Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Martes, 13 de xullo de 2021 Páx. 35817

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 22 de xuño de 2021 pola que se notifica a resolución do procedemento administrativo sancionador do expediente 12-21-21-02.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015 (BOE núm. 236, do 2 de outubro), do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícase ao denunciado cuxos datos persoais se mencionan no anexo, mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado, a resolución do procedemento administrativo sancionador por infracción do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, en relación co Regulamento de servizo e policía dos portos, aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a notificación no domicilio.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

O órgano competente para a resolución do expediente é o director do ente público, de acordo coa tipificación e coa contía da sanción, e en virtude do disposto no artigo 39.1.a) do Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG núm. 146, do 1 de agosto).

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada perante o presidente do Consello de Administración, segundo o establecido no acordo de delegación de competencias do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia, publicado pola Resolución do 1 de setembro de 2008 (DOG núm. 190, do 1 de outubro). O prazo para interpoñer este recurso é dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado.

Transcorrido o dito prazo, a resolución sancionadora devirá firme e executiva e o importe da sanción poderá facerse efectivo en período voluntario, dentro do prazo establecido no artigo 62 da Lei 58/2003, do 12 de decembro, xeral tributaria (BOE núm. 302, do 18 de decembro), mediante ingreso en calquera oficina das entidades de depósito colaboradoras (Banco Sabadell/Gallego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BSCH e Abanca), empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia.

De non efectuarse o ingreso no dito prazo, procederase á súa exacción por vía executiva.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2021

O director de Portos de Galicia
P.S. (Orde do 27.5. 2021 pola que se dispón a suplencia da persoa titular da Dirección da EPE Portos de Galicia publicado no DOG núm. 102, do 2 de xuño)
Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

DNI/CIF Denunciado

Feito denunciado

Data-hora-porto

Precepto infrinxido

Precepto sancionador

Importe da sanción

Sanc. 12-21-21-02

C-2868-AZ

Gardapeiraos

79324871X

Condución temeraria

19.1.2021; 16.15 horas

Laxe (A Coruña)

Art.131.a), e) e p) da Lei 6/2017 de portos de Galicia (LPG) en relación cos artigos 14, 75, 77.14 e 78.33 do Regulamento de servizo e policía dos portos aprobado por orde Ministerial do 12 de xuño de 1976

Art. 137 da LPG

300 €