Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Luns, 27 de setembro de 2021 Páx. 47018

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que cada consellería ou entidade terá que remitir para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior, para os efectos de cumprir coas obrigas legais fixadas.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo único

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, nos meses de maio, xuño, xullo e agosto do ano 2021, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2021

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Xustiza e Turismo

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia Primeira
e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo nos meses de maio,
xuño, xullo e agosto do ano 2021

Convenio

Achega económica da consellería (€)

Data sinatura

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Cerdedo-Cotobade no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

19.000,00 €

18.5.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil da Coruña en materia de protección civil.

5.500,00 €

20.5.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de Ourense en materia de protección civil.

5.500,00 €

21.5.2021

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Consellería do Mar para reforzar o persoal de gardacostas na loita contra o furtivismo na Comunidade Autónoma.

60.000,00 €

24.5.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de Lugo en materia de protección civil.

5.500,00 €

25.5.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra en materia de protección civil.

5.500,00 €

25.5.2021

Protocolo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Academia Galega de Seguridade Pública e o Concello da Estrada para a reversión dos bens necesarios para a construción dunha pista de atletismo.

0,00 €

26.5.2021

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento dun proxecto para o estudo da delimitación competencial.

0,00 €

28.5.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Ponteceso para a rehabilitación e equipamento dos locais do xulgado de paz.

10.000,00 €

31.5.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para a execución do proxecto A Axenda 2030, un reto local nun mundo en transformación II.

60.000,00 €

1.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e o Consello de Seguridade Nuclear, sobre planificación, preparación e resposta ante situacións de emerxencia radiolóxica.

0,00 €

2.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Arbo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Abegondo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Aranga para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Ares para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Avión para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Baralla para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Barbadás para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Betanzos para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Boqueixón para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Cabana de Bergantiños para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Carballo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Cervo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Chantada para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Cuntis para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Curtis para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Dumbría para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello da Estrada para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Fene para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Frades para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello do Irixo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello da Lama para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello da Laracha para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Laxe para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Malpica de Bergantiños para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Marín para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Meaño para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Moeche para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Mondariz-Balneario para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Mondoñedo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Moraña para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Mugardos para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Narón para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Noia para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Oia para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Ordes para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Outeiro de Rei para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Pantón para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Portas para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Quiroga para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Rodeiro para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello do Rosal para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Salvaterra de Miño para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de San Cibrao das Viñas para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de San Sadurniño para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Santa Comba para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello do Saviñao para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Sober para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Tomiño para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Tordoia para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Touro para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Trazo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Valdoviño para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Valga para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Vedra para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Viana do Bolo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello do Vicedo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Viveiro para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Xove para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Sanxenxo para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

8.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Érguete para prevención e intervención en condutas adictivas.

36.000,00 €

14.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Colexio Provincial de Avogados da Coruña para a prestación e mellora da asistencia xurídica no procedemento do tribunal do xurado 19/2019 da Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago de Compostela, coñecido como caso Diana Quer.

5.000,00 €

15.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia, o Colexio de Avogados de Santiago e mais a Universidade de Santiago de Compostela, a través do Centro Integral de Análise e Resolución de Conflitos da Universidade de Santiago de Compostela (CIARCUS) para o desenvolvemento do programa experimental de mediación no ámbito penal en Santiago de Compostela en 2021.

25.000,00 €

17.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Fundación Catedral de Santiago de Compostela e a S.A.M.I. Catedral de Santiago para o apoio e reforzo da seguridade no complexo catedralicio.

573.926,27 €

18.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil da Coruña en materia de protección civil e colaboración para a execución do plan de atención ao peregrino para o Ano Xacobeo 2021-2022.

7.500,00 €

22.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Campo Lameiro para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

22.6.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Val do Dubra para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

22.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro e as súas federacións veciñais (Cogave).

65.000,00 €

29.6.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no desenvolvemento dun concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción da nova sede do Imelga en Santiago de Compostela.

10.000,00 €

1.7.2021

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Mos para a execución do proxecto denominado Mellora da seguridade e pavimentación do camiño Salgueiro e da estrada subida ao Castro de Erville na parroquia de Cela.

100.000,00 €

6.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e a Asociación España con Acnur (Comité Español do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados) para o proxecto Loita contra a violencia sexual e a discriminación das mulleres na República Democrática do Congo-RDC.

84.000,00 €

12.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e a Fundación Unicef, comité español para o proxecto Servizos integrados de prevención e resposta á violencia de xénero e protección infantil para nenos e nenas refuxiados en Uganda.

