Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Xoves, 24 de xuño de 2021 Páx. 31891

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 16 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade da resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (LA2101).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU; no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario; no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, en uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve anunciar a convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

LA2101. Lista de agarda (anexo).

A información completa pode consultarse na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando, «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e deben dirixirse ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 16 de xuño de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

LA2101-C01-413-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 2.

Referencia:

LA2101-C02-063-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Botánica

Departamento:

Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 3.

Referencia:

LA2101-C03-060-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Departamento:

Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 4.

Referencia:

LA2101-C05-265-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

Estatística e Investigación Operativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 5.

Referencia:

LA2101-H03-370-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filoloxías Galega e Portuguesa

Departamento:

Filoloxía Galega e Latina

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Observacións:

Docencia materias: Portugués

Praza nº 6.

Referencia:

LA2101-H03-370-PI-TP-02

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filoloxías Galega e Portuguesa

Departamento:

Filoloxía Galega e Latina

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Observacións:

Docencia materias: Galego

Praza nº 7.

Referencia:

LA2101-H05-485-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia Medieval

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 8.

Referencia:

LA2101-H05-490-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia Moderna

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 9.

Referencia:

LA2101-H07-260-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Escultura

Departamento:

Escultura

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 10.

Referencia:

LA2101-H09-185-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Debuxo

Departamento:

Debuxo

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 11.

Referencia:

LA2101-H10-567-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Lingua Española

Departamento:

Lingua Española

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 12.

Referencia:

LA2101-T05-065-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Ciencia dos Mat. e Enxeñ. Metalúrxica

Departamento:

Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 13.

Referencia:

LA2101-T05-605-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Mec.de Medios Cont. e Teoría das Estruct.

Departamento:

Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 14.

Referencia:

LA2101-T13-560-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñería Telemática

Departamento:

Enxeñaría Telemática

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 15.

Referencia:

LA2101-T16-595-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 16.

Referencia:

LA2101-T17-596-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada II

Departamento:

Matemática Aplicada II

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 17.

Referencia:

LA2101-X01-030-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Antropoloxía Social

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 18.

Referencia:

LA2101-X01-680-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Personalidade, Aval. e Trat. Psicolóxicos

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 19.

Referencia:

LA2101-X01-725-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Psicobioloxía

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 20.

Referencia:

LA2101-X01-805-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Teoría e Historia da Educación

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 21.

Referencia:

LA2101-X01-813-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Traballo Social e Servicios Sociais

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 22.

Referencia:

LA2101-X02-130-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Civil

Departamento:

Dereito Privado

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 23.

Referencia:

LA2101-X03-175-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Procesual

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 24.

Referencia:

LA2101-X05-195-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Lingua e a Literatura

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 25.

Referencia:

LA2101-X05-245-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Educación Física e Deportiva

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 26.

Referencia:

LA2101-X08-415-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Fundamentos da Análise Económica

Departamento:

Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 27.

Referencia:

LA2101-X11-070-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Ciencia Política e da Administración

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Licenciado/Enxeñeiro/Arquitecto/Graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área