Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Martes, 16 de novembro de 2021 Páx. 56348

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás entidades locais (código de procedemento MT811A) (Diario Oficial de Galicia número 111, do 14 de xuño).

O artigo 19 da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás entidades locais (código de procedemento MT811A) establece que no prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución das concesións publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, entidade beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións ao abeiro da Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás entidades locais (código de procedemento MT811A), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Norma reguladora: Orde do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás entidades locais (código de procedemento MT811A).

Crédito orzamentario: 230.000,00 euros.

Aplicación orzamentaria: 08.03.541B.460.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Finalidade: establecer as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás entidades locais.

Expediente, entidades beneficiarias, aplicación orzamentaria, importe adxudicado:

Nº expediente

Entidade beneficiaria

Aplicación

orzamentaria

Importe

adxudicado (€)

MT811A/002/2021

Concello de Ribadeo

08.03.541B.460.0

5.650,00

MT811A/004/2021

Concello de Arteixo

08.03.541B.460.0

5.400,00

MT811A/006/2021

Concello de Ponteareas

08.03.541B.460.0

3.330,00

MT811A/007/2021

Deputación Provincial de Ourense

08.03.541B.460.0

38.610,00

MT811A/009/2021

Concello de Santa Comba

08.03.541B.460.0

1.300,00

MT811A/010/2021

Concello de Celanova

08.03.541B.460.0

5.230,00

MT811A/011/2021

Consorcio As Mariñas

08.03.541B.460.0

24.270,00

MT811A/012/2021

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

08.03.541B.460.0

55.210,00

MT811A/013/2021

Concello de Ribeira

08.03.541B.460.0

4.970,00

MT811A/015/2021

Concello de Vimianzo

08.03.541B.460.0

3.430,00

MT811A/016/2021

Concello do Porriño

08.03.541B.460.0

22.740,00

MT811A/017/2021

Concello de Aranga

08.03.541B.460.0

1.220,00

MT811A/018/2021

Concello de Padrón

08.03.541B.460.0

3.600,00

MT811A/020/2021

Concello de Santiago de Compostela

08.03.541B.460.0

30.800,00

MT811A/021/2021

Concello de Muros

08.03.541B.460.0

760,00

MT811A/022/2021

Concello de Camariñas

08.03.541B.460.0

4.690,00

MT811A/023/2021

Concello de Redondela

08.03.541B.460.0

6.880,00