Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Mércores, 7 de xullo de 2021 Páx. 34753

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 121, do 28 de xuño de 2021, cómpre facer as seguintes modificacións:

No anexo II, Relación de centros dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario e de profesores técnicos de formación profesional, na páxina 32592 débese engadir o seguinte centro:

Código

centro

Nome centro

Concello

Código

localidade

Localidade

15001033

CFEA de Guísamo

Bergondo

150080202

Bergondo

No mesmo anexo II, na páxina 32598, débese engadir o seguinte centro:

Código

centro

Nome centro

Concello

Código

localidade

Localidade

27010921

CFEA Pedro Murias

Ribadeo

270510801

Ribadeo

No anexo III, Relación de centros dos corpos de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas, na páxina 32604, débese engadir o seguinte centro:

Código

centro

Nome centro

Concello

Código

localidade

Localidade

27990153

EOI de Monforte de Lemos-Extensión de Chantada

Chantada

270161400

Chantada