Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Xoves, 16 de decembro de 2021 Páx. 61679

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e que figuran no anexo I desta resolución.

O crédito destinado a esta convocatoria foi de 11.327.097,53 euros, distribuídos en 3.621.075,53 euros para a anualidade 2021 e 7.706.022,00 euros para a anualidade 2022 e con cargo á aplicación orzamentaria 06.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009.

Santiago de Compostela, 9 de decembro do 2021

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Nome/razón social

Descrición dos investimentos

Puntos

Importe subvencionable

Importe concedido

IN500A-2021-0001

Maderas Orense, S.L.

Cabezal procesador

325

109.812,00 €

62.068,69 €

Trituradora forestal

275

45.359,73 €

IN500A-2021-0002

Maderas Patricio, S.L.

Equipamento para a corta

380

91.712,23 €

36.684,89 €

IN500A-2021-0003

Maderas Varela Otero, S.L.

Automatización de canteadora

330

142.500,00 €

57.000,00 €

IN500A-2021-0004

Leñas Rúa, S.L.

Autocargador

380

379.200,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0005

Racso Fores, S.L.

Autocargador

310

375.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0006

Obras y Viales Teixeira, S.L.

Autocargador

320

365.000,00 €

146.000,00 €

IN500A-2021-0007

Maderas Randufe, S.L.

Autocargador

320

374.800,00 €

149.920,00 €

IN500A-2021-0008

Maderas Fontán, S.L.

Cabezal procesador

345

73.860,00 €

29.544,00 €

IN500A-2021-0009

Avelino Araújo e Hijos, S.L.

Cabezal procesador

320

96.300,00 €

38.520,00 €

IN500A-2021-0010

Maderas Marcos Narón, S.L.

Cabezal procesador

260

100.000,00 €

40.000,00 €

IN500A-2021-0011

Maderas Maradona, S.L.

Autocargador

380

345.000,00 €

138.000,00 €

IN500A-2021-0012

Hermanos Ramalledo, S.L.

Autocargador

330

375.200,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0013

Maderas Barcia, S.L.

Cabezal procesador

350

85.000,00 €

30.716,00 €

IN500A-2021-0014

Trigo Forestal, S.L.

Trituradora forestal

265

17.000,00 €

6.800,00 €

IN500A-2021-0015

Manuel Ángel Fernández Cortizo

Autocargador

300

284.000,00 €

113.600,00 €

IN500A-2021-0016

Forestal Liñeira, S.L.

Autocargador

345

375.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0017

Maderas Gestal, S.L.

Desdobradora automática

325

286.400,00 €

149.933,60 €

Bandas transportadoras

325

36.484,00 €

Carreta

325

51.950,00 €

IN500A-2021-0019

Maderas Mancebo, S.L.

Autocargador

380

243.717,00 €

97.486,80 €

IN500A-2021-0020

Maderas Hnos. Castro, S.L.

Cámara de secado

340

280.000,00 €

112.000,00 €

IN500A-2021-0021

Maderas Mariño, S.L.

Cabezal procesador

300

120.000,00 €

48.000,00 €

IN500A-2021-0022

Maderas Villapol, S.A.

Autocargador

345

375.500,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0023

Maderas Castro Varela, S.L.

Cabezal procesador

380

100.310,00 €

40.124,00 €

IN500A-2021-0024

José Carlos Mallo Ares

Procesadora cortadora

305

307.781,63 €

123.112,65 €

IN500A-2021-0025

Maderas y Muebles Villamor, S.L.

Autocargador

250

325.621,50 €

130.248,60 €

IN500A-2021-0026

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Apantallamento acústico

315

11.960,00 €

42.257,76 €

Conxunto empilado

315

92.000,00 €

Cámaras de seguimento da produción

315

1.684,41 €

IN500A-2021-0027

Maderas Senín, S.L.

Escavadora

325

110.000,00 €

92.416,80 €

Cabezal cortador

325

121.042,00 €

IN500A-2021-0028

Forestal Ángel, S.L.

Autocargador

380

376.800,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0029

Forestal Fragamoura, S.L.

Procesadora forestal

345

249.015,00 €

120.406,00 €

Cabezal cortador

345

52.000,00 €

IN500A-2021-0030

Maderas Vilar de Monte, S.L.

Procesadora forestal

240

255.420,00 €

102.168,00 €

IN500A-2021-0031

Maderas Pereiro y Tinelli, S.L.

Tractocargador

270

178.500,00 €

71.400,00 €

IN500A-2021-0033

Maderas Celeiro, S.L.

Procesadora forestal

360

300.000,00 €

120.000,00 €

IN500A-2021-0034

Darío Varela Romero, S.A.U.

2 forcípulas

350

3.981,12 €

6.494,51 €

2 hipsómetros

350

2.755,14 €

Programa de xestión

350

9.500,00 €

IN500A-2021-0036

Proforga Explotacións Forestais, S.L.

Autocargador

300

288.000,00 €

115.200,00 €

IN500A-2021-0037

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Procesadora forestal

380

381.211,37 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0039

Pedro Miguel Nunes dos Santos

Autocargador

305

274.781,50 €

109.912,60 €

IN500A-2021-0041

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Procesadora forestal

330

243.645,00 €

94.750,00 €

IN500A-2021-0043

Sucesores de Sánchez Rivas, S.L.

Parque de almacenamento de casca

380

32.024,60 €

37.063,56 €

Automatización de liña de serrado

380

53.700,00 €

Instalación eléctrica de novos equipamentos

380

6.934,30 €

IN500A-2021-0044

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Cabezal cortador

380

95.000,00 €

38.000,00 €

IN500A-2021-0046

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

Procesadora forestal

380

343.000,00 €

137.200,00 €

IN500A-2021-0047

Madeiras Irmáns Castros, S.L.

Autocargador

300

268.580,00 €

107.432,00 €

IN500A-2021-0049

Transportes Ruestra, S.L.

Cabezal procesador

260

90.977,00 €

37.767,60 €

Rotor xemelgo

260

3.442,00 €

IN500A-2021-0050

Maderas Becerra, S.L.

Esteladora móbil

310

375.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0051

Maderas Carril, S.L.

Procesadora forestal (escavadora e cabezal procesador)

300

234.680,00 €

93.872,00 €

IN500A-2021-0052

Transformaciones Galicia, S.L.

Carreta telescópica

345

83.000,00 €

33.200,00 €

IN500A-2021-0053

José Manuel Silva Ferreira

Tractocargador

300

185.000,00 €

74.000,00 €

IN500A-2021-0054

Maderas Argimiro, S.L.

Autocargador

320

319.381,95 €

150.000,00 €

Cabezal procesador

320

60.000,00 €

IN500A-2021-0055

Landmaschinen, S.L.

Procesadora forestal

380

380.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0056

Explotaciones Forestales Garafete, S.L.

Tractocargador

295

225.000,00 €

90.000,00 €

IN500A-2021-0057

Maderista Souto, S.L.

Autocargador

380

384.200,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0058

Explotaciones Forestales Menpa del Bosque, S.L.

Procesadora forestal

260

340.317,13 €

136.126,85 €

IN500A-2021-0059

Forestal J. Carrillo, S.L.

Procesadora forestal

325

306.300,00 €

146.520,00 €

Cortador forestal

325

60.000,00 €

IN500A-2021-0060

Trafonor, S.L.

Equipamento cortador

310

90.250,00 €

36.100,00 €

IN500A-2021-0061

Maderas Naciente, S.L.

Acondicionamento de parque intermedio

365

76.700,23 €

30.680,09 €

IN500A-2021-0063

Hermanos García Rocha, S.L.

Cabezal cortador

280

240.710,00 €

150.000,00 €

Empiladora de núcleos

280

52.000,00 €

IN500A-2021-0064

Maderas Muiño Ramos, S.L.

Procesadora forestal

280

405.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0065

Meilán e Guerra, S.L.

Cabezal cortador

325

52.155,00 €

20.862,00 €

IN500A-2021-0067

Otero Transformación Maderera, S.L.

Liña de alimentación e descascado

250

154.600,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0070

Hermanos Alvite Excavaciones Garboso, S.C.

Procesadora forestal

315

211.000,00 €

84.400,00 €

IN500A-2021-0072

Maderas Segade Camino, S.L.

Carro portatroncos

250

94.830,00 €

37.932,00 €

IN500A-2021-0074

Serrería Maderas López, S.L.

