Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Xoves, 7 de outubro de 2021 Páx. 49042

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Segundo o disposto no artigo 17.1 da Resolución do 30 de decembro de 2019, o órgano competente para ditar a resolución de concesión destas axudas é o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Na súa virtude, a Dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2021

José Luis Cabarcos Corral
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO

Convocatoria:

Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

Programa e crédito orzamentario:

Esta resolución financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 14.A2.561A.770.0 por un valor total de 2.320.000,00 euros, distribuídos nas seguintes anualidades: 696.000,00 euros en 2020, 1.160.000,00 euros en 2021 e 464.000,00 euros en 2022. Financiarase integramente co cargo ao Programa de desenvolvemento rural de Galicia, cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao 75 %, con fondos propios da Xunta de Galicia nun 22,5 % e con fondos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación nun 2,5%.

Finalidade:

Apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.

Beneficiarios, proxectos e contías:

Núm. de expte.

Título

Beneficiarios

CIF

Axuda concedida 2020

Axuda concedida 2021

Axuda concedida 2022

Axuda total

Feader 2020/004A

Emprego de fraccións de graxa de porco celta para a obtención de produtos cárnicos diferenciais

Tres

Fuciños, S.C.G.

F70511993

18.431,66 €

36.244,00 €

22.320,00 €

76.995,66 €

Feader 2020/005A

Mellora do benestar animal na produción ecolóxica de carne de porco: competencia, xoguetes e extractos de plantas

Cooperativas Ourensanas, S.C.G.

F32001976

33.287,00 €

71.751,20 €

39.001,56 €

144.039,76 €

Feader 2020/012A

Aproveitamento de subprodutos da industria da oliva para a obtención de produtos cárnicos

Lebaste, S.C.

J27477959

22.648,00 €

44.144,00 €

22.108,00 €

88.900,00 €

Feader 2020/020A

Sistema de axuda a decisión para a localización de novas explotacións agrarias

Unión de Cooperativas Agaca

F15156557

17.922,00 €

57.986,20 €

43.791,80 €

119.700,00 €

Feader 2020/027A

Desenvolvemento de novos produtos da dieta atlántica derivados da castaña

Amarelante, S.C.G.

F32438426

19.600,00 €

32.160,00 €

19.440,00 €

71.200,00 €

Feader 2020/031A

Optimización do aproveitamento da biomasa forestal residual e revalorización do material extraído del (Biofore Plus)

Sinergias Sostenibles Resiforest, S.L.

B27504703

43.441,06 €

106.558,94 €

150.000,00 €

Feader 2020/034A

Manexo da rega por goteo por medio das TIC no cultivo de pataca na Limia

José Antonio Marra Bolaño

76709489G

11.600,00 €

20.400,00 €

13.588,00 €

45.588,00 €

Feader 2020/040A

Respostas innovadoras para mellorar a produtividade agrícola e comercial da pataca de conservación

Patatas y Cebollas Gándara, S.C.

J32441677

14.800,00 €

28.320,00 €

18.880,00 €

62.000,00 €

Feader 2020/044A

Recorvo: revalorización do millo corvo para a elaboración de produtos artesáns de panadaría

Cea Pan, S.L.

B32034886

21.601,36 €

36.528,64 €

27.793,84 €

85.923,84 €

Feader 2020/048A

Innovación no proceso produtivo para unha apicultura sustentable

Agrupación Apícola de Galicia

V32252496

11.510,42 €

50.065,65 €

40.181,68 €

101.757,75 €

Feader 2020/049A

Optimización dos procesos de deshidratación de froitas e hortalizas mediante tecnoloxías renovables

María José Tallón García

52482453H

13.241,12 €

23.560,00 €

12.475,20 €

49.276,32 €

Feader 2020/056A

Incorporación de millo alto oleico e millo corvo na produción de carne de porco celta de calidade diferenciada

Cecoagro Central de Compras, S.L.

B27284546

34.496,00 €

58.220,00 €

27.284,00 €

120.000,00 €

Feader 2020/057A

Desenvolvemento dun sistema de visión artificial para a clasificación da calidade de arandos dunha pequena explotación

Manuel Ángel Currás Oliveira

44087484A

18.433,60 €

31.164,00 €

15.244,00 €

64.841,60 €

Feader 2020/058A

O sabugueiro como recurso alimentario. Unha aposta saudable

Veigas de Sabugueiro, S.L.

B32332827

23.574,54 €

39.803,64 €

30.894,54 €

94.272,72 €

Feader 2020/059A

Vitiozon: manexo integrado da viña mediante aplicación de auga ozonizada en pulverización

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

A36033009

43.080,00 €

71.795,72 €

28.724,00 €

143.599,72 €

Feader 2020/063A

Elaboración sustentable de paneis autoportantes de plantas vivas para xardinaría vertical

A Man de

Prado, S.L.U.

B27402338

9.236,00 €

40.639,76 €

31.400,25 €

81.276,01 €

Feader 2020/066A

Unha nova tecnoloxía para a rastrexabilidade da orixe alimentaria de mostras de leite de vaca

Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL)

G15228141

42.097,20 €

69.884,12 €

28.576,14 €

140.557,46 €

Feader 2020/068A

Revalorización dos produtos galegos a través da cociña galega retornada

Adega do

Vimbio, S.L.

B94104924

6.400,00 €

38.000,00 €

44.400,00 €

Feader 2020/071A

Deseño e elaboración de produtos de panadaría máis saudables con base de fariñas autóctonas e panela

Bio-Alimentación Colombia, S.L.

B32466716

15.000,00 €

40.100,00 €

26.224,00 €

81.324,00 €