Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Mércores, 6 de outubro de 2021 Páx. 48963

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Pontevedra

ANUNCIO relativo á publicación da oferta de emprego público para o ano 2021.

No Boletín Oficial da provincia núm. 190, do 1 de outubro de 2021, publicouse a oferta de emprego público para o ano 2021, que comprende o número total de prazas de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo que a seguir se detallan:

Prazas de persoal funcionario por quenda libre

Gr.

Denominación da praza

Clasificación

Sistema de acceso

A1

Técnico/a en ciencias da información

Periodista-redactor/a de prensa

1

Oposición libre

A1

Técnico/a de administración electrónica, transparencia e PD

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior

1

Oposición libre

A1

Psicólogo/a

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o superior

1

Oposición libre

A2

Diplomado/a en enfermaría

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o medio

1

Oposición libre

A2

Técnico/a educación

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o medio

4

Oposición libre

C1

Técnico/auxiliar educación diúrna

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar

2

Oposición libre

C1

Técnico/a auxiliar educación nocturna

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar

2

Oposición libre

C1

Administrativo de admón. xeral

Escala de Administración xeral, subescala administrativa

2

Oposición libre

C1

Programador/a web

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar

1

Oposición libre

C2

Oficial/a condutor/a maquinista

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

1

Oposición libre

C2

Oficial/a control e vixilancia

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

1

Oposición libre

C2

Oficial/a telefonista

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

1

Oposición libre

C2

Oficial/a costureira/o

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios. Reservada a persoa con discapacidade intelectual

1

Oposición libre

C2

Oficial/a de cociña

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

3

Oposición libre

E

Operario/a servizos varios

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

2

Oposición libre

E

Operario/a agrícola

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

2

Oposición libre

Prazas de persoal funcionario por quenda de promoción interna

Gr.

Denominación

Clasificación

Sistema de acceso

A1

Técnico/a de admón. xeral

Escala de Administración xeral, subescala técnica

1

Concurso-oposición promoción interna

C1

Administrativo/a de admón. xeral

Escala de Administración xeral, subescala administrativa

4

Concurso-oposición promoción interna

C1

Administrativo/a de admón. xeral

Escala de Administración xeral, subescala administrativa. Reservada a persas con discapacidade

1

Concurso-oposición promoción interna

A2

Técnico/a educación

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase media

5

Concurso-oposición promoción interna

A2

Técnico/a xestión tributaria

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase media

3

Concurso-oposición promoción interna

A2

Técnico/a medio/a de idioma galego

Escala de Administración especial, subescala técnica, clase media

1

Concurso-oposición promoción interna

C1

Vixilante/a de infraestruturas e vías provinciais

Escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios

2

Concurso-oposición promoción interna horizontal

C2

Auxiliar de admón. xeral

Escala de Administración xeral, subescala auxiliar

1

Concurso-oposición promoción interna

Postos de traballo de persoal laboral fixo por quenda libre

Gr.

Denominación do posto de traballo

Sistema de acceso

A2

Técnico/a de mantemento

1

Oposición libre

C2

Auxiliares de atención ao público

2

Oposición libre

C2

Auxiliares de atención ao público

1

Oposición libre. Reservada a persoas con discapacidade

Postos de traballo de persoal laboral fixo por quenda de promoción interna

Gr.

Denominación do posto de traballo

Sistema de acceso

A2

Axudante/a gabinete didáctico

4

Concurso-oposición promoción interna

C1

Auxiliar técnico/a biblioteca

2

Concurso-oposición promoción interna

Todas as prazas de persoal funcionario e postos de persoal laboral fixo serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública, que será publicada no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) coas súas correspondentes bases e programas, e mediante extracto das ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pontevedra, 1 de outubro de 2021

A presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra
P.D. (R.P. nº 2019012988, do 15.7.2019)
Carlos López Font
Deputado delegado de Réxime Interior, Economía, Facenda e ORAL