Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 7 de decembro de 2021 Páx. 59479

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos/as, convocado pola Orde do 22 de abril de 2019, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o 25 de novembro de 2021, o tribunal nomeado pola Resolución do 7 de maio de 2021 (DOG núm. 91, do 18 de maio) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos/as, convocado pola Orde do 22 de abril de 2019 (DOG núm. 80, do 26 de abril),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes que superaron o terceiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos/as, no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, así como a relación das que non acadaron os mínimos establecidos na base II.1.2 da convocatoria. As puntuacións acadadas constan no anexo.

Segundo. De acordo co disposto na base II.2.8 da convocatoria, as persoas aspirantes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas con relación ás puntuacións, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2021

María Isabel del Río Viqueira
Presidenta do tribunal

ANEXO

Cualificacións da terceira proba do proceso selectivo.

Estatísticos/as, subgrupo A1

Nome e apelidos

DNI

Suposto I

Suposto II

Cualificación

Marta Piñeiro Peón

***5608**

52,00

21,25

73,25

Beatriz López del Olmo

***8585**

42,35

30,50

72,85

Paula Piñeiro Guillén

***9439**

45,14

27,25

72,39

Jordán Soubrier Benavides

***6080**

35,60

30,75

66,35

María Martín Vila

***2767**

42,74

23,50

66,24

Ignacio Lado González

***2885**

36,42

25,00

61,42

Montserrat Guerra Fernández

***6287**

37,00

23,50

60,50

Álvaro Nieto Merino

***9633**

30,19

29,75

59,94

María Nieves Clemente Siota

***6625**

24,86

15,50

40,36