Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 20 de setembro de 2021 Páx. 45962

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 9 de xullo de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xullo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia nº 136, do pasado 19 de xullo, publícase a Resolución do 9 de xullo de 2021 (DOG do 19 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, estableceuse no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 19 de agosto de 2021.

Unha vez rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal e comunícaselles ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avalición de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 24 de agosto de 2021, e establécese un prazo de dez días para a formulación de alegacións, para emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a Comisión de Selección formula a proposta de resolución definitiva.

E estando acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección a que se refire o artigo 10 da Resolución do 9 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/2022 (DOG nº 136, do 19 de xullo), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas e de comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 8 de setembro de 2020, e vista a proposta formulada pola citada comisión de selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sita en Pontevedra, as prazas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas por deporte e alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes de prazas ás solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Estas listaxes exporanse tamén nos taboleiros de anuncios da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de prazas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)
ordenada por deporte

Deportista

Curso 2021/22

Federación

Praza adxudicada

Nova/renova

Observacións

1.

Lago Andrade, Xiana

2º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

2.

Neira Rodríguez, Marta

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

3.

Pereira Rubín, Blanca

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

4.

Santos Villalón, Pedro Fikadu

2º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

5.

Álvarez Núñez, Sofía

1º bach.

Bádminton

Externo 1

Nova

e

6.

Carulla Kocsis, Nikol

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

7.

Noya Seoane, Paula

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

8.

Porto Táboas, Basilio

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

9.

Prada Rodríguez, Alba

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

10.

Rodríguez García, Lucía

2º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

11.

Sanjurjo Rivas, Rodrigo

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

12.

Fernández de la Iglesia, David

4º ESO

Judo

Residente 1

Nova

13.

García Amado, Esther

4º ESO

Judo

Residente 1

Nova

14.

González da Costa Evangelista, Noa

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

15.

Iglesias Álvarez, Alejandro

2º bach.

Judo

Externo 1

Renova

e

16.

Laccone Cariglia, Francesco

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

17.

López Peón, Alicia

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

18.

Pazos Trillo, Lucía

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

19.

Sánchez Rubín, Javier

1º bach.

Judo

Residente 1

Renova

20.

Vicente Paz, Saray

3º ESO

Judo

Externo 1

Nova

e

21.

Villamediana Juncal, Leyre

4º ESO

Judo

Residente 1

Nova

22.

Cancelo Sánchez, Simón

2º bach.

Karate

Residente 1

Renova

23.

Rodríguez Loredo, Eva

1º bach.

Karate

Residente 1

Nova

24.

Soto Fidalgo, Martina

1º bach.

Karate

Residente 1

Renova

25.

Varela Freire, Alejandro

4º ESO

Karate

Residente 1

Nova

26.

Bello Álvarez, Moisés

1º bach.

Loita

Residente 1

Renova

27.

Brea Mariño, Uxía

2º bach.

Loita

Externo 1

Renova

28.

Fouzi Laili, Yassine

1º bach.

Loita

Residente 1

Nova

e

29.

Lemma, Alessandro

1º bach.

Loita

Residente 1

Renova

30.

Lesta Pereira, Raúl

2º bach.

Loita

Externo 1

Renova

31.

Naveiro Álvarez, Carmen

3º ESO

Loita

Externo 1

Nova

32.

Osco Abreu, Aimara

2º bach.

Loita

Residente 1

Renova

33.

Quintela Antelo, Miguel

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

34.

Santiso Penas, Manuel

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

35.

Silva Laje, Alex

1º bach.

Loita

Residente 1

Nova

36.

Bouzas Pedreira, Alicia

1º bach.

Natación

Externo 1

Renova

37.

Cabana del Amo, Pablo

2º bach.

Natación

Residente 1

Renova

 

38.

Carrón Muíña, Carla

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

 

39.

Cernadas González, Ana

2º bach.

Natación

Residente 1

Renova

 

40.

Lemos Fernández, Iria Guadalupe

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

 

41.

Marín Martínez, Rosalía

2º bach.

Natación

Residente 1

Renova

 

42.

Méndez Puga, Mario

2º bach.

Natación

Externo 1

Nova

e

43.

Otero Fernández, Paula

2º bach.

Natación

Residente 1

Renova

 

44.

Rodríguez Alonso, Julia

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

 

45.

Blanco Laza, Antía

3º ESO

Natación-A

Externo 1

Nova

e

46.

Fernández Rodríguez, Iria

3º ESO

Natación-A

Residente 1

Nova

47.

Fidalgo García, Blanca

3º ESO

Natación-A

Residente 1

Nova

48.

Ojea Vázquez, Estela Luisa

3º ESO

Natación-A

Residente 1

Nova

49.

Allegue Pena, Óscar Juan

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

50.

Bautista García, Fernando David

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

51.

Braña Rial, Nicolás

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

52.

Cao Herva, Antón

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

53.

Devesa Barreiro, Carme

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

54.

Devesa Fernández, Víctor

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

55.

Dorado Zas, Antón

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

56.

Graña Galbán, Lucía

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

57.

