Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Luns, 18 de outubro de 2021 Páx. 50728

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2019/20 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 28 de maio de 2021, publicada no Diario Oficial de Galicia do 8 de xuño, aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2019/20 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.

No punto cuarto do dito artigo establécese que as persoas propostas debían presentar obrigatoriamente a súa aceptación expresa por medios electrónicos utilizando para iso o anexo II da orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder os premios de excelencia académica de grao universitario oficial ao alumnado que obtivese as mellores cualificacións no curso 2019/20 que se relaciona no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento do premio farase mediante libramento único e directo na conta bancaria indicada polo/a alumno/a.

Artigo 3

As persoas beneficiarias deberán devolver o premio no caso de que se probe que foi outorgado indebidamente.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO

Listaxe de concedidos

Alumno/a

DNI

Importe total

Aguirre Álvarez, Ismael

***6422**

1.000 €

Agulleiro Beraza, Amaia

***0960**

1.500 €

Aido Vázquez, Ana María

***9460**

1.500 €

Alonso Fernández, Luis Ángel

***5001**

1.000 €

Alonso González, Ana

***9994**

1.500 €

Alonso Lorenzo, Daniel

***6542**

1.500 €

Alonso Lourido, Ada

***6653**

1.500 €

Alonso Méndez, Abraham

***9261**

1.000 €

Alonso Mosquera, Bárbara

***6347**

1.000 €

Alvarellos Canosa, Martín

***3539**

1.000 €

Álvarez Crespo, Marta María

***5541**

1.000 €

Álvarez Fernández, Sara

***9487**

1.000 €

Álvarez González, Anais Noela

***6007**

1.000 €

Álvarez Martínez, Lucía

***7490**

1.000 €

Álvarez Rodríguez, Carlota

***9111**

1.500 €

Amador Ruíz, Juan Pablo

***9965**

1.500 €

Amaro Losada, Lucía

***7750**

1.000 €

Amatria Barral, Iñaki

***8254**

1.500 €

Amenedo Seijas, Andrea

***8114**

1.500 €

Amieiro Pena, Adrián

***0697**

1.000 €

Antón Alvariño, Jorge

***4468**

1.500 €

Ara Solla, Sabela

***7885**

1.000 €

Araújo Batista, Charles de

***1529**

1.000 €

Ares Díaz, Noemí

***8768**

1.000 €

Arias Rama, María del Pilar

***1383**

1.500 €

Balado Simó, Pablo

***8186**

1.500 €

Barcala Gosende, Elisa

***9336**

1.000 €

Barcia Blanco, Tatiana

***5672**

1.500 €

Barreiro García, César

***9911**

1.500 €

Barrientos Rey, Zoraida

***0241**

1.500 €

Barros Serodio, María del Carmen

***5759**

1.500 €

Bartolomé López, Andrea

***9430**

1.500 €

Bascoy Otero, Vicente

***6134**

1.000 €

Bello Carballo, María Isabel

***3863**

1.000 €

Belobordova, Anastasia

***6797**

1.500 €

Bendaña Gómez, Manuel

***0322**

1.500 €

Bengoa Fernández, Elena

***6197**

1.500 €

Blanco Filgueira, Guillermo

***5228**

1.000 €

Blanco Mira, Lucía

***0644**

1.500 €

Blanco Suárez, Manuela Ángela

***0856**

1.000 €

Blanco Valcárcel, Pedro

***8769**

1.500 €

Blanco Vázquez, Paula

***0835**

1.500 €

Botana Rúa, Alba

***7224**

1.500 €

Burgaña Caballero, Lydia

***0426**

1.000 €

Bustamante Fiaño, Laura

***0517**

1.500 €

Cacabelos Pintado, Carla

***8183**

1.500 €

Caíña López, Sandra

***5598**

1.500 €

Calviño Garaboa, Javier

***5057**

1.000 €

