Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 21 de xuño de 2021 Páx. 31171

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 8 de xuño de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca o procedemento de mobilidade interna voluntaria para o persoal estatutario fixo do ámbito de atención hospitalaria, correspondente a diversas categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional e persoal de xestión e servizos.

De conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, con base nos criterios reitores aprobados na mesa sectorial pola Administración sanitaria e as organizacións sindicais con representación nas institucións sanitarias do Servizo Galego do Saúde do 29 de decembro de 2009, así como no Acordo de bases acadado coa Comisión de Centro de Atención Especializada do 19 de xaneiro de 2018, e en uso das atribucións conferidas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, na Orde do 22 de abril de 2020, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, e no Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, o xerente da Área Sanitaria de Vigo

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal estatutario fixo do ámbito de atención hospitalaria de diversas categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional, e de persoal de xestión e servizos.

Segundo. As bases íntegras da citada convocatoria e demais resolucións estarán expostas nos taboleiros de anuncios das oficinas da Dirección de Recursos Humanos e na intranet da Área Sanitaria de Vigo.

Terceiro. As solicitudes de participación no procedemento de mobilidade interna voluntaria, así como o modelo de elección dos postos solicitados pola súa orde de preferencia, xunto con, de ser o caso, a documentación recollida na convocatoria, deberán presentarse nos rexistros dos centros integrantes da Área Sanitaria de Vigo, ou a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Cuarto. O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte á publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 6 de setembro de 2021.

Contra a resolución que se anuncia poderá interporse recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 8 de xuño de 2021

Francisco Javier Puente Prieto
Xerente da Área Sanitaria de Vigo