Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Luns, 9 de agosto de 2021 Páx. 39712

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 26 de xullo de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción da senda na AC-305, treito A Casilla-O Araño-Burés, de clave AC/19/005.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

Por resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 20 de xullo de 2021, aprobouse provisionalmente o proxecto de construción da senda na AC-305, treito A Casilla-O Araño-Burés, de clave AC/19/005.06.

O artigo 6.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e o artigo 12.2 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, determina que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta Galicia elaborou a «Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia», entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados, que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

O obxectivo da implantación do itinerario peonil é a de fomentar a mobilidade sustentable e crear un itinerario seguro entre os núcleos de poboación considerados. Para isto, a senda peonil proxéctase pola marxe dereita da AC-305 en dous treitos:

– Treito 1: entre os puntos quilométricos (p.q.) 9+960 e 10+760 (Burés-Os Xens).

– Treito 2: entre os puntos quilométricos (p.q.) 12+510 e 13+020 (Contrés-A Casilla).

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que, simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese o presente proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n,15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), na Casa do Concello de Rianxo (Praza Castelao, 1, 15920 Rianxo, A Coruña). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2021

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Senda na AC-305. Treito: A Casilla-O Araño-Burés. Clave AC/19/005.06

Concello de Rianxo.

Nº de orde

Ref. catastral

Políg.

Parc.

Titular catastral

DNI

Bens afect.

Superf. catastral (m2)

Afeccións (m2)

Clase solo

Situación básica do solo

Subparc.

Aprov./uso

Expro.

Total

Segundo art. 21 do RDL 7/2015

1

8869102NH1286N

86691

2

Miguens Miguens, Baldomero

(herdeiros de)

***5699**

2.624

a (1.472 m2)

Solo sen edif.

12,08

12,08

Urbano non

consolid.

Rural

2

15073A04700405

47

405

Figueira Luisa, Visenta

***0351**

1.031

Agrario

14,26

14,26

Rústico

Rural

3

15073A04900069

49

69

Rial Ordóñez, Francisco

***1972**

1.977

Agrario

2,15

2,15

Rústico

Rural

4

15073A04900141

49

141

Ces Tubío, María

***7609**

405

Agrario

4,80

4,80

Rústico

Rural

5

15073A04900072

49

72

Romero Quintáns, Ramón

***5554**

5.491

Agrario

4,11

4,11

Rústico

Rural

6

15073A04900108

49

108

Franco Cespón, María
Lorenzo Vázquez, José Antonio

***6040**
***7604**

2.272

Agrario

2,55

2,55

Rústico

Rural

7

15073A04900112

49

112

Mariño, Constantino

Descoñecido

114

Agrario

10,08

10,08

Rústico

Rural

8

15073A04900114

49

114

Reiriz Abeijón, María

***7301**

370

Agrario

61,21

61,21

Rústico

Rural

9

15073A07200614

72

614

Vázquez Carril, Mercedes

***6702**

329

Agrario

8,96

8,96

Rústico

Rural

10

15073A07200615

72

615

Vázquez Carril, María Consuelo

***0343**

366

Agrario

10,61

10,61

Rústico

Rural

11

15073A07200616

72

616

Somoza Cespón, Jesús

***8011**

406

Agrario

0,29

0,29

Rústico

Rural

12

15073A07200617

72

617

Rial Vázquez, María de los Dolores

(herdeiros de)
Ces Agrelo, Leopoldo (herdeiros de)

***5688**
***5699**

263

Agrario

1,72

1,72

Rústico

Rural

13

15073A07200618

72

618

Brea Rial, Dolores (herdeiros de)

***7584**

679

Agrario

12,88

12,88

Rústico

Rural

14

15073A07200244

72

244

Vázquez Rey, José María (herdeiros de)

***7560**

1.943

Agrario

24,09

24,09

Rústico

Rural

15

15073A07200442

72

442

Vázquez Carril, María Consuelo

***0343**

592

Agrario

6,51

6,51

Rústico

Rural

16

15073A07200440

72

440

Varela Saborido, María del Carmen

***0466**

300

Agrario

2,88

2,88

Rústico

Rural

17

15073A07200441

72

441

Brea Rial, Dolores (herdeiros de)

***7584**

101

Agrario

13,00

13,00

Rústico

Rural

18

15073A07200446

72

446

Rey Blanco, Joaquín

Descoñecido

1.015

Agrario

20,65

20,65

Rústico

Rural

19

15073A07208400

72

8400

Rial Vázquez, María
Romero Romero, Elida

Descoñecido
***5823**

20 ud. árbores

1.425

Agrario

222,57

222,57

Rústico

Rural

20

15073A07200628

72

628

Couso Ces, David

***3472**

8 ud. árbores

198

Agrario

24,58

24,58

Rústico

Rural

21

15073A07200629

72

629

Figueira Rial,

Carmen
Rial Abuín, María Josefa (herdeiros de)

***6660**
***7482**

1.137

Agrario

21,73

21,73

Rústico

Rural

22

15073A07200630

72

630

Brea Rial, Ramón
Brea Rial, Dolores (herdeiros de)
Brea Rial, María

***5516**
***7584**
***7584**

880

Agrario

9,55

9,55

Rústico

Rural

23

15073A07200661

72

661

Alcalde Riveiro, Berta

***5057**

176

Agrario

4,58

4,58

Rústico

Rural

24

15073A07200660

72

660

Alcalde Riveiro, Berta

***5057**

241

Agrario

7,69

7,69

Rústico

Rural

25

15073A07200633

72

633

Alcalde Riveiro, Berta

***5057**

666

Agrario

5,84

5,84

Rústico

Rural

26

15073A07200634

72

634

Franco Rial, Marina

***0821**

1.471

Agrario

30,00

30,00

Rústico

Rural

27

15073A07200453

72

453

Brea Rial, Ramón
Brea Rial, Dolores (herdeiros de)
Brea Rial, María

***5516**
***7584**
***7584**

984

Agrario

14,34

14,34

Rústico

Rural