Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 21 de xuño de 2021 Páx. 31163

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista na especialidade de pediatría.

O Decreto 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista, establece na disposición transitoria segunda un procedemento específico de acceso á categoría de enfermeiro/a especialista nos termos previstos no artigo 34 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, e no artigo 25.3 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Para estes efectos, o Decreto 81/2016 establece que se realizará convocatoria diferenciada para o acceso, polo sistema de concurso, á categoría e prazas de enfermeiro/a especialista, aberta ao persoal diplomado ou graduado universitario de enfermaría con vínculo de fixeza que desempeñe ou desempeñase no Servizo Galego de Saúde as funcións propias de cada especialidade e acredite o título da correspondente especialidade de enfermaría.

Convocado concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista na especialidade de pediatría mediante a Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG núm. 113, do 11 de xuño), e recibidas propostas de aspirantes seleccionados realizadas polas comisións avaliadoras de conformidade co previsto nas bases terceira e cuarta da Resolución do 21 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG núm. 63, do 2 de abril), pola que se aproban as bases do procedemento do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o primeiro concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista na especialidade de enfermaría pediátrica, convocado mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 4 de xuño de 2020 (DOG núm. 113, do 11 de xuño).

Segundo. Nomear persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, na categoría de persoal enfermeiro especialista na especialidade de enfermaría pediátrica, os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. De conformidade co previsto na base cuarta da Resolución do 21 de marzo de 2018, o nomeamento terá efecto o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Os aspirantes seleccionados poderán solicitar o pase á situación de excedencia por prestación de servizos no sector público na categoría de orixe ou na obtida neste proceso.

Quinto. En aplicación do establecido na base primeira da Resolución do 21 de marzo de 2018, resultan excluídas deste proceso as aspirantes Rosa María Alonso Pérez, con DNI ***2665**, María del Pilar Balado Martínez, con DNI ***2469**, e María Elena Corzo Albo, con DNI ***1158**, dado que non posúen neste momento a condición de persoal estatutario fixo.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Persoal enfermeiro especialista especialidade de enfermaría pediátrica

DNI CIFRADO

APELIDOS E NOME

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO

QUENDA

CONCELLO

***5092**

ACCION RODRIGUEZ, MARIA JESUS

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***6245**

ACCION YAÑEZ, MARIA JOSE

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***9473**

AGRA LAYA, TERESA JESUS

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***7771**

AGRA TUÑAS, MARIA DO CARME

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***8472**

ALONSO RODRIGUEZ, EVA MARIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***9316**

ALVAREZ CONDE, MARIA LINA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***4333**

ALVAREZ DIAZ, MARIA BELEN

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***3416**

AMARELLE REY, DOLORES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***3352**

BELOY SEIJAS, MARIA ESPERANZA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***4720**

BERDULLAS RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***9556**

BERNARDO AGULLA, SONIA CRISTINA

A.S. de Vigo

LAVADORES

DESPRAZABLE

Vigo

***2344**

BLANCO PAMPIN, MARIA CONCEPCION

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***4879**

CAAMAÑO MAROÑAS, MARIA PILAR

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***3860**

CABALEIRO CEREIJO, FRANCISCA EUGENIA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***8682**

CAMIÑA CASTRO, MARIA JESUS

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***9558**

CANDIA OTERO, MANUEL

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***4621**

CARCACIA CORBAL, MARIA JOSE

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***0658**

CARRO GARABAL, OSCAR

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***1863**

CASARES VAZQUEZ, ANGELES

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DA MARIÑA

_

Burela

***3511**

CASAS VIDAL, ANA ISABEL

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***1554**

CASTRO BLANCO, MARIA DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***6188**

CHAS NEIRA, ESTEFANIA IRANTZU

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***9038**

CIDRAS PORTABALES, MARIA DEL ROSARIO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***9396**

COLDEIRA FERNANDEZ, MARIA ROCIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DA MARIÑA

_

Burela

***1338**

CORTES DOCE, SUSANA

A.S. de Ferrol

ORTIGUEIRA-CARIÑO-MAÑÓN

MAÑÁ

Ortigueira-Cariño-Mañón

***1284**

COUCEIRO CASTRO, ESTHER

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***5836**

COUTADO SANTOME, MARIA JESUS

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DE MONFORTE

_

Monforte de Lemos

***5618**

COUTO MARTINEZ, MARIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***9431**

CREGO GONZALEZ, MARIA ISABEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***1799**

