Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Venres, 17 de setembro de 2021 Páx. 45833

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ANUNCIO do 30 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, polo que se notifica a resolución ditada no recurso interposto en materia do Rexistro de Parellas de Feito de Galicia na provincia da Coruña.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselles ás persoas que se relacionan no anexo, a resolución do recurso interposto contra a resolución recaída no expediente tramitado no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia na provincia da Coruña, por non ser posible a súa notificación por correo certificado.

Para coñecer o contido íntegro da resolución que se sinala no anexo a este anuncio, os interesados poderán comparecer no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), nas dependencias da Dirección Xeral de Xustiza, sita na rúa Madrid, nº 2-4, 2º, 15781 Santiago de Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Este anuncio publlícase para que conste e lle sirva de notificación aos interesados en cumprimento do disposto no artigo 44 e 46 a Lei 39/2015, do 1 de outubro. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Así mesmo, ponse en coñecemento dos interesados que a resolución relacionada no anexo esgota a vía administrativa e poderán interpor recurso contencioso-administrativo ante o xulgado contencioso-administrativo correspondente no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, e sen prexuízo de que poidan presentar calquera outro recurso que xulguen conveniente.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2021

Juan José Martín Álvarez
Director xeral de Xustiza

ANEXO

Nº de expediente

NIF/NIE/pasaporte

Acto notificado

AC-2020/00418

51905085L

Resolución do recurso de alzada

AW227303