Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Venres, 17 de decembro de 2021 Páx. 61871

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2021

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO I

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Chave

CIF

Solicitante

Anualidade
2021

Importe proposto Total

PE209H_2021_001

G36015212

Confraría de Pescadores de Moaña

14.400,00 €

14.400,00 €

PE209H_2021_002

G15034648

Confraría de Pescadores de Espasante

3.200,00 €

3.200,00 €

PE209H_2021_003

G15043953

Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_004

G15035306

Confraría de Pescadores de Miño

1.600,00 €

1.600,00 €

PE209H_2021_005

G15036031

Confraría de Pescadores da Coruña

6.000,00 €

6.000,00 €

PE209H_2021_006

G15036742

Confraría de Pescadores de Pontedeume

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_007

G15033103

Confraría de Pescadores de Camariñas

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_008

G36014744

Confraría de Pescadores do Grove

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_009

G36014124

Confraría de Pescadores da Illa de Arousa

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_010

G70569256

Asociación Rañeiras/os da Illa de Arousa

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_011

G36012847

Confraría de Pescadores de Cambados

14.200,00 €

14.200,00 €

PE209H_2021_012

F15210180

S.C.G. Ría de Arousa

13.565,73 €

13.565,73 €

PE209H_2021_013

G36293272

Confraría de Pescadores de Vilaboa

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_014

G36012813

Confraría de Pescadores do Carril

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_015

G15037401

Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_016

G15032642

Confraría de Pescadores de Rianxo

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_017

G15029192

Confraría de Pescadores de Cedeira

1.600,00 €

1.600,00 €

PE209H_2021_018

G94126034

A.M.F. Ría de Vigo

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2021_019

G36012821

Confraría de Pescadores de Arcade

14.900,00 €

14.900,00 €

PE209H_2021_020

G36014389

Confraría de Pescadores de Cangas

9.600,00 €

9.600,00 €

PE209H_2021_021

F36010916

Confraría de Pescadores de Redondela

14.995,01€

14.995,01 €

PE209H_2021_022

G36012854

Confraría de Pescadores de Vilaxoán

14.800,00 €

14.800,00 €

PE209H_2021_023

G15035116

Confraría de Pescadores de Ferrol e Confraría de Pescadores de Barallobre

14.880,00 €

14.880,00 €

PE209H_2021_024

G36013597

Confraría de Pescadores de Vilanova

14.900,00 €

14.900,00 €

PE209H_2021_025

G15035108

Confraría de Pescadores de Mugardos

14.999,00 €

14.999,00 €