Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Venres, 23 de xullo de 2021 Páx. 37843

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 29 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Dacón, a favor dos/das veciños/as de Dacón, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside.

En cumprimento do disposto no artigo 28 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise público que o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión que tivo lugar o 21 de abril de 2021, adoptou a seguinte resolución:

Examinado o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Dacón, a favor dos/das veciños/as de Dacón, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside (Ourense), resultan os seguintes feitos:

Primeiro. Con data do 4 de agosto de 2016, tivo entrada no Rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural escrito dirixido ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ángel Rodríguez Rodríguez, no que solicitaba a clasificación como veciñal en man común de varias parcelas denominadas De Dacón.

Segundo. Con data do 4 de febreiro de 2020, o Xurado Provincial acorda iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do referido monte, designa instrutor e realiza as comunicacións e publicacións a que fan referencia os artigos 20, 21 e 23 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e abre un período dun mes para a práctica de alegacións.

Terceiro. Contra o acordo do inicio de clasificación varios interesados presentaron alegacións reclamando a propiedade de varias parcelas cuxa titularidade catastral lles pertence.

En concreto, trátase das parcelas 9024 do polígono 1 e 9011 do polígono 2 (reclamadas por ADIF); da parcela 933 do polígono 1 (reclamada por María Adelaida Teixeira Dobarro); e da parcela 553 do polígono 1 (reclamada por José Manuel López Fernández).

Na sesión do Xurado Provincial do día 21 de abril de 2021 Ángel Rodríguez Rodríguez, como representante dos veciños de Dacón, recoñeceu que as parcelas que figuraban no acordo de clasificación e que no catastro figuran a nome de diversos particulares non teñen a condición de monte veciñal en man común.

Por tanto, o Xurado Provincial acordou a exclusión das parcelas 9024 do polígono 1 e 9011 do polígono 2, así como as parcelas 933 e 553 do polígono 1, as cales figuraban inicialmente no acordo de inicio.

Cuarto. O monte obxecto de clasificación, de acordo coa documentación que consta no expediente, descríbese así:

Nome do monte: De Dacón.

Superficie: 22,59 ha.

Pertenza: veciños/as de Dacón.

Parroquia: Amarante (Santa María).

Concello: Maside.

Descrición das parcelas que constitúen o monte:

A descrición dos terreos que se van clasificar é a seguinte:

Zona 1 (segundo IVG con CSV: PSDS4F0ZM9W0HPWF):

Superficie: 2.178 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A00100508

32046A00100509

Norte

32046A00100504

-

Leste

32046A00109019

Camiño

Sur

32046A00100505

Leovigildo Castro

Oeste

32046A00100503

Mª Dolores Pousa Meiriño

Zona 7 (segundo IVG con CSV: AN6Q7W49VJ6FHT9P):

Superficie: 550 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A00100751

Norte

32046A00100589

-

32046A00100584

-

Leste e sur

32046A00109006

Estrada Dacón-Seoane

Oeste

32046A00109017

Camiño

Zona 8: segundo IVG con CSV: RKFTCFM5VA7J4GRH):

Superficie: 2.471 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A00100588

Norte, sur e oeste

32046A00109017

Camiño

Leste

32046A00109006

Estrada Dacón-Seoane

Zona 9: (segundo IVG con CSV: VVXM8KQ0SCMX2Z99):

Superficie: 737 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A00100669

Norte e leste

32046A00109017

Camiño

Sur

32046A00109006

Estrada Dacón-Seoane

Oeste

32046A00100187

Julio Pérez Gil

32046A00100188

María Dolores Fdez. Carreiro

32046A00100189

Juan Bautista Rivera Rodríguez

32046A00100180

-

32046A00100179

Ana Salgueiro Rodríguez

Zona 10 (segundo IVG con CSV: V276ZY31XXZF1VFR):

Superficie: 3.381 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A00100738

Norte, leste e oeste

32046A00109017

Camiño

Sur

32046A00100808

Domingo Lorenzo

Zona 11 (segundo IVG con CSV: HBQ58YZ60JASG7XR):