CRIBEIRO LOURIDO, MARIA CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***8857**

DAPENA GARCIA, EDUARDO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***3891**

DE SOLA REPETTO, MARIA ELVIRA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***5675**

DEL OLMO MOSQUERA, MARIA TERESA

A.S. de Ferrol

CARANZA

MAÑÁ

Ferrol

***7386**

DURAN ALONSO, EMILIA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***9869**

DURAN VAZQUEZ, SONIA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***4252**

EIRIZ BARBEITO, MARIA DOLORES

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***8354**

FERNANDEZ BARREIRA, MARIA ELENA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***4246**

FERNANDEZ BARREIRO, BEATRIZ

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***7536**

FERNANDEZ COTADO, MARIA JESUS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***5734**

FERNANDEZ FREIRE, MARIA OLIVA

A.S. de Vigo

COIA

MAÑÁ

Vigo

***3555**

FERNANDEZ GARCIA, MARTA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***5790**

FERNANDEZ SALGADO, JOSE ANTONIO

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***9157**

FERNANDEZ TUÑAS, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***3106**

FERREIRO ESTEVEZ, MARIA TERESA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***9556**

FERRIN PORTA, MARIA DEL PILAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***0701**

FLORES GOY, ISABEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***6341**

FRANCISCO LOPEZ, MARIA DE LA PAZ

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***8343**

FUENTES SANCHEZ, NURIA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***1500**

GALDO SIERRA, MARGARITA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***8116**

GARCIA JUAN, MARIA CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***4302**

GARCIA VAZQUEZ, MARIA TERESA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***0488**

GENDE PREGO, EVA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***3628**

GESTO LAGUELA, MARIA ELENA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***0348**

GIGAN CANDO, MARIA CARMEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

MARÍN II

MAÑÁ

Marín

***4012**

GONZALEZ BLANCO, CONCEPCION

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***9309**

GONZALEZ CASTRO, JOSE

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***4932**

GONZALEZ CORREA, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***4745**

GONZALEZ DACOSTA, MONICA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***2829**

GONZALEZ GIL, MARIA MERCEDES

A.S. de Vigo

GONDOMAR

MAÑÁ

Gondomar

***2823**

GONZALEZ PEREZ, MARIA DEL PORTAL

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***8428**

GONZALEZ PORTO, MARIA LOURDES

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***9896**

GONZALEZ VELOSO, NURIA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***3544**

HERVES REGO, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***8997**

IGLESIAS RUIBAL, JOSEFA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***0573**

JACOME FEIJOO, RITA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***8428**

JIMENEZ SANTOS, MARIA MERCEDES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***9219**

LAGO ALONSO, IRENE

A.S. de Vigo

REDONDELA

MAÑÁ

Redondela

***9483**

LAMAS GALDO, ROCIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DA MARIÑA

_

Burela

***5775**

LEBORANS IGLESIAS, MARIA PILAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***1005**

LEMA DIAZ, MILAGROS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***5875**

LINARES OCAMPO, PAULA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***2464**

LIÑARES SANCHEZ, MARIA MILAGROS

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***3614**

LOPEZ EIRIS, EVA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***5275**

LOPEZ LOPEZ, MARIA INES

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***4965**

LUGO RAMOS, MARIA DEL PILAR

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***6501**

MAHIA RAMOS, MARIA BELEN

A.S. da Coruña e Cee

MIÑO

MAÑÁ

Miño

***4530**

MALLADA PEREZ, ALEJANDRO MANUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DA MARIÑA

_

Burela

***1463**

MANSO FEIJOO, ELVIRA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***1915**

MARTINEZ ALFONSO, MARIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***3823**

MARTINEZ SOTO, MARIA LUISA

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***7312**

MATEO GOMEZ, PILAR

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***7262**

MEIRE CID, RAMONA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

ALLARIZ

MAÑÁ

Allariz

***3594**

MENDEZ MALTRANA, MARINA ENRIQUETA

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***3836**

MERCADOR MOUCE, FERNANDO

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***2351**

MIGUEZ GARCIA, ANA PILAR

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***3978**

MIGUEZ VAZQUEZ, CELSA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***3458**

MOARES VICENTE, MARIA DOLORES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***2295**

MOLEJON VARELA, MARIA JOSE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***2527**