Calvo Martínez, Leire

***3559**

1.500 €

Camino Mera, Iria

***5722**

1.000 €

Campos Puente, Lía

***9380**

1.000 €

Carballedo Roca, Coral

***7983**

1.500 €

Carou Vigo, Sara

***9240**

1.500 €

Carrera Rodríguez, Lucía

***6332**

1.000 €

Carrión Longarela, María

***9480**

1.500 €

Carro Sánchez, Xoán

***7167**

1.500 €

Casal García, Ángela

***4529**

1.500 €

Castiñeira Lampón, Susana

***9181**

1.500 €

Castrelo Roma, Laura

***3070**

1.500 €

Castro Álvarez, Laura

***4703**

1.500 €

Castro Fontao, Mariña

***8406**

1.000 €

Castro Garrido, Lucía

***5380**

1.500 €

Castro Iglesias, Icía

***9646**

1.500 €

Castro Martín, Brais

***0858**

1.500 €

Castro Pérez, Laura

***8098**

1.000 €

Catoira Marta, Sara

***1755**

1.000 €

Cespón Fernández, Marta

***0779**

1.500 €

Chumacero Ángeles, Michael Steven

***2329**

1.000 €

Cino Rouco, Katia

***7043**

1.000 €

Coaria Báez, Luis

***2762**

1.000 €

Cobelo Parga, Laura

***2600**

1.500 €

Coladas Mato, Diego

***9753**

1.500 €

Collazo Sorribas, Alba

***1978**

1.000 €

Comesaña Cayetano, Hernán Miguel

***1785**

1.500 €

Corral Sertal, Javier

***9226**

1.000 €

Correa Amoedo, Alba

***5497**

1.500 €

Costa Otero, Susana Luisa

***7577**

1.000 €

Couselo Barrio, David de María

***2566**

1.000 €

Couso Núñez, Sergio

***7855**

1.500 €

Crego Deán, Teresa

***9292**

1.500 €

Crespo Lago, Borja

***1048**

1.000 €

Crujeiras Fernández, Ana

***2727**

1.500 €

Dacosta Fernández, Bruno

***8910**

1.500 €

Delgado Fernández, Alberto

***1456**

1.500 €

Días Lorenzo, Duarte Augusto

***0875**

1.000 €

Díaz Bermúdez, Cristina

***0861**

1.000 €

Díaz Pillado, Antía

***3616**

1.000 €

Díaz Rodríguez, Sara

***6446**

1.000 €

Díaz Villares, Andrea

***9138**

1.500 €

Domínguez Estévez, Pablo

***5625**

1.000 €

Domínguez Lago, Adrián

***8300**

1.500 €

Domínguez Montaña, María Antonia

***1354**

1.000 €

Domínguez Pavón, Jorge

***9388**

1.000 €

Domínguez Vázquez, Vanessa

***2340**

1.000 €

Dopico Casal, Carlos

***7200**

1.500 €

Dos Santos Driesner, Ana Carolina

***5902**

1.000 €

Doval Blanco, Xurxo

***6429**

1.000 €

Español Alfonso, Javier

***9452**

1.000 €

Espasandín Varela, Alex

***0886**

1.000 €

Fabrés Torrents, Joaquim

***7787**

1.500 €

Faro Rodríguez, Xián

***1105**

1.000 €

Fernández Ayán, José Manuel

***0859**

1.000 €

Fernández Buján, Iria

***8450**

1.500 €

Fernández Castelo, Laura

***2238**

1.500 €

Fernández Fernández, Pablo

***6212**

1.000 €

Fernández González, Marcos

***3557**

1.000 €

Fernández Iglesias, Míriam

***2552**

1.000 €

Fernández López, Concepción

***1002**

1.500 €

Fernández López, Sarai

***7591**

1.000 €

Fernández Marzoa, Alejandro

***8810**

1.500 €

Fernández Méndez, María Elena

***9865**

1.500 €

Fernández Rodríguez, Alejandra

***8183**

1.500 €

Fernández Rodríguez, Carlos Hugo

***0432**

1.500 €

Fernández Rubio, Carla

***8398**

1.500 €

Fernández Rumbo, Lucía

***1206**

1.500 €

Fernández Trigo, Paula Aurora

***6363**

1.000 €

Fernández Vázquez, Sergio

***1019**

1.500 €

Ferreiro García, Sandra

***9482**

1.000 €

Ferreiro Romero, Lucía

***4646**

1.500 €

Ferreiro Velo, Sergio

***5540**

1.500 €

Ferreiro Vilariño, Mariña

***9530**

1.500 €

Flores Díaz, Francisco J.

