Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Xoves, 4 de novembro de 2021 Páx. 53912

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 9 de xullo de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xullo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia núm. 181, do 20 de setembro, publícase a Resolución do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 9 de xullo de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xullo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, e se procede á súa convocatoria. Na mesma data do 9 de setembro publicouse no portal web da Secretaría Xeral para o Deporte (https://deporte.xunta.gal/).

Tendo en conta que se produciu un erro no anexo II, ao non recollérense na publicación da resolución os motivos da denegación da solicitude de praza nalgúns dos expedientes, faise preciso corrixir o dito erro e darlle publicidade ao anexo II completo.

En virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar no anexo II desta resolución a listaxe de persoas, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Expoñer a listaxe coas puntuacións definitivas na páxina web http://deporte.xunta.gal/

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

ANEXO II

Listaxe de bolseiros excluídos para as instalacións do CGTD
(Pontevedra) por deportes

Deportista

Curso 2021/22

Federación

Praza solicitada

Motivo

1

Labella Blanco, Alfonso

4º ESO

Atletismo

Residente 1

h

2

Alfaya Sánchez, Pablo

3º ESO

Bádminton

Residente 1

h

3

Nistal Dalama, Martín

3º ESO

Bádminton

Externo 1

i, h

4

Rodríguez Gómez, Íker

3º ESO

Bádminton

Residente 1

i, h

5

Carrodeguas Díaz, Bruno

4º ESO

Judo

Residente 1

h

6

Patiño Herrero, Alejandro

1º bach.

Judo

Residente 1

i, h

7

Quintela Precedo, Antía

4º ESO

Judo

Residente 1

h

8

Montero Paz, Valeria

4º ESO

Karate

Residente 1

h

9

Rocha López, Alba

1º bach.

Karate

Residente 1

h

10

Fernández Alonso, Iago

1º bach.

Loita

Externo 1

h

11

Jiménez Garrido, Naiara

3º ESO

Loita

Residente 1

b, h

12

Faro Martínez, Yoel

3º ESO

Natación

Residente 1

h

13

Gómez Tojo, Ander

1º bach.

Natación

Residente 1

i, h

14

Navarro Losada, Sergi

3º ESO

Natación

Residente 1

h

15

Riveiro Vázquez, Antía

3º ESO

Natación-A

Externo 1

h

16

García Martínez, Iago

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

f, h

17

Alforova, Oleksandra

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

18

Álvarez Durán, Iago

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

19

Blanco Sotelo, Miguel

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

20

Collazo Cortegoso, Iris

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

21

Da Fonseca Castaño, Ana

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

22

Dacosta Fandiño, Sabela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

23

Dios Prieto, Alba

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

24

Domínguez Figueira, Mauro

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

f, h

25

Fernández Docherty, Emilly

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

26

Fernández Pita, Ada

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

27

Fernández Vázquez, Daniel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

28

Fonseca Jover, Aida

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

29

Fontán García, Ánxela

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

h

30

Freire Suárez, Avril

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

31

García Villaverde, Anxo

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

h

32

Gayol Santamarina, Nicolás

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

33

Gómez García, Lucas

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

34

Gómez Rodríguez, Alejandro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

35

Landeira Noya, Antía

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

36

Landeira Noya, Diego

2º bach.

