Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Luns, 15 de novembro de 2021 Páx. 56017

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021 pola que se fai pública a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos.

Unha vez aprobada polo Consello de Goberno, con data do 22 de xullo de 2021, a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos da Universidade da Coruña, e emitido informe favorable polo Consello Social nesa mesma data, para dar cumprimento ao previsto no artigo 74 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, esta xerencia, no uso das atribucións que lle confire a normativa vixente, resolve facela pública e recollela no anexo a esta resolución.

A Coruña, 4 de novembro de 2021

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 14.1.2020)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO

Relación de postos de traballo de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña

NP 2020

Posto

N. C. destino

C. específico

Provisión

Subgrupo

Escalas

Subescalas

Titulación académica

Quenda

Campus

Formación específica

Administración

Observacións

CONSELLO SOCIAL

Secretaría

1

Secretario/a da Presidencia do Consello

22

679,72

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Gabinete Técnico

2

Asesor/a técnico

 

-

 

-

Persoal eventual

 

 

M

C

 

 

 

REITORÍA

Secretaría

3

Secretario/a da Reitoría

22

679,72

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

750

Secretario/a da Reitoría

22

679,72

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Unidade de Comunicación e Medios Audiovisuais

9

Xefatura de prensa

 

-

 

-

Persoal eventual

 

1

M

C

 

 

 

10

Posto base

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

11

Técnico/a en comunicación

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Comunicación

1

M

C

 

UDC

 

12

Técnico/a en deseño gráfico

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Deseño gráfico

 

M

C

6

UDC

 

Unidade de Medios Audiovisuais

6

Técnico/a en medios audiovisuais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

 

M

C

 

UDC

 

7

Técnico/a en medios audiovisuais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

 

M

C

 

UDC

 

8

Técnico/a en medios audiovisuais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Informática e Comunicacións

751

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

323

Secretario/a técnico área de informática

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Secretario técnico

 

M

C

4

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores

752

Xefatura de área de Proxectos e Servizos Internos

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

753

Xefatura de área Atención Usuarios e Licenzas

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

754

Xefatura de área de Infraestruturas, Comunicacións e Ciberseguridade

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

755

Xefatura de área de Operacións e Administración Electrónica

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

263

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión académica e profesorado./1

264

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión económica e administrativa./1

265

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario./1

266

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión investigación e biblioteca./1

267

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores./1

268

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións./1

269

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas./1

270

Coordinador/a

25

1.030,64

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área innovación tecnolóxica./1

271

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión académica e profesorado./2

272

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión investigación e biblioteca./2

273

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área innovación tecnolóxica./2

274

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores. /2

275

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións./2

276

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores./2

277

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións./2

278

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área innovación tecnolóxica./2

279

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións./2

280

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

2

314

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

2

282

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións. /2

283

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores./2

285

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores./2

286

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión investigación e biblioteca./2

287

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas./2

288

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área innovación tecnolóxica./2

289

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas./2

290

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas./2

292

Analista

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión económica e administrativa./2

284

Analista-programador/a

22

679,72

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión académica e profesorado

291

Analista-programador/a

22

679,72

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área xestión económica e administrativa

307

Analista-programador/a

22

679,72

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

310

Analista-programador/a

22

679,72

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

F

 

UDC

Área rede e comunicacións

312

Analista-programador/a

22

679,72

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

315

Analista-programador/a

22

679,72

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

293

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

294

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

295

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

296

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

297

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores

298

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións

299

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área rede e comunicacións

300

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

F

 

UDC

Área de atención usuario

301

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas

302

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas

303

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de sistemas

304

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

305

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

F

 

UDC

Área de atención usuario

306

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

308

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

309

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

311

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

T

C

 

UDC

 

313

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

316

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

317

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

 

318

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

T

C

 

UDC

 

319

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

T

C

 

UDC

 

320

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

F

 

UDC

 

321

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

F

 

UDC

 

322

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

M

C

 

UDC

Área de atención usuario

756

Técnico/a informático

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

 

T

C

 

UDC

 

324

Técnico/a en deseño gráfico

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Deseño gráfico

 