Superficie: 6.227 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A00100666

32046A00100667

32046A00100807

8375501NG7987N

32046A00100668

32046A00100664

32046A00100665

32046A00100108

32046A00100106

Norte

32046A00100663

-

32046A00100154

José Trabazos

32046A00100153

Antonio González Valeiras

32046A00100152

María Vázquez Fernández

32046A00100151

Félix Álvarez García

32046A00100150

-

32046A00100149

José María Pajariño García

32046A00100148

Juan Bautista Rivera Rodríguez

32046A00100147

Carmen Castro Sobrino

32046A00100146

Carmen Vázquez Carral

32046A00100107

-

32046A00100109

-

32046A00100110

-

32046A00109017

Camiño

Leste e oeste

32046A00109017

Camiño

Sur

Sen referencia

Rúa

Zona 14 (segundo IVG con CSV: MG31FFWTWMZRC81V):

Superficie: 806 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03101280

Norte

32046A03101203

-

32046A03101202

-

Leste

32046A03109021

Camiño

Sur e oeste

32046A03101281

Renfe

Zona 15 (segundo IVG con CSV: AK0D55F2SF61DZPE):

Superficie: 7.185 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03101279

Norte

32046A03101281

Camiño

32046A03109002

Renfe

Leste

32046A03009002

Estrada Dacón-Aldeíña

Sur

32046A03009003

Estrada Dacón-Lovada

32046A03109007

-

Oeste

32046A03101281

Camiño

Zona 16 (segundo IVG con CSV: N9XJB54J7A3ZW16D):

Superficie: 3.942 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03002041

32046A03002270

Norte

8170302NG7987S

José Crespo Fernández

8170301NG7987S

Manuel Fernández Campos

32046A03009006

Camiño

Leste

32046A03009006

Camiño

Sur

32046A03009001

Renfe

Oeste

32046A03009002

Estrada Dacón-Aldeíña

Zona 18 (segundo IVG con CSV: CKRV1ZDPP68JSVG2):

Superficie: 13.223 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03001868

Norte

32046A03009001

Renfe

Leste

32046A03001882

José García Otero

Sur

32046A03001881

Constantino Daparte Rey

32046A03009014

Autoestrada

32046A03001869

Antonia Veiga

Oeste

32046A03009002

Estrada Dacón-Aldeíña

Enclave

32046A03002338

-

Zona 19 (segundo IVG con CSV: ZGXKPTTZNE2VZSBN):

Superficie: 585 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03002045

Norte

32046A03002050

Mª Ángeles Fdez. Vázquez

Leste e sur

32046A02909010

Camiño

Oeste

32046A03002046

José García Otero

32046A03002047

Jaime Santeiro

32046A03002048

Mª Dolores Fdez. Carreiro

32046A03002049

Ermesindo Bardelás Arias

Zona 20 (segundo IVG con CSV: KKE615EVFF29SZWR):

Superficie: 4.200 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A02900720

Norte, leste e oeste

32046A02909010

Camiño

Sur

32046A02909001

Renfe

Zona 21 (segundo IVG con CSV: 21RZ4SH6QSDMT1MK):

Superficie: 1.683 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A02900728

Norte

32046A02909001

Renfe

Leste

32046A02909104

Camiño

Sur

32046A02909022

Autoestrada

Oeste

32046A02909102

Camiño

Zona 22 (segundo IVG con CSV: B98EE9S2V0E0A0VW):

Superficie: 534 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A02900702

Norte, leste, sur e oeste

32046A02909104

Camiño

Zona 23 (segundo IVG con CSV: 2BCSQAM9KMNR7S0R):

Superficie: 2.443 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03002042

Norte

32046A03009014

Autoestrada

Leste e sur

32046A03009007

Camiño

Oeste

32046A03001798

Carmen Salgado Fdez.

Zona 24 (segundo IVG con CSV: MNZTRS70B318Z9AG):

Superficie: 11.897 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03001872

Norte

32046A03009007

Camiño

32046A03009014

Autoestrada

32046A03009002

Estrada Dacón-Aldeíña

Leste

32046A03009008

Camiño

Sur

32046A03001914

-

32046A03001915

-

32046A03001917

-

32046A03001908

-

32046A03001919

-

32046A03001920

-

32046A03001921

-

Oeste

32046A03001861

Ermesindo Bardeás

32046A03001863

Manuel Campo Fdez.