***7873**

1.000 €

Folgueira Iravedra, Diego

***7310**

1.000 €

Font Gallardo, Mario

***2644**

1.000 €

Fontenlos Mato, Rosalía

***7063**

1.500 €

Formoso García, María Concepción

***9523**

1.000 €

Fraga Garea, Lidia

***1603**

1.000 €

Fuentes Caamaño, Ana

***0704**

1.000 €

Galán Santos, Sabela

***5299**

1.500 €

Gallego Mariño, Vanesa

***6864**

1.000 €

García Alonso-Villaverde, Daniel

***2576**

1.000 €

García Andrade, Uxío

***9345**

1.500 €

García García, Laura

***1414**

1.500 €

García Gendra, Alejandro

***9792**

1.500 €

García González, Juan Manuel

***3577**

1.000 €

García Pena, Abraham

***9569**

1.000 €

García Yáñez, Ángel

***5014**

1.500 €

Garrido Vila, Carmelo

***8512**

1.000 €

Gavín Piña, Iago

***8293**

1.500 €

Gayoso Cova, Paula Cecilia

***7109**

1.500 €

Gil Paramos, Marta

***6057**

1.500 €

Gómez Barral, Gonzalo

***3002**

1.000 €

Gómez Santos, Sofía

***6063**

1.000 €

González Abelaira, Sergio

***8596**

1.500 €

González Álvarez, Mencía

***6619**

1.000 €

González Bao, Javier

***9195**

1.500 €

González Becerra, Zara

***3376**

1.500 €

González Blanco, Martín

***6295**

1.500 €

González Carpintero, Nicolás

***6629**

1.000 €

González Darroza, Gabriel

***7715**

1.500 €

González Eirís, Sara

***8757**

1.500 €

González Fernández, Alejandro

***8733**

1.000 €

González Fernández, Silvia

***7498**

1.000 €

González García, Ángel

***3614**

1.000 €

González García, Iago

***6118**

1.500 €

González González, Sergio

***1537**

1.500 €

González Gregores, Sandra

***6428**

1.000 €

González Herráez, Brais

***3415**

1.500 €

González Mohamed, Alexia

***3000**

1.500 €

González Montes, Carla

***5969**

1.500 €

González Pedrouzo, Antonio Adrián

***3522**

1.500 €

González Pérez, Ignacio

***8916**

1.500 €

González Pérez, Violeta

***1279**

1.500 €

González Rúa, Sara

***5252**

1.000 €

González Solla, Ainhoa

***7948**

1.000 €

González Teijido, Lidia

***3575**

1.500 €

González Vázquez, Héctor

***4202**

1.500 €

González-Redondo Rodríguez, Carlos

***6614**

1.000 €

Grande García, Olga

***1958**

1.500 €

Graña Suárez, Ainhoa

***1728**

1.000 €

Guilera Iglesias, Cristina

***4416**

1.500 €

Guillán Rial, Javier

***6060**

1.500 €

Gutiérrez Santos, Héctor

***7662**

1.500 €

Hermida Carballido, Laura

***8458**

1.500 €

Hermo González, Jorge

***2638**

1.500 €

Herves Fortes, Álvaro

***8205**

1.500 €

Hidalgo Milla, Mireia

***7200**

1.500 €

Horro Varela, Jorge

***8990**

1.500 €

Iglesias Allica, Malena

***2945**

1.500 €

Iglesias Álvarez, Rubén

***9119**

1.000 €

Iglesias Balsa, Candela

***6174**

1.500 €

Iglesias López, Ainhoa

***2975**

1.500 €

Iglesias Manteiga, Raquel

***9356**

1.500 €

Iglesias Mira, Ainhoa

***6590**

1.500 €

Irisarri Piñera, Víctor

***1489**

1.000 €

Jato Quintas, Beatriz

***5260**

1.500 €

Joga González, Nerea

***3555**

1.000 €

Juncal Vidal, José Daniel

***5681**

1.000 €

Lage Díaz, Cristina

***8702**

1.500 €

Lage Díaz, María

***8702**

1.500 €

Lage Rodríguez, Marina

***8104**

1.500 €

Lago Alzueta, Merche

***3197**

1.500 €

Laíño Rodríguez, Verónica

***6461**

1.000 €

Lamas Cartelle, Inés

***1735**

1.500 €

Lamas Fernández, Claudia

***2166**

1.500 €

Lamela Oujo, Paula

***9696**

1.000 €

Larrán Franco, Belén

***9670**

1.500 €

Lemos Gómez, Lidia

***8491**

1.000 €

Liñares Eiras, Iria

***1819**

1.500 €

Liste Martínez, Lucía

***4553**

1.000 €

Lloves Fernández, Irlanda

***9026**

1.000 €

Lomba Hermo, Diego

***2839**

1.500 €

Lomba Lomba, Néstor

***1509**

1.000 €

López Armesto, Aroa

***7695**

1.500 €

López Enríquez, Iago

***7683**

1.000 €

López Fernández, Iago

***6369**

1.000 €

López González, Eugenia

***8484**

1.500 €

López González, Uxía

***9854**

1.500 €

López Rodríguez, José Luis

***8748**

1.000 €

López Rodríguez, Laura

***8678**

1.000 €

Lorenzo Lucas, Josep

***2768**

1.500 €

Lorenzo Portela, Lorena

***1225**

1.000 €

Lorenzo Rodríguez, Irene

***6411**

1.000 €

Loureiro Rodríguez, Brais

***9900**

1.500 €

Loureiro Salvadores, Uxía

***2870**

1.000 €

Luaces Pérez, Andrea

***6610**

1.500 €

Mariñas González, Mauro

***3835**

1.500 €

Mariñas Placer, Javier

***2985**

1.500 €

Mariño Mariño, Tatiana Isabel

***6403**

1.000 €

Mariño Rey, Rubén

***3734**

1.000 €

Martínez Costa, Silvia

***2492**

1.500 €

Martínez Domínguez, Diana

***1709**

1.000 €

Martínez García, Sara

***0980**

1.500 €

Martínez Loureiro, Guillermo

***8180**

1.000 €

Mato Martínez, Miguel

***9228**

1.500 €

Mejuto Vázquez, Nicolás

***5025**

1.000 €

Mena Riba, Claudia

***8270**

1.000 €

Méndez Carracedo, Paula

***2613**

1.000 €

Méndez Martínez, Mauro

***5348**

1.000 €

Menéndez Fernández, Andrés

***3451**

1.500 €

Merayo Fernández, Inés

***7226**

1.500 €

Míguez González, Ainoa

***9643**

1.000 €

Millán Fernández, Laura

***2997**

1.000 €

Miranda Iglesias, Lorena

***1644**

1.000 €

Miranda Pérez, Paula

***9203**

1.000 €

Miras Varela, Cristian

***9553**

1.000 €

Montalvo Galán, Clara Isabel

***8867**

1.500 €

Montaña Carballo, María

***5830**

1.000 €

Montenegro Vázquez, Iván

***9258**

1.000 €

Mosteiro Cagide, Virginia

***0169**

1.500 €

Moure Prieto, Carmen

***1612**

1.000 €

Muíño Sar, Begoña

***1870**

1.000 €

Müller, Kirsten

***7024**

1.000 €

Negro Rilo, Danel

***6200**

1.000 €

Nogueira Vázquez, Paloma

***5882**

1.000 €

Noya Juncal, María

***6980**

1.500 €

Núñez Álvarez, Laura

***6071**

1.500 €

Otero Curras, Carla

***1969**

1.000 €

Otero Sande, María

***5819**

1.500 €

Outeriño Cid, Cristina

***6480**

1.500 €

Outes Castro, Fátima

***3136**

1.500 €

Padilla Huarte, Rocío

***8058**

1.500 €

Pantoja Tur, Jovita

***6767**

1.500 €

Pardo Fernández, Alicia

***8340**

1.000 €

Parga Fuentes, Laura

***2131**

1.500 €

Parrilla del Río, Lucía

***3675**

1.500 €

Paz Ferreiro, Helena

***0029**

1.000 €

Pazos Moure, Alex

***9418**

1.500 €

Pazos Núñez, Ángela

***6468**

1.000 €

Pena Merino, Silvana

***4819**

1.000 €

Pena Rodríguez, Carlos

***3510**

1.000 €

Penavella Casal, Ainoa

***6432**

1.000 €

Penín Gestal, Eva

***0387**

1.000 €

Pequeño Goris, Marcos

***4746**

1.500 €

Pereira Chamorro, Hugo

***9521**

1.500 €

Pereira Rodríguez, Laura

***8308**

1.000 €

