Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Mércores, 7 de xullo de 2021 Páx. 34766

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Lalín (expediente IN407A 2021/56-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: reforma LMTA LAL803 en Castelo, Cepeiras, Cancelas e Erbo de Arriba.

Situación: Lalín.

Características técnicas:

LMT aérea a 20 kV con condutor tipo LA-56, en cinco actuacións:

1. 1.594 metros; orixe: apoio existente CH-1600/17,5 da derivación ao CT Castelo, 36CR25; final: apoio proxectado C-3000/16 (punto 10).

2. 31 metros; orixe: apoio proxectado C-3000/20 (punto 6); final: apoio existente HV-630/11 da derivación ao CT Cangas, 36CYT8.

3. 57 metros; orixe: apoio proxectado C-3000/16 (punto 10); final: apoio existente C-2000/20 da derivación ao CT Cancelas, 36AR26.

4. 498 metros; orixe: apoio existente C-2000/12 da derivación ao CT Palmou, 36AR27; final: apoio existente HV-630/13 ao CT Ervo, 36CR28.

5. 50 metros; orixe: apoio proxectado C-2000/18 (punto 12); final: apoio existente C-1000/10 da derivación ao CT Regufe, 36AV19.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta (30) días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta (30) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 15 de xuño de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de propietarios bens e dereitos afectados

Concello: Lalín.

Provincia: Pontevedra.

Reforma LMTA LAL803 lugares de Castelo, Cepeiras, Cancelas e Erbo de Arriba.

Nº predio

Lugar

Cultivo

Nome e apelidos

Nº apoio

m2

ml aér

m2 aér

1

Carballas

Pradaría

Descoñecido

1

1.96

 

 

2

Revoltas

Pradaría

Descoñecido

2

14.44

 

 

3

Porto Chao

Pradaría

Descoñecido

3

9.2

 

 

4

O Castro

Pradaría

Descoñecido

4

2.89

 

 

5

Agrelo

Pradaría

Descoñecido

5

1.44

 

 

6

Prado do Cuberto

Matogueira

Descoñecido

6

19.44

92.0

425.7

7

Zarrolo de Agrelo

Prado

Descoñecido

 

 

35.0

176.3

8

Agrelo

Piñeiral

Belisario Gil Crespo

7

1.69

35.0

64.3

9

Carqueix.

Labor

Pablo Varela Silva

8

1.69

 

 

10

Nabal da Vella

Matogueira

Pablo Varela Silva

9

1.69

 

 

11

Prado Montouto

Prado

Concepción Vilariño Galego

10

0.84

 

 

12

Rabaela

Pastos

Josefina Fernández García

10

0.84

 

 

13

Rabaela

Pastos

Manel González Iglesias

11

1.96

 

 

14

Lg. Barreirón-Palmou

Urbana

José Ramón Crespo Blanco

12

15.42

 

 

15

Lg. Barreirón-Palmou

Urbana

Carmen Vilar Madriñán

12

3.0

 

 

16

Lg. Barreirón-Palmou

Urbana

José Luis Taboada Fernández

12

0.3

 

 

17

Lg. Erbo de Arriba-Palmou

Urbana

José Luis Iglesias Varela

13

15.42