Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Venres, 20 de agosto de 2021 Páx. 42016

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2021 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2021.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia publícanse as subvencións concedidas segundo a devandita orde.

Segundo o artigo 3.1 o crédito orzamentario inicial da orde é de 178.269 € con cargo á aplicación 5001.413A.481.21 e código de proxecto 201400027, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Unha vez finalizada a fase de instrucción das solicitudes recibidas e de teren sido estas avaliadas pola Comisión de Valoración prevista no artigo 12 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instructor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias:

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás entidades que se relacionan no anexo I, ao abeiro da indicada orde, as axudas reflectidas na dita relación, a consecuencia da aplicación dos criterios de baremación previstos no artigo 13 da orde.

Segundo. Incluír na quenda de reservas ás solicitudes que se relacionan no anexo II.

Terceiro. Excluír as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a súa exclusión.

Cuarto. Denegar a subvención ás solicitudes que se relacionan no anexo IV, por non acadar a puntuación mínima exixible.

Quinto. De conformidade co artigo 19 das bases reguladoras, realizarase un único pagamento unha vez cumprida a finalidade e demais condicións desta orde nos termos que recollen os artigos 28, 29 e 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como os artigos 41 e 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e xustificados os gastos e pagamentos realizados.

Sexto. A data límite de presentación da documentación xustificativa da realización do programa subvencionado, segundo o artigo 19 da orde, é o 10 de novembro de 2021.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Axudas concedidas

Posto

Núm.

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

Importe

adxudicado

(€)

1

SA803A-15

Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas. Fegerec

G70218128

Rehabilitación fisioterápica

79,75

12.000,00 €

2

SA803A-21

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de apoio psicolóxico a persoas con trastorno do espectro autista

77,38

9.084,21 €

3

SA803A-23

AODEM

G32209983

Psicoloxía clínica para persoas con enfermidades neurodexenerativas

73,63

12.000,00 €

4

SA803A-24

Aspaneps

G15036064

Abordaxe grupal baseada na integración sensorial e xogo simbólico en TEA

72

7.115,00 €

5

SA803A-20

ASPACE Coruña

G15031529

Programa de alimentación texturizada

71,5

12.000,00 €

6

SA803A-9

Aspanaes. Asociación de Pais e Nais de Persoas con TEA A Coruña

G15048937

Apoio psicolóxico a persoas con TEA e familias

70,5

11.980,90 €

7

SA803A-25

Asociación de familiares de enfermos de alzheimer de Ourense. Afaor

G32198970

Estimulación cognitiva e rehabilitación funcional para enfermos de alzheimer

68,75

11.683,50 €

8

SA803A-30

Renacer Ourense

G32306623

Benestar físico e emocional no DCA para persoas en situación de emerxencia social

68,25

7.439,82 €

9

SA803A-22

Asociación Familiares de enfermos de alzheimer de Chantada

G27320225

Programa de rehabilitacíón cognitiva

67,5

11.471,07 €

10

SA803A-11

Asociación de familiares de persoas con alzheimer e outras demencias de Viveiro. AFA Viveiro

G27341940

Programa de estimulación cognitiva

67

11.386,10 €

11

SA803A-19

Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña. ABAC

G15582695

Programa intensivo para o tratamento ambulatorio de adolescentes e mulleres IX

67

11.386,10 €

12

SA803A-18

Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica. AGAELA

G70217500

Programa de rehabilitación fisioterapéutica en ELA

66,75

8.542,61 €

13

SA803A-13

APACAF

G36792463

Rehabilitación cognitiva para persoas con autismo no rural

66,5

11.301,13 €

14

SA803A-14

Asociación de Dano Cerebral de Vigo. ALENTO

G36873511

Programa de Rehabilitación Fisioterapéutica para persoas con Dano Cerebral Adquirido

66,25

11.258,65 €

15

SA803A-36

Afaga Alzheimer

G36776920

Programa de estimulación funcional para persoas con demencia

66,25

11.258,65 €

16

SA803A-29

Asem Galicia

G36925691

Programa de rehabilitación fisioterápica para persoas afectadas por unha ENM

65,63

4.000,00 €

17

SA803A-12

Asociación galega de fibrose quística

G15088396

Programas de fisioterapia para persoas con fibrose quística

65,5

5.000,00 €

18

SA803A-2

Asociación Autismo Ourense

G32249484

Programa de atención temperá para nenos/as con sospeita TEA

64,5

9.361,25 €

ANEXO II

Quenda de reservas

Posto

Núm.

