Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Luns, 20 de decembro de 2021 Páx. 62619

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Fene

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público de 2021.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Fene, na súa sesión ordinaria do 2.12.2021 aprobou a oferta de emprego público do ano 2021 que a seguir se detalla:

1. Quenda libre:

1.a) Prazas ofertadas ao abeiro da taxa ordinaria de reposición de efectivos:

Denominación

Nº vacantes

Tipo persoal

Grupo/subgrupo

Peón/a xardíns

1

Laboral

AP

Administrativo/a

1

Funcionario/a

C/C1

Axudante de arquivo/a-arquiveiro/a

1

Funcionario/a

A/A2

Técnico/a de xestión económica e intervención

1

Funcionario/a

A/A2

Condutor/a

1

Funcionario/a

C/C2

Peón limpeza edificios municipais*

2

Laboral

AP

* Establécese unha praza reservada para ser cuberta por persoas con discapacidade en aplicación do artigo 48 LEPG.

1.b) Prazas ofertadas ao abeiro da taxa adicional para estabilización do emprego temporal:

Denominación

Nº vacantes

Tipo persoal

Grupo/subgrupo

Observacións

Peón de xardíns

2

Laboral

AP

Auxiliar axuda no fogar

4

Laboral

AP

Auxiliar administrativo/a

4

Laboral

C/C2

Administrativo/a

2

Laboral

C/C1

Auxiliar de arquivo

1

Laboral

C/C1

Responsable museo

1

Laboral

C/C1

Animador/a sociocultural

1

Laboral

C/C1

Correspondente a persoal indefinido non fixo por sentenza

Xestor/a talleres ocupacionais

1

Laboral

A/A2

Técnico de calidade

1

Laboral

A/A2

Traballador/a social

2

Laboral

A/A2

Traballador/a social

1

Laboral

A/A2

Correspondente a persoal indefinido non fixo por sentenza

Orientador/a laboral

1

Laboral

A/A2

Pedagogo/a

1

Laboral

A/A2

Psicólogo/a

1

Laboral

A/A2

Axente de desenvolvemento local

1

Laboral

A/A2

Correspondente a persoal indefinido non fixo por sentenza

As prazas ofertadas ao abeiro da taxa adicional para estabilización do emprego temporal deberán ser obxecto da correspondente funcionarización na relación de postos de traballo, segundo proceda.

2. Quenda de promoción interna:

Denominación

Nº vacantes

Tipo persoal

Grupo/subgrupo

Conserxe

2

Funcionario/a

AP

Oficial de obras

1

Funcionario/a

C/C2

O que se publica para xeral coñecemento.

Fene, 2 de decembro de 2021

Juventino José Trigo Rey
Alcalde