Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Mércores, 22 de decembro de 2021 Páx. 63353

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 24 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas con cargo á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.770.0, proxecto 2015 00005, crédito orzamentario 3.500.000 €, que figuran no anexo I e no anexo II desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2021, que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2021

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO I

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas

dos establecementos turísticos de aloxamento

Solicitante

Descrición da actuación

Importe subvención €

Leidiz, S.L.

Renovación instalacións

40.518,99

Hotel Bosque Mar, S.L.

Cambio red wifi

4.479,35

Mercedes Mallo Olivera

Mellora da clasificación do establecemento a hotel 2 estrelas superior

43.939,52

Baños Viejos de Carballo, S.A.

Renovación e modernización instalacións, embelecemento contorno instalacións

26.524,39

Martín Rivera Búa

Modernización das instalacións

23.281,41

Emilio Fernández Monzonis, S.L.U.

Renovación do sistema de xestión de reservas

3.375,00

María José Méndez Domínguez

Actuacións de consolidación, reformas e melloras das insfraestruturas existentes

36.302,82

Hotel Apartamentos Cons da Garda, S.L.

Proxecto de ampliación/modernización das instalacións para a mellora da categoría do establecemento

39.685,25

Arabamar GC, S.L.

Renovación e modernización do segundo andar

39.600,26

Canaima Mesón do Vento, S.L.

Reforma

40.000,00

Mª de los Ángeles Gómez Alonso

Mellora cociña

10.579,27

Riba y Domínguez, S.A.

Implantación ferramenta erp e acceso non presencial

8.276,00

Gestión Hotelera Noroeste, S.L.

Renovación e melloras

19.538,40

Promotora de Hostelería Gallega

Renovación

13.070,00

Ciudad de Vigo, S.L.

Adquisición de equipamentos mobles necesarios para o funcionamento

2.996,40

Romeda, S.L.

Renovación

33.856,73

Turis-Baxe, S.L.

Construción de pozo e xerador eléctrico alternativo, e conexión destes coas redes existentes

13.195,25

Davandoira, S.L.

Mellora instalacións e compromiso co medio natural

23.530,28

Portonovo Playa, S.L.

Renovación e modernización das instalacións, preinstalación climatización e equipamentos mobles

39.938,87

Alfonso Leiro, S.L.

Modernización

21.389,82

Apartamentos Playa Canelas, S.L.

Reforma para mellora do cámping

25.799,10

Hotel Montemar O Grove, C.B.

Modernización do equipamento para zona de bar-comedor e instalación de nova lavadora industrial

11.323,60

Hotel Enrique I, S.L.

Reforma de acceso de servizo, ascensor e extracción de cociña

26.522,10

Purificación Pose Cancela

Reforma

11.297,69

Carlos Cortés Vaz

Renovación das instalacións

27.634,17

Condes de Lemos, S.A.

Mellora calefacción e acs

20.860,00

Silgar Hoteles y Viajes, S.L.

Modernización software relación cos clientes, teito e ascensores

34.851,69

Manuel Salgueiro Arribas

Accesibilidade e acondicionamiento párking exterior, acristalamento pérgola, eficiencia enerxética

11.059,30

Luisa Rainer Pan

Acondicionamento aparcamentos e zona de axardinamento

9.893,67

A Casa da Torre, S.L.

Climatización habitacións

6.644,40

Patricia Calvelo Casal

Melloras na piscina e climatización dun apartamento

9.962,05

María del Carmen Bea Rey

Renovación maquinaria

4.560,22

Inmopride, S.L.

Mellora do hotel

5.739,80

Cehosga Inversiones y Servicios, S.L.

Renovación e modernización instalacións e equipamento de mobles

15.157,32

Coia Hotel Tur, S.A.

Obras mellora de accesibilidade e renovación hotel

23.787,17

Node, S.L.

Actuacións de mellora das infraestruturas

16.250,44

Hotel Mirador Ría de Arosa, S.L.

Reforma dos baños e escaleiras de acceso

5.184,78

Promociones Turísticas Rías Baixas, S.L.

