méndez Martínez, Micael

Vogal segundo suplente 3

***3241**

Pérez Garabán, Andrea

Vogal segundo suplente 4

***3498**

Rey Rico, María José

Tribunal 22 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3331**

Rey Lago, Aurora

Vogal titular 1

***3352**

Vázquez Pérez, María Sila

Vogal titular 2

***8544**

Quinteiro Vieites, José

Vogal titular 3

***7512**

Mateos Macías, María Jesús

Vogal titular 4

***8277**

Blanco Queijeiro, Miriam

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0877**

Barbeito García, Ángela

Vogal suplente 1

***1630**

Sánchez Pampín, María José

Vogal suplente 2

***3258**

Suárez Gago, Carlos Manuel

Vogal suplente 3

***1971**

Picos Martínez, Mónica

Vogal suplente 4

***4015**

Vales Cancela, Susana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5346**

Espasandín Domínguez, María Carmen

Vogal segundo suplente 2

***0148**

Vázquez Arias, Xosé Vicente

Vogal segundo suplente 3

***5236**

Albela Silva, María José

Vogal segundo suplente 4

***4727**

Arteaga Vilas, Ana

Tribunal 23 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3020**

Labandeira Sánchez, Julio César

Vogal titular 1

***7523**

Albarrán Gómez, Susana María

Vogal titular 2

***8382**

Pérez García, David

Vogal titular 3

***7693**

Rodríguez Maceira, María Inmaculada

Vogal titular 4

***4267**

González Domínguez, Paulina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8845**

Doval Sánchez, Lucía

Vogal suplente 1

***6951**

Mansilla Romero, María José

Vogal suplente 2

***5550**

Mugico Sánchez, Gabriel

Vogal suplente 3

***1511**

Regos Ferreiro, Águeda

Vogal suplente 4

***6965**

Pérez Pazos, Balbina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3875**

Varela Fabeiro, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***6006**

Rodríguez Trinidad, José Antonio

Vogal segundo suplente 3

***2100**

Nieto-García Ardións, Eva

Vogal segundo suplente 4

***6883**

Alonso Pampin, María Elena

Tribunal 24 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2365**

Peña Meijomin, Silvia

Vogal titular 1

***3724**

Cánibe Boquete, María

Vogal titular 2

***1718**

López Raña, Julio César

Vogal titular 3

***8005**

Silva Moruja, María José

Vogal titular 4

***2729**

López Romero, Martina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0573**

Pérez Barrio, Ana María

Vogal suplente 1

***6107**

Alejandro Caneda, Teresa

Vogal suplente 2

***6552**

Calvo Santos, Manuel Anxo

Vogal suplente 3

***2287**

Naveira Vázquez, Ana

Vogal suplente 4

***6595**

Mariño Vidal, María Salomé

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1413**

Gómez-Ulla Fojo, María

Vogal segundo suplente 2

***1812**

Rodríguez Andelo, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***0849**

Taboada Espiño, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***9486**

García Lueiro, María

Tribunal 25 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9991**

Ortigueira Hermida, María del Mar

Vogal titular 1

***8542**

Núñez Iglesias, Noelia

Vogal titular 2

***4624**

Rodríguez Rodríguez, Alfredo

Vogal titular 3

***2178**

Pena Bascoy, Estefanía

Vogal titular 4

***4349**

Mouro García, Eva María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5805**

Gago Domínguez, Eva Lucía

Vogal suplente 1

***7879**

López Pérez, María José

Vogal suplente 2

***1736**

Penelas Sánchez, Daniel

Vogal suplente 3

***5771**

Puñal Rama, María Pilar

Vogal suplente 4

***9261**

Del Río Santos, María Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5125**

Rodríguez Alonso, María

Vogal segundo suplente 2

***7545**

Vicente Ferreiros, José

Vogal segundo suplente 3

***1003**

Brea Rodríguez, María José

Vogal segundo suplente 4

***7037**

Castro García, María Dolores

Tribunal 26 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3410**

Lorenzo Diz, Laura

Vogal titular 1

***5159**

Queiro Ameijeiras, María José

Vogal titular 2

***4393**

Salgado Gómez, Benjamín Antonio

Vogal titular 3

***0649**

Vázquez Vilariño, María José

Vogal titular 4

***8573**

Cea Vázquez, Mª Socorro

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0438**

Martínez Álvarez, Josefa

Vogal suplente 1

***5555**

Ramallo Calviño, María Teresa

Vogal suplente 2

***6679**

Núñez Álvarez, Francisco Martín

Vogal suplente 3

***4168**

Blanco Miguélez, Eva

Vogal suplente 4

***7890**

López Martínez, María Esther

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9711**

Ferreiro Nieto, Gloria

Vogal segundo suplente 2

***6059**

Pinaque Varela, Marcos

Vogal segundo suplente 3

***7452**

Taboada García, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***2182**

Sampedro López, María Carmen

Tribunal 27 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4625**

Vaz Dapía, María del Carmen

Vogal titular 1

***6306**

Robles García, María de la Encarnación

Vogal titular 2

***0039**

Castiñeira Cousillas, Santiago

Vogal titular 3

***6156**

Montenegro Rodal, María Yolanda

Vogal titular 4

***6993**

López García, Eva María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5708**

Sánchez Sueiro, María

Vogal suplente 1

***4777**

Alfaya López, Patricia

Vogal suplente 2

***2495**

Rodríguez Amil, Jesús

Vogal suplente 3

***2873**

Vázquez Lorenzo, Lucía

Vogal suplente 4

***9028**

Beiras Santos, María Isabel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1588**