Piragüismo

Externo 1

h

37

López González, Martín

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

f, h

38

Molina Martínez, Saulo

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

39

Moscoso Fernández, Daniel

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

40

Niebla Rodríguez, Yeray

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

41

Novo Romero, Nerea

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

42

Otero Santiago, Alicia

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

e, h

43

Paz Iglesias, Rocío

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

44

Pazos González, Zaira

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

45

Pérez Meis, Brian

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

46

Prada Pérez, Raúl

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

h

47

Rodríguez Lorenzo, Nerea

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

e, h

48

Romero Rey, Candela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

49

Tellado Rey, Daniel

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

h

50

Varela Cepeda, Natalia

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

51

Varela Méndez, Diego

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

52

Varela Vales, Marcos

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

53

Villaverde Casal, María

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

54

Zurita Mollinedo, Jairo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

h

55

Rodríguez López, Jacobo

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

f, h

56

Gutiérrez Ontiveros, Nerea

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

h

57

Pena Cundíns, Xesús

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

h

58

Sánchez Cancela, Brais

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

h

59

Prats Moreiras, Ximena

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

h

60

Soutelo Pérez, Alba

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

b, h

61

González Suárez, Aarón

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

h

62

Rodríguez Martínez, Sergio

2º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

h

63

Rodríguez Rincón, Lola

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

h

64

Díez Núñez, Sara

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

h

65

Fernández Romar, Sara

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

h

66

Alvedro del Río, Álvaro

4º ESO

Remo

Residente 1

b, h

67

González Romero, Xoel

3º ESO

Remo

Residente 1

b, h

68

Fariña Fernández, Breogán

4º ESO

Remo

Residente 1

e, h

69

Meis Fernández, Roi

4º ESO

Remo

Residente 1

b, h

70

Louro Ramos, Tomás

2º bach.

Remo

Residente 1

e, h

71

Vizcaya Rey, Mauro

1º bach.

Remo

Residente 1

h

72

Soto Fidalgo, Daniela

1º bach.

Remo

Residente 1

e, h

73

García Vázquez, Pilar

4º ESO

Remo

Residente 1

e, h

74

Lubiáns Fernández, Julia

3º ESO

Remo

Externo 1

e, h

75

Novás Bautista, Lucía

1º bach.

Remo

Residente 1

e, h

76

Iglesias Domínguez, Saioa

4º ESO

Remo

Residente 1

e, h

77

Laíño Rocha, Alex

3º ESO

Remo

Residente 1

h

78

Neo Romero, Nazario

3º ESO

Remo

Residente 1

h

79

González Santos, Ana

3º ESO

Remo

Residente 1

e, h

80

Blanco Estévez, Daniel

3º ESO

Remo

Residente 1

h

81

Horta Pombo, Millán

3º ESO

Remo

Residente 1

e, h

82

Loureiro Amado, Guillermo

1º bach.

Remo

Residente 1

e, h

83

Torres Martínez, Natalia

1º bach.

Remo

Residente 1

i, h

84

Mariño Galbán, Manuel

4º ESO

Remo

Residente 1

h

85

González Álvarez, Telmo

4º ESO

Remo

Residente 1

e, h

86

Álvarez Fernández, Diego

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

e, h

87

Méndez Leis, Samuel

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

e, h

88

Novo Moruja, Carlos

4º ESO

Taekwondo

Externo 1

h

89

Pazos Amoedo, Alex

2º bach.

Taekwondo

Externo 1

h

90

Bautista Bugarín, Carlos

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

h

91

Cacheda Iglesias, Nicolás

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

h

92

Campos Tato, Uxía

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

h

93

Caneiro Hermida, Sabela

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

h

94

Carballeira Novo, Diego

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

e, h

95

Cons Gestido, Victoria Anna

1º bach.

Tríatlon

Externo 1

h

96

Gil Rey, Mateo

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

h

97

Gómez Quintás, Álvaro

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

h

98

Picón Montero, Brais

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

h

99

Sánchez Grandal, Samuel

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

h

100

Serantes Barreiro, Inés

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

h

101

Castaño Garrido, Pedro

3º ESO

Ximnasia

Residente 1

h

102

Pacheco Rodal, Esther

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

h

103

Pereira Lorenzo, Lucía

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

h

104

Rodríguez Pérez, Hugo

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

h

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución

b

Non cumpre os requisitos académicos

c

Non obtén «apto» na análise médica

d

Non cumpre as bases da convocatoria

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada

f

Renuncia á bolsa concedida

g

Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e

Universidade

h

Superada a cota de prazas de tecnificación por modalidade e especialidade deportiva, artigo 21.5

i

Pendente notas de setembro