Reforma do hotel e dixitalización

15.668,83

Hotel Bahía de Vigo, S.A.

Substitución de 2 bombas de calor aire/auga

13.580,83

Explotaciones Agrícolas y Ganaderas El Castro, S.L.

Mellora da envolvente enerxética

5.770,10

Hotel Carlos I, S.A.

Modernización software

19.250,00

Attica 21 Hoteles, S.L.U.

Renovación solo, compra pantalla e subministración dun sai

6.834,03

Iniciativas Turísticas Gallegas, S.L.

Modernización e mellora das instalacións

22.511,14

Attica 21 Hoteles, S.L.U.

Renovación instalación contraincendios, renovación instalación valvularía spa

5.778,12

Hotel Susuqui, S.L.

Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento

689,50

Complexo Mirasol, S.L.

Reforma da terraza

3.150,00

María Luisa Outón Otero

Renovación e mellora das instalacións

4.963,06

Cimasol, S.L.

Adaptación a modificacións normativas, renovación e modernización

9.308,17

Elena Ruzo Leiro

Mellora da infraestrutura

16.257,85

Liñares Bar y Otro, S.C.

Mellora accesibilidade xardín e terraza e outros conceptos

19.059,27

Josefa Souto Sanmartín

Reforma de mobiliario

15.636,38

Ana Belén Camiña Vázquez

Renovación

8.233,05

Residencia Escuder Apartamentos Turísticos, S.L.

Renovación de equipamento

5.036,48

José Manuel Dadín Piñeiro

Subministración e colocación de piscina

6.258,35

Goleta Espiñeira, S.L.

Instalación fotovoltaica no establecemento coa finalidade de obter enerxía renovable

4.200,00

Termas de Cuntis, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e equipamentos mobles necesarios

29.295,04

María Espinosa Borrego

Reposición e mellora de soleiras e peche xardín

1.059,66

Gumersindo José Espiña Fernández

Equipamentos mobles

626,50

María Carmen Pernas Villadoniga

Mobles minibares/cafetaría e modernización da terraza exterior

21.202,21

Gestión Hotelera Onix Vigo, S.L.

Renovación e modernización instalacións

34.965,00

Hotel Langosteira, S.C.

Instalación cuberta, implementación sistema acceso ao establecemento por códigos, cuartos con smart

2.120,20

Intermayor, S.L.

Execución material da obra

14.368,65

Áurea Novo Pena, S.L.

Reforma de cafetaría e renovación das caldeiras

25.735,24

Hotel Rotilio, S.L.

Mellora de infraestrutura

14.950,67

Gacamar, S.A.

Climatización e mellora enerxética

34.831,16

Hotel Adelia, S.L.

Mellora, renovación e modernización das instalacións, condicións de accesibilidade e seguridade

14.783,28

Coronas Galicia, S.L.

Renovación

14.000,00

Hotel de Matogrande, S.L.

Renovación

14.088,15

Cristina Torviso Berdeal

Equipamentos mobles, climatización, modernización instalacións

8.974,07

Cativelos, S.L.

Mellora do hotel

11.041,51

Juan Manuel Álvarez Fernández

Renovación e modernización das instalacións, aforro enerxético e embelecemento da contorna

19.421,29

Juan Carlos Porcel Caldarone

Restauración

6.469,54

Pereira y Bermúdez, S.L.

Remodelación total recepción

14.448,88

Andrade Villar, S.L.

Mellora e acondicionamento

8.749,30

Hoteleras 2012, S.L.

Reforma de baños e adquisición de televisores

12.860,18

Jaime Francisco José Martínez Alonso

Renovación tellado e porta e compra de mobiliario habitacións, iluminación e outros

13.842,68

Casas Novas 2001 Promociones, S.L.

Mobiliario e renovación instalacións

5.242,38

Hotel Xallas, S.L.

Renovación

12.240,43

Avideza, S.C.

Estacionamento e axardinamento

34.487,07

Iván Lombardía Rañón

Renovación

1.725,36

Luis Arturo Montes Pena

Reforma/acondicionamento

34.816,26

Mª del Carmen Comesaña Fernández

Reforma dos baños

8.249,05

Do Artesanato CAC, S.L.