84.000,00 €

12.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e a Asociación Comité Español da UNRWA (UNRWA España) para o proxecto Combatendo a violencia machista nos campos de poboación refuxiada de Palestina na franxa de Gaza: protección e atención ás mulleres superviventes de violencia de xénero 2021.

84.000,00 €

12.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (Agaja).

5.000,00 €

12.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Asociación Gallega de Ludópatas en Rehabilitación (Agalure).

5.000,00 €

12.7.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello de Mos para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

14.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Crecente para a execución do proxecto denominado Adquisición dun vehículo pick-up para a brigada ambiental.

15.000,00 €

23.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Mañón para a execución do proxecto denominado Limpeza e acondicionamento do acceso á contorna das captacións de abastecemento de auga para o servizo de extinción de incendios.

23.367,10 €

29.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello da Lama para a execución do proxecto denominado Acondicionamento de dependencias municipais para base de operacións do grupo de emerxencias supramunicipal (GES).

35.000,00 €

29.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Universidade de Vigo para a concesión demanial directa a favor da Universidade de Vigo das plantas 5ª a 7ª do inmoble situado na rúa Benito Corbal, 47, de Pontevedra.

0,00 €

29.7.2021

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o Concello da Pobra do Caramiñal para a concesión das axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19.

0,00 €

29.7.2021

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vilanova de Arousa para a execución do proxecto denominado Reforma de edificio existente para o seu uso polas forzas da orde.

48.000,00 €

29.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Toén para a execución do proxecto denominado Renovación das instalacións de luz pública exterior.

47.000,00 €

30.7.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Cedeira para a execución do proxecto denominado Actuacións ambientais no concello de Cedeira para reparar os danos causados polos temporais: recuperación do caudal no río Condomiñas e mellora da eficiencia enerxética no paseo marítimo.

53.137,28 €

2.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Oímbra para a execución do proxecto denominado Renovación e mellora das redes de saneamento pluviais e abastecemento en Rabal.

32.000,00 €

5.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Porto do Son para a execución do proxecto denominado Mellora da eficiencia enerxética da planta baixa da casa do concello.

90.750,00 €

5.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Salvaterra de Miño para a execución do proxecto denominado Mellora da rede de saneamento e bombeo en Enxembre-Fornelos.

48.384,69 €

5.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Mos para a execución do proxecto denominado Recuperación ambiental nas instalacións municipais da Gándara-Torroso.

11.650,44 €

6.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello do Pereiro de Aguiar para a execución do proxecto denominado Mellora da accesibilidade e senda peonil no Pereiro de Aguiar.

50.000,00 €

6.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Baltar para a execución do proxecto denominado Condución de augas pluviais en Baltar.

15.918,50 €

6.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Friol para a execución do proxecto denominado Adquisición dun vehículo para o Servizo de Medio Ambiente do Concello de Friol.

30.000,00 €

6.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e a Fundación Unicef comité español para o proxecto Fortalecemento das accións de vacinación contra o coronavirus, a polio e o xarampón nas redes de saúde dos departamentos de La Paz, Cochabamba e Pando, Bolivia.

100.000,00 €

11.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para a execución do proxecto Construción de vivendas resilientes fronte ao cambio climático en Mozambique.

20.986,56 €

11.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Cartelle para a execución do proxecto denominado Recuperación ambiental da área recreativa na contorna da Fonte da Feira de Cartelle.

32.000,00 €

11.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello da Peroxa para a execución do proxecto denominado Substitución de cadros eléctricos para mellora da eficiencia enerxética na rede de luz pública en diversas parroquias do concello da Peroxa.

30.000,00 €

12.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e a Asociación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz para o proxecto de adquisición de 360.000 xiringas para a vacinación xeneralizada contra a COVID, da poboación cubana.

30.000,00 €

13.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Allariz para a execución do proxecto denominado Mellora da eficiencia enerxética na casa do concello.

60.000,00 €

13.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Leiro para a execución do proxecto denominado Construción de pozo e cisterna para rega.

32.000,00 €

17.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Quiroga para a execución do proxecto denominado Acondicionamento urbanístico en parcela degradada.

74.901,47 €

18.8.2021

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o financiamento do equipamento tecnolóxico preciso para a instalación de salas Gesell na Administración de xustiza en Galicia.

150.000,00 €

25.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Padrón para a execución do proxecto denominado Actuacións de recuperación ambiental no lugar da Ponte.

38.612,55 €

25.8.2021

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Mos para a execución do proxecto denominado Instalación dunha rede de luz pública eficiente na vía alternativa á rúa de Mos.

14.431,20 €

31.8.2021