32046A03001864

Manuel Rguez. Fco.

32046A03001865

Elisa Pautelo

32046A03001866

Mª Rosa Salgado Rguez.

32046A03001867

Salvador Fdez. Reboredo

32046A03009007

Camiño

Enclave

32046A03001874

-

32046A03001875

-

Zona 25 (segundo IVG con CSV: A462JXT29A7Q2CQ8):

Superficie: 12.208 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03002405

32046A03002043

Norte

32046A03009014

Autoestrada

32046A03001870

José Benito Ferradás Varela

32046A03001871

-

Leste

32046A03001906

-

32046A03001905

-

32046A03001904

Josefa Pérez Iglesias

32046A03001903

Elisa Pautelo

32046A03001902

-

32046A03001901

Casimiro Fdez. Otero

32046A03001900

José García Otero

32046A03001899

Benito García González

32046A02909013

Camiño

32046A02909004

Estrada Dacón-Aldeíña

Sur

32046A03009002

Estrada Dacón-Aldeíña

32046A03001873

Avelino Rapela Novoa

Oeste

32046A03009002

Estrada Dacón-Aldeíña

Zona 26 (segundo IVG con CSV: B3FM12B1NAADWAVG):

Superficie: 20.775 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03002339

32046A02900701

32046A02900729

Norte

32046A03009014

Autoestrada

32046A02909022

Autoestrada

Leste

32046A02900144

-

32046A02900142

-

32046A02900141

-

32046A02900140

-

32046A02900139

-

32046A02900138

-

32046A02900137

-

32046A02900136

-

32046A02900730

-

32046A02900135

-

32046A02900134

-

Sur

32046A02900123

-

32046A02900119

Juan Manuel Álvarez Ramos

32046A02900117

-

Oeste

32046A02909004

Estrada Dacón-Aldeíña

32046A03002043

Zona 25 da solicitude de clasificación

32046A03001899

-

32046A03001898

-

32046A03001897

-

32046A03001896

-

32046A03001895

-

32046A03001894

-

Zona 27 (segundo IVG con CSV: Z2BBDGZWSFTMQHHS):

Superficie: 3.151 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03001922

Norte e leste

32046A02909004

Estrada Dacón-Aldeíña

Sur

32046A03009011

Camiño

Oeste

32046A03001979

-

32046A03001977

-

32046A03001976

-

32046A03001975

-

32046A03001974

-

32046A03001973

-

32046A03001972

-

32046A03001971

-

32046A03001970

-

32046A03001967

-

32046A03001966

-

32046A03001965

-

32046A03001964

-

32046A03001963

Peregrina García Otero

32046A03001962

José García Otero

32046A03001923

-

32046A03001978

-

32046A03001968

32046A03001961

José Álvarez Fdez.

32046A03001969

32046A03009008

Camiño

Zona 28 (segundo IVG con CSV: MX2JZ3S7PFFMQWR5):

Superficie: 3.016 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03001778

Norte

32046A03001911

-

Leste

32046A03001912

-

32046A03009008

Camiño

32046A03001939

-

32046A03001951

-

32046A03001952

-

32046A03001997

-

Sur

32046A03009011

-

32046A03001776

-

32046A03001777

-

Oeste

32046A03001767

-

32046A03001768

-

32046A03001769

-

32046A03001770

-

32046A03001779

-

32046A03001780

-

32046A03001781

-

32046A03001782

-

32046A03001783

-

Zona 29 (segundo IVG con CSV: HTFPB1EGPBBCNG4M):

Superficie: 252 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03002014

Norte

32046A03002006

Cándido Otero González

Leste

32046A02909004

Estrada Dacón-Aldeíña

Sur

32046A03002013

Esther Fdez. Otero

Oeste

32046A03002013

Esther Fdez. Otero

32046A03002012

Alejandro Pajariño Varela

32046A03002011

Esther Fdez. Otero

32046A03002006

Cándido Otero González

Zona 30 (segundo IVG con CSV: YDVH6TJGS2ZXKH62):

Superficie: 5.061 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A03000755

32046A03000756

Norte

32046A03000759

-

32046A03000760

Fernando Glez. Glez.