Renovación

9.047,26

Pensión Restaurante Pérez, C.B.

Obras aumento de categoría

34.695,36

María del Mar Vázquez Fernández

Obras de reforma de baño, cambio de portas de acceso cuartos e baños e colocación de tarima

28.745,80

Menycas, S.L.

Mellora

9.161,66

José Luis Otero Rodríguez

Reforma íntegra de 5 cuartos e revestimento fachada

34.248,69

Maracaibo Porriño, S.L.

Mellora de climatización que favorecen a sustentabilidade e o aforro enerxético

11.207,00

Viuda e Hijos de Bermúdez, S.L.

Reforma interior

22.644,98

Hallkuss Corporation, S.L.

Reparación piscina, reforma cociña e instalación eléctrica

34.967,50

Ángela Aira Lago

Instalación xeotérmica de calefacción e acondicionamento de zona de ocio

21.825,29

Vida Hoteles y Apartamentos, S.L.

Actuacións de renovación e modernización das instalacións

34.881,35

Hostal La Viuda, S.L.

Renovación, modernización, e mellora da climatización

24.849,78

Carmen González Cundines

Cambio de caldeira de gas atmosférica a condensación

1.879,50

Casa Grande de Bendoiro, S.A.

Instalación de carpa e adquisición de cadeiras para eventos

23.150,05

Pilar Ibáñez Fernández-Jardón

Acondicionamento e impermeabilización de terrazas, varandas terrazas e mobles

15.992,97

Pousada Rural, S.L.U.

Acondicionamento acceso e aparcadoiro

4.718,00

Hotel playa de las Catedrales, S.L.

Mellora da accesibilidade, embelecemento da contorna e dixitalización dos sistemas de xestión

11.150,80

Camping Coroso, S.L.

Melloras na accesibilidade e pavimentación de vías, novas varandas e sinalización evacuación

14.712,33

María Alix Vázquez Seoane

Renovación e modernización instalacións, cambio de moqueta por tarima e climatización

4.954,23

María Agustina Dosil Senande

Subministración e colocación portas cuartos

1.662,50

Carballo do Pelete, S.L.

Renovación e modernización de instalacións

3.797,50

Promotora de Hostelería Gallega, S.L.

Mellora da instalación e peche do recinto

9.642,50

Hotel Torre de Núñez, S.L.

Illamento térmico

34.922,53

Alvarella Ecoturismo, S.L.

Renovación e modernización

1.838,31

Attica 21 Hoteles, S.L.U.

Renovación centralita incendios e ventás 5 cuartos, instalación filtro entrada auga fría

4.839,28

Pousadas de Compostela, S.L.

Mellora

5.019,00

S.G. Maderera de Vilares, S.L.

Mellora

27.561,02

Pousadas de Compostela, S.L.

Renovación e modernización espazo polivalente

3.365,25

Manuel Antonio Rodríguez López

Dixitalización

1.868,59

Javier Rey Ferrín

Equipos de descanso

416,50

Albus Hotels, S.L.

Dixitalización

18.456,90

Tambresar

Fabricación e instalación de rótulos e sinaléctica

1.678,95

Estrela de Santiago, S.A.

Dixitalización xestión e comercialización

32.454,57

Kiara Hotels, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

31.509,50

Piñeiro Tubío, C.B.

Mellora das instalacións

8.190,67

Como en casa Alojamientos Turísticos, S.L.

Remodelación de sete baños e renovación de mobiliario dos cuartos

17.418,56

Sear Rural Events, S.L.

Equipamentos mobles

28.083,15

Cooperativa Gallega Casa Manolo

Rehabilitación estrutura

12.057,15

Marcelo Ramos Einloft

Rehabilitación local para ampliación de albergue e acondicionamento andar baixo

26.930,89

Anvimara-Gepa, S.L.U.

Mellora

2.872,60

María Isabel Vázquez Calvo

Mellora

5.459,90

María del Carmen Leis Calo

Adecuación mobiliario habitación, adquisición estufa e cociña

4.439,48

Gestiones Turísticas de Mañón, S.L.