Sobrado Canosa, Noa

Vogal segundo suplente 2

***9625**

Sobrino Novoa, Pablo

Vogal segundo suplente 3

***6736**

Parente Rodríguez, Josefa

Vogal segundo suplente 4

***0296**

Guillén Carmona, María Isabel

Tribunal 28 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0884*

Garabal González, Nuria

Vogal titular 1

***3854**

Rodríguez Couso, María Teresa

Vogal titular 2

***0241**

Abal Lorenzo, Emilio

Vogal titular 3

***0568**

Freijedo Fernández, María Victoria

Vogal titular 4

***9309**

Vidal Puga, Sonia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4835**

Núñez Sanjurjo, Iván

Vogal suplente 1

***6844**

Alonso Brito, Francisca

Vogal suplente 2

***6226**

Piñeiro Bastos, Arturo

Vogal suplente 3

***7994**

Sánchez López, Pilar

Vogal suplente 4

***7132**

Pérez Rodríguez, Fátima

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4747**

Forja Ramos, María Blanca

Vogal segundo suplente 2

***8201**

Alonso Suárez, José Benito

Vogal segundo suplente 3

***4756**

Iglesias Suárez, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***5373**

Hernán López, Marta

Tribunal 29 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1677**

Otero García, Sergio

Vogal titular 1

***5497**

Pregal Pollo, María Elizabeth

Vogal titular 2

***0356**

Rodríguez González, José Luis

Vogal titular 3

***8148**

González Andrés, Ana Belén

Vogal titular 4

***7335**

Morán Díaz, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2609**

Iglesias Vázquez, María Guadalupe

Vogal suplente 1

***2433**

Rodríguez Peleteiro, María Paz

Vogal suplente 2

***1761**

Oliveira González, Miguel

Vogal suplente 3

***8725**

González Rodríguez, Guadalupe

Vogal suplente 4

***7214**

Martínez Álvarez, Laura

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1231**

Chorén Belay, María Luz

Vogal segundo suplente 2

***5936**

Couto Palmeiro, Juan Luis

Vogal segundo suplente 3

***6938**

Caperán Rodríguez, Lorena

Vogal segundo suplente 4

***3249**

González Varela, Natalia

Tribunal 30 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7799**

Fraga Dacosta, María Belén

Vogal titular 1

***5496**

Pérez Álvarez, Carmen

Vogal titular 2

***4327**

García Sanmartín, José Manuel

Vogal titular 3

***2829**

Estévez Fernández, Raquel

Vogal titular 4

***1451**

Pereira Santos, Elvi

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9866**

Blanco Collazos, María Montserrat

Vogal suplente 1

***7777**

Pereira Prieto, Rosa María

Vogal suplente 2

***9133**

Graña Piñeiro, José Ángel

Vogal suplente 3

***8574**

Álvarez Besadío, Rocío

Vogal suplente 4

***9898**

Molina Parada, Eva

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5636**

Gil Esteves, Laura Luisa

Vogal segundo suplente 2

***6934**

Gil Martínez, Benito

Vogal segundo suplente 3

***5275**

Rodríguez Vázquez, Miriam

Vogal segundo suplente 4

***6243**

Tielas Cendón, Montserrat

Tribunal 31 Vigo

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1625**

Otero Rodríguez, Manuel

Vogal titular 1

***4210**

Rodríguez Méndez, Beatriz

Vogal titular 2

***1997**

Rodríguez Pérez, José Antonio

Vogal titular 3

***6030**

López Fernández, Alba

Vogal titular 4

***6259**

Crespo Fernández, María del Carmen

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9517**

Rodríguez Quintas, Víctor

Vogal suplente 1

***9963**

Vence Faílde, Mónica

Vogal suplente 2

***6304**

Martínez Rodríguez, Francisco Javier

Vogal suplente 3

***9767**

Martínez Díaz, Patricia

Vogal suplente 4

***1479**

Esperón Barbosa, María Montserrat

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2947**

Méndez Martínez, María Carmen

Vogal segundo suplente 2

***6901**

Álvarez Estévez, José

Vogal segundo suplente 3

***1113**

Orellana Fernández, Concepción

Vogal segundo suplente 4

***4825**

Vicente Cordo, María del Carmen

510-Inspectores de educación

510600-Xeneralista

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7217**

Corredoira López, Manuel

Vogal titular 1

***4076**

Amoedo Barciela, Elisa Isabel

Vogal titular 2

***0534**

Pérez Froiz, Margarita

Vogal titular 3

***5771**

Prado Cueva, Manuel Enrique

Vogal titular 4

***9251**

Ares Casal, María del Carmen

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5094**

Antuña Souto, Carlos Alberto

Vogal suplente 1

***1458**

Vázquez Rodríguez, Rubén

Vogal suplente 2

***2063**

González Comesaña, María Antonia

Vogal suplente 3

***2822**

Fernández Martín, Adrián

Vogal suplente 4

***7218**

Rodríguez Pérez, Ruth

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7149**

