Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Xoves, 24 de xuño de 2021 Páx. 31907

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 16 de xuño de 2021 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AS2101).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU; no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario; no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, en uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve anunciar a convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AS2101. Profesor/a asociado/a T3 (anexo).

A información completa pode consultarse na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando, «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 16 de junio de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Unviversidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

AS2101-H08-690-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Pintura

Departamento:

Pintura

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Belas Artes) (Campus de Pontevedra):

G010201 Expresión Artística: Materia-Cor

Praza nº 2.

Referencia:

AS2101-H08-690-A3-P6-02

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Pintura

Departamento:

Pintura

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Belas Artes) (Campus de Pontevedra):

G010201 Expresión Artística: Materia-Cor

G010404 Pintura

Praza nº 3.

Referencia:

AS2101-T01-305-A3-P3-01-02-03-04

Nº de prazas:

4

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Expresión Gráfica na Enxeñaría

Departamento:

Deseño na Enxeñaría

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración do contrato:

1º semestre

Perfil/Docencia:

(Escola de Enxeñaría Industrial) (Campus de Vigo):

G320101 Expresión Gráfica: Expresión Gráfica

Praza nº 4.

Referencia:

AS2101-T07-520-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Escola de Enxeñaría Industrial) (Campus de Vigo):

G320203 Informática: Informática para a Enxeñaría

Praza nº 5.

Referencia:

AS2101-T15-570-A3-P4-03

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Escola de Enxeñaría Industrial) (Campus de Vigo):

G320203 Informática: Informática para a Enxeñaría

Praza nº 6.

Referencia:

AS2101-T15-570-A3-P5-02

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

(Escola Superior de Enxeñaría Informática) (Campus de Ourense):

G150953 Sistemas de Negocio

G151109 Programación II

G151208 Enxeñaría do Software II

Praza nº 7.

Referencia:

AS2101-T15-570-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias) (Campus de Ourense):

G041204 Informática: Informática

(Escola Superior de Enxeñaría Informática) (Campus de Ourense):

G150944 Desenvolvemento Áxil de Aplicacións

G151203 Sistemas Operativos I

G151206 Sistemas Operativos II

Praza nº 8.

Referencia:

AS2101-T17-596-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada II

Departamento:

Matemática Aplicada II

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Escola Superior de Enxeñaría Informática) (Campus de Ourense):

G151106 Matemáticas: Álxebra Lineal

Praza nº 9.

Referencia:

AS2101-X01-030-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Antropoloxía Social

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Educación e Traballo Social) (Campus de Ourense):

G130201 Antropoloxía: Antropoloxía Social e Cultural

Praza nº 10.

Referencia:

AS2101-X01-805-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Teoría e Historia da Educación

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte) (Campus de Pontevedra):

G050103 Educación: Pedagoxía da Educación Física e o Deporte

G110204 Educación: Teoría e Institucións Contemporáneas da Educación

G120102 Educación: Teoría e Historia da Educación

Praza nº 11.

Referencia:

AS2101-X02-130-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito Civil

Departamento:

Dereito Privado

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais) (Campus de Vigo):

G720223 Dereito Civil I. Obrigas e Contratos

G720422 Dereito Civil III. Familia e Sucesións

(Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo) (Campus de Vigo):

G081934 Responsabilidade Civil da Actividade Empresarial e Profesional

Praza nº 12.

Referencia:

AS2101-X03-175-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito Procesual

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

(Facultade de Dereito) (Campus de Ourense):

G081403 Sistema Xudicial Español e Proceso Civil

G081801 Procesos Especiais e Métodos Alternativos de Solución de Conflitos

G081924 Dereito Penal e Procesual de Menores

(Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo) (Campus de Vigo):

G081403 Sistema Xudicial Español e Proceso Civil

G081933 Métodos alternativos de resolución de conflitos no ámbito empresarial

G211703 Introdución ao dereito procesual

Observacións:

Docencia para impartir nos campus de Ourense e Vigo

Praza nº 13.

Referencia:

AS2101-X07-230-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais) (Campus de Vigo):

G020401 Contabilidade Financeira II

Praza nº 14.

Referencia:

AS2101-X07-230-A3-P4-02

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Dereito) (Campus de Ourense):

G081202 Empresa: Fundamentos de Contabilidade e Finanzas

(Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo) (Campus de Ourense):

G020602 Contabilidade de Custos

Praza nº 15.

Referencia:

AS2101-X07-230-A3-P6-03

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais) (Campus de Vigo):

G020202 Empresa: Matemática das Operacións Financeiras

G020402 Decisións de Investimento

Praza nº 16.

Referencia:

AS2101-X07-230-A3-P6-04

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración do contrato:

2º semestre

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais) (Campus de Vigo):

G020402 Decisións de Investimento

G020604 Valoración de Activos

Praza nº 17.

Referencia:

AS2101-X14-105-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Centro de traballo:

204 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

(Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación) (Campus de Pontevedra):

G071108 Comunicación: Tecnoloxía dos Medios Audiovisuais

G071205 Dirección de Fotografía