Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Xoves, 24 de xuño de 2021 Páx. 31899

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 16 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade da resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AD2101).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU; no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario; no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, en uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve anunciar a convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AD2101. Profesor/a axudante doutor/a (anexo).

A información completa pode consultarse na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e deberanse dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 16 de xuño de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

AD2101-C06-015-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Análise Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo): G020104 Matemáticas: Matemáticas

Observacións:

Docencia para impartir nas facultades de Química, CC. do Mar e na Escola Universitaria de Estudos Empresariais (Campus de Vigo)

Praza nº 2.

Referencia:

AD2101-C06-200-AX2-TC-01-02-03

Nº de prazas:

3

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense) e 202 Facultade de CC. da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

G120304 Matemáticas e a súa Didáctica I

G120405 Matemáticas e a súa Didáctica II

Observacións:

(2) Prazas Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

(1) Praza Facultade de CC. da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Praza nº 3.

Referencia:

AD2101-H05-450-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Historia Contemporánea

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Historia] (Campus de Ourense):

G251601 Historia Contemporánea de España

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra): G120203 Historia: Historia do Presente

Observacións:

Docencia nos Campus de Ourense e Pontevedra

Praza nº 4.

Referencia:

AD2101-H12-814-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Traducción e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230410 Tradución idioma 2, I: Inglés-Español

G230514 Interpretación de Enlace Idioma 1: Inglés-Galego

G230609 Tradución Idioma 2, III: Inglés-Galego

G230617 Interpretación Consecutiva Idioma 1: Inglés-Galego

G230906 Interpretación Consecutiva Avanzada Idioma 1: Inglés-Español

Observacións

Baremo II

Praza nº 5.

Referencia:

AD2101-H12-814-AX2-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Traducción e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230513 Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español

G230619 Interpretación Consecutiva Idioma 1: Francés-Galego

G230704 Tradución Xurídico-Administrativa Idioma 1: Francés-Galego

Observacións

Baremo II

Praza nº 6.

Referencia:

AD2101-T03-545-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Enxeñería Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G360602 Deseño e Ensaio de Máquinas

G363602 Deseño e Ensaio de Máquinas

G380304 Deseño de Máquinas I

Praza nº 7.

Referencia:

AD2101-T16-595-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320204 Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais

Praza nº 8.

Referencia:

AD2101-X01-805-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Teoría e Historia da Educación

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Educación e Traballo Social] (Campus de Ourense):

G130203 Educación: Educación Permanente

G130601 Iniciación na Práctica Profesional

Praza nº 9.

Referencia:

AD2101-X03-170-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Dereito Penal

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Dereito] (Campus de Ourense):

G081302 Dereito Penal I

[Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo):

G020928 Dereito Penal de Empresa

G720222 Dereito Penal I

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G081402 Dereito Penal II

G081941 Dereito Penal de empresa

Observacións:

Docencia nos campus de Ourense e Vigo

Praza nº 10.

Referencia:

AD2101-X03-175-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Dereito Procesual

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G081403 Sistema Xudicial Español e Proceso Civil

G081601 Dereito Procesual Penal

G081981 Prácticas Externas G211981 Prácticas en Empresas

Praza nº 11.

Referencia:

AD2101-X05-189-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Expresión Musical

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra): G110943 Técnica Vocal e Práctica Coral

G120403 Expresión e Linguaxe Musical

Praza nº 12.

Referencia:

AD2101-X05-189-AX2-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Expresión Musical

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Educación e Traballo Social] (Campus de Ourense):

G120403 Expresión e Linguaxe Musical

Praza nº 13.

Referencia:

AD2101-X05-195-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Lingua e a Literatura

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Educación e Traballo Social] (Campus de Ourense):

G110405 Idioma Estranxeiro I: Francés

G110931 Idioma Estranxeiro II: Francés

G110937 Lingua Estranxeira a través da Literatura Infantil ou Xuvenil: Francés

Praza nº 14.

Referencia:

AD2101-X05-205-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Didáctica das Ciencias Experimentais

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G110403 Aprendizaxe das Ciencias da Natureza

G120402 Didáctica das Ciencias Experimentais I

Praza nº 15.

Referencia:

AD2101-X11-375-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Filosofía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Educación e Traballo Social] (Campus de Ourense):

G110401 Antropoloxía: Pensamento e Cultura

G120104 Socioloxía: Sociedade, Cultura e Pensamento

G130101 Filosofía: Filosofía Social

G130305 Xénero e Educación Social

Praza nº 16.

Referencia:

AD2101-X11-775-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Socioloxía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Educación e Traballo Social] (Campus de Ourense):

G110105 Socioloxía: Socioloxía da Educación

G120105 Socioloxía: Socioloxía da Educación

G130302 Socioloxía: Socioloxía da Educación

G220203 Socioloxía: Socioloxía Xeral

Praza nº 17.

Referencia:

AD2101-X13-140-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo):

G720411 Dereito do Traballo e da Seguridade Social

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G211402 Dereito da Seguridade Social I

G211705 Prevención de Riscos Laborais

G211903 Dereito Social Comunitario

Praza nº 18.

Referencia:

AD2101-X14-105-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

204 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G190505 Produción Publicitaria Impresa

G190601 Avaliación da Eficacia Publicitaria

G190906 Publicidade, Artes Gráficas e Tipografía

Observacións

Baremo II