32046A03000761

Olga Varela Otero

32046A03000762

Mª Elvira Glez. Fdez.

32046A03000763

Digna Rivera Rodríguez

Leste

32046A02909004

Estrada Dacón-Aldeíña

Sur

32046A03009011

Camiño

Oeste

32046A03000754

Severino Rivera Rodríguez

32046A03000758

-

Zona 31 (segundo IVG con CSV: 90PZFHZ3JPKK2N49):

Superficie: 53.301 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A02900079

Norte

32046A02900085

José Rodríguez

32046A02900103

Juan Bautista Rivera Rguez.

32046A02900102

Esther Fdez. Otero

32046A02900101

Mª Teresa Glez. Louzao

32046A02900100

Digna Rivera Rodríguez

32046A02900099

Josefa Carreiro Suárez

Leste

32046A02900080

Peregrina García Otero

32046A02909015

Camiño

32046A02900697

-

32046A02900731

-

Sur

32046A02900028

-

32046A02900027

-

32046A02900026

-

32046A02900025

-

32046A02900024

Mª Irene López Glez.

32046A02900020

Manuela Varela Rguez.

32046A02900022

Mª Jesús Varela Prado

32046A02900023

Carmen Glez. Glez.

Oeste

32046A02909004

Estrada Dacón-Aldeíña

Zona 32 (segundo IVG con CSV: G9ZGW06D3FA27ABV):

Superficie: 11.345 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A02900065

32046A02900066

Norte

32046A02900697

-

Leste e sur

32046A02809002

Estrada Pousada-O Lago

Oeste

32046A02900064

Otilia Otero Rguez.

32046A02909014

Camiño

32046A02900072

Otilia Otero Rguez.

32046A02900071

José Manuel Varela Otero

32046A02900070

Julio Varela

32046A02900069

-

32046A02900067

Lita Campos Fdez.

32046A02900068

Severino Rivera Rodríguez

32046A02900073

Jesusa Glez. Glez.

32046A02900074

-

32046A02900077

-

32046A02900078

Alejandro Pajariño Varela

32046A02900731

-

Zona 33 (segundo IVG con CSV: P6ZCS8NPFFKN27XR):

Superficie: 54.799 m2.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiro

Referencia catastral

Titular segundo a solicitude

32046A02800778

32046A02900703

Norte

32046A02909003

Estrada Pousada-O Lago

Leste

32046A02909016

Camiño

32046A02900587

-

32046A02900588

-

32046A02900589

-

32046A02809007

Camiño

Sur

32046A02809007

Camiño

Oeste

32046A02809007

Camiño

32046A02809002

Estrada Pousada-O Lago

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común é o órgano competente para coñecer os expedientes de clasificación dos montes que teñan tal carácter, de acordo co establecido no artigo 9 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 1 da dita lei «son montes veciñais en man común... os que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e se veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade sen asignación de cotas polos membros daquelas na súa condición de veciños».

Terceiro. É reiterada doutrina da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo que son dúas as notas características dos montes veciñais en man común: unha, o aproveitamento consuetudinario en man común, e outra, a atribución da titularidade dese aproveitamento aos veciños integrantes dun grupo social determinado, independentemente da súa cualificación ou non como entidade administrativa, e correspóndelle constatar o aproveitamento e atribuír a titularidade a favor do grupo social que o veña gozando ao Xurado Provincial de Clasificación.

Cuarto. O carácter de monte veciñal en man común tense acreditado mediante as testemuñas dos veciños solicitantes, as actuacións realizadas polo Servizo de Montes e a documentación que consta no expediente.

En consecuencia co que antecede, examinada a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o seu regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural, e demais normativa legal e regulamentaria, o Xurado Provincial por unanimidade dos seus membros,

RESOLVE:

Clasificar como monte veciñal en man común o monte denominado De Dacón, a favor dos/das veciños/as de Dacón, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside (Ourense), de acordo coa descrición realizada no feito cuarto.

Contra esta resolución, que pon fin a vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta notificación, de acordo co disposto no artigo 12 da citada Lei 13/1989, nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 29 de xuño de 2021

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Ourense