Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 23 de xuño de 2021 Páx. 31531

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 3 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se flexibiliza a realización das estadías concedidas ao abeiro das convocatorias para os anos 2019 e 2020 das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A evolución da pandemia do coronavirus COVID-19 durante os anos 2020 e 2021, declarada pola Organización Mundial da Saúde (OMS), dificulta que as persoas investigadoras contratadas ao abeiro do programa das axudas predoutorais convocadas conxuntamente pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria nos anos 2019 e 2020 realicen as estadías de tres meses de duración no estranxeiro que tiñan concedidas, debido ao peche de fronteiras e/ou das universidades/centros de investigación onde ían realizalas.

Nestas circunstancias excepcionais, as universidades do SUG, para garantir os dereitos de todas as persoas contratadas, comunicáronlle á Secretaria Xeral de Universidades as datas e a zona onde tiñan previsto realizar a estadía as persoas contratadas, segundo se define na convocatoria correspondente.

Atendendo a estas consideracións xerais e en virtude das súas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, no uso das atribucións que temos conferidas,

ACORDAMOS:

Artigo 1. Obxecto

O obxecto desta orde é flexibilizar as datas de realización das estadías concedidas ás persoas investigadoras contratadas polas universidades do SUG, entidades beneficiarias das axudas, no marco das axudas de apoio á etapa predoutoral para os anos 2019 e 2020, como consecuencia da situación extraordinaria provocada pola pandemia do coronavirus COVID-19.

Artigo 2. Ámbito e réxime de aplicación

1. Esta modificación vai dirixida ás universidades do SUG que teñan contratadas persoas investigadoras con dereito a realizar unha estadía nos anos 2020 e 2021, a través dun contrato predoutoral de duración determinada, como entidades beneficiarias dunha axuda regulada nas seguintes convocatorias:

– Orde do 31 de decembro de 2018, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019 (DOG nº 21, de 30 xaneiro de 2019).

Pola Orde do 16 de xuño de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ampliouse a duración e o crédito das axudas vixentes de apoio á etapa predoutoral, entre as cales se incluían as axudas da convocatoria de 2019. No artigo 2.4 desta orde establécese que as persoas contratadas con cargo á Orde do 31 de decembro de 2018, que teñen concedida unha axuda para a realización dunha estadía de tres meses de duración no estranxeiro entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2020 e que non a puideron realizar ou completar pola crise sanitaria provocada pola pandemia da Covid 19, poderán solicitar a través das entidades contratantes unha modificación das datas de realización das estadías ata o 31 de outubro do 2021, sempre que non coincidan cos últimos seis meses de contrato.

– Orde do 20 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2020 (códigos de procedemento ED481A e IN606A), publicada no DOG núm. 25, do 6 de febreiro de 2020.

O parágrafo segundo do artigo 3.3 da Orde do 20 de decembro de 2019 establece que as estadías serán continuadas e terán que realizarse entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de outubro de 2021.

2. As persoas contratadas con cargo ás ordes do 31 de decembro de 2018 e do 20 de decembro de 2019 que teñen concedida unha axuda para a realización dunha estadía de tres meses de duración no estranxeiro e que non a puideron realizar ou completar pola crise sanitaria provocada pola pandemia da Covid 19, poderán realizar a estadía durante a vixencia da axuda nas seguintes datas:

– Entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de outubro de 2021 ou

– Entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 31 de outubro de 2022.

3. De acordo coas solicitudes que as persoas investigadoras contratadas lles presentaron ás universidades do SUG, as datas e a zona de realización da estadía serán as seguintes, segundo a convocatoria:

a) Orde do 31 de decembro de 2018:

Modalidade A

UDC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Mod.

Zona

Importe estadía 2021 (€)

Importe estadía 2022 (€)

ED481A-2019/069

UDC

Concheiro

Moscoso

Patricia

A

1

2.000

0

ED481A-2019/206

UDC

Rodríguez

Fernández

Silvia

A

3

6.000

0

ED481A-2019/189

UDC

Romero

Campo

Paula

A

2

0

4.000

ED481A-2019/155

UDC

Santoveña

Gómez

Raúl

A

2

0

4.000

ED481A-2019/231

UDC

Teijeiro

Paredes

Diego

A

2

0

4.000

USC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Mod.