Barreiro García, Íñigo

Vogal segundo suplente 2

***8826**

Pérez Seara, Laura

Vogal segundo suplente 3

***5958**

Ferreiro Carballido, Juan Luis

Vogal segundo suplente 4

***1048**

Fournol Marcos, María Teresa Jovita

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1203**

Serna Masiá, Isabel

Vogal titular 1

***4352**

Fernández Fraga, Fernando

Vogal titular 2

***2171**

Estrada Arias, Berta María

Vogal titular 3

***3289**

Cid Galante, Roberto

Vogal titular 4

***6684**

Gómez Fuentes, Raquel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0063**

Vázquez Fernández, José Luis

Vogal suplente 1

***1814**

Rodríguez Alleres, José Daniel

Vogal suplente 2

***4033**

Couñago Enríquez, Marina

Vogal suplente 3

***6954**

Álvarez Roales, Enrique

Vogal suplente 4

***5970**

Cimadevila Cea, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8816**

Alén de la Torre, José María

Vogal segundo suplente 2

***3595**

Pérez Fernández, José Casimiro

Vogal segundo suplente 3

***2697**

Sobrino Josenje, Santiago

Vogal segundo suplente 4

***8812**

García Sánchez, María Luisa

590-Profesores de ensino secundario

590001-Filosofía

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9228**

Rodríguez Leborán, Miguel Antón

Vogal titular 1

***9893**

García González, Luis José

Vogal titular 2

***8384**

Freire Vázquez, Margarita Josefa

Vogal titular 3

***5546**

Arias Núñez, José Luís

Vogal titular 4

***5364**

Sánchez Blázquez, María Milagros

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1739**

Gestoso Álvarez, Maruxa

Vogal suplente 1

***0826**

Espasandín García, José David

Vogal suplente 2

***2842**

Sánchez Corral, María Isabel

Vogal suplente 3

***7574**

González Arribas, Brais

Vogal suplente 4

***8298**

Burgos de Dios, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7167**

Pérez González, Brais

Vogal segundo suplente 2

***4782**

Calvo Tarela, María Carmen

Vogal segundo suplente 3

***4998**

Moreda Pinto, Xoán Antón

Vogal segundo suplente 4

***5660**

Varela Cambeiro, Irma Montserrat

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6618**

Gándara Moure, María Inmaculada

Vogal titular 1

***4301**

Vallejo Palacios, César

Vogal titular 2

***6581**

De Toro González, María

Vogal titular 3

***6518**

Rico Rodríguez, José Ángel

Vogal titular 4

***3182**

Montero Cagigao, María del Carmen

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8158**

Lago Lourido, María del Carmen

Vogal suplente 1

***3355**

Vidal Gómez, José Luis

Vogal suplente 2

***8087**

Castellano Castillo, María Asunción

Vogal suplente 3

***4327**

Pérez Escobar, Bernardo

Vogal suplente 4

***3193**

Graña Sánchez, Aurora

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6579**

Pérez Carrasco, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 2

***4505**

Fernández Vázquez, Susana

Vogal segundo suplente 3

***0915**

Basanta Paredes, Jesús

Vogal segundo suplente 4

***2858**

Santos Fernandez, Begoña

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5414**

Freire Calviño, Rosa Ana

Vogal titular 1

***5358**

Besteiro Fernández, José Ramón

Vogal titular 2

***5548**

González Rodríguez, María Luisa

Vogal titular 3

***4130**

Álvarez Angueira, Manuel Luis

Vogal titular 4

***7167**

Pérez González, Uxía

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5836**

López Mateos, Isidoro

Vogal suplente 1

***5203**

Bernárdez Fernández, José Carlos

Vogal suplente 2

***0101**

Castro Varela, Lucía

Vogal suplente 3

***1005**

Vázquez Sevillano, Juan Manuel

Vogal suplente 4

***1970**

Losada Arias, Dolores

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0092**

Cerviño Matos, Santiago

Vogal segundo suplente 2

***1449**

Vicario Quintana, Josefa

Vogal segundo suplente 3

***6349**

Balseiro Blanco, José Ramiro

Vogal segundo suplente 4

***5889**

Vázquez García, María Dolores

590002-Grego

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6376**

Martín González, Faustino

Vogal titular 1

***0505**

Maquieira Rodríguez, José Carlos

Vogal titular 2

***4133**

Fuentes Novo, Josefina

Vogal titular 3

***4864**

López Fonseca, Tomás

Vogal titular 4

***1373**

Cruz García, María Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6386**

Vidal Suárez, Ángeles

Vogal suplente 1

***9974**

Gil Mayoral, Juan Luis

Vogal suplente 2

***5342**

Losada Soto, Susana

Vogal suplente 3

***8206**

Martínez Rodríguez, Rubén

Vogal suplente 4

***2614**

Pérez Alonso, Joaquina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6412**

