Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Martes, 21 de setembro de 2021 Páx. 46404

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de Enxeñaría Mecánica.

De conformidade coa proposta da comisión designada para xulgar o concurso de acceso que convocou esta universidade mediante Resolución do 10 de maio de 2021 (BOE do 21 de maio), para a provisión da praza número 21/013, de profesor titular de universidade da área de coñecemento de Enxeñaría Mecánica, Departamento de Enxeñaría Naval e Industrial desta universidade, a favor de Manuel López López, con DNI núm. ***4767**, e unha vez que a persoa interesada acreditase os requisitos establecidos na convocatoria, esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Manuel López López profesor titular de universidade da área de coñecemento de Enxeñaría Mecánica, Departamento de Enxeñaría Naval e Industrial desta universidade.

No prazo máximo de vinte días, contados desde o día siguiente ao da publicación deste nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa candidata deberá tomar posesión do seu destino.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpor un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderá interpor un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 9 de setembro de 2021

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña