Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 26 de novembro de 2021 Páx. 57969

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 15 de novembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21-0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2021

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela
e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Y02711998J

Fra. 201904436

12.6.2019

401,94

055041188A

Fra. 201905207

1.7.2019

401,94

X3698757Q

Fra. 201905512

9.7.2019

256,87

044832802Y

Fra. 201906676

6.9.2019

401,94

078808972R

Fra. 201907688

3.10.2019

268,34

045955268A

Fra. 201907689

3.10.2019

256,87

077477619A

Fra. 201907693

3.10.2019

256,87

078798628F

Fra. 201907695

3.10.2019

268,34

044661750M

Fra. 201907810

9.10.2019

401,94

W0055646D

Fra. 201908307

21.10.2019

256,87

078798596K

Fra. 201909857

29.11.2019

401,94

33266768M

Fra. 201909861

29.11.2019

1.156,66

X07082896T

Fra. 201909970

9.12.2019

256,87

045905482N

Fra. 201910302

12.12.2019

401,94

X07444954S

Fra. 201910354

13.12.2019

361,59

044806163R

Fra. 201910356

13.12.2019

256,87

044827798Q

Fra. 202000503

16.1.2020

256,87

033192308L

Fra. 202000504

16.1.2020

401,94

071779763Y

Fra. 202000570

20.1.2020

401,94

044090842A

Fra. 202001964

19.2.2020

256,87

020628991S

Fra. 202005763

15.6.2020

779,30

044823369A

Fra. 202006232

1.7.2020

268,34

32702887S

Fra. 202006348

6.7.2020

401,94

049671896S

Fra. 202007167

17.8.2020

361,59

053799332D

Fra. 202007170

17.8.2020

361,59

Y07267003Y

Fra. 202007172

17.8.2020

256,87

045060103K

Fra. 202007538

9.9.2020

361,59

33286840K

Fra. 202008609

26.10.2020

401,94

077421182P

Fra. 202009164

12.11.2020

361,59

044827798Q

Fra. 202009224

13.11.2020

442,29

045958755V

Fra. 202009259

16.11.2020

256,87

054387997N

Fra. 202009260

16.11.2020

268,34

053481293Z

Fra. 202009524

26.11.2020

268,34

A 78213188

Fra. 202100218

12.1.2021

256,87

052934117P

Fra. 202101309

25.2.2021

256,87

B85704088

Fra. 202102146

15.4.2021

256,87

X08457214E

Fra. 202102260

21.4.2021

401,94

W0055646D

Fra. 202105865

9.8.2021

256,87