Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Martes, 28 de setembro de 2021 Páx. 47553

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 20, do 30 de xaneiro de 2020).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 10.9 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 27 de decembro de 2019 (DOG núm. 20, do 30 de xaneiro de 2020) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento TR332A) establece que as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2020 para o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos das aplicacións 09.41.322A.460.3 e 09.41.322A.481.3 (código de proxecto 2014 00583). As aplicacións mencionadas están financiadas por fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia para o ano 2020, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 (DOG núm. 20, do 30 de xaneiro de 2020), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2021

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación e Colocación

ANEXO

Programas integrados de emprego de Galicia
concesións entidades locais 2020-21

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

Subvención 2020

Subvención 2021

Tipo de programa

TR332A 2020/41

Mancomunidade concellos comarca de Ferrol

09.41.322A.460.3

225.000,00

67.500,00

157.500,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2020/20

Concello de Boiro

09.41.322A.460.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2020/4

Concello de Santiago de Compostela

09.41.322A.460.3

184.252,20

55.275,66

128.976,54

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2020/29

Concello de Ames

09.41.322A.460.3

213.599,74

64.079,92

149.519,82

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2020/24

Concello de Mos

09.41.322A.460.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020/1

Concello de Arteixo

09.41.322A.460.3

232.000,00

69.600,00

162.400,00

Xeral

TR332A 2020/3

Mancomunidade do Salnés

09.41.322A.460.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

Programas integrados de emprego de Galicia
concesións entidades sen ánimo de lucro 2020-21

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

Subvención 2020

Subvención 2021

Tipo de programa

TR332A/2020-14

FESP UGT Galicia

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2020-57

Asociación Amicos

09.41.322A.481.3

217.500,00

65.250,00

152.250,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2020-5

INEO

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A/2020-30

CIMO Entidade Prestadora de Servicios

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A/2020-31

Asociación de Empresarios e Profesionais CCA Compostela Monumental

09.41.322A.481.3

210.000,00

63.000,00

147.000,00

Xeral

TR332A/2020-37

Acción Laboral

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A/2020-67

CONFENAE

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A/2020-28

Asociación de Empresarios de Deza

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-43

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-10

Asociación de Empresarios de Mos

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-48

Fundación Laboral da Construción

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-27

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

09.41.322A.481.3

190.000,00

57.000,00

133.000,00

Xeral

TR332A 2020-53

Confederación de Empresarios de La Coruña

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A/2020-33

Fundación CIP

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-19

Asociación Área Empresarial do Tambre

09.41.322A.481.3

220.580,00

66.174,00

154.406,00

Xeral

TR332A 2020-40

Asociación Agarimo

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-55

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-22

Fundación Nortempo

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-16

Confederación Empresarial de Ourense

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A/2020-66

Asociación de Empresarios de Redondela

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-35

Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020/68

Fundación Impulsa para el Desarrollo del Empleo y la Integración Social

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-15

FEAFES

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-65

APETAMCOR

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020-39

Asociación de Empresarios A Pasaxe

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2020/2

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral