Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Venres, 25 de xuño de 2021 Páx. 32023

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 11 de xuño de 2021, pola que se lle encarga á Fundación Semana Verde de Galicia (FSV) que preste os traballos de posta á disposición das instalacións necesarias para a organización e execución das probas de acceso a distintos corpos e categorías da Administración.

De conformidade co disposto no artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáselle publicidade á encarga da Consellería de Facenda e Administración Pública á Fundación Semana Verde de Galicia, que ten as seguintes características:

Actividade: encárgase á Fundación Semana Verde de Galicia que lle preste á Dirección Xeral da Función Pública os traballos de posta á disposición das instalacións necesarias para a organización e execución das probas de acceso a distintos corpos e categorías da Administración, que teñen lugar nos días que a seguir se indican:

Data e lugar

Proceso selectivo

Aspirantes

DOG

12.6.2021

Mañá: Silleda, Vigo e Lugo

C1 libre

6.117

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 224, do 25 de novembro)

12.6.2021

Mañá: Silleda

Grupo III, categoría 2 e 62

86

Orde do 22.11.2019

(DOG nº 224, do 25 de novembro)

12.6.2021

Tarde: Silleda

A1 libre

664

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 225, do 26 de novembro)

Grupo I, categoría 004

90

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 225, do 26 de novembro)

13.6.2021

Mañá: Silleda

A2 libre

192

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 225, do 26 de novembro)

Grupo II, categoría 007

63

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 225, do 26 de novembro)

20.6.2021

Mañá: Silleda e Vigo

C2 libre e grupo IV, categoría 1

5.028

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 224, do 25 de novembro)

20.6.2021

Tarde: Silleda e Vigo

C2 libre e grupo I

5.028

Orde do 22.11.2019 (DOG nº 224, do 25 de novembro)

3.7.2021

Mañá: Silleda

A2 PI e C2 PI

587

Ordes do 7.1.2020 (DOG nº 21, do 31 de xaneiro)

3.7.2021

Tarde: Silleda

A1 PI e C1 PI

1.073

Ordes do 7.1.2020 (DOG nº 21, do 31 de xaneiro)

4.7.2021

Mañá: Silleda, Lugo e Santiago de Compostela

Subalternos e categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras)

7.373

Ordes do 5.3.2019 (DOG nº 49, do 11 de marzo)

4.7.2021

Tarde: Silleda, Lugo e Santiago de Compostela

Subalternos e categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras)

7.373

Ordes do 5.3.2019 (DOG nº 49, do 11 de marzo)

Natureza e alcance da xestión da encarga: encarga a medios propios ao ter a Fundación Semana Verde de Galicia a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Orzamento: 797.481,59 €. O gasto impútase á aplicación 23.04.124A.226.13 (código de proxecto 2015/00187) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 2021.

Esta operación non está suxeita ao IVE segundo o establecido no artigo 7.8 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2021

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde 9.1.2012; DOG do 13 de xaneiro)
Jorge Atán Castro
Secretario xeral técnico e do Patrimonio da Consellería de Facenda