Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Martes, 15 de xuño de 2021 Páx. 29848

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ANUNCIO do 5 de maio de 2021, do Servizo de Mobilidade da Coruña, polo que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres XC-00137-O-2021 e sete máis.

A persoa titular do Servizo de Mobilidade de A Coruña acordou a incoación dos expedientes sancionadores XC-00137-O-2021 e sete máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación do acordo de incoación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse os acordos de incoación ditados ás persoas interesadas.

Son informados de que os expedientes sancionadores se atopan a súa disposición nas oficinas do Servizo de Mobilidade da Coruña.

Outorgáselles un prazo quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando ou propoñendo as probas que consideren oportunas.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOE, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte da persoa interesada e a terminación do procedemento sancionador.

A Coruña, 5 de maio de 2021

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade de A Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

DNI/CIF Denunciado

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

XC-00137-O-2021

3029-BXJ

Y0225603X

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

23.8.2020; 16.35; AC-151; 33,3

Artigo 141.25 en relación co 140.1 da LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 euros

XC-00255-O-2021

7488-HJH

16817648W

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

31.10.2020; 15.25; N-VI; 578,0

Artigo 141.25 en relación co 140.1 da LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 euros

XC-00559-O-2021

5098-FSV

47372774L

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

26.10.2020; 20.17; AC-12; 9,0

Artigo 141.25 en relación co 140.1 da LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 euros

XC-00561-O-2021

3781-JFG

X6627990B

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

22.10.2020; 17.13; N-550; 44,0

Artigo 141.25 en relación co 140.1 da LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 euros

XC-00681-O-2021

5975-JPF

45871258N

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

30.11.2020; 11.10; AC-546; 0,0

Artigo 141.25 en relación co 140.1 da LOTT

Artigo 143.1.k) en relación coa letra f) da LOTT

801 euros

XC-00815-O-2021

3512-KKD

32648666M

A realización de servizos de taxi ou de arrendamento de vehículos con condutor carecendo dos preceptivos títulos habilitantes ou con estes suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter realizado o visado obrigatorio ou por calquera outra causa ou circunstancia pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non sexan válidas. No suposto de que a infracción consista na falta de visado obrigatorio e este se realizase con anterioridade á data de resolución do procedemento sancionador, a infracción terá a cualificación de leve.

13.11.2020; 16.45; AP-9F; 25,2

Artigo 60 da Lei 4/2013

Artigo 63 da Lei 4/2013

2.001 euros

XC-00856-O-2021

PO-9068-BJ

Y3108029F

Exceso de peso igual ou superior ao 25 %.

24.11.2020; 10.00; N-VI; 579,0

Artigo 140.23 da LOTT

Artigo 197.26 do ROTT

Artigo 143.1.c) da LOTT

Artigo.201.h) do ROTT

Artigo 143.1 da LOTT

2.001 euros

XC-00857-O-2021

5412-BFN

X7414600K

Exceso de peso igual ou superior ao 15 %.

26.11.2020; 11.36; AC-10; 0,0

Artigo 141.2 da LOTT

Artigo 198.3 do ROTT

Artigo 143.1.c) da LOTT

Artigo 201.f) do ROTT

801 euros