Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Luns, 26 de xullo de 2021 Páx. 37910

III. Outras disposicións

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN519B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 9 do anexo I da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (IN519B), por medio desta resolución publícase o extracto das axudas outorgadas pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (IN519B).

b) Aplicación orzamentaria: 06.02.732-A 760.0.

c) Crédito orzamentario: 4.127.861,62 euros. Pola Orde do 29 de xuño de 2021 (DOG núm. 127, do 6 de xullo) modificouse o artigo 2 da parte dispositiva da Orde do 18 de decembro de 2020, no referente ao crédito orzamentario destinado, que se incrementou en 1.827.861,62 €.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas. A lista inclúe beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2021

Paula Uría Traba
Directora xeral de Planificación
Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Subvencións concedidas

Solicitante

NIF

Expediente

Finalidade

Contía da axuda

Concello de Allariz

P3200200H

IN519B 2021/51-0

Mellora de infraestrutura viaria no parque empresarial de Chorente-Allariz-SUI-1 Roiriz.

96.000,00 €

Concello de Ames

P1500200I

IN519B 2021/36-0

Obras de acondicionamento no polígono empresarial Novo Milladoiro.

106.351,73 €

Concello de Begonte

P2700700D

IN519B 2021/03-0

Mellora das infraestruturas de recollida de residuos no polígono industrial de Begonte.

29.891,84 €

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2021/68-0

Mellora da infraestrutura viaria no parque empresarial de Espiñeira.

118.041,50 €

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2021/78-0

Subministración e instalacións de puntos para xestión de residuos dentro do parque empresarial.

65.673,80 €

Concello de Boqueixón

P1501200H

IN519B 2021/46-0

Xestión de residuos.

48.585,17 €

Concello de Cambados

P3600600E

IN519B 2021/34-0

Dotación de infraestruturas no polígono industrial de Sete Pías.

96.000,00 €

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

IN519B 2021/71-0

Mellora das infraestruturas viarias no interior do parque empresarial da Facha.

37.225,53 €

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B 2021/33-0

Mellora da vía de acceso oeste da área empresarial do Carballiño.

38.697,40 €

Concello de Carballo

P1501900C

IN519B 2021/43-0

Mellora da seguridade viaría no polígono industrial de Bértoa.

59.668,06 €

Concello de Catoira

P3601000G

IN519B 2021/37-0

Instalación de seguridade e vixilancia.

19.849,72 €

Concello de Celanova

P3202500I

IN519B 2021/85-0

Ampliación da EDAR do polígono industrial de Celanova.

111.772,20 €

Concello de Celanova

P3202500I

IN519B 2021/90-0

Mellora da accesibilidade e seguridade viaria no parque empresarial de Celanova.

25.033,53 €

Concello de Cervo

P2701300B

IN519B 2021/69-0

Beirarrúas na marxe dereita na vía de acceso LU-P-1510 sentido Burela-San Cibrao.

120.000,00 €

Concello de Cervo

P2701300B

IN519B 2021/73-0

Xestión de residuos.

120.000,00 €

Concello de Chantada

P2701600E

IN519B 2021/20-0

Ampliación da EDAR do polígono industrial de Chantada.

119.999,42 €

Concello de Coirós

P1502700F

IN519B 2021/21-0

Infraestruturas viarias no parque empresarial de Coirós.

120.000,00 €

Concello de Dozón

P3601600D

IN519B 2021/62-0

Mellora da infraestrutura de beirarrúas nas vías de acceso ao polígono industrial de Dozón.

119.912,65 €

Concello de Dozón

P3601600D

IN519B 2021/64-0

Instalación de sistema de seguridade e vixilancia no polígono industrial de Dozón.

25.092,90 €

Concello de Forcarei

P3601800J

IN519B 2021/84-0

Mellora das vías do polígono de Cachafeiro.

63.197,26 €

Concello da Gudiña

P3203500H

IN519B 2021/06-0

Mellora do saneamento.

81.664,81 €

Concello da Lama

P3602500E

IN519B 2021/17-0

Mellora da sinalización e das infraestruturas viarias no interior do parque empresarial de Racelo.

38.717,85 €

Concello de Melide

P1504700D

IN519B 2021/40-0

Reposición de vías no parque empresarial da Madanela.

70.731,94 €

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

IN519B 2021/31-0

Mellora e ampliación de camiño público no polígono industrial do Reboredo.

120.000,00 €

Concello de Monterroso

P2703200B

IN519B 2021/60-0

Repintado de marcas viarias no parque empresarial de Monterroso.

21.818,81 €

Concello de Moraña

P3603200A

IN519B 2021/81-0

Renovación de beirarrúas no polígono industrial de Monte Afieiras.

34.689,30 €

Concello de Moraña

P3603200A

IN519B 2021/87-0

Renovación e ampliación de beirarrúas no polígono industrial de Mirallos.

