Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 50884

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

DECRETO 139/2021, do 18 de outubro, polo que se dispón que cese Miguel Corgos López-Prado como director xeral de Planificación e Orzamentos.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28.1 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaoito de outubro de dous mil vinte e un,

DISPOÑO:

Que cese Miguel Corgos López-Prado como director xeral de Planificación e Orzamentos, por pasar a desempeñar o cargo de conselleiro de Facenda e Administración Pública.

O cesamento produce efectos o día 18 de outubro de 2021.

Santiago de Compostela, dezaoito de outubro de dous mil vinte e un

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Turismo