López González, Borja

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

58.

Martínez Adega, Nicolás

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

e

59.

Moreira García, Natalia

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

60.

Oliveira Otero, Valeria

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

61.

Pardavila Lorenzo, Mauro

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

62.

Remigio Besada, Lara

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

63.

Rodríguez Requejo, Alba Mª

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

64.

Tenreiro Suárez, Lucía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

65.

Torrado Mollinedo, Pedro

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

66.

Veiga Pérez, Íker

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Nova

67.

Álvarez Vázquez, Efrén

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

68.

Barreiro Suárez, Ainhoa

2º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

69.

Díaz Quintián, Noa

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

70.

Fernández Romar, Martín

3º ESO

Piragüismo-S

Externo 1

Nova

e

71.

Varela Muñoz, Valentín

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

72.

Cabrera González, Pedro

2º bach.

Remo

Residente 1

Renova

73.

Castro Parcero, Antía

3º ESO

Remo

Externo 1

Nova

e

74.

Gómez Quintero, Álvaro

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

e

75.

Rodríguez Guerreiro, Jacobo

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

e

76.

Silva Martínez, Nieves del Carmen

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

77.

Vázquez Purriños, Emma

1º bach.

Remo

Residente 1

Renova

e

78.

Boudjenane Liñares, Mateo

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

79.

Dávila, Adrián

3º ESO

Taekwondo

Externo 1

Nova

e

80.

Franco Martínez, Borja Domingo

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

81.

Iglesias Rial, Cloe

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

82.

Meilán Irago, Samuel

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

83.

Otero Sousa, Javier

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Renova

84.

Reimúndez Queimadelos, Yadira

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

e

85.

Salanova Liste, Adrián

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

e

86.

Soneira Balado, Sara

1º bach.

Taekwondo

Externo 1

Nova

e

87.

Troitiño Amoedo, Sergio

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

88.

Filgueiras Barcenilla, María

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

e

89.

García Picón, Lucas

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

90.

González Pernas, Diego

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

91.

Novo Dios, Marta

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

92.

Piñón Pereira, Lucía

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

e

93.

Rodríguez Rilo, Alejandro

2º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

94.

Sánchez Touza, Candela

3º ESO

Tríatlon

Externo 1

Nova

95.

Suárez Couto, Damián

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

96.

Ameneiro Amezaga, Bruno Enrique

2º bach.

Vela

Residente 1

Renova

97.

Díaz Martínez, Alba

4º ESO

Vela

Residente 1

Nova

98.

Lloréns Jorge, Pablo

1º bach.

Vela

Residente 1

Renova

99.

Núñez Rodríguez, María

2º bach.

Vela

Residente 1

Nova

100.

Rodríguez Trillo, Pablo

1º bach.

Vela

Residente 1

Renova

101.

Braña Barreiros, Alejandra

2º bach.

Ximnasia

Residente 1

Nova

102.

Rodríguez Rodríguez, Saúl

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

Nova

• A listaxe é pola máxima puntuación obtida e o tipo de praza sobre a cota de prazas de cada modalidade e especialidade deportiva.

• Segundo indica o artigo 12.3: «[...], O beneficiario disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; trascorrido este sen que se produza a manifestación expresa, entenderase desistido da solicitude formulada».

• E no artigo 12.4 di: «as baixas que se produzan unha vez publicada a listaxe definitiva teñen que ser comunicadas inmediatamente e por escrito polo/a interesado/a ao enderezo de correo cgtd@xunta.gal, para que poidan ser cubertas».

ANEXO II

Listaxe de bolseiros excluídos para as instalacións do CGDT
(Pontevedra) por deportes

Deportista

Curso 2020/21

Federación

Praza solicitada

Motivo

1

Labella Blanco, Alfonso

4º ESO

Atletismo

Residente 1

2

Alfaya Sánchez, Pablo

3º ESO

Bádminton

Residente 1

3

Nistal Dalama, Martín

3º ESO

Bádminton

Externo 1

i

4

Rodríguez Gómez, Íker

3º ESO

Bádminton

Residente 1

i

5

Carrodeguas Díaz, Bruno

4º ESO

Judo

Residente 1

6

Patiño Herrero, Alejandro

1º bach.

Judo

Residente 1

i

7

Quintela Precedo, Antía

4º ESO

Judo

Residente 1

8

Montero Paz, Valeria

4º ESO

Karate

Residente 1

9

Rocha López, Alba

1º bach.

Karate

Residente 1

10

Fernández Alonso, Iago

1º bach.

Loita

Externo 1

11

Jiménez Garrido, Naiara

3º ESO

Loita

Residente 1

b

12

Faro Martínez, Yoel

3º ESO

Natación

Residente 1

13

Gómez Tojo, Ander

1º bach.