García-Pombo Fernández, Pablo

Vogal segundo suplente 2

***2814**

Franco Medeiros, María Josefa

Vogal segundo suplente 3

***8915**

Rosales Pardavila, Jorge Manuel

Vogal segundo suplente 4

***9391**

Rivero Gutiérrez, María Isabel

590003-Latín

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5658**

Bolíbar Chinchilla, Ana María

Vogal titular 1

***6044**

Bernardo Fernández, José Domingo

Vogal titular 2

***4519**

Pérez González, María Isabel

Vogal titular 3

***0632**

Martínez García, Xosé

Vogal titular 4

***5665**

Mon Vázquez, Marta

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1830**

Roiz Sánchez, Gema

Vogal suplente 1

***5286**

Dopazo Blanco, José

Vogal suplente 2

***0852**

Rodríguez García, María del Carmen

Vogal suplente 3

***8178**

Padrón Saco, Luis

Vogal suplente 4

***6964**

Rodríguez Lozano, Mari Flor

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1916**

Dobarro Posada, José Antonio

Vogal segundo suplente 2

***5227**

Vidal Teira, Vicenta

Vogal segundo suplente 3

***5850**

Barreiro Tato, Xosé

Vogal segundo suplente 4

***0639**

Jamardo Iglesias, María del Carmen

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4843**

Pérez Vilariño, Álvaro José

Vogal titular 1

***3103**

Rodríguez Santos, Manuel

Vogal titular 2

***7081**

Rama Faya, María Carmen

Vogal titular 3

***4386**

Sanz Velázquez, Carlos

Vogal titular 4

***6967**

Couto Vaamonde, María Victoria

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5119**

Santos Davila, María Isabel

Vogal suplente 1

***8239**

Couto Fariña, José Ramón

Vogal suplente 2

***5120**

Mosquera Camba, María Belén

Vogal suplente 3

***7452**

Agullo Gimenez, Victor

Vogal suplente 4

***9296**

Fernández García, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8954**

Feijoo Lorenzo, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 2

***6517**

Lorenzo González, Susana De

Vogal segundo suplente 3

***8351**

Rodríguez Iglesias, Nonito

Vogal segundo suplente 4

***7219**

García González, Helena

590004-Lingua Castelá e Literatura

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0612**

Redondo Valín, María Felisa

Vogal titular 1

***4511**

Corredoira López, Jesús

Vogal titular 2

***3839**

Dieste Quiroga, Beatriz

Vogal titular 3

***8389**

Andión Cabral, Manuel

Vogal titular 4

***2916**

Piñón Villar, Iria

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5276**

González Arias, Justa

Vogal suplente 1

***0885**

González Otero, César

Vogal suplente 2

***8964**

Vidal Maza, Margarita

Vogal suplente 3

***7570**

Guede Otero, Damián

Vogal suplente 4

***0382**

Mera Varela, María Sandra

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4207**

Casas Agilda, Artur

Vogal segundo suplente 2

***0471**

Mosquera Novoa, Lucía

Vogal segundo suplente 3

***0635**

Rilo Nogueira, Juan José

Vogal segundo suplente 4

***5816**

Barreiro Sanmiguel, María Gema

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7153**

López López, Beatriz

Vogal titular 1

***0755**

Castro Paredes, José Fernando

Vogal titular 2

***9682**

Candal Bocija, Montserrat

Vogal titular 3

***5392**

Ferreiro Ladra, José Antonio

Vogal titular 4

***4271**

Tojo Villanueva, Inmaculada

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3167**

Torres Arrojo, María Amparo

Vogal suplente 1

***9803**

Aristegui González, Xurxo

Vogal suplente 2

***9943**

Blanco Blanco, Marta

Vogal suplente 3

***9435**

Sanmartín Fernández, Juan Carlos

Vogal suplente 4

***9349**

Rodríguez Ramos, Ana María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***8719**

Balboa Fernández, Felipe

Vogal segundo suplente 2

***7928**

Babarro Rodríguez, Diana

Vogal segundo suplente 3

***8672**

Franqueira González, Miguel

Vogal segundo suplente 4

***0399**

Suárez Fernández, Pilar Eugenia

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3129**

López Barrio, Antonio

Vogal titular 1

***0072**

Nogueira Fos, Rubén

Vogal titular 2

***1773**

Santos Barroso, Montserrat

Vogal titular 3

***1081**

Cid Vila, Eduardo

Vogal titular 4

***1058**

Rúa Eiras, Diana

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2852**

Turrion de Castro, Alicia Margarita

Vogal suplente 1

***5666**

López de Letona Sánchez, Pablo

Vogal suplente 2

***3504**

Faya Oliveira, Marta

Vogal suplente 3

***3548**

Touriño Vázquez, Francisco Xosé

Vogal suplente 4

***1817**

López Requejo, María Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7211**

Rodríguez Gil, Israel

Vogal segundo suplente 2

***5434**

Mariño Baamonde, María Sol

Vogal segundo suplente 3

***0869**

González González, José Luis

Vogal segundo suplente 4

***4168**

Carballo Varela, María de la Paz

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2211**

Méndez Teijeiro, José Félix

Vogal titular 1

***7330**

Do Río Surribas, Juan Manuel

Vogal titular 2

***6098**

Devesa Graña, María Teresa

Vogal titular 3

***0396**

Blanco Martínez, Alfredo

Vogal titular 4

***4543**

Cela Roca, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4843**

Rivero López, Cristina

Vogal suplente 1

***1678**

Escudero Barros, José

Vogal suplente 2

***3662**

López Abuín, Marta

Vogal suplente 3

***3106**

Álvarez Piñeiro, Víctor José

Vogal suplente 4

***0059**

Nión Cancela, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5372**

Calviño Lorenzo, Marcos

Vogal segundo suplente 2

***1798**

Fernández Vales, Sandra María

Vogal segundo suplente 3

***7822**

Gómez-Casasnovas Díaz, David

Vogal segundo suplente 4

***8458**

Beloso Gómez, Josefa

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3889**

Cancio Villamarín, Elba

Vogal titular 1

***3014**

Ruido Bouzas, Manuel

Vogal titular 2

***8158**

Lago Lourido, Virginia

Vogal titular 3

***1415**

Freire Ruiz, Andrés

Vogal titular 4

***9740**

López Fariña, Montserrat

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3526**

Hombreiro Castro, María

Vogal suplente 1

***1921**

Pedrosa Rúa, Jorge Ramiro Ángel

Vogal suplente 2

***6935**

Calvo Losada, María Ángeles

Vogal suplente 3

***9533**

Míguez Macho, Carlos

Vogal suplente 4

***0311**

Díaz González, Susana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4036**

Carrete Montaña, José Ricardo

Vogal segundo suplente 2

***6443**

Sánchez Vaamonde, Noelia

Vogal segundo suplente 3

***0458**

López Marqués, Francisco Xabier

Vogal segundo suplente 4

***3475**

Teijeiro Suárez, Eva María

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2726**

Gómez Cabanas, María de la Paz

Vogal titular 1

***0175**

Otero Moreira, Ramón

Vogal titular 2

***3391**

Rama Pico, María Dolores

Vogal titular 3

***7769**

Pérez González, Rui

Vogal titular 4

***1552**

Concheiro Cao, María de la Cruz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1377**

