Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Martes, 17 de agosto de 2021 Páx. 41379

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

ANUNCIO do 30 de xullo de 2021 polo que se notifica a resolución do recurso potestativo de reposición interposto contra a Resolución do 18 de xaneiro de 2019 ditada no expediente de reposición da legalidade urbanística OUR/56/2017-RP1.

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ditou, o 17 de xuño de 2021, resolución pola que se desestima o recurso de reposición interposto contra a Resolución do 18 de xaneiro de 2019 que declaraba ilegalizables as obras de construción dunha edificación, situada no lugar de Outeiral, no termo municipal de Bande, provincia de Ourense.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquela resolución á interesada, con DNI 34953784V, mediante este anuncio, e ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselle á interesada a devandita resolución por medio dun anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o acto non se publica na súa integridade, comunícaselle á interesada que o texto íntegro da resolución que se notifica se atopa ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sitas no Edificio Witland, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE. Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

Contra a devandita resolución, que é definitiva na vía administrativa, a interesada pode interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o xulgado do contencioso-administrativo en cuxa circunscrición se sitúe o inmoble afectado, conforme o disposto no artigo 14.1, regra terceira, da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Para que conste e lle sirva de notificación á citada interesada, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido e asino este anuncio.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2021

Jacobo Hortas García
Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística