Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Xoves, 16 de decembro de 2021 Páx. 61726

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2021 pola que se autoriza a transmisión inter vivos das concesións administrativas dunha serie de bateas do polígono Sada-1.

Unha vez vistos os expedientes instruídos para os efectos de transmisión das bateas Proinsa XXV, Proinsa XXIX, Proinsa XXX, Escollera B-VII, Riazor VIII, Carmen IV, Proinsa XLVIII, Escollera B-V, Proinsa XX, Proinsa X, Proinsa XV, Proinsa XXXII, Proinsa L, Proinsa XXIII, Proinsa XXXIII, Proinsa XXXVI, Proinsa XLVI, Proinsa IX, Proinsa XXI, Escollera B-III, Gaboteira A-II, Proinsa IV, Proinsa XI, Proinsa XIV, Carmen I, Escollera B-II, Riazor IV, Margot II, Proinsa XXXVIII e Proinsa II, e das concesións administrativas que as amparan, con data de novación do 15.12.2019, resulta:

A) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escritos do 12.11.2021, María Dolores Fernández Vázquez (DNI ***5236**), en representación de Proinsa, Promotora Industrial Sadense, S.A. (NIF A15013667) solicitou autorización para transmisión das concesións administrativas e das bateas Proinsa XXV, Proinsa XXIX, Proinsa XXX, Escollera B-VII, Riazor VIII, Carmen IV, Proinsa XLVIII, Escollera B-V, Proinsa XX, Proinsa X, Proinsa XV, Proinsa XXXII, Proinsa L, Proinsa XXIII, Proinsa XXXIII, Proinsa XXXVI, Proinsa XLVI, Proinsa IX, Proinsa XXI, Escollera B-III, Gaboteira A-II, Proinsa IV, Proinsa XI, Proinsa XIV, Carmen I, Escollera B-II, Riazor IV, Margot II, Proinsa XXXVIII e Proinsa II.

Segundo. A solicitante presenta a documentación requirida para a tramitación deste tipo de procedemento.

B) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG número 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG número 243, do 15 de decembro), e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. Os expedientes seguiron todos os trámites establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro), coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 228, do 21 de novembro), e na Orde de 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 126, do 2 de xullo).

Logo de ver as disposicións citadas, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión inter vivos, a favor de Gaboteira Cultivos, S.L. (NIF B16965329) das concesións administrativas e das bateas que se indican a continuación:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXV.

Situación:

Cuadrícula nº: 7.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXIX.

Situación:

Cuadrícula nº: 13.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXX.

Situación:

Cuadrícula nº: 25.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Escollera B-VII.

Situación:

Cuadrícula nº: 82.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 25.5.1955.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Riazor VIII.

Situación:

Cuadrícula nº: 50.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 27.5.1964.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Carmen IV.

Situación:

Cuadrícula nº: 23.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 27.5.1964.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XLVIII.

Situación:

Cuadrícula nº: 37.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Escollera B-V.

Situación:

Cuadrícula nº: 81.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 25.5.1955.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XX.

Situación:

Cuadrícula nº: 5.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa X.

Situación:

Cuadrícula nº: 56.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 10.10.1978.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XV.

Situación:

Cuadrícula nº: 74.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 10.10.1978.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXXII.

Situación:

Cuadrícula nº: 27.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa L.

Situación:

Cuadrícula nº: 41.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXIII.

Situación:

Cuadrícula nº: 29.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXXIII.

Situación:

Cuadrícula nº: 43.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXXVI.

Situación:

Cuadrícula nº: 54.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XLVI.

Situación:

Cuadrícula nº: 52.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa IX.

Situación:

Cuadrícula nº: 64.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXI.

Situación:

Cuadrícula nº: 39.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Escollera B-III.

Situación:

Cuadrícula nº: 72.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 25.5.1955.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Gaboteira A-II.

Situación:

Cuadrícula nº: 33.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.5.1955.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa IV.

Situación:

Cuadrícula nº: 19.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 10.10.1978.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XI.

Situación:

Cuadrícula nº: 76.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 3.6.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XIV.

Situación:

Cuadrícula nº: 92.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 10.10.1978.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Carmen I.

Situación:

Cuadrícula nº: 70.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 27.5.1964.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Escollera B-II.

Situación:

Cuadrícula nº: 60.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 25.5.1955.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Riazor IV.

Situación:

Cuadrícula nº: 48.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 27.5.1964.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Margot II.

Situación:

Cuadrícula nº: 62.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 27.5.1964.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa XXXVIII.

Situación:

Cuadrícula nº: 66.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 22.7.1982.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Proinsa II.

Situación:

Cuadrícula nº: 86.

Polígono: 1.

Distrito: Sada (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 10.10.1978.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actual titular: Proinsa, Promotora Industrial Sadense, S.A. (NIF A15013667).

Novo titular: Gaboteira Cultivos, S.L (NIF B16965329).

Baixo as seguintes condicións:

Primeira. A actual titular deberá presentar no prazo máximo dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, orixinal ou fotocopia cotexada da seguinte documentación:

– Documento notarial da transmisión ou doazón.

– Solicitude ou carta de pagamento do imposto de transmisións patrimoniais ou documento de sucesións.

Segunda. Unha vez transcorrido o prazo indicado na condición primeira sen ter presentado a documentación requirida, a autorización quedará sen efecto, logo de comunicación por parte da consellería.

Terceira. A nova titular da concesión administrativa e da batea queda subrogada nos dereitos e obrigas da anterior, desde o momento de formalización da compravenda en escritura pública.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, que se interpoñerá no prazo de dous meses, que se contarán en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A Coruña, 9 de decembro de 2021

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
María José Cancelo Baquero
Xefa territorial da Coruña