MOSQUERA GONZALEZ, ELENA

A.S. de Vigo

VAL MIÑOR

MAÑÁ

Nigrán

***1562**

MOURE CORTIÑAS, MARIA DOLORES

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***2661**

NAVEIRA FERREIRO, JUAN JOSE

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***7030**

NOVOA LOPEZ, ANA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***3347**

NUÑEZ PIÑEIRO, LUISA

A.S. de Vigo

CANGAS

TARDE

Cangas

***9330**

OTERO CASAL, CRISTINA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***2106**

OTERO CONDE, SUSANA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***8220**

PEREZ DINAMARCA, ANDREA DEL PILAR

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***8169**

PEREZ PEREZ, MARIA AIDA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***2469**

PEREZ PEREZ, VANESSA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***1167**

PEREZ RIVAS, MANUELA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***5175**

PEREZ VAZQUEZ, MARIA DE LA LUZ

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***9192**

PERNAS LOPEZ, CARMEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

VIVEIRO

MAÑÁ

Viveiro

***2709**

PIÑEIRO SIXTO, MARIA JESUS

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***5504**

PRADO BUSTAMANTE, MARIA JESUS

A.S. de Vigo

TOMIÑO

DESPRAZABLE

Tomiño

***8155**

PREGO BOENTE, RAQUEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***5078**

PUERTOLLANO BELINCHON, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***8770**

QUINTANS LAGO, MARIA SALOME

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***1377**

RAMA RABUÑAL, MARTA RAQUEL

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***5619**

REAL RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION

A.S. de Ferrol

NARÓN-O VAL-PEDROSO

MAÑÁ

Narón-O Val-Pedroso

***0344**

REBOLO SANTOS, ISABEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DA MARIÑA

_

Burela

***9782**

REI SERRA, MARIA TERESA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***6961**

REY BOUZA, MONICA

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***1600**

RIVAS HERMO, IRIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***6734**

RIVEIRO PEREZ, LAURA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***7662**

RIVEIRO RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***9875**

RIVERA CASARES, SUSANA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***3230**

RIVERA ESTEVEZ, MARIA DOLORES

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

N. SANTOS/O COUTO

MAÑÁ

Ourense

***4965**

RIVERA HERRERO, NURIA

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***2830**

RODEÑO ABELLEIRA, ANGELES

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***9616**

RODRIGUEZ AMEIJEIRAS BLANCO, NOEMI

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***1913**

RODRIGUEZ COSTA, FRANCISCO JAVIER

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***1907**

RODRIGUEZ GOMEZ, LAURA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***1918**

RODRIGUEZ MURIEL, JOSE MATIAS

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***8331**

RODRIGUEZ PUERTAS, LAURA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***6663**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MERCEDES

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***8946**

RUBIÑAN ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***1154**

RUIBAL OTERO, MARTA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***9910**

SANCHEZ ANSEDE, ALBA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***5946**

SANCHEZ DE BUSTAMANTE TORRES, NURIA

A.S. de Ferrol

C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL

_

Ferrol

***5807**

SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA ELENA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

RIBEIRA

TARDE

Ribeira

***3924**

SANCHEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***2811**

SANCHEZ SUAREZ, PATRICIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***7100**

SANTO DOMINGO LOPEZ, ANA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

H. PÚBLICO DA MARIÑA

_

Burela

***5266**

SEIJO LOBO, MARIA LUISA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***8504**

SIEIRO CARDESIN, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra

***4488**

SILVALDE CASTIÑEIRAS, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***3868**

SOTO CEA, MARIA ENCINA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***0555**

SOUTO POUSA, LORENA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***4918**

TATO SANTOS, CARMEN MARIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

N. SANTOS/O COUTO

TARDE

Ourense

***4954**

TRASHORRAS FERREIRO, OLGA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO

_

Lugo

***3452**

TRENCO BEIROA, MARIA LOURDES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***2283**

TURNES PAREDES, MARGARITA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***0423**

VARELA ALVAREZ, SUSANA

A.S. da Coruña e Cee

C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA

_

A Coruña

***0153**

VASCONCELLOS PEREIRA, MARIA AURORA

A.S. de Vigo

C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO

_

Vigo

***1428**

VAZQUEZ VAZQUEZ, ANGELA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A PONTE

MAÑÁ

Ourense

***6012**

VILANOVA RUBIRA, CELSA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE

_

Ourense

***1497**

VILAR GARCIA, SILVIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***0665**

VILASECO ILLODO, CARMEN MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

_

Santiago de Compostela

***5848**

VIÑAS ALVAREZ, FLORA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

_

Pontevedra