Zona

Importe estadía 2021 (€)

Importe estadía 2022 (€)

ED481A-2019/087

USC

Alonso

Rego

Cecilia

A

1

2.000

0

ED481A-2019/083

USC

Argiz

Montes

Lucía

A

2

4.000

0

ED481A-2019/085

USC

Bayón

Fernández

Alfonso

A

3

0

6.000

ED481A-2019/070

USC

Da Concepción

Vicente

Eduardo

A

2

4.000

0

ED481A-2019/101

USC

Díaz

López

Gonzalo

A

3

6.000

0

ED481A-2019/026

USC

Freire

Agulleiro

Óscar

A

2

0

4.000

ED481A-2019/054

USC

Garbayo

Peón

Ana

A

2

4.000

0

ED481A-2019/072

USC

González

González

José Manuel

A

3

6.000

0

ED481A-2019/055

USC

Leirós

Lorenzo

María

A

2

0

4.000

ED481A-2019/117

USC

López

Corbalán

María Victoria

A

3

0

6.000

ED481A-2019/131

USC

López

Lorenzo

Nuria

A

2

4.000

0

ED481A-2019/210

USC

Osorio

Celis

Marcelo

A

2

4.000

0

ED481A-2019/194

USC

Parga

Martínez

Ana

A

2

4.000

0

ED481A-2019/187

USC

Rey

Tarrío

Francisco

A

2

4.000

0

ED481A-2019/141

USC

Reza

Ramos

David

A

2

4.000

0

ED481A-2019/112

USC

Senande

Rivera

Martín

A

3

6.000

0

UVigo:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Mod.

Zona

Importe estadía 2021 (€)

Importe estadía 2022 (€)

ED481A-2019/225

UVigo

Cid

Rodríguez

Natalia

A

3

0

6.000

ED481A-2019/290

UVigo

Costas

Sillas

Cecilia

A

2

0

4.000

ED481A-2019/293

UVigo

Fernández

Lodeiro

Carlos

A

2

0

4.000

ED481A-2019/297

UVigo

Liz

Domínguez

Martín

A

2

4.000

0

ED481A-2019/244

UVigo

Tiryaki

 

Ecem

A

2

0

4.000

Modalidade B

UDC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Mod.

Zona

Importe estadía 2021 (€)

Importe estadía 2022 (€)

ED481A-2019/003

UDC

Alba

González

Anabel

B

2

0

4.000

ED481A-2019/001

UDC

Arias

Ferreiro

Goretti

B

1

0

2.000

ED481A-2019/028

UDC

Castro

García

Marina

B

2

0

4.000

ED481A-2019/009

UDC

Jimeno

Rodríguez

Juan Antonio

B

2

0

4.000

USC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Mod.

Zona

Importe estadía 2021 (€)

Importe estadía 2022 (€)

ED481A-2019/139

USC

Alonso

Pena

María

B

2

4.000

0

ED481A-2019/108

USC

Campos

Romero

Hugo

B

1

2.000

0

ED481A-2019/148

USC

De Francisco

Mantiñán

Carlos

B

1

2.000

0

ED481A-2019/156

USC

Ferreiro

Caneiro

Uxía

B

2

4.000

0

ED481A-2019/090

USC

Gancedo

Fernández

Yurena

B

3

6.000

0

ED481A-2019/068

USC

López

Cure

Sergio

B

2

4.000

0

ED481A-2019/063

USC

Lorenzo

Rodríguez

Abel

B

2

4.000

0

ED481A-2019/053

USC

Santiago

Dacosta

Alipio

B

2

4.000

0

ED481A-2019/084

USC

Suárez

Castro

Daniel

B

1

2.000

0

UVigo:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Mod.