M

C

7

UDC

Área servizos información e xestión de indicadores

SECRETARÍA XERAL

Secretaría

13

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Oficina de Apoio

14

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

15

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

16

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Asesoría Xurídica

17

Letrado/a asesor

29

1.644,73

LD

A1

Escala xeral

 

2

M

C

 

AAPP

 

18

Xefatura de servizo de Asesoría Xurídica

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

2

M

C

 

UDC

 

21

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

20

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

19

Xefatura de sección de Reclamacións e Recursos

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala xeral

 

2

M

C

 

UDC

 

Servizo de Normalización Lingüística

22

Técnico/a coordinador/a en normalización lingüística

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Normalización lingüística

 

M

C

 

UDC

 

23

Técnico/a de normalización lingüística

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Normalización lingüística

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

24

Xefatura de servizo

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

25

Técnico/a de arquivo

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

26

Técnico/a de arquivo

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

27

Xefatura de negociado do Rexistro Xeral

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

28

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

29

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

31

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

32

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Oficina de Protocolo

33

Xefatura de sección de Protocolo

25

1.030,64

LD

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

34

Técnico/a en actividades institucionais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

 

XERENCIA

Secretaría

42

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Contabilidade Analítica

757

Xefatura de sección de Contabilidade Analítica

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Vicexerencia de Coordinación

758

Vicexerencia de Coordinación

28

1.826,13

LD

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

AAPP

 

45

Administrador/a de centros e servizos externos

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

 

Vicexerencia de Economía e Finanzas

759

Vicexerencia de Economía e Finanzas

28

1.826,13

LD

A1/A2

Escala xeral/escala técnica/escala de finanzas

 

 

M

C

 

AAPP

 

44

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

745

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Xestión Financeira

61

Xefatura de servizo de Xestión Financeira

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

69

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

70

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

71

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

72

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

73

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

74

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

75

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

727

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

64

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

66

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

62

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

68

Xefatura de negociado IV

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

63

Xefatura de sección de Contabilidade

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

65

Xefatura de sección de Tesouraría

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

67

Xefatura de sección de Orzamentos

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Control Interno

76

Xefatura de servizo de Control Interno

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

79

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

80

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

111

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

113

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

78

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

101

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

103

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

108

Xefatura de negociado IV

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

77

Xefatura de sección de Control Interno

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

99

Xefatura de sección de Xestión Económica

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

107

Xefatura de sección de Inventario e Patrimonio

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Contratación Administrativa

97

Xefatura de servizo de Contratación Administrativa

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

109

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

110

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

112

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

114

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

98

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

100

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

102

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

104

Xefatura de negociado IV

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

106

Xefatura de negociado V

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

105

Xefatura de sección de contratación

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

81

Xefatura de servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

87

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

88

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

84

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

85

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

86

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

82

Xefatura de sección

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

83

Técnico/a relacións laborais e acción social

21

613,95

C

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

89

Xefatura de servizo de Persoal de Administración e Servizos

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

2

M

C

 

UDC

 

94

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

95

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

96

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

91

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

92

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

93

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

90

Xefatura de sección

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

115

Xefatura de servizo de Prevención de Riscos Laborais

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala técnica

Prevención riscos laborais

 

M

C

 

UDC

Especialidade de seguridade no traballo en hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía aplicada

118

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

Prevención riscos laborais

 

M

C

 

UDC

 

116

Técnico/a en prevención de riscos laborais

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Prevención riscos laborais

 

M

C

5

UDC

Especialidade en seguridade no traballo

117

Técnico/a en prevención de riscos laborais

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Prevención riscos laborais

 

M

C

5

UDC

Especialidade en hixiene industrial

760

Técnico/a en prevención de riscos laborais

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Prevención riscos laborais

 

M

F

5

UDC

 

Servizo de Distribución e Transporte

35

Xefatura de servizo de Distribución e Transporte

21

1.143,07

CE

A2/C1

Escala técnica

Distribución e correos

 

M

C

12

UDC

Incluído en c. específico o c. de permanencia

761

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

Distribución e correos

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza). Xornada parcial

36

Especialista de Correos

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Correos

 

M

C

 

UDC

 

37

Especialista de Correos

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Correos

 

M

C

 

UDC

 

38

Condutor/a

16

708,48

C

C1/C2

Escala técnica

Condutor

 