Gómez Vázquez, Susana

Vogal suplente 1

***3817**

López Crespo, Santiago Antonio

Vogal suplente 2

***6823**

Telle Rodríguez, Sonia María

Vogal suplente 3

***3901**

Martín Lucas, Pedro Vicente

Vogal suplente 4

***5866**

Cortiñas Rodríguez, María Fe

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4589**

Del Río Entonado, David Isaac

Vogal segundo suplente 2

***5216**

Fernández Troncoso, María Soledad

Vogal segundo suplente 3

***9697**

Corgo Riveiro, Marcos

Vogal segundo suplente 4

***8190**

Castelao Cora, Carmen

Tribunal 7

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5434**

Mosquera Castro, María Carmen

Vogal titular 1

***3996**

Pousada Cruz, Miguel Ángel

Vogal titular 2

***6526**

Tejedor Rivas, Elena

Vogal titular 3

***1315**

Fontenla García, Francisco Javier

Vogal titular 4

***4907**

Acosta Maceira, María Nieves

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3952**

Rodríguez Barreiro, Ana

Vogal suplente 1

***1781**

Sanjurjo Díaz, Santiago

Vogal suplente 2

***1500**

Pollán Valiña, María Celia

Vogal suplente 3

***7601**

Martínez Gradín, Pablo Jesús

Vogal suplente 4

***6947**

Cortiñas Ansoar, Soraya

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2862**

López Adán, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 2

***9804**

Martínez Castro, María del Carmen

Vogal segundo suplente 3

***5431**

Costas Sueiras, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 4

***2834**

Lamas Noya, Rosa María

Tribunal 8

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2226**

Díaz Rey, Francisco César

Vogal titular 1

***3485**

Gómez Rey, Enrique V.

Vogal titular 2

***0409**

Negreira Barcia, Cristina

Vogal titular 3

***0865**

Pérez Carral, Francisco Javier

Vogal titular 4

***9526**

Fernández López, Rosalía Belén

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3932**

Quintela Díaz, Susana

Vogal suplente 1

***4230**

Poncela Castelo, Miguel

Vogal suplente 2

***7446**

González Grandal, Margarita

Vogal suplente 3

***5070**

Castro Fernández, Adrián

Vogal suplente 4

***3775**

Clemente Rodríguez, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6727**

Arines Gago, Rafael

Vogal segundo suplente 2

***6590**

Díaz Díaz, Dorinda

Vogal segundo suplente 3

***6820**

Roca Moro, Alberto Carlos

Vogal segundo suplente 4

***6588**

De Azevedo Pinto, Margarita

Tribunal 9

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4128**

Castro Quintas, Sara

Vogal titular 1

***3968**

Cabrerizo Vázquez, Iván Rubén

Vogal titular 2

***9584**

Seoane Seara, María José

Vogal titular 3

***8950**

Mejuto Costa, Jesús Daniel

Vogal titular 4

***3960**

Iglesias Cordón, Lua

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9345**

Pernas Pena, Alberto

Vogal suplente 1

***1725**

Rey Barcia, Carlos

Vogal suplente 2

***5167**

Gallardo Velasco, Mónica

Vogal suplente 3

***4808**

Martínez Alejandre, Javier

Vogal suplente 4

***2039**

González Fernández, Ana María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5185**

Adán Rodríguez, José Manuel

Vogal segundo suplente 2

***7823**

Castro Torres, Sonia Belén

Vogal segundo suplente 3

***0357**

Radío Oubiña, Manuel

Vogal segundo suplente 4

***2648**

Fernández Seoane, Paula

590005-Xeografía e Historia

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4754**

Granados Loureda, Juan Antonio

Vogal titular 1

***0520**

Conde González, Tania

Vogal titular 2

***5329**

Plasencia Gómez, Miguel

Vogal titular 3

***2465**

De Castro Docampo, María Pilar

Vogal titular 4

***1092**

García Valencia, Miguel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4259**

Gromaz de los Santos, María José

Vogal suplente 1

***5374**

Garrido Lavandeira, Mónica

Vogal suplente 2

***4964**

Lago Duro, Adrián Manuel

Vogal suplente 3

***1430**

Collazo García, Silvia

Vogal suplente 4

***4619**

Criado Castelo, Andrés Ramón

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5327**

Vázquez García, Estefanía

Vogal segundo suplente 2

***6019**

Alonso Abal, Fernando

Vogal segundo suplente 3

***7755**

Carcedo Gómez, María Isabel

Vogal segundo suplente 4

***0405**

Carricoba Armesto, Miguel Ángel

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6224**

García Vila, Isabel

Vogal titular 1

***3075**

Fernández Conde, Sheila

Vogal titular 2

***8012**

Pérez Sangiao, Alexandre

Vogal titular 3

***5086**

Torres Vázquez, Olaia

Vogal titular 4

***8744**

Lixó Gómez, Carlos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1024**

Pernas Oroza, Herminia

Vogal suplente 1

***2260**

Amarelle Taibo, Lorena

Vogal suplente 2

***8860**

Novales Blanco, Xabier

Vogal suplente 3

***7891**

Bellón Patiño, Teresa María

Vogal suplente 4

***0817**

Fernández Blanco, Miguel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2586**