Cabezal procesador

380

76.745,00 €

30.698,00 €

IN500A-2021-0075

Forestal Peninsular, S.L.

Liña de arrastre, corte e almacenamento

325

215.000,00 €

123.895,44 €

Cargador telescópico

325

77.000,00 €

Transformador

325

17.738,61 €

IN500A-2021-0077

Forestcorte, S.L.

Autocargador

310

281.286,22 €

112.514,49 €

IN500A-2021-0079

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Autocargador

380

315.000,00 €

126.000,00 €

IN500A-2021-0081

Serrerías Rodríguez, S.L.

Liña canteado

350

377.200,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0082

Agrupación Lucense de Maderas, S.A. (Almasa)

Descascadora

365

109.067,00 €

130.338,38 €

Carro de troncos

365

110.393,96 €

Esteladora

365

96.000,00 €

Cadro eléctrico de esteladora

345

10.385,00 €

IN500A-2021-0083

Maderas Daniel Fernández, S.C.

Forcípula

410

1.799,00 €

89.519,60 €

Tractocargador

360

222.000,00 €

IN500A-2021-0084

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Autocargador para empacadora

365

376.400,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0086

Maderas Xinzo, S.L.

Cabezal cortador

290

58.885,00 €

23.554,00 €

IN500A-2021-0087

Agroforestal Vaamonde Mella, S.L.

Tractocargador

275

366.250,00 €

146.500,00 €

IN500A-2021-0089

Serrerías del Tea, S.L.

Desdobradora

315

230.600,00 €

92.240,00 €

IN500A-2021-0090

Maderas José Lema, S.L.

Autocargador

335

340.000,00 €

136.000,00 €

IN500A-2021-0091

Edelmiro López, S.L.

Arrastrador forestal

365

70.360,00 €

29.664,00 €

Rozadora forestal

315

3.800,00 €

IN500A-2021-0092

Maderas y Trabajos Forestales Cabo, S.L.U.

Equipamento cortador

300

255.000,00 €

102.000,00 €

IN500A-2021-0093

Forestal Gonzar, S.L.

Procesadora forestal

380

500.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0096

Explotaciones Forestales RAM, S.L.

Hipsómetro

290

400,00 €

1.320,00 €

Forcípula

290

2.900,00 €

IN500A-2021-0097

Maderas Moisés Dopico, S.L.

Autocargador

380

266.005,00 €

106.402,00 €

IN500A-2021-0098

Maderas Goiriz, S.L.U.

Autocargador

380

185.000,00 €

136.400,00 €

Empiladora

380

156.000,00 €

IN500A-2021-0102

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Procesadora forestal

380

267.695,00 €

150.000,00 €

Procesadora forestal

380

262.695,00 €

IN500A-2021-0103

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Autocargador

380

280.000,00 €

135.857,15 €

Cabezal procesador

380

59.642,87 €

IN500A-2021-0104

A Mariña Biegal, S.L.

Parque de biomasa

345

130.272,00 €

129.448,80 €

Escavadora (manipuladora de materiais)

345

173.400,00 €

Grampa de manipuladora

345

11.500,00 €

Pinza asteladora da manipuladora

345

8.450,00 €

IN500A-2021-0106

Esteban Míguez Otero

Cabezal procesador

325

100.000,00 €

40.000,00 €

IN500A-2021-0107

Seistag Innovación, S.L.

Portal de peche

315

100.000,00 €

16.586,80 €

Instalación eléctrica de nave

315

32.899,00 €

IN500A-2021-0108

Maderas Cajaraville, S.L.

Liña de canteado

385

190.000,00 €

150.000,00 €

Liña de transporte

365

185.000,00 €

IN500A-2021-0109

Maderas Alfonso e Hijos, C.B.

Cabezal cortador

330

64.925,00 €

25.970,00 €

IN500A-2021-0111

José Ángel López Morelle

Cabezal cortador

310

52.000,00 €

20.800,00 €

IN500A-2021-0113

Tojeiro y Vidal, S.L.

Cabezal procesador

330

95.000,00 €

38.000,00 €

IN500A-2021-0114

Aquiles Nieto Filgueira, S.L.