M

C

12

UDC

Incluído en c. específico o c. de permanencia

39

Condutor/a

16

708,48

C

C1/C2

Escala técnica

Condutor

 

M

C

12

UDC

Incluído en c. específico o c. de permanencia

40

Condutor/a

16

708,48

C

C1/C2

Escala técnica

Condutor

 

M

C

12

UDC

Incluído en c. específico o c. de permanencia/ocupada por persoal laboral fixo que se vai extinguir

41

Condutor/a

16

708,48

C

C1/C2

Escala técnica

Condutor

 

T

C

12

UDC

Incluído en c. específico o c. de permanencia

Unidade de Atención Telefónica

119

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

M

C

 

UDC

 

120

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

M

C

 

UDC

 

121

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

M

C

 

UDC

 

122

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

M

C

 

UDC

 

123

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

M

C

 

UDC

 

124

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

T

C

 

UDC

 

125

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría da Reitoría A Maestranza, Riazor e Aula Náutica

126

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

127

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

128

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

129

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

130

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

132

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

133

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

134

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir

137

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

138

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

139

Vixiante

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Vixiante

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai extinguir

Conserxaría centros non docentes Elviña-A Zapateira

140

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

Trasladarase á E. U. Náutica e Máquinas cando se suprima o posto nº 472

145

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

141

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir

142

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

143

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

372

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

146

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

147

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

148

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

656

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

144

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

149

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

150

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

151

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

660

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Vicexerencia de Investigación e dos Asuntos Económicos da Investigación

43

Vicexerencia de Investigación e dos Asuntos Económicos da Investigación

28

1.826,13

LD

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

AAPP

Denominación en anterior RPT: Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos. Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en investigación

762

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

763

Dirección do Equipo de Xestión da Investigación

28

1.447,35

LD

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

 

429

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

451

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

452

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

546

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

547

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

576

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

647

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

697

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

698

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

478

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

669

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

168

Secretario/a técnico da Unidade Coordenación Laboratorios

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Secretario técnico

 

M

C

3

UDC

 

764

Xefatura de sección de Xestión da Investigación I

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

 

765

Xefatura de sección de Xestión da Investigación II

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Investigación

153

Xefatura de servizo de Investigación

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

162

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

167

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

157

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

158

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

161

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

166

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

165

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

155

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

156

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

160

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

164

Xefatura de negociado IV

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

154

Xefatura de sección de Persoal e Axudas Propias

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

163

Xefatura de sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a Investigadores

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

159

Xefatura de sección Proxectos e Axudas á Investigación

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

195

Coordenación OTRI-técnico/a en I+D

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

I+D

 

M

C

1

UDC

 

190

Secretario/a técnico da OTRI

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Secretario técnico

 

M

C

1

UDC

 

191

Posto base

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

192

Técnico/a en asesoramento científico

24

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Asesoramento científico

 

M

C

1

UDC

 

193

Técnico/a en I+D en fomento da innovación

24

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Fomento da innovación

 

M

C

1

UDC

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

194

Técnico/a I+D

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

I+D

 

M

C

1

UDC

 

766

Técnico/a I+D

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

I+D

 

M

C

1

UDC

 

747

Técnico/a en proxectos europeos

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

I+D

 

M

C

3

UDC

 

VICERREITORÍA DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA

Secretaría

152

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizos de Apoio á Investigación

169

Técnico/a coordinador/a da unidade de técnicas instrumentais de análise

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Análise elemental e HPLC

 

M

C

1, 8

UDC

 

170

Técnico/a coordinador/a da Unidade de Espectroscopia Molecular

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Espectroscopia molecular

 

M

C

1, 9

UDC

 

171

Técnico/a coordinador/a da Unidade de Espectrometría de Plasma-Masas

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Técnicas instrumentais de análise

 

M

C

 

UDC

 

172

Técnico/a coordinador/a da Unidade de Análise Estructural

25

1.118,55

C

A1/A2

Escala técnica

Análise estructural

 

P

C

1, 11

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

173

Técnico/a coordinador/a da Unidade de Microscopía

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Microscopía

 

M

C

1, 10

UDC

 

174

Técnico/a coordinador/a da Unidade de Técnicas Cromatográficas

25

1.118,55

C

A1/A2

Escala técnica

Parámetros ambientais

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

175

Técnico/a coordinador/a da Unidade de Bioloxía Molecular

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Bioloxía molecular

 

M

C

 

UDC

 

176

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

177

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

178

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

179

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

180

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

181

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

182

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

183

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

184

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

185

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

186

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

187

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

188

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

189

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil-CITEEC

196

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

767

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

16

UDC

 

197

Técnico/a en equipos informát. e electró.

24

1.008,88

C

A1/A2

Escala técnica

Equipos informáticos e electrónicos

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

198

Técnico/a en sistemas mecánicos

24

1.008,88

C

A1/A2

Escala técnica

Sistemas mecánicos

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

199

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

200

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

201

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

202

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

203

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

204

Técnico/a de laboratorio

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade

 

P

C

 

UDC

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas-CICA

768

Secretario/a técnico de Centros Tecnolóxicos

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Secretario técnico

 

M

C

 

UDC

 

Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións-CITIC

769

Secretario/a técnico de Centro de Investigación

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Secretaría técnica

 

P

C

1

UDC

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Servizo de Biblioteca Universitaria

205

Xefatura de servizo

28

1.447,35

CE

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

223

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

207

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

208

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

210

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

212

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

213

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

215

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

216

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

217

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

219

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

209

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

220

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

221

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

222

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

206

Xefatura de sección Automatización e Proceso Técn.

25

1.030,64

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

211

Xefatura de sección de Acceso ao Documento

25

1.030,64

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

214

Xefatura de sección Xestión das Coleccións

25

1.030,64

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

218

Xefatura de sección de Información e Referencia

25

1.030,64

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca Central Ferrol (Patín)

224

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

225

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

226

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

227

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

228

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

229

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

230

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

231

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

UDC

Biblioteca intercentros Humanidades e Documentación-Enfermaría e Podoloxía-CC. Traballo-Deseño Industrial

Biblioteca Central Ferrol (Enxeñaría)

522

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

UDC

 

503

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

F

 

UDC

 

504

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

UDC

 

523

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

F

 

UDC

 

505

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

UDC

 

524

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

F

 

UDC

 

506

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

UDC

 

525

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

F

 

UDC

 

Centro de Investigacións Tecnolóxicas-CIT

233

Técnico/a en química

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Química de materiais plásticos

 

M

F

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir

234

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

F

 

UDC

 

235

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica

 

M

F

 

UDC

 

236

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade

 

M

F

 

UDC

 

237

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

F

 

UDC

 

238

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

F

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE

Secretaría

239

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Organización Académica

240

Xefatura de servizo

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

250

Posto base

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

251

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

252

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

253

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

254

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

255

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

256

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

257

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

258

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

259

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

242

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

243

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

249

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

241

Xefatura de sección de Xestión Académica e Planos de Estudo

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

248

Xefatura de sección de títulos

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Unidade de estudos propios de posgrao

244

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Oficina de Doutoramento da EIDUDC

539

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

246

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

247

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

245

Xefatura de sección da Oficina de Doutoramento da EIDUDC

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Universidade Sénior

261

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

326

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

327

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

14

UDC

 

325

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

328

Técnico/a do CUFIE

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Formación e innovación educativa

 

M

C

 

UDC

 

770

Técnico/a do CUFIE

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Formación e innovación educativa

 

M

C

 

UDC

 

771

Técnico/a do CUFIE

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Formación e innovación educativa

 

M

C

 

UDC

 

329

Técnico/a en teleformación

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Teleformación

 

M

C

 

UDC

 

772

Técnico/a en medios audiovisuais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

 

M

C

 

UDC

 

Unidade Técnica de Calidade

773

Xefatura da Unidade Técnica de Calidade

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Calidade

 

 

 

 

UDC

 

566

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

569

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

542

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

637

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

640

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

690

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

330

Técnico/a en calidade

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Calidade

 

M

C

 

UDC

 

331

Secretario/a técnico da UTC

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Calidade

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

332

Técnico/a da UTC

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Calidade

 

M

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE ECONOMÍA E PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA

Secretaría

333

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E SUSTENTABILIDADE

Secretaría

748

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

334

Arquitecto/a-xefe/a de servizo

25

1.030,64

CE

A1

Escala técnica superior

Arquitecto

 

M

C

 

UDC

 

335

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

336

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Obras e Mantemento

338

Arquitecto/a técnico/a

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Arquitecto técnico

 

M

C

 

UDC

 

339

Arquitecto/a técnico/a

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Arquitecto técnico

 

M

C

 

UDC

 

337

Delineante

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Delineante

 

M

C

 

UDC

 

342

Especialista de oficios

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mantementos

 

M

C

 

UDC

Presta servizos en Facultade Ciencias do Deporte

343

Especialista de oficios

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mantementos

 

M

C

 

UDC

 

344

Especialista de oficios

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mantementos

 

M

C

 

UDC

Presta servizos en Facultade Ciencias do Deporte

345

Especialista de oficios

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mantementos

 

M

C

 

UDC

 

Enerxía

340

Enxeñeiro/a instalacións enerxía

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Mantementos

 

M

C

 

UDC

 

341

Técnico/a instalacións enerxía

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mantementos

 

M

C

 

UDC

 

Equipamentos e Servizos

346

Técnico/a equipamentos

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Equipamentos e almacéns

 

M

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE

Secretaría

347

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Persoal Docente e Investigador

348

Xefatura de servizo

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

353

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

354

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

355

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

350

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

351

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

352

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

349

Xefatura de sección de Selección e Xestión

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, PARTICIPACIÓN E EMPREGABILIDADE

Secretaría

356

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Estudantes

357

Xefatura de servizo de Estudantes

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

362

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

363

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

15

UDC

 

364

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

365

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

366

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

367

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

368

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

369

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

370

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

371

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

774

Técnico/a de emprego e de asuntos xerais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

775

Técnico/a de emprego e de asuntos xerais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

359

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

361

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

776

Xefatura de negociado III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

360

Xefatura de sección de Bolsas

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

358

Xefatura de sección de Admisión de Graos e Mestrados

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

424

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

421

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

422

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

465

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

777

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE IGUALDADE, CULTURA E DEPORTES

Secretaría

749

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

374

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

377

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

378

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

379

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

540

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Servizo de Publicacións

373

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Sección de Extensión Universitaria

375

Xefatura de sección

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

376

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

778

Técnico/a en igualdade

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Igualdade

 

M

C

 

UDC

 

Área de Cultura

380

Técnico/a en actividades culturais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Actividades culturais

 

M

C

 

UDC

 

381

Técnico/a en actividades culturais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Actividades culturais

 

M

C

 

UDC

 

779

Técnico/a en actividades culturais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Actividades culturais

 

T

C

 

UDC

Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

Área de Deportes

382

Técnico/a coordinador/a en deportes

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Deportes

 

M

C

 

UDC

 

383

Técnico/a en deportes

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Deportes

 

M

C

 

UDC

 

384

Técnico/a en deportes

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Deportes

 

M

C

 

UDC

 

Aula Náutica

385

Mariñeiro/a especialista

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mariñeiro

 

T

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN

Secretaría

386

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Oficina de Relacións Internacionais

387

Técnico/a en relacións internacionais

24

1.030,64

C

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

Relacións internacionais

 

M

C

2

UDC

 

388

Técnico/a en relacións internacionais

21

613,95

C

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

Relacións internacionais

 

M

C

2

UDC

 

389

Posto base de relacións internacionais

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

390

Posto base de relacións internacionais

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

391

Posto base de relacións internacionais

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

393

Posto base de relacións internacionais

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

394

Posto base de relacións internacionais

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

392

Secretario/a administrativo

18

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

780

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

Oficina de Cooperación e Voluntariado

395

Técnico/a da OCV

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

Cooperación e voluntariado

 

M

C

 

UDC

 

VICERREITORÍA DO CAMPUS DE FERROL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Secretaría

396

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

Vicexerencia do Campus de Ferrol

46

Vicexerencia do Campus de Ferrol

28

1.826,13

LD

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

F

 

AAPP

 

Unidade administrativa de Ferrol

48

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

14

UDC

 

49

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

51

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

52

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

53

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

50

Xefatura de negociado de Asuntos Xerais

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

409

Secretario/a técnico/a e de Servizos Xerais

24

921

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

 

 

M

F

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

781

Técnico/a de emprego e de asuntos xerais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en emprego. Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

782

Técnico/a de emprego e de asuntos xerais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en emprego. Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

783

Técnico/a de emprego e de asuntos xerais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala xeral/escala técnica

 

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en emprego. Ocupada por laboral indefinido non fixo (sentenza)

Unidade de Atención Telefónica

55

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

M

F

 

UDC

 

56

Telefonista

14

489,3

C

C2/E-AP

Escala técnica

Telefonista

 

T

F

 

UDC

 

Administración

517

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

405

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

515

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

402

Administrador/a I

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

498

Administrador/a II

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

516

Administrador/a III

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

401

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

14

UDC

 

404

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

499

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

500

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

518

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

14

UDC

 

519

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

400

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

403

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

Unidade de Xestión Económica Integrada de Ferrol (UXEI-Ferrol)

406

Administrador/a de Asuntos Económicos e Residencia Universitaria

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

521

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

407

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

408

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

501

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos III

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

520

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos IV

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

47

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos V

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

232

Secretario/a técnico Centros Tecnolóxicos

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Secretario técnico

 

M

F

 

UDC

 

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

397

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

497

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

398

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

ÁREAS TÉCNICAS CAMPUS DE FERROL

Servizo de Normalización Lingüística

54

Técnico/a de normalización lingüística

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Normalización lingüística

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en materia lingüística ou Secretaría Xeral.

Área de Cultura

57

Técnico/a de actividades culturais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Actividades culturais

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en materia cultural.

Área de Deportes

58

Técnico/a en deportes

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Deportes

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en materia deportiva.

Oficina de Relacións Internacionais

59

Posto base de relacións internacionais

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

1

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en materia de internacionalización.

Oficina de Cooperación e Voluntariado

60

Técnico/a da OCV

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Cooperación e voluntariado

 

M

F

 

UDC

Dependencia funcional da Vicerreitoría con competencias en materia de cooperación.

Conserxaría

410

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

F

 

UDC

 

492

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

F

 

UDC

 

526

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

F

 

UDC

 

612

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

F

 

UDC

 

662

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

F

 

UDC

 

684

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

F

 

UDC

 

411

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

412

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

416

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

493

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

508

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

527

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

528

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

613

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

663

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

685

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

F

 

UDC

 

413

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

414

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

415

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

494

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

510

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

529

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

530

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

531

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

614

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

664

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

686

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

F

 

UDC

 

VALEDOR/A UNIVERSITARIO/A

Secretaría

784

Secretario/a

21

613,95

LD

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

417

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

E.T.S. DE ARQUITECTURA

Dirección

418

Secretario/a de dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

423

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

425

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

426

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

427

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

420

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

428

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

419

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

430

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

431

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

432

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

433

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

434

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

435

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

436

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

437

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

438

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

439

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

440

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

441

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

442

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Laboratorios

443

Técnico/a especialista

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

 

M

C

 

UDC

 

E.T.S. DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

Dirección

444

Secretario/a de Dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

446

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

448

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

449

Posto base

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

450

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

445

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

453

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

454

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

455

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

456

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

457

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

458

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

459

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

460

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Laboratorios

461

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica/eléctrica

 

M

C

 

UDC

 

E.T.S. DE NÁUTICA E MÁQUINAS

Dirección

462

Secretario/a de Dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

464

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

466

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

463

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

467

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

468

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

469

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

470

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

471

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

472

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

Posto que se vai suprimir como vacante definitivo

473

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

474

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

475

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA

Dirección

476

Secretario/a de Dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

477

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

479

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

480

Posto base

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

481

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

482

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

483

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

484

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/B/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

485

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/B/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

486

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

487

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

488

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

489

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Laboratorios

490

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Construcción

 

M

C

 

UDC

 

E.U. DE DESEÑO INDUSTRIAL

Dirección

491

Secretario/a de Dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

785

Técnico/a en deseño industrial

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Áreas Experimentais de Volume e Forma

 

T

F

 

UDC

 

Taller

495

Xefatura de taller

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

 

 

M

F

 

UDC

 

ESCOLA POLITÉCNICA DE ENXEÑARÍA DE FERROL

Dirección

514

Secretario/a de Dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

Laboratorios

511

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

F

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir. Procede de E.U.P.

512

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Física

 

M

F

 

UDC

 

513

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade e electrónica

 

M

F

 

UDC

 

532

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade

 

M

F

 

UDC

 

533

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica

 

M

F

 

UDC

 

534

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

F

 

UDC

 

535

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

F

 

UDC

 

FACULTADE DE CIENCIAS

Dirección

536

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

541

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

543

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

544

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

538

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

545

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

537

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

548

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

549

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

550

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

551

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

552

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

553

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

554

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir

555

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

556

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Laboratorios

557

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Bioloxía

 

M

C

 

UDC

 

558

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Bioloxía

 

M

C

 

UDC

 

559

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

560

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

 

M

C

 

UDC

 

561

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Física

 

M

C

 

UDC

 

FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN

Dirección

562

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Dirección

563

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

567

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

570

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

571

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

572

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

573

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

574

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

565

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

564

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

568

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

575

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

577

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

578

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

579

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

580

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

581

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

582

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

583

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

584

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

585

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE

Dirección

586

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

587

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

588

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

589

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

590

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

591

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E DA EDUCACIÓN FÍSICA

Dirección

592

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

594

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

596

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

597

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

593

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

598

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

595

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

599

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

600

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

601

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

602

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

603

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

604

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

605

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

606

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir

607

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

608

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Piscina

609

Socorrista

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Socorrista

 

M

C

 

UDC

 

610

Socorrista

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Socorrista

 

T

C

 

UDC

 

FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

Dirección

611

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

FACULTADE DE DEREITO

Dirección

615

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

618

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

619

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

620

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

621

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

622

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

617

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

623

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

616

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

624

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

625

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

626

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

627

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

628

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

629

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

630

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

631

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

632

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

633

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA

Dirección

634

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

638

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

641

Posto base

18

504,28

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

642

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

643

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

644

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

645

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

636

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

646

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

639

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

635

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

648

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

649

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

650

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

651

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

652

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

653

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

654

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

655

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

657

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

Ocupada por laboral fixo que se vai extinguir

658

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

659

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA

Dirección

661

Secretario/a de Dirección

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

Clínica Universitaria de Podoloxía

665

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

En Hospital Naval

666

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Sanitaria

 

M

F

 

UDC

 

786

Técnico/a de laboratorio

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Sanitaria

 

T

F

 

UDC

 

FACULTADE DE FILOLOXÍA

Dirección

667

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

674

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

675

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

676

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

677

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

678

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

Conserxaría

679

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

787

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

Ocupada por persoal laboral indefinido

680

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

681

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

682

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA INTEGRADA (UXAI FAC. FILOLOXÍA/FAC. DE TURISMO)

Administración

670

Administrador/a I

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

788

Administrador/a II

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por persoal laboral indefinido

671

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

672

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

789

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por persoal laboral indefinido

780

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por persoal laboral indefinido

781

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Ocupada por persoal laboral indefinido

673

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

668

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN

Dirección

683

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

F

 

UDC

 

FACULTADE DE INFORMÁTICA

Dirección

687

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Administración

691

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

693

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

694

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

695

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

689

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

696

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

692

Xefatura de negociado I

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

688

Xefatura de negociado II

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

699

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

700

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

701

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

702

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

703

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

Conserxaría

704

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

705

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

706

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

707

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

Biblioteca intercentros de Socioloxía e Ciencias da Comunicación

FACULTADE DE FISIOTERAPIA

Dirección

708

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

FACULTADE DE SOCIOLOXÍA

Dirección

709

Secretario/a de Decanato

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Biblioteca

710

Director/a de biblioteca

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

711

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

M

C

 

UDC

 

712

Bibliotecario/a

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

 

T

C

 

UDC

 

713

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

M

C

 

UDC

 

714

Auxiliar técnico de biblioteca

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

 

T

C

 

UDC

 

UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA INTEGRADA DE OZA (UXAI-OZA)

Administración

715

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

717

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

718

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

737

Secretario/a administrativo

18

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

Posto procedente do Instituto Universitario de Ciencias da Saúde. Mantén o nivel de C. E. ata que estea vacante; logo, este pasará a nivel 18

716

Secretario/a administrativo

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

719

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

720

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Conserxaría

721

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

722

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

723

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

724

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA INTEGRADA (UXAI FAC. SOCIOLOXÍA/FAC. CC. DA COMUNICACIÓN)

Administración

726

Administrador/a

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

728

Posto base

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

730

Xefatura de negociado

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

729

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

 

M

C

 

UDC

 

Conserxaría

731

Conserxe

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

 

M

C

 

UDC

 

732

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

733

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

M

C

 

UDC

 

734

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

735

Auxiliar de servizos

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

 

T

C

 

UDC

 

Laboratorios

736

Técnico/a en medios audiovisuais

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

 

M

C

 

UDC

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS EUROPEOS

Secretaría

738

Secretario/a do Instituto Universitario

18

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

Centro de Documentación Europea

739

Documentalista

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Documentalista

 

M

C

 

UDC

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría

740

Secretario/a do Instituto Universitario

18

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

Laboratorios

741

Técnico/a en instrumentación analítica

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Instrumentación analítica

 

M

C

 

UDC

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE XEOLOXÍA ISIDRO PARGA PONDAL

Secretaría

742

Secretario/a do Instituto Universitario

18

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS MARÍTIMOS

Secretaría

743

Secretario/a do Instituto Universitario

18

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDOS IRLANDESES AMERGIN

Secretaría

744

Secretario/a do Instituto Universitario

18

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

 

M

C

1

UDC

 

Notas:

O nivel de coñecemento de idiomas será o que establece a Orde do 18 de febreiro de 2011 (DOG do 26 de abril) do seguinte xeito:

– Para os grupos A1 e A2: nivel C1.

– Para os grupos C1 e C2: nivel B2.

Formación específica:

1. Dominio do idioma inglés.

2. Inglés e outro idioma da EU fóra do Estado español.

3. Dominio dos idiomas inglés e francés. Valoraranse como méritos coñecementos doutros idiomas, principalmente de países da Unión Europea.

4. Galego, inglés e francés. Coñecemento no desenvolvemento de páxinas web.

5. Formación de nivel superior en PRL.

6. Especialidade en deseño gráfico.

7. Coñecemento no desenvolvemento de páxinas web e tratamento dixital de imaxes e publicación.

8. Experiencia na coordinación e execución de tarefas da Unidade de Técnicas Instrumentais de Análise, no deseño do mantemento dos seus equipamentos e na súa manipulación.

9. Experiencia na coordinación e execución de tarefas da Unidade de Espectrometría Molecular, mantemento dos equipamentos de resonancia magnética nuclear e espectrometría de masas e na manipulación de equipamentos e a súa optimización.

10. Experiencia e coñecementos no deseño do mantemento, manipulación, posta a punto e establecemento das condicións de operación dos equipamentos da Unidade de Microscopía. Previsión de funxibles.

11. Experiencia no deseño do mantemento, posta a punto e establecemento das condicións de operación dos equipamentos da Unidade de Análise Estrutural. Optimización de recursos de operación, realización de experimentos e previsión de funxibles.

12. Permiso de condución clase D.

13. Pertenza á escala superior –A1–, ou técnica –A2–, da escala de finanzas.

14. Idioma inglés nivel B1 ou equivalente. Exixible para a súa ocupación por persoal de procesos selectivos ou de provisión convocados con posterioridade á entrada en vigor desta RPT.

15. Idioma inglés nivel B2 ou equivalente. Exixible para a súa ocupación por persoal de procesos selectivos ou de provisión convocados con posterioridade á entrada en vigor desta RPT.

16. Formación de nivel básico en PRL.

Titulación académica:

1. Licenciado/a-graduado/a en Xornalismo ou licenciado/a-graduado/a en Comunicación Audiovisual.

2. Licenciado/a-graduado/a en Dereito.

Administración:

UDC. Ocupación por persoal da UDC.

AAPP. Ocupación por persoal de calquera Administración.

Observacións:

1. Dous postos dos denominados coordinadores/as suprimiranse cando se ocupen con carácter definitivo os postos denominados xefaturas de área do SIC.

2. Dous postos dos denominados analistas suprimiranse cando se ocupen con carácter definitivo os postos denominados xefaturas de área do SIC.