Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Xoves, 24 de xuño de 2021 Páx. 31888

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 16 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade da resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (CS2101).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13), en diante LOU; no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario; no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, en uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve anunciar a convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

CS2101. Profesor/a asociado/a Cc. da Saúde (anexo).

A información completa pode consultarse na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando, «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 16 de xuño de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1

Referencia:

CS2101-C01-413-AC-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a Cc. da Saúde

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración do contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

Estadías clínicas P05G170V01801. En Hospital Álvaro Cunqueiro

Praza nº 2

Referencia:

CS2101-C01-413-AC-P3-02

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a Cc. da Saúde

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración do contrato:

Curso complete

Perfil/Docencia:

Estadías clínicas P05G170V01801. En VITHAS Salud Pilates

Praza nº 3

Referencia:

CS2101-C01-413-AC-P3-03

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a Cc. da Saúde

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración do contrato:

Curso complete

Perfil/Docencia:

Estadías clínicas P05G170V01801. En Centro Salud Marín

Praza nº 4

Referencia:

CS2101-C01-413-AC-P3-04

Nº de prazas:

1

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a Cc. da Saúde

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración do contrato:

Curso complete

Perfil/Docencia:

Estadías clínicas P05G170V01801. En CHOP Montecelo. Fisioterapia Osteoarticular e

Cardiorrespiratoria

Praza nº 5

Referencia:

CS2101-C01-413-AC-P3-05-06

Nº de prazas:

2

Corpo/Categoría:

Profesor/a asociado/a Cc. da Saúde

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Diplomado/Enxeñeiro Técnico/Arquitecto Técnico

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración do contrato:

Curso complete

Perfil/Docencia:

P05G170V01801- Prácticas externas: Estadías Clínicas-CHOP Montecelo- Fisioterapia

Osteoarticular