Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 14 de xullo de 2021 Páx. 36094

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 23 de xuño de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Mediante a presente cédula e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo das notificacións alegaron distintos motivos para non recibilas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lle sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, da cal a eficacia de notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

A Coruña, 23 de xuño de 2021

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

032684866A

Fra. 202102406

31.3.2021

1.713,70

047438756Z

Fra. 202103179

5.5.2021

361,59

032232060K

Fra. 202103208

5.5.2021

779,30

032728516E

Fra. 202103290

10.5.2021

256,87

Godica --- Cornel

Fra. 202103390

12.5.2021

401,94

AV510520

Fra. 202103395

12.5.2021

361,59

VS513059

Fra. 202103400

12.5.2021

256,87

049917230P

Fra. 202103431

12.5.2021

401,94

GG500119

Fra. 202103445

13.5.2021

361,59

Y08290987F

Fra. 202103446

13.5.2021

361,59

AW625943

Fra. 202103447

13.5.2021

361,59

Santos --- Ubencia

Fra. 202103456

13.5.2021

401,94

YB117754

Fra. 202103458

14.5.2021

256,87

GG176584

Fra. 202103461

14.5.2021

976,70

GG176584

Fra. 202103465

14.5.2021

442,29

GG176584

Fra. 202103466

14.5.2021

738,95

032805772K

Fra. 202103468

14.5.2021

544,01

058057928V

Fra. 202103494

18.5.2021

361,59

X03235844C

Fra. 202103501

18.5.2021

361,59

X03235844C

Fra. 202103502

18.5.2021

256,87

X08720855Z

Fra. 202103585

24.5.2021

513,74

Díaz Molina Marilyn

Fra. 202103595

24.5.2021

361,59

Y03562565V

Fra. 202103650

25.5.2021

361,59

X07874448F

Fra. 202103671

26.5.2021

256,87

Y01505979E

Fra. 202103877

2.6.2021

268,34

Y01505979E

Fra. 202103878

2.6.2021

29,04

033274886G

Fra. 202103910

3.6.2021

401,94

033274886G

Fra. 202103911

3.6.2021

401,94

XDC980822

Fra. 202103943

4.6.2021

513,74

Tavares de Melo Fernando

Fra. 202103971

4.6.2021

544,01

471082425

Fra. 202103974

4.6.2021

256,87

1482559

Fra. 202103989

4.6.2021

738,95

Y06288364V

Fra. 202103990

4.6.2021

282,86

D167560

Fra. 202103991

4.6.2021

256,87

FW459813

Fra. 202103993

4.6.2021

268,34

FS661657

Fra. 202104007

4.6.2021

268,34

003534414G

Fra. 202104036

7.6.2021

268,34

Silva --- Alex

Fra. 202104038

7.6.2021

256,87

YC719600

Fra. 202104040

7.6.2021

268,34