Actualización de instalación

29.358,71

Alberto Piñeiro Álvarez

Adaptación de aldea rural a modalidade de apartamentos

25.063,01

Antonio Reimundo Reimundo

Mellora da lavandaría, baños, fachadas e fiestra

5.163,89

Belu Restauración, S.L.

Instalación equipos aire acondicionado e calefacción para os cuartos do hotel e cociña a gas

23.561,39

Estíbaliz López Díaz

Obras de mellora e reforma

18.000,00

Elvira Brao Sanmartín

Cambio carpintaría exterior e substitución de chan

2.742,77

José Manuel Freire Freire

Mellora do mobiliario dos cuartos

15.632,82

Dolores López Fernández

Adquisicións e reparacións de materiais varios para a modernización dos apartamentos

4.625,87

Hostal San Lázaro, S.L.

Mellora

19.255,37

Noelia Rodríguez Rey

Mellora eficiencia enerxética con substitución ventás e actualización imaxe

11.166,22

María del Rosario Durán Macho

Actuacións de renovación e modernización das instalacións

9.419,71

Adriana Páez Páez

Arranxos varios, creación dunha grella, restauración de forno de pan

3.581,40

Coral do Mar II

Mellora

21.476,10

Hotel de Naturaleza AV, S.L.

Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento

7.429,58

Ramona Cabaleiro Táboas

Reforma 10 baños

2.760,00

Paraísos de Galicia, S.L.

Melloras, renovación de instalacións e mobiliario

10.580,40

Isabel Garrido Díaz

Renovación das plaquetas de gres do hotel e instalación grella prefabricada

3.173,10

Aloxamentos Singulares de Allariz, S.L.

Mellora instalacións, equipamentos mobles, aforro enerxético, dixitalización, renovación contorna

4.881,05

María Dolores González Afonso

Actuacións de mellora das infraestruturas; renovación e modernización de instalacións

3.887,46

Hotel Playa de Compostela, S.L.

Renovación e modernización

5.394,00

Casnaloba Rural, S.C.

Supresión barreira arquitectónica-cambio bañeira por ducha

1.303,77

Ramón Barca Pena

Peche perimetral da parcela do aparcadoiro do hotel con dous accesos mediante portas corredeiras

2.241,11

4M Hoteles Santiago, S.L.

Substitución de fechaduras normais por electrónicas, substitución pavimento cociña e salón

13.576,63

Hotel Nuevo Astur, S.L.

Modernización da xestión interna e a relación cos clientes

15.300,00

Alberto Barbeito Barallobre

Renovación e modernización das instalacións e mellora da climatización

1.340,33

Javier García Domínguez

Reforma dos baños para o acceso de persoas con mobilidade reducida

3.887,80

Jesús Asorey Carril

Melloras varias de illamentos, seguridade, electricidade e información ao cliente

11.203,62

Urbanización Mira, S.L.

Renovación mobiliario

1.372,50

Eat Rey Fernando, S.L.

Dixitalización sistemas de xestión e adaptación sistemas de seguridade

391,80

Miguel Dios, S.L.

Adquisición software e equipos informáticos para xestión comandas e cobranzas clientes

1.053,50

Alfonso Barco Pérez

Dixitalización: páxina web

220,50

Teron Hotels, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

27.023,74

Hotel San Clodio, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

13.796,10

Garrido Torres , M. Ángeles
000671926A S.L.N.E.

Mellora da instalación eléctrica, valado circundado e adquisición pérgolas para habilitar zonas

7.171,80

Hostelvim, S.L.

Melloras en equipamento dos cuartos

7.096,18

Rural Santamaría, S.L.

Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización

762,84

Hotel Torre do Deza, S.L.

Renovación

7.307,15

S.G. Maderera de Vilares, S.L.

Mellora das infraestruturas e instalacións

14.230,62

Casa de Espiritualidad Santa María do Mar

Mellora

29.993,75

Grelo Hostel, S.C.

Illamento térmico do teito en zona común e nos dormitorios. Acondicionamento dunha zona relax

2.847,95

Lar de Donas, S.L.