Natación

Residente 1

i

14

Navarro Losada, Sergi

3º ESO

Natación

Residente 1

15

Riveiro Vázquez, Antía

3º ESO

Natación-A

Externo 1

16

García Martínez, Iago

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

f

17

Alforova, Oleksandra

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

18

Álvarez Durán, Iago

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

19

Blanco Sotelo, Miguel

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

20

Collazo Cortegoso, Iris

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

21

Da Fonseca Castaño, Ana

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

22

Dacosta Fandiño, Sabela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

23

Dios Prieto, Alba

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

24

Domínguez Figueira, Mauro

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

f

25

Fernández Docherty, Emilly

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

26

Fernández Pita, Ada

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

27

Fernández Vázquez, Daniel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

28

Fonseca Jover, Aida

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

29

Fontán García, Ánxela

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

30

Freire Suárez, Avril

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

31

García Villaverde, Anxo

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

32

Gayol Santamarina, Nicolás

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

33

Gómez García, Lucas

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

34

Gómez Rodríguez, Alejandro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

35

Landeira Noya, Antía

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

36

Landeira Noya, Diego

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

37

López González, Martín

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

f

38

Molina Martínez, Saulo

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

39

Moscoso Fernández, Daniel

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

40

Niebla Rodríguez, Yeray

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

41

Novo Romero, Nerea

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

42

Otero Santiago, Alicia

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

e

43

Paz Iglesias, Rocío

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

44

Pazos González, Zaira

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

45

Pérez Meis, Brian

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

46

Prada Pérez, Raúl

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

47

Rodríguez Lorenzo, Nerea

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

e

48

Romero Rey, Candela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

49

Tellado Rey, Daniel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

50

Varela Cepeda, Natalia

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

51

Varela Méndez, Diego

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

52

Varela Vales, Marcos

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

53

Villaverde Casal, María

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

54

Zurita Mollinedo, Jairo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

55

Rodríguez López, Jacobo

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

f

56

Gutiérrez Ontiveros, Nerea

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

57

Pena Cundíns, Xesús

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

58

Sánchez Cancela, Brais

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

59

Prats Moreiras, Ximena

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

60

Soutelo Pérez, Alba

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

b

61

González Suárez, Aarón

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

62

Rodríguez Martínez, Sergio

2º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

63

Rodríguez Rincón, Lola

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

64

Díez Núñez, Sara

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

65

Fernández Romar, Sara

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

66

Alvedro del Río, Álvaro

4º ESO

Remo

Residente 1

b

67

González Romero, Xoel

3º ESO

Remo

Residente 1

b

68

Fariña Fernández, Breogán

4º ESO

Remo

Residente 1

e

69

Meis Fernández, Roi

4º ESO

Remo

Residente 1

b

70

Louro Ramos, Tomás

2º bach.

Remo

Residente 1

e

71

Vizcaya Rey, Mauro

1º bach.

Remo

Residente 1

72

Soto Fidalgo, Daniela

1º bach.

Remo

Residente 1

e

73

García Vázquez, Pilar

4º ESO

Remo

Residente 1

e

74

Lubiáns Fernández, Julia

3º ESO

Remo

Externo 1

e

75

Novás Bautista, Lucía

1º bach.

Remo

Residente 1

e

76

Iglesias Domínguez, Saioa

4º ESO

Remo

Residente 1

e

77

Laíño Rocha, Alex

3º ESO

Remo

Residente 1

78

Neo Romero, Nazario

3º ESO

Remo

Residente 1

79

González Santos, Ana

3º ESO

Remo

Residente 1

e

80

Blanco Estévez, Daniel

3º ESO

Remo

Residente 1

81

Horta Pombo, Millán

3º ESO

Remo

Residente 1

e

82

Loureiro Amado, Guillermo

1º bach.

Remo

Residente 1

e

83

Torres Martínez, Natalia

1º bach.

Remo

Residente 1

i

84

Mariño Galbán, Manuel

4º ESO

Remo

Residente 1

85

González Álvarez, Telmo

4º ESO

Remo

Residente 1

e

86

Álvarez Fernández, Diego

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

e

87

Méndez Leis, Samuel

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

e

88

Novo Moruja, Carlos

4º ESO

Taekwondo

Externo 1

89

Pazos Amoedo, Alex

2º bach.

Taekwondo

Externo 1

90

Bautista Bugarín, Carlos

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

91

Cacheda Iglesias, Nicolás

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

92

Campos Tato, Uxía

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

93

Caneiro Hermida, Sabela

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

94

Carballeira Novo, Diego

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

e

95

Cons Gestido, Victoria Anna

1º bach.

Tríatlon

Externo 1

96

Gil Rey, Mateo

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

97

Gómez Quintás, Álvaro

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

98

Picón Montero, Brais

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

99

Sánchez Grandal, Samuel

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

100

Serantes Barreiro, Inés

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

101

Castaño Garrido, Pedro

3º ESO

Ximnasia

Residente 1

102

Pacheco Rodal, Esther

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

103

Pereira Lorenzo, Lucía

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

104

Rodríguez Pérez, Hugo

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución

b

Non cumpre os requisitos académicos

c

Non obtén «apto» na análise médica

d

Non cumpre as bases da convocatoria

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada

f

Renuncia á bolsa concedida

g

Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

h

Informe técnico negativo da federación (artigo 22.D)

i

Pendente notas de setembro