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

19

SA803A-28

Asociación Parkinson Galicia Coruña

G15582224

Programa de fisioterapia para persoas afectadas pola enfermidade de parkinson

64

20

SA803A-6

Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (A.C.E.M.)

G15528813

Programa de rehabilitación fisioterapéutica

63,25

21

SA803A-8

Asociación de Dano Cerebral de Compostela. SARELA

G15775604

Atención sociosanitaria de fisioterapia en persoas con DCA

62

22

SA803A-33

Fundación Menela

G36685964

Apoio psicolóxico na atención á saúde de persoas con TEA

62,25

23

SA803A-32

Afalu

G27285980

Servizo de fisioterapia en Afalu. Cóidate para coidalo

61,63

24

SA803A-26

Afa Monforte

G27272483

Estimulación cognitiva a través das novas tecnoloxías

59,75

25

SA803A-17

Asociación Galega de Familias Afectadas pola Síndrome de Asperger. ASPERGA

G70043435

Programa de rehabilitación logopédica

55,25

26

SA803A-4

Asociación de Dano Cerebral Sobrevido de Lugo. ADACE LUGO

G27337278

Programa de rehabilitación cognitiva

55

27

SA803A-1

Asociación de Dano Cerebral de A Coruña. ADACECO

G15780166

Rehabilitación fisioterapéutica en dano cerebral adquirido

54,75

28

SA803A-5

Asociación de Familias, profesionais e Investigadores/as de Persoas con Trastornos do Espectro Autista de Ourense. TRASCOS

G32444119

Programa de rehabilitación cognitiva para persoas con TEA

50,75

ANEXO III

Solicitudes excluídas

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Causa

SA803A-10

G36017929

Fundación Residencia Divina Pastora

Programa de rehabilitación cognitiva

Por non cumprir os requisitos do artigo 1.1 da orde: OBXECTO E FINALIDADE

Os devanditos programas están destinados á realización de actividades no proceso de atención e rehabilitación de persoas con especiais necesidades de atención sociosanitaria asociadas dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas

Por non cumprir os requisitos do artigo 2) da orde indicados no punto 1.1 REQUISITOS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

a) Ser unha entidade privada sen ánimo de lucro que teña explicitamente entre os seus fins estatutarios a realización de actividades de apoio e axuda ao colectivo a que se dirixen os programas de atención sociosanitaria para os que se solicita subvención: dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas

SA803A-31

G36289064

Asociación Andaina de persoas con necesidades especiais

Rehabilitación cognitiva

SA803A-35

G70394374

Fundación

INGADA

Atención sociosanitaria integral a persoas con TDAH

SA803A-42

G94061355

Adahpo

Programa de rehabilitación cognitiva

ANEXO IV

Solicitudes denegadas

Segundo indica o artigo 13.b.3º «Contido e calidade do programa (máximo 60 puntos): para garantir un mínimo de calidade dos programas, todos eles deben superar unha puntuación mínima de 30 puntos nesta epígrafe».

Por non acadar esta puntuación denégase a subvención aos seguintes programas:

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntos
Contido e calidade
do programa

SA803A-3

G15220577

Asociación Galega de Hemofilia

APS: Programa de apoio psicolóxico para persoas con hemofilia. Incidencia COVID-19

26,75

SA803A-34

G36380301

Asociación Diagnosticados Cancro de Mama

Coidado integral de mulleres diagnosticadas de cancro de mama e xinecolóxico. O linfedema

27,12

SA803A-41

G15754880

Unión Galega de Epilepsia. UGADE

Atención psicolóxica a familias/achegados e persoas con epilepsia

26

Como indica o artigo 14.1, «non se poderá conceder subvención ás solicitudes que non obteñan unha puntuación mínima global de 50 puntos».

Por non acadar esta puntuación denégase a subvención aos seguintes programas:

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntuación
total

SA803A-38

G36153757

Amencer Aspace

Fisioterapia respiratoria para persoas con parálise cerebral e afíns

49,88

SA803A-40

G36816106

Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra. AVEMPO

Rehabilitación fisioterapéutica

48,5

SA803A-27

G70246558

Foltra

Programa de rehabilitación cognitiva

47,25

SA803A-16

G32472763

Fundación Neuroburgas Dano Neurolóxico

Rehabilitación logopédica en persoas con DCA

47

SA803A-39

G36456317

Asociación de Parkinson de la provincia de Pontevedra

Atención integral para persoas con parkinson

46,5

SA803A-37

G15483498

Agadea

Programa de rehabilitación cognitva

46,25

SA803A-7

G32490278

Asociación por Eles TEA

Servizo de apoio psicoloxico a persoas con TEA

39,5