59.230,94 €

Concello de Muros

P1505400J

IN519B 2021/30-0

Mellora das infraestruturas no parque empresarial de Muros. Fase I.

56.080,90 €

Concello de Narón

P1505500G

IN519B 2021/54-0

Reforzo de pavimento na rúa Panadeiros, rúa Arrieiros e acceso ao polígono Río do Pozo.

95.090,87 €

Concello de Negreira

P1505700C

IN519B 2021/63-0

Creación de puntos para a xestión de residuos no parque empresarial de Negreira.

37.238,91 €

Concello de Noia

P1505800A

IN519B 2021/45-0

Substitución do sistema de vídeo-vixilancia do polígono industrial de Augalevada.

38.408,86 €

Concello de Ordes

P1506000G

IN519B 2021/47-0

Mellora de infraestruturas viarias no polígono de Merelle.

120.000,00 €

Concello de Oroso

P1506100E

IN519B 2021/66-0

Mellora de pavimento na rúa Otero Pedrayo e na avenida Álvaro Cunqueiro e substitución de canle na rúa Eduardo Pondal.

99.053,67 €

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

IN519B 2021/61-0

Mellora das vías do parque empresarial da Reigosa.

36.765,22 €

Concello de Ponteceso

P1506900H

IN519B 2021/93-0

Mellora dos accesos ao parque empresarial Tella.

120.000,00 €

Concello de Pontedeva

P3206500E

IN519B 2021/16-0

Vía de acceso ao polígono de Trado.

96.000,00 €

Concello da Pontenova

P2704800H

IN519B 2021/57-0

Mellora da rede viaria do polígono industrial da Pontenova.

74.194,22 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

IN519B 2021/19-0

Construción dun punto limpo no polígono industrial de Pena Porreira.

120.000,00 €

Concello de Rábade

P2705600A

IN519B 2021/28-0

Sistema de videovixilancia no polígono industrial de Rábade.

40.488,81 €

Concello de Rianxo

P1507300J

IN519B 2021/56-0

Infraestruturas viarias no parque empresarial de Rianxo.

19.630,93 €

Concello de Ribadavia

P3207000E

IN519B 2021/12-0

Mellora de infraestruturas viarias no interior do parque empresarial de Ribadavia.

38.719,27 €

Concello de Ribeira

P1507400H

IN519B 2021/55-0

Pavimentación e pluviais na rúa transversal á avenida Ramiro Carregal Rey. Polígono industrial de Xarás.

73.202,85 €

Concello da Rúa

P3207300I

IN519B 2021/72-0

Continuación infraestrutura viaria vía 2.

119.709,54 €

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2021/22-0

Ampliación do sistema de televixilancia no polígono de San Cibrao das Viñas.

38.396,25 €

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2021/23-0

Reparación de vías no polígono industrial de Barreiros.

41.378,40 €

Concello de San

Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2021/52-0

Infraestrutura viaria no polígono industrial de San Cristovo de Cea.

114.688,68 €

Concello de Sa

Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2021/53-0

Protección contra incendios.

78.511,68 €

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

IN519B 2021/59-0

Rehabilitación de firme na vía Edison.

96.000,00 €

Concello de Sanxenxo

P3605100A

IN519B 2021/86-0

Actuacións nas infraestruturas viarias do parque empresarial de Nantes.

98.675,17 €

Concello do Saviñao

P2705800G

IN519B 2021/09-0

Acondicionamento dos accesos e melloras no parque empresarial do Peago.

40.893,16 €

Concello de Taboada

P2706000C

IN519B 2021/76-0

Construción de aparcadoiro no parque empresarial de Taboada.

119.747,97 €

Concello de Tordoia

P1508500D

IN519B 2021/67-0

Acondicionamento da saída de pluviais do sector de solo urbanizable industrial S-03 e outra.

88.658,30 €

Concello de Val do Dubra

P1508900F

IN519B 2021/58-0

Planta de depuración de augas residuais do polígono de Val do Dubra.

120.000,00 €

Concello de Valga

P3605600J

IN519B 2021/25-0

Mellora das infraestruturas viarias do parque empresarial de Campaña (zona sur).

94.743,67 €

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

IN519B 2021/04-0

Acondicionamento de vial no polígono do Camballón.

84.996,77 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

IN519B 2021/80-0

Ampliación da instalación de hidrantes para a loita contra incendios.

10.790,62 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

IN519B 2021/83-0

Reordenación da sinalización viaria.

13.336,65 €

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2021/70-0

Instalación de hidrantes contra incendios no polígono empresarial de Tamallancos.

31.650,36 €

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2021/77-0

Mellora da accesibilidade e seguridade no acceso e nas vías do polígono empresarial de Tamallancos.

2.253,15 €

Concello de Vimianzo

P1509300H

IN519B 2021/79-0

Dotación de sistemas de seguridade mediante videovixilancia no parque empresarial de Vimianzo.

22.711,50 €