Zona

Importe estadía 2021 (€)

Importe estadía 2022 (€)

ED481A-2019/157

UVigo

Cabaleiro

Alfaya

María

B

1

2.000

0

ED481A-2019/158

UVigo

Campo

Prieto

Pablo

B

1

2.000

0

ED481A-2019/306

UVigo

García

Fuentes

Olalla

B

1

2.000

0

ED481A-2019/173

Uvigo

Mouriño

Schick

Andrea

B

2

4.000

0

ED481A-2019/286

UVigo

Otero

Rodríguez

Aroa

B

3

0

6.000

ED481A-2019/181

UVigo

Rico

Vázquez

María

B

2

4.000

0

ED481A-2019/186

UVigo

Varela

Tarabal

Rocío Inés

B

2

4.000

0

Ás estadías desta convocatoria que se van realizar en 2022 non lles será de aplicación o segundo parágrafo do artigo 16.3 da Orde do 31 de decembro de 2018 no referente a que non poidan superpoñerse cos últimos 6 meses de contrato.

a) Orde do 20 de decembro de 2019: as persoas investigadoras que tiñan concedida a axuda para a realización da estadía en 2021 e que optaron por realizala en 2022 son as seguintes:

Modalidade A

UDC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Modalidade

Zona

Importe estadía
2022 (€)

ED481A-2020/018

UDC

Barreiro

Villaverde

David

A

2

4.000

ED481A-2020/226

UDC

Bayar

 

Busra

A

2

4.000

ED481A-2020/028

UDC

Fernández

Blanco

Carla

A

2

4.000

ED481A-2020/003

UDC

García

González

Daniel

A

2

4.000

ED481A-2020/302

UDC

Muñiz

Castro

Brais

A

2

4.000

ED481A-2020/290

UDC

Piñeiro

Lamas

Beatriz

A

2

4.000

USC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Modalidade

Zona

Importe estadía
2022 (€)

ED481A-2020/046

USC

Ameneiro

Quiñoy

Cristina

A

2

4.000

ED481A-2020/119

USC

Aramburu

González

Óscar

A

2

4.000

ED481A-2020/251

USC

Arnosa

Prieto

Ángela

A

3

6.000

ED481A-2020/114

USC

Baladrón

Rodríguez

Pablo

A

2

4.000

ED481A-2020/205

USC

Carral

López

Gabriel María

A

2

4.000

ED481A-2020/187

USC

De la Parte

Rodríguez

Cristina

A

2

4.000

ED481A-2020/137

USC

Díaz

Arias

Sandra Natalia

A

2

4.000

ED481A-2020/115

USC

Fernández

Castro

Saleta

A

2

4.000

ED481A-2020/042

USC

Fernández

González

Iara

A

3

6.000

ED481A-2020/074

USC

Fernández

Vega

Javier

A

1

2.000

ED481A-2020/104

USC

Iglesias

Mejuto

Ana

A

1

2.000

ED481A-2020/066

USC

Lado

Fernández

Patricia

A

3

6.000

ED481A-2020/234

USC

Lago

Silva

María

A

2

4.000

ED481A-2020/097

USC

Moraña

Fernández

Sandra

A

1

2.000

ED481A-2020/214

USC

Oitabén

Fernández

Ana

A

2

4.000

ED481A-2020/155

USC

Quirós

Díez

Eugenia Pilar

A

2

4.000

ED481A-2020/078

USC

Reírlo

Álvarez

Héctor

A

3

6.000

UVigo:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Modalidade

Zona

Importe estadía

2022 (€)

ED481A-2020/197

UVigo

Díaz

Alonso

Alexandra

A

3

6.000

ED481A-2020/193

UVigo

Fernández

Álvarez

José Carlos

A

1

2.000

ED481A-2020/049

UVigo

López

Valcárcel

Luis Antonio

A

2

4.000

ED481A-2020/189

UVigo

Otero

Calleiras

Daniel

A

2

4.000

ED481A-2020/230

Uvigo

Piñeiro

Abuín

Araceli

A

2

4.000

ED481A-2020/175

UVigo

Rodríguez

Barreiro

Iván

A

3

4.000

Modalidad B

UDC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Modalidade

Zona

Importe estadía
2022 (€)

ED481A-2020/027

UDC

Cendán

Castillo

María

B

3

6.000

ED481A-2020/107

UDC

Currás

Prada

María Paula

B

3

6.000

ED481A-2020/284

UDC

Shevchenko

 

