Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Xoves, 10 de xuño de 2021 Páx. 28841

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

CÉDULA do 24 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifica o acordo de inicio do expediente sancionador 2021327AE-OU por infraccións en materia sanitaria.

O 23 de abril de 2021, a xefa territorial de Ourense da Consellería de Sanidade ditou o acordo de inicio do expediente sancionador 2021327AE-OU incoado ao titular do CIF 52481351C, con enderezo na avenida de Ourense nº 48 baixo, Xinzo de Limia, 32630 Ourense.

Unha vez intentada a notificación deste acordo segundo o disposto no artigo 42.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), ao non ser posible efectuala, por medio desta cédula e segundo o disposto no artigo 44 da devandita lei, notifícaselle ao titular do CIF 52481351C, con enderezo na avenida de Ourense nº 48 baixo, Xinzo de Limia, 32630 Ourense, o contido do acordo de inicio que figura como anexo para que poida ter coñecemento del.

Así mesmo, fáiselle saber o dereito que o/a asiste, segundo o disposto na letra f) do artigo 64.2 e no artigo 76 da Lei 39/2015, para presentar alegacións ante a Xefatura Territorial no prazo de 15 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta cédula, lembrándolle o seu dereito a consultar o expediente depositado nas dependencias da xefatura, sita na avenida de Zamora 13, Ourense, e a obter, se é o caso, copia do expediente, segundo o previsto na letra a) do artigo 53.1 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Advírteselle que no caso de non efectuar alegacións sobre o contido do dito acordo no citado prazo, o acordo de inicio considerarase proposta de resolución cando conteña un pronunciamento preciso acerca da responsabilidade imputada, cos efectos previstos na letra f) do artigo 64.2 da Lei 39/2015.

Así mesmo, comunícaselle que antes da resolución do procedemento ten dereito a que se apliquen as reducións no importe da sanción establecidas no artigo 85 da citada Lei 39/2015.

Esta cédula expídese para que conste e lle sirva de notificación ao interesado, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Tamén se fai constar que a eficacia da notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ourense, 24 de maio de 2021

Laura López del Castillo
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Nº expediente: 2021327AE-OU.

DNI/NIF/CIF: 52481351C.

Último enderezo coñecido: avenida de Ourense, nº 48 baixo, Xinzo de Limia, 32630 Ourense.

Feitos imputados: infracción da lexislación aplicable en materia sanitaria.

Preceptos presuntamente infrinxidos: Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causada polo SARS-CoV-2 (DOG número 223-bis, do 4 de novembro).

Tipificación provisional: leve.

Sanción proposta: trescentos euros (300 €).