Pérez Acuña, Santiago

***8453**

1.000 €

Pérez Alonso, Paula

***1969**

1.000 €

Pérez Búa, Santiago

***3180**

1.000 €

Pérez Cantelar, Paula

***6137**

1.500 €

Pérez Gómez, Ana María

***8216**

1.500 €

Pérez Guede, Víctor

***6610**

1.000 €

Pérez Malvido, Marta

***6259**

1.000 €

Pérez Otero, Juan José

***9431**

1.500 €

Pérez Paz, Alejandro

***9390**

1.000 €

Pérez Torrecilla, David

***3613**

1.500 €

Piñeiro Añón, Antía

***9581**

1.500 €

Piñeiro Blanco, Sara

***2075**

1.000 €

Piñeiro Insua, Pablo Manuel

***4371**

1.500 €

Piñeiro Loures, Míriam

***7970**

1.500 €

Piñeiro Varela, María

***1092**

1.500 €

Portela Couñago, Laura

***1357**

1.500 €

Portela Pazos, María

***6658**

1.000 €

Posada Fernández, Benito

***2919**

1.500 €

Prado Neiro, Andrés

***0378**

1.000 €

Prol Lucio, Francisco

***8694**

1.500 €

Puente Aláez, Diana

***7908**

1.000 €

Puente Campo, Iria

***8975**

1.500 €

Quintana Abad, Jonathan

***6074**

1.500 €

Radziunas Salinas, Yago

***4024**

1.500 €

Reboredo Rodríguez, Ángela

***9759**

1.000 €

Recouso Vilaboy, Marina

***3662**

1.500 €

Reimúndez Rey, Jacqueline

***0065**

1.000 €

Relova Quintas, María

***9413**

1.000 €

Resch Pérez, César Plácido

***5358**

1.000 €

Rey Caamaño, Irene

***5969**

1.500 €

Rey Fernández, Andrés

***7967**

1.000 €

Riádigos Couso, Javier

***6123**

1.500 €

Rial Suárez, Laura

***9590**

1.500 €

Ribeiro Casal, Sara

***5698**

1.000 €

Rico Echegaray, Pablo

***7995**

1.000 €

Rivas Cabanas, Minerva

***8483**

1.000 €

Rivas Pellicer, Miguel

***9980**

1.000 €

Roade Pérez, Paula

***9917**

1.000 €

Rocha Grandal, David

***6897**

1.500 €

Rodríguez Alonso, Janet

***5790**

1.000 €

Rodríguez Álvarez, Beatriz

***9071**

1.000 €

Rodríguez Domínguez, Nuria

***7489**

1.000 €

Rodríguez Fernández, Sara

***3908**

1.500 €

Rodríguez Fidalgo, Yolanda

***9217**

1.000 €

Rodríguez González de Araújo, Ana

***9382**

1.000 €

Rodríguez González, Alba

***4505**

1.500 €

Rodríguez Lamas, María

***0667**

1.000 €

Rodríguez Martínez, Pablo

***8356**

1.000 €

Rodríguez Meira, Sandra

***6866**

1.500 €

Rodríguez Mosquera, Anxo

***1239**

1.000 €

Rodríguez Nóvoa, Laura

***8826**

1.500 €

Rodríguez Parada, Inés

***1337**

1.000 €

Rodríguez Pérez, Lorena

***6779**

1.000 €

Rodríguez Vila, Diego

***5962**

1.000 €

Rojas Nóvoa, Andrea

***6144**

1.500 €

Rosales Rivas, Claudia

***6007**

1.000 €

Rouco Basanta, Adrián

***8429**

1.000 €

Rouco Prieto, Alba

***4511**

1.000 €

Rubiños Trelles, Manuel

***9234**

1.500 €

Rueda Seoane, Alba

***1807**

1.500 €

Saavedra Mariño, Coral

***5799**

1.000 €

Sálamo Candal, Marta

***5539**

1.500 €

Salas Bouzas, Marta

***8815**

1.500 €

Salgado Rodríguez, Marcos

***9835**

1.000 €

Salgueiro Bereijo, Carla

***4125**

1.500 €

Salvado Vigo, Enrique

***5437**

1.500 €

Sánchez Castedo, Laura

***8508**

1.500 €

Sánchez Fernández, Álvaro

***7511**

1.000 €

Sánchez Fernández, Natalia

***0722**

1.000 €

Sánchez Sánchez, Andrea

***7588**

1.000 €

Sánchez Sanz, Carolina

***1981**

1.000 €

Sánchez Souto, Lucía

***5554**

1.500 €

