Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Luns, 8 de novembro de 2021 Páx. 54405

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 25 de maio de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 104, do 4 de xuño).

A Orde do 25 de maio de 2021 (DOG núm. 104, do 4 de xuño), pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21, establece no seu artigo 15.2 que a persoa titular da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional elevará a proposta feita polo tribunal á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizada a proba, publicada a acta provisional coas puntuacións obtidas polo alumnado, resoltas as reclamacións presentadas, e vistas a acta coa proposta do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 e a correspondente proposta da persoa titular da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre a concesión destes premios,

DISPOÑO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 ao alumnado que figura no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta orde poderase recorrer mediante recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, por delegación de competencia establecida na Orde do 9 de febreiro de 2021 (DOG núm. 31, do 16 de febreiro), no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde tal publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021; DOG núm. 31, do 16 de febreiro)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO

Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria
ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21

Nº inscrición

Apelidos e nome

Cód. centro

Centro educativo

Importe

2100001717

Álvarez Rúa, Andrés

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

800 €

2125001547

Armesto Méndez, Irene

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

800 €

2149001999

Carballude González, Héctor

32009190

IES As Lagoas

800 €

2156001673

Collarte Hermo, Daniel

36011798

IES Alexandre Bóveda

800 €

2100001505

Díez Mariño, Alba

15032807

IES do Milladoiro

800 €

2195001554

Dios do Campo, Paula

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

800 €

2145001527

Fernández Rodríguez, Iago

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

800 €

2149001798

Lara Viúdez, Coloma de

36025037

CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo

800 €

2148001965

Leal Laíño, Julio

15015561

CPR Manuel Peleteiro

800 €

2175002034

López Suárez, Ignacio

36006729

IES Valle-Inclán

800 €

2136001566

Moreiras Dacosta, Joaquín

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

800 €

2198002190

Ogando Graña, Antón

36011181

CPR Plurilingüe Mariano

800 €

2182001508

Otero Gómez, Alaitz

36019396

IES Francisco Asorey

800 €

2176001573

Pena Vázquez, Xurxo

15002591

IES Monte Neme

800 €

2130001881

Pereiro Conde, Manuel

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

800 €

2119001592

Puente Montes, Lara Shu

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

800 €

2106001657

Rey Torres, Inés

36000247

CPI de Cova Terreña

800 €

2106002006

Sánchez Presedo, Sergio

15004009

CPR Plurilingüe Calasancias

800 €

2100001574

Santana da Silva, Aman

27006531

IES Lucus Augusti

800 €

2140001745

Suárez Cordero, Xabier

36000922

IES María Soliño

800 €