Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Xoves, 30 de setembro de 2021 Páx. 47883

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 17 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Cidade (ampliación) a favor dos/das veciños/as de Cristimil e A Torre, na parroquia de Las (San Cibrao), no concello de San Amaro (Ourense).

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 23 de xuño de 2021, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que de seguido se relacionan:

Nome do monte: A Cidade (ampliación).

Superficie: 9,24 ha (segundo as superficies gráficas das parcelas catastrais).

Pertenza: CMVMC de Cristimil e A Torre.

Parroquia: Las (San Cibrao).

Concello: San Amaro.

Nas seguintes táboas indícanse as referencias catastrais das parcelas obxecto de clasificación, así como as das estremeiras:

Predio 1: formado por terreos estremeiros (ao sur, oeste e norte) cos declarados propiedade da CMVMC de Cristimil e A Torre por sentenza xudicial, atravesados pola estrada OU-0410.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

32075A06800009

32075A06800191

32075A06800190

32075A06800130

32075A06700001

32075A06700164

32075A06709004

32075A06700163

32075A06700054

Norte

32075A06800008

Leste

32075A06800030, 32075A06800035, 32075A06800036

32075A06800037, 32075A06809001, 32075A06800054

32075A06800058, 32075A06800060, 32075A06800061

32075A06800063, 32075A06800070, 32075A06800094

32075A06809003, 32075A06800097, 32075A06800098

32075A06800109, 32075A06800116, 32075A06800120

32075A06800122, 32075A06800053, 32075A06709008

32075A06709009, 32066A01009011, 32066A00909001

32066A00900539

Sur

32075A06700279, 32075A06700280, 32075A06700278

32075A06700277, 32075A06700228, 32075A06700227

32075A06700226, 32075A06700225, 32075A06700224

32075A06700223, 32075A06700222, 32075A06700221

32075A06700220, 32075A06700219, 32075A06700218

32075A06700217, 32075A06700216, 32075A06700215

32075A06700214, 32075A06700213, 32075A06700212

32075A06700211, 32075A06700207, 32075A06700210

32075A06700197, 32075A06700168, 32075A06700167

32075A06700166, 32075A06700165, 32075A06700162

32075A06700161, 32075A06700160, 32075A06700158

32075A06700157, 32075A06700156, 32075A06700155

32075A06700154, 32075A06700153, 32075A06700150

32075A06700091, 32075A06700090, 32075A06700089

Oeste

32075A06709003, 32075A06700132, 32075A06700131

32075A06700130, 32075A06700055, 32075A06700050

32075A06700049, 32075A06700048, 32075A06700047

32075A06700046, 32075A06700053, 32075A06700052

32075A06700043, 32075A06700051, 32075A06700038

32075A06700037, 32075A06700036, 32075A06700035

32075A06700034, 32075A06700033, 32075A06700031

32075A06700030, 32075A06700028, 32075A06700027

32075A06700024, 32075A06700305, 32075A06700023

32075A06700022, 32075A06700021, 32075A06700020

32075A06700019, 32075A06700018, 32075A06700017

32075A06700016, 32075A06700015, 32075A06700013

32075A06700006, 32075A06700005, 32075A06700004

32075A06700003, 32075A06700002, 32075A06809004

32075A06809005

Predio 2: formado por terreos estremeiros, polo norte, cos declarados propiedade da CMVMC de Cristimil e A Torre por sentenza xudicial.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

32075A06800192

Norte

32075A06809003

32075A06800132

Leste

32075A06809101

32075A06800131

32075A06800123

32075A06800124

Sur

32075A06800053

Oeste

32066A01009011

32075A06800121

32075A06800119

32075A06800106

Predio 3: formado por terreos estremeiros, polo nordeste, cos declarados propiedade da CMVMC de Cristimil e A Torre por sentenza xudicial.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

32075A06800193

Norte

32066A01000821

32066A01000816

32066A01000815

32066A01000813

Leste

32066A01000811

Sur

32066A01000896

Oeste

32075A06800053

O fallo da Sentenza 58/2018 declara que son propiedade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cristimil e A Torre os terreos que se identifican no feito quinto da demanda cos seguintes lindeiros: (...) ao norte con máis monte veciñal en man común de aproveitamento dos veciños de Cristimil e A Torre, ao leste con MVMC de Ourantes (T.M. de Punxín e polo cal continúa o xacemento arqueolóxico) e ao sur e oeste coa estrada OU-410.

Como se reflicte na planimetría dos terreos achegada coa solicitude de clasificación (documentos 6 e 7), a estrema leste non se axusta ao que consta na planimetría a que se refire a parte dispositiva da sentenza citada (documento nº 11 da demanda), e inclúe outra pequena franxa de terreo estremeira co MVMC San Trocado número 71, pertencente á CMVMC de Ourantes. Á vista das estremas do terreo a que se refire a citada sentenza, enténdese que non procede a tramitación de clasificación de novo terreo por esta estrema do monte que afecta a parcela coa referencia catastral 32066A01000896, senón que o deslindamento deste perímetro estremeiro, deberá, se for o caso, realizarse segundo o procedemento establecido no artigo 53 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Dentro da superficie que consta na planimetría achegada están incluídas as parcelas coas referencias catastrais 32075A06809002, 32075A06709010, 32075A06809006, 32075A06709008 e 32075A06709009. Non obstante, estas parcelas non se inclúen nos terreos obxecto de clasificación ao entender que corresponden aos terreos da estrada OU-0410 e que, por tanto, actualmente formarían parte do dominio público. Tamén se inclúen na planimetría parte dos camiños coas referencias catastrais 32075A06809005, 32075A06809001, 32075A06709002 e 32075A06709003. As parcelas catastrais correspondentes a estes camiños tampouco se inclúen nos terreos obxecto da clasificación ao entender que actualmente tamén forman parte do dominio público. Non obstante, enténdese que sería conveniente que a CMVMC solicitante indicase expresamente se pretende clasificar estas vías como MVMC antes da súa inclusión na tramitación do expediente.

Si se incluíu dentro dos terreos obxecto deste informe para a súa clasificación o camiño coa referencia catastral 32075A06709004 por discorrer totalmente dentro dos terreos incluídos na planimetría da solicitude.

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para poderen examinar o expediente e efectuaren as alegacións que coiden convenientes, así como para presentaren os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 17 de setembro de 2021

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Ourense