Sandar Casal, Lucía

***8603**

1.000 €

Sande Carril, Paula

***2841**

1.500 €

Sanjuan Casanova, Iria

***3602**

1.500 €

Sanmiguel Vázquez, Lourdes Patricia

***0285**

1.500 €

Santamaría Criado, Eva

***9778**

1.500 €

Santamaría Suárez, Daniel

***9647**

1.000 €

Santiago Pérez, David

***4654**

1.500 €

Saporito, Rosamaría

***8478**

1.000 €

Seijas Baña, Ana

***9224**

1.000 €

Seijas Otero, Noelia

***8598**

1.000 €

Seijo Porto, Iria

***1406**

1.500 €

Siaba Casais, Sabela

***3674**

1.500 €

Somoza Poceiro, Esteban

***7873**

1.000 €

Soto Jaramillo, Andrés Felipe

***1482**

1.500 €

Soto Penalta, Alexia

***8943**

1.500 €

Soto Sánchez, Andrés

***6666**

1.500 €

Suárez Fernández, Gabriel Eduardo

***0474**

1.500 €

Sueiro García, Sergio

***2856**

1.000 €

Teijido Redondo, Cristina

***1211**

1.000 €

Teixeira Valladares, Nerea

***6176**

1.000 €

Tello Suárez, Uxía

***0693**

1.500 €

Tesouro Romero, Ángel

***0428**

1.500 €

Toja Martínez, Laura

***5982**

1.500 €

Toja Quintela, Raquel

***1458**

1.500 €

Toral Pazos, Antonia Victoria

***3005**

1.500 €

Torrado Carollo, Marta

***3045**

1.000 €

Torrado Vázquez, Misael

***2307**

1.000 €

Troncoso Pastoriza, Antonio

***5927**

1.500 €

Tudela Sotelo, Millán

***6347**

1.000 €

Uribesalgo Roa, Nahikari

***5360**

1.000 €

Valencia Equy, Pablo

***4174**

1.500 €

Valiño Goldar, Pablo

***9426**

1.500 €

Valiño Marqués, Alberto

***4410**

1.000 €

Varela Castaño, Sara

***1653**

1.000 €

Varela Pedreira, Iria

***0247**

1.500 €

Varela Vázquez, Ezequiel

***7756**

1.500 €

Vascós Gómez, Pablo

***8178**

1.000 €

Vázquez Amado, Cinthia

***3578**

1.000 €

Vázquez Barca, Laura

***2821**

1.000 €

Vázquez Barro, Fátima

***9145**

1.500 €

Vázquez Candal, Pablo

***1028**

1.500 €

Vázquez Díaz, Leire

***9791**

1.000 €

Vázquez Fernández, Eder

***0952**

1.500 €

Vázquez Fernández, Eloy

***5459**

1.000 €

Vázquez Fernández, Jéssica

***9599**

1.500 €

Vázquez García, Andrés

***5005**

1.500 €

Vázquez González, Nuria

***6176**

1.000 €

Vázquez Otero, Ana

***1984**

1.000 €

Vázquez Pazo, Paula

***3258**

1.000 €

Vázquez Rico, Adrián

***3686**

1.500 €

Vega Rodríguez, Daniel Sergio

***7705**

1.500 €

Veiga Paredes, Sofía

***8780**

1.500 €

Veiga Suárez, Paula Andrea

***7366**

1.500 €

Velasco Guitián, Silvia

***1806**

1.500 €

Vera Montoto, Ana

***3085**

1.500 €

Verdeal Hermida, Hugo

***6374**

1.500 €

Vidal Blanco, Clara

***1647**

1.500 €

Vidal Bouzas, María

***8399**

1.000 €

Vidal Horta, Sarah

***6000**

1.000 €

Vide Chao, Cristina María

***8664**

1.500 €

Vieites Figueiras, Carmela

***5811**

1.500 €

Vila Fernández, Celia

***8494**

1.500 €

Vila Fernández, Saínza da

***8862**

1.500 €

Vilariño Areán, Pablo

***0396**

1.000 €

Vilas Montero, Ana

***6299**

1.500 €

Villanueva Montes, Asunción

***0066**

1.500 €

Villar Parajó, Rita

***5682**

1.500 €

Villaverde Caridad, Alberto

***5202**

1.000 €

Virel de la Sota, Isabel

***1944**

1.000 €

Virgós Soto, Alejandro

***5893**

1.000 €

Vivero Carracedo, Jesús Manuel

***6071**

1.000 €

Yáñez Santana, Carolina

***4541**

1.500 €