Argibay Lorenzo, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***0779**

Sánchez Casal, José Luis

Vogal segundo suplente 3

***6767**

Anido Tubío, Cristina

Vogal segundo suplente 4

***5500**

Otero Simón, Matías

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9310**

Areal Alonso, Pedro Alberto

Vogal titular 1

***4927**

Canzobre Rama, Ana María

Vogal titular 2

***0098**

Soto Figueroa, Alexandre

Vogal titular 3

***6928**

Rodríguez Mayán, María del Carmen

Vogal titular 4

***3726**

Loimil González, David

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0915**

Calvo Peña, Susana

Vogal suplente 1

***0887**

Llorente Gutiez, Rebeca

Vogal suplente 2

***5239**

Monroy González, Eduardo

Vogal suplente 3

***6519**

Beiro Oreiro, María Luz

Vogal suplente 4

***5251**

López Pazos, Manuel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9376**

Feal Pérez, Alejandra María

Vogal segundo suplente 2

***2631**

Alba Hernández, Mario

Vogal segundo suplente 3

***5404**

Toro Cabaleiro, María Dolores

Vogal segundo suplente 4

***8750**

Ramil Millarengo, Luis Manuel

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3236**

Castro Higelmo, María Concepción

Vogal titular 1

***5253**

Gandoy Muñoz, Laura

Vogal titular 2

***1267**

Ansede Taboada, Adrián

Vogal titular 3

***9050**

Fernández Agrasar, Paula María

Vogal titular 4

***5365**

Mosquera Agrelo, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8136**

Iglesias García, María Carmen

Vogal suplente 1

***9980**

Novoa Domínguez, Natalia

Vogal suplente 2

***5090**

Barrán Ferreiro, David

Vogal suplente 3

***0425**

Fernández Mariño, Patricia

Vogal suplente 4

***6645**

Blanco López, Antonio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6493**

Vázquez González, María José

Vogal segundo suplente 2

***9036**

González Gómez, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***5880**

Linares Fernández, Rosa

Vogal segundo suplente 4

***5151**

Pavón López, José Ramón

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5140**

Ruso de Lago, María Isabel

Vogal titular 1

***5020**

Mallo García, Rosa María

Vogal titular 2

***7000**

Ferreiro Monteagudo, Alfonso

Vogal titular 3

***4687**

Vaquero Lastres, Berta María

Vogal titular 4

***0233**

Gabeiras Vérez, Xoán Ignacio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2946**

Fernández Pérez, Ana Rosa

Vogal suplente 1

***9288**

Estévez Estévez, Rita

Vogal suplente 2

***6217**

Vázquez Miramontes, Sergio

Vogal suplente 3

***1220**

Yáñez Puentes, Alicia

Vogal suplente 4

***7104**

Pérez Calvelo, José Ramón

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1921**

Casas Gil, María del Pilar

Vogal segundo suplente 2

***1958**

Lamas González, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***4216**

Agra Ramírez, María Cristina

Vogal segundo suplente 4

***5996**

Chaves Montenegro, Pablo

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5029**

Blanco Blanco, José María

Vogal titular 1

***3463**

Rivadulla Bendaña, Marta

Vogal titular 2

***6494**

Méndez Fuentes, Gaspar Manuel

Vogal titular 3

***1973**

Agulló García, Luisa

Vogal titular 4

***4967**

Mañá Ares, Rubén

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7601**

García Acuña, María Luisa

Vogal suplente 1

***1582**

López Rivas, Josefa

Vogal suplente 2

***4923**

Rodríguez Fernández, Carlos

Vogal suplente 3

***7710**

Sánchez Gutiérrez, María

Vogal suplente 4

***6553**

Veiga Puente, Alberto

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4763**

Suárez Martínez, María Belén

Vogal segundo suplente 2

***4199**

Díaz Diéguez, Carlos

Vogal segundo suplente 3

***3108**

López Sanjurjo, Rosa María

Vogal segundo suplente 4

***7974**

Rey Alonso, Juan José

Tribunal 7

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9470**

Canoura Quintana, Francisco

Vogal titular 1

***7629**

Castro Díaz, Beatriz

Vogal titular 2

***5578**

Fariña Pérez, Martín Federico

Vogal titular 3

***2335**

Herrero Casasola, María Lourdes

Vogal titular 4

***2990**

Vicente Caneda, José Emilio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2310**

Del Río Costas, Rosa de los Ángeles

Vogal suplente 1

***5594**

Marcos Durán, Rocío

Vogal suplente 2

***1598**

Martínez Rodríguez, Francisco José

Vogal suplente 3

***2216**

Fernández Fernández, María Emma

Vogal suplente 4

***6721**

Gómez Alonso, Xurxo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3004**

Ahijado Flores, María Luisa

Vogal segundo suplente 2

***5414**

Lorenzo Bugallo, Antonio

Vogal segundo suplente 3

***4484**

Díaz González, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***5561**

Bussieres Valcarce, Francisco José

Tribunal 8

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0757**

Santos Solla, Jacobo Benjamín

Vogal titular 1

***9324**

Ramos Marful, María Noelia

Vogal titular 2

***2641**

Fernández Cobián, Manuel

Vogal titular 3

***8333**

Moure Fraga, Susana

Vogal titular 4

***1565**

Pita Gómez, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7910**

Menéndez Llorente, Adriangela Beatriz

Vogal suplente 1

***1546**

Suárez Méndez, María Fernanda

Vogal suplente 2

***6200**

González Fernández, Javier

Vogal suplente 3

***9584**

Souto Eiroa, Marta María

Vogal suplente 4

***3432**

Rodríguez Pantín, Alberto

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***0818**

Yáñez Calviño, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***3158**

Andújar Otero, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***2587**

Cadaveira López, Paula

Vogal segundo suplente 4

***8171**

Gómez Méndez, Iván

Tribunal 9

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8213**

Gómez Fernández, José Emilio

Vogal titular 1

***1047**

Del Real Pavón, Carmen María

Vogal titular 2

***2132**

Platero Fernández, Miguel

Vogal titular 3

***1080**

Rodríguez de Vicente Tutor, María José

Vogal titular 4

***1913**

Pérez Cancelas, Álvaro

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4565**

Colao Barbas, Juan Antonio

Vogal suplente 1

***0393**

Guillán Armendáriz, Ángela

Vogal suplente 2

***4122**

Fernández Ferreiro, Marcos

Vogal suplente 3

***6199**

Rodríguez García, María del Carmen

Vogal suplente 4

***9134**

Folgueira Arias, Sergio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7204**

Alonso Comesaña, Judit

Vogal segundo suplente 2

***5998**

Méndez Miguens, Aleixandre

Vogal segundo suplente 3

***9786**

Rodríguez Vázquez, Matilde

Vogal segundo suplente 4

***8782**

Costas Comesaña, Pedro

Tribunal 10

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0113**

Vázquez Pérez, María Dolores

Vogal titular 1

***1416**

Fernández González, María de la Paz

Vogal titular 2

***4516**

Témez Fernández, Jesús

Vogal titular 3

***2295**

Núñez Castro, Cristina

Vogal titular 4

***7454**

Jablonski García, Paulo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6935**

Lorenzo Valdivieso, Daniel

Vogal suplente 1

***1968**

Villamor Portomeñe, Yolanda

Vogal suplente 2

***4735**

Rodríguez Bouza, José Manuel

Vogal suplente 3

***7257**

Vidal Sambreijome, María Nieves

Vogal suplente 4

***0498**

Castro Quián, José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3415**

Camba Castro, María Dolores

Vogal segundo suplente 2

***0072**

Gonzalez Alvarez, Juan Javier

Vogal segundo suplente 3

***9100**

Alonso Alonso, Rocío

Vogal segundo suplente 4

***6884**

Pérez Otero, Francisco Antonio

Tribunal 11

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9112**

Pascual Hermida, Gustavo

Vogal titular 1

***0003**

Álvarez Cebrián, María

Vogal titular 2

***4608**

Sautua López, José Ignacio

Vogal titular 3

***1156**

Prada Álvarez, María de la Paz

Vogal titular 4

***6538**

Pazos Gómez, Daniel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7226**

García Brea, Mercedes

Vogal suplente 1

***4660**

Rodríguez Cacharrón, María Begoña

Vogal suplente 2

***0804**

Gregorio Mosquera, Pedro

Vogal suplente 3

***2273**

Llamas López, María Teresa

Vogal suplente 4

***3572**

Espasandín Soneira, Lucas

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2924**

Garrido Gómez, Lidia

Vogal segundo suplente 2

***9262**

Abraira Pérez, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***6320**

Gómez Gómez, María Silvia

Vogal segundo suplente 4

***3002**

Domínguez Cabaleiro, José Mario

Tribunal 12

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6185**

Calle López, Jorge Carlos

Vogal titular 1

***5035**

Muñiz Miras, María del Carmen

Vogal titular 2

***6551**

González Fernández, Jairo

Vogal titular 3

***8786**

Regueira Rodríguez, Ana María

Vogal titular 4

***2167**

Otero Agra, Jaime

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8988**

García González, José Antonio

Vogal suplente 1

***1529**

Vilas Meis, Diana

Vogal suplente 2

***1738**

García Bartolomé, Domingo Enrique

Vogal suplente 3

***2630**

Raya González, María Loreto

Vogal suplente 4

***1882**

Bello Stout, Carlos

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1771**

Fernández Fraguela, Eva María

Vogal segundo suplente 2

***9209**

Sánchez Crespo, Gabriel

Vogal segundo suplente 3

***3336**

López Pérez, María José

Vogal segundo suplente 4

***2563**

Guerra López, Juan

Tribunal 13

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0272**

Soengas Fernández, María Celia

Vogal titular 1

***6150**

Verea Castelo, Ánxeles

Vogal titular 2

***7476**

Fontán Ocampo, Modesto

Vogal titular 3

***2920**

Rodríguez Castelos, Laura

Vogal titular 4

***1558**

Pampín Suárez, Amancio Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2158**

Lago Lamas, Fernando

Vogal suplente 1

***4930**

Bugarín Pereira, María Celia

Vogal suplente 2

***0509**

Ucha Fernández, Aníbal

Vogal suplente 3

***8159**

Montero Míguez, Elena

Vogal suplente 4

***1753**

Sendín Domínguez, Armando

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***3123**

Silva Fernández, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***7744**

Fariña Jamardo, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***3455**

Freije Graña, Inés

Vogal segundo suplente 4

***2537**

Fernández Izquierdo, José

Tribunal 14

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9865**

Facal Maroñas, Ana María

Vogal titular 1

***9553**

García Earley, Ana

Vogal titular 2

***7119**

Paz González, Juan Carlos

Vogal titular 3

***1305**

Novas Garrido, Cecilia

Vogal titular 4

***8498**

Peña Barreiro, Juan Ramón

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0173**

Barreiro Pimentel, Ramón Juan

Vogal suplente 1

***0128**

López Bouza, María Teresa

Vogal suplente 2

***9898**

Lebrancon Nieto, José

Vogal suplente 3

***5219**

Albela Caramés, Cristina

Vogal suplente 4

***8165**

Rego Sánchez, Ignacio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***5842**

Fernández Gallego, María José

Vogal segundo suplente 2

***8150**

Martínez García, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***0610**

Cagiao Teijo, Uxía

Vogal segundo suplente 4

***2086**

González Abellás, Isaac César

590006-Matemáticas

Tribunal 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1272**

Barros Pardo, José Carlos

Vogal titular 1

***5758**

García Sanz, María Beatriz

Vogal titular 2

***0070**

Puig Mosquera, Luis

Vogal titular 3

***5013**

García Lage, Laura

Vogal titular 4

***4258**

Castro Redondo, Alejandro

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8229**

Rodríguez Taboada, Julio Alfonso

Vogal suplente 1

***1541**

Regueira Villar, Clara Isabel

Vogal suplente 2

***4152**

Collazo Fernández, Rafael

Vogal suplente 3

***2347**

Cortiñas Ansoar, María Jesús

Vogal suplente 4

***9157**

Quiroga Castro, José Francisco

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6174**

Caneiro Ramos, Antonia

Vogal segundo suplente 2

***5838**

Chavarría Teijeiro, Marcos

Vogal segundo suplente 3

***6147**

Cobián Martínez, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***7463**

Braña López, Alejandro

Tribunal 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6276**

Prol Triñanes, María Esther

Vogal titular 1

***9320**

González Vázquez, Rocío

Vogal titular 2

***8109**

Girón Rego, Ángel Antonio

Vogal titular 3

***4267**

Alvariño Díaz, Lucía

Vogal titular 4

***7350**

Suárez Sanjuás, Vicente

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5141**

Fírvida Martínez, Ana Isabel

Vogal suplente 1

***6002**

Pérez Ramírez, Rocío

Vogal suplente 2

***7009**

García Magariños, Manuel

Vogal suplente 3

***2115**

Cota Muñiz, Eva

Vogal suplente 4

***9265**

Rodríguez González, Gabriel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***7243**