Anastasiya

B

2

4.000

ED481A-2020/300

UDC

Torrado

Blanco

Laura

B

3

6.000

ED481A-2020/034

UDC

Veiga

Seijo

Raquel

B

2

4.000

USC:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Modalidade

Zona

Importe estadía
2022 (€)

ED481A-2020/158

USC

Brea

Rodríguez

Alexandre

B

2

4.000

ED481A-2020/117

USC

Carballosa

Calleja

Alejandro

B

2

4.000

ED481A-2020/201

USC

Castro

González

María Guadalupe

B

2

4.000

ED481A-2020/246

USC

De la Torre

Cuevas

Fernando

B

2

4.000

ED481A-2020/258

USC

Estévez

Danta

Andrea

B

2

4.000

ED481A-2020/241

USC

Fernández

de la Silva

Ángela

B

2

4.000

ED481A-2020/149

USC

Fernández

Llovo

Iago

B

2

4.000

ED481A-2020/245

USC

Fernández

Regueira

Uxía

B

3

6.000

ED481A-2020/088

USC

Fernández

Riveiro

Sheila

B

2

4.000

ED481A-2020/061

USC

Gándara

Feijoo

Javier

B

1

2.000

ED481A-2020/216

USC

López

Bermúdez

Francisco

B

3

6.000

ED481A-2020/204

USC

Martínez

Pulleiro

Raquel

B

2

4.000

ED481A-2020/220

USC

Pérez

Boquete

Roi

B

2

4.000

ED481A-2020/135

USC

Tendrán

Pintos

Dayrón Aldebar

B

2

4.000

ED481A-2020/240

USC

Villar

García

Eva

B

1

2.000

ED481A-2020/122

USC

Yáñez

Ramil

Uxía

B

3

6.000

UVigo:

Nº expediente

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Modalidade

Zona

Importe estadía
2022 (€)

ED481A-2020/191

UVigo

Areal

Hermida

Lara

B

1

2.000

ED481A-2020/229

UVigo

González

Boubeta

Iván

B

2

4.000

ED481A-2020/287

UVigo

Graña

Álvarez

Roberto

B

2

4.000

ED481A-2020/178

UVigo

Queizán

Cores

Marta

B

2

4.000

ED481A-2020/199

UVigo

Román

de él Valle

Salvador

B

2

4.000

4. O réxime regulador destas axudas é o establecido en cada convocatoria e na correspondente resolución de concesión, polo que lles son de aplicación todos os dereitos, as obrigas e o réxime normativo das respectivas ordes de convocatoria e resolucións de concesión afectadas por esta orde, tanto para as entidades beneficiarias como para as persoas investigadoras contratadas.

Artigo 3. Dotación orzamentaria

As axudas impútanse á aplicación 10.20.561B.444.0 e esta modificación non supón un aumento do crédito concedido para cada convocatoria senón unha redistribución do crédito destinado ás estadías nas anualidades de 2021 e 2022:

Universidade

Convocatoria

Importe estadías 2021 (€)

Importe estandías 2022 (€)

UDC

PredocA 2019

8.000

12.000

UDC

PredocB 2019

0

14.000

USC

PredocA 2019

52.000

20.000

USC

PredocB 2019

32.000

0

UVigo

PredocA 2019

4.000

18.000

UVigo

PredocB 2019

18.000

6.000

Total predoutoraies 2019

114.000

70.000

Universidade

Convocatoria

Importe estadías 2022

UDC

PredocA 2020

24.000

UDC

PredocB 2020

26.000

USC

PredocA 2020

70.000

USC

PredocB 2020

66.000

UVigo

PredocA 2020

24.000

UVigo

PredocB 2020

18.000

Total predoutoraies 2020

228.000

O financiamento das axudas correspondentes ás universidades do SUG procede do Plan galego de financiamento universitario 2016-2020 (aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2015, DOG número 221, do 19 de novembro), que se atopa prorrogado en 2021 ao abeiro do disposto no artigo 36 da Lei 7/2019, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. A anualidade de 2022 integrarase no novo plan de financiamento para os anos seguintes, sempre que así o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde poderase recorrer mediante recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade ou ante a persoa titular da Presidencia da Gain no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa notificación.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade