Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Martes, 16 de novembro de 2021 Páx. 56350

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía (código de procedemento MT811B) (Diario Oficial de Galicia número 111, do 14 de xuño).

O artigo 19 da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía (código de procedemento MT811B) establece que no prazo máximo de tres meses se publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, entidade beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións ao abeiro da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía (código de procedemento MT811B), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Norma reguladora: Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía (código de procedemento MT811B).

Crédito orzamentario: 170.000,00 euros.

Aplicación orzamentaria: 08.03.541B.481.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Crédito orzamentario: 40.000,00 euros.

Aplicación orzamentaria: 08.03.541B.781.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Finalidade: establecer as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía (código de procedemento MT811B).

Expediente, entidades beneficiarias, aplicación orzamentaria, importe adxudicado:

Nº expediente

Entidade beneficiaria

Aplicación

orzamentaria

Importe

adxudicado (€)

MT811B/001/2021

Asociación Protectora de Animais do Camiño

08.03.541B.781.0

1.500,00

MT811B/002/2021

Asociación Protectora de Animais de Ourense

08.03.541B.481.0

74.233,26

MT811B/002/2021

Asociación Protectora de Animais de Ourense

08.03.541B.781.0

2.700,00

MT811B/003/2021

Asociación Micos do Barrio

08.03.541B.781.0

1.006,30

MT811B/004/2021

Asociación Protectora de Animales de Cambados

08.03.541B.481.0

17.520,84

MT811B/004/2021

Asociación Protectora de Animales de Cambados

08.03.541B.781.0

1.002,23

MT811B/005/2021

Asociación Protectora Bigotes Colonias de Gatos de Lalín

08.03.541B.481.0

1.493,95

MT811B/005/2021

Asociación Protectora Bigotes Colonias de Gatos de Lalín

08.03.541B.781.0

134,10

MT811B/006/2021

Asociación Protectora Animales Verín (PAVE)

08.03.541B.481.0

7.004,90

MT811B/006/2021

Asociación Protectora Animales Verín (PAVE)

08.03.541B.781.0

765,01

MT811B/007/2021

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo

08.03.541B.481.0

22.668,60

MT811B/007/2021

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo

08.03.541B.781.0

2.500,00

MT811B/008/2021

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

08.03.541B.481.0

12.894,90

MT811B/008/2021

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

08.03.541B.781.0

1.500,00

MT811B/009/2021

Asociación Colonias Canguesas

08.03.541B.481.0

1.486,55

MT811B/010/2021

Asociación Protectora de Animais Gatocan

08.03.541B.481.0

5.550,09

MT811B/010/2021

Asociación Protectora de Animais Gatocan

08.03.541B.781.0

4.000,00

MT811B/011/2021

Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís

08.03.541B.481.0

721,54

MT811B/013/2021

Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía

08.03.541B.481.0

26.425,37

MT811B/013/2021

Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía

08.03.541B.781.0

576,41