Fernández García, Juana María

Vogal segundo suplente 2

***9004**

Fente Hernández, Antón Germán

Vogal segundo suplente 3

***7888**

Freire Randino, Sonia María

Vogal segundo suplente 4

***2372**

Rodríguez Higuero, Miguel

Tribunal 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7785**

Seco Fernández, Eduardo David

Vogal titular 1

***2223**

Pérez Agra, María Carmen

Vogal titular 2

***0576**

López Piñeiro, Francisco

Vogal titular 3

***5802**

Paz Fuentes, María Antonia

Vogal titular 4

***1445**

Rodríguez Cabana, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7178**

Vega Merayo, María Arántzazu

Vogal suplente 1

***4180**

Carnero Álvarez, Natalia

Vogal suplente 2

***3523**

Piñón Fernández, Andrés

Vogal suplente 3

***5689**

Páramo Méndez, Paula

Vogal suplente 4

***2682**

Reboleiro Rama, Pablo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***4490**

Martínez Rodríguez, Patricia

Vogal segundo suplente 2

***7525**

Álvarez Cozar, Ulpiano

Vogal segundo suplente 3

***1039**

Díaz Campos, María del Pilar

Vogal segundo suplente 4

***9056**

Acción Penas, Antonio

Tribunal 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1048**

Blanco de Santiago, María del Puerto

Vogal titular 1

***0116**

Hernández Nistal, Rosaura

Vogal titular 2

***5532**

Rodríguez Moure, Rubén

Vogal titular 3

***0052**

Conde Estévez, Luisa

Vogal titular 4

***1555**

Escolante Mújico, Francisco José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1434**

Docanto Vázquez, César

Vogal suplente 1

***3259**

Taboada Canda, Begoña

Vogal suplente 2

***5597**

Arias Pérez, José

Vogal suplente 3

***1156**

Vila Iglesias, Ana Mariña

Vogal suplente 4

***5270**

García Novo, Rosalino

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***6359**

Rodríguez Rogina, María José

Vogal segundo suplente 2

***0591**

Cachafeiro Chamosa, Luis Carlos

Vogal segundo suplente 3

***8875**

Orta Isasi, Paula

Vogal segundo suplente 4

***9776**

Vidal Martín, Miguel Ángel

Tribunal 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0953**

Armada Vigo, Marina

Vogal titular 1

***1343**

Sanmiguel Suárez, María

Vogal titular 2

***4770**

Gómez Díaz, Pablo

Vogal titular 3

***8743**

Valiño Rodríguez, María Cruz

Vogal titular 4

***8074**

Carrasco Rodríguez, Gonzalo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8405**

Mato Sánchez, Isabel

Vogal suplente 1

***0728**

Costa Méndez, Alejandra

Vogal suplente 2

***8809**

Naya Veiga, Jorge Manuel

Vogal suplente 3

***1489**

Rellán Álvarez, María Marta

Vogal suplente 4

***6307**

Rodríguez Vicente, David

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***2257**

Fiz Cajete, María Manuela

Vogal segundo suplente 2

***1243**

Conles Armesto, Javier

Vogal segundo suplente 3

***9399**

Lorenzo González, María del Mar

Vogal segundo suplente 4

***9850**

Castellano Méndez, Valentín Tomás

Tribunal 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1264**

Prieto Cendán, María Luisa

Vogal titular 1

***9312**

Iglesias García, Ana

Vogal titular 2

***4902**

Caramés Otero, Ramón Miguel

Vogal titular 3

***7419**

López Pérez, Eva María

Vogal titular 4

***2230**

Espín Arias, Pablo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4132**

Castro Rocha, Paula

Vogal suplente 1

***3151**

Vidal Regueiro, María

Vogal suplente 2

***5812**

Chouza Ferreiro, Francisco Javier

Vogal suplente 3

***6219**

Míguez Novoa, María Jesús

Vogal suplente 4

***5001**

Fortes Novoa, Alberto

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***9596**

Álvarez Álvarez, Ana Belén

Vogal segundo suplente 2

***3730**

Casal López, Roberto

Vogal segundo suplente 3

***7601**

Montenegro Prado, Irene

Vogal segundo suplente 4

***1509**

Iglesias Fernández, Avelino Alejandro

Tribunal 7

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1558**

Rodríguez Rodríguez, Juan Aurelio

Vogal titular 1

***1218**

Pereira Silveira, Carina

Vogal titular 2

***9820**

De la Iglesia González, Javier

Vogal titular 3

***7238**

Estévez Bugallo, María Mercedes

Vogal titular 4

***8371**

Fernández Villar, Gutier

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1231**

Bugallo Silva, Manuel Xosé

Vogal suplente 1

***3370**

Pérez Pérez, Fe Esperanza

Vogal suplente 2

***1328**

Labraña Barrero, Pedro Antonio

Vogal suplente 3

***9450**

Gamallo Rodríguez, María Cruz

Vogal suplente 4

***5875**

Vázquez Gens, Felipe

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

 

 

Vogal segundo suplente 1

***1126**

Acuña Pérez, Lucía

Vogal segundo suplente 2

***1955**

Otero Camaño, Xian

Vogal segundo suplente 3

***6373**

López Rodríguez, Pilar

Vogal segundo suplente 4

***7812**

Figueroa Sestelo, Rubén

Tribunal 8

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5218**

Cabana González, Andrés Enrique

Vogal titular 1

***5444**

Mazaira Vázquez, Lucía

Vogal titular 2

***1226**

Martínez Balseiro, Francisco José

Vogal titular 3

***1375**

Suárez Rey, Mónica

Vogal titular 4

***4944**

Cañedo Bermejo, Roberto

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5385**

González Troncoso, Alejandro José

Vogal suplente 1

***7972**

González Rodríguez, Emilia

Vogal suplente 2

***0273**

Macía Fernández, Benjamín

Vogal suplente 3

***9700**

Sánchez Pérez, María del Carmen