Tractocargador

345

158.599,43 €

87.495,77 €

Sala de caldeira

345

47.900,00 €

Impermeabilizacion fachada

345

12.240,00 €

IN500A-2021-0115

Madeiras Roberto Álvarez, S.L.

Tractocargador

280

175.000,00 €

70.000,00 €

IN500A-2021-0121

José Manuel Rial Pereiro

Autocargador

310

336.400,00 €

134.560,00 €

IN500A-2021-0124

Carronza, S.L.

Explanada de formigón

310

79.551,50 €

31.820,60 €

IN500A-2021-0125

Maderas Irixoa, S.L.

Colleitadora de biomasa

315

54.057,00 €

54.217,84 €

Cabezal cortador

315

60.000,00 €

Trituradora de biomasa

265

21.487,60 €

IN500A-2021-0126

Logística Maderera Marcos Rodríguez, S.L.

Cabezal procesador

320

89.113,00 €

150.000,00 €

Cabezal procesador

320

96.500,00 €

Twinch

320

190.000,00 €

IN500A-2021-0127

Maderas Torreira, S.L.

Camiño de rolos

300

43.750,00 €

45.972,00 €

Retestadora de vigas

300

58.900,00 €

Sable móbil

280

12.280,00 €

IN500A-2021-0129

Jardincelas, S.L.

Tractocargador

255

376.200,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0130

Maderas Martínez e Irimia, S.L.

Autocargador

330

375.000,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0131

Mader Campo, S.L.

Separador de táboas dobres

285

12.372,00 €

25.503,60 €

Sondas sen fíos

285

11.937,00 €

Illamento térmico cuberta

285

39.450,00 €

IN500A-2021-0132

Construcciones y Suministros Boqueixón, S.L.

Cabezal cortador

320

57.660,00 €

23.064,00 €

IN500A-2021-0135

Maderas Vial, S.L.

Pavimentación de parque de madeira

295

42.000,00 €

16.800,00 €

IN500A-2021-0136

Maderas Machín y Rodríguez, S.L.

Procesadora forestal

420

377.730,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0139

Tecnicas Dylpa, S.L.

Liña de descascado

305

366.500,00 €

150.000,00 €

Liña de canteado

305

107.830,00 €

IN500A-2021-0140

Explotaciones Forestales J. Villaverde, S.L.

Procesadora forestal

330

224.555,00 €

110.622,00 €

Cabezal cortador

330

52.000,00 €

IN500A-2021-0145

Madeiras do Xallas, S.L.

Autocargador

365

360.866,12 €

144.346,45 €

IN500A-2021-0146

Maderas Masma, S.L.

Autocargador

380

263.000,00 €

105.200,00 €

IN500A-2021-0147

Fernández Barcia Forestal, S.L.

Autocargador

350

415.188,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0152

Vista Jardín, S.L.

Criba rotativa

270

19.700,00 €

150.000,00 €

Liña de ensacado

270

179.142,00 €

Criba de estrela

270

17.896,80 €

Cinta de carga de contedores

270

29.156,00 €

IN500A-2021-0153

Forestal Hosintra, S.L.

Autocargador

365

376.400,00 €

150.000,00 €

IN500A-2021-0154

Visecorsa, S.L.U.

Parque de empilado

255

30.100,00 €

56.908,00 €

Parque de empilado

255

21.200,00 €

Robot de paletización

255

65.770,00 €

Contedores de labra

255

25.200,00 €

IN500A-2021-0155

Comercial Seoane, S.L.

Forcípula e hipsómetro

390

2.700,00 €

3.389,40 €

Rotor continuo

270

5.773,50 €

IN500A-2021-0156

Maderas Ferrín, S.L.

Serra

280

73.710,00 €

127.343,20 €

Serra de mesa

280

36.128,00 €

Ampliación de nave

280

208.520,00 €

IN500A-2021-0157

Rey Mera, S.C.

Autocargador

280

180.008,51 €

72.003,40 €

IN500A-2021-0158

Maderas San Lorenzo Meis, Sociedad Limitada

Procesadora forestal

345

235.665,00 €

115.066,00 €

Cabezal cortador

345

52.000,00 €

IN500A-2021-0159

Maderas Pedreira, S.L.

Liña de clasificación e empilado

300

445.890,00 €

150.000,00 €