Mesas para comedor e estores para lavandaría e almacén

886,02

Explotaciones Hoteleras Punta Uia, S.L.

Modernización de mobiliario e equipamento interior e exterior, led, multimedia, ximnasio e spa

26.231,35

Ribeira Sacra Leisure

Instalación de piscina

7.029,17

Francisco Javier Sánchez Paredes

Renovación e modernización

10.609,68

Insúa Hostelería, S.L.

Renovación mobiliario hotel e restaurante, maquinaria, adaptación da rede datos, apertura portas

14.720,85

Servicio de Mediación de Transporte Pardo’s, S.L.

Cambio da actual calefacción de gasoil a unha aerotérmica

4.389,72

Vidalferrs, S.L.

Renovación e modernización de subministracións das instalacións

8.626,50

Promociones Turísticas Jacobeas, S.A.

Renovación materiais piso de cuartos

29.700,00

Eneas Hotels, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

12.459,00

Eril Hotels, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

20.653,47

Arcatis, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

13.311,00

Galena Hotels, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

16.468,50

Hotel Foxos Playa

Renovación

10.781,10

Carmen Pose Blanco

Renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna

4.661,25

Jorge Hugo Ortega Sánchez

Mellora

29.760,00

Mª Aurora Villanueva Pérez

Reforma e ampliación

27.756,15

Teresa Barbeito Aguin

Instalación ascensor e mellora da eficiencia enerxética

16.793,78

María Belén Castrillón González

Acondicionamento e mellora de acceso e supresión de barreiras arquitectónicas na contorna

3.450,00

Paraísos de Galicia, S.L.

Renovación

1.785,00

Apartamentos Turísticos Guillermo, C.B.

Renovación do vestíbulo de entrada, renovación de canlón e melloras en instalación eléctrica

1.140,72

Apartadiño, S.L.

Renovación e acondicionamento de fachadas existentes

9.514,06

Borealis Hotels, S.L.

Dixitalización xestión e comercialización

23.828,14

José María Estévez Mariño

Reforma para ampliación de categoría da pensión a hotel dunha estrela

29.986,50

Grupo Cabo Sport, S.L.

Mellora

23.200,01

ANEXO II

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas
dos establecementos turísticos de restauración

Solicitante

Descrición da actuación

Importe subvención €

Davandoira, S.L.

Mellora das infraestruturas de restauración

44.263,35

Servicios Hosteleros Finisterrae, S.L.

Mellorar climatización que favoreza a sustentabilidade con implementación de medidas de aforro enerxético

11.366,68

Portomiño, S.L.

Mellora da infraestrutura do restaurante

2.920,00

Restaurante Islas Cíes, C.B.

Renovación varanda, toldos e baños e instalación sistema aireación

26.455,74

Villanueva Jeremías, S.L.

Renovación local

32.425,18

Crepe Meseta, S.L.

Mellora iluminación e equipamento

1.256,50

Pil Pil de Limón, S.L.U.

Mellora de local

34.961,41

Briga Edicións, S.C.

Mellora do establecemento

22.311,11

Enrique Eiroa Gallego

Mellora

33.791,94

Manuel Vázquez Yáñez

Forno e rehabilitación cuberta

14.930,08

José Fajardo, S.L.

Reorganización paisaxística de zonas exteriores

34.563,99

Asociación Aixiña

Renovación da terraza

2.411,80

Área de Servicio Quintáns, S.L.

Reforma e modernización

33.350,04

Horta de Leire, S.L.

Equipamento e obra cociña

9.310,48

Raxería Río Sil, S.L.

Reforma do comedor

35.000,00

O Dezaseis

Mellora

2.076,83

Restaurante Valilongo, S.C.

Equipamentos mobles

4.322,50

Manfra Rábade, S.L.

Renovación das instalacións e embelecemento da contorna

32.130,00

Restaurante Paz Nogueira, S.L.

Renovación tellado e adquisición cociñas

17.736,16

Rosario de la Fuente Rodríguez

Mellora

11.047,40

El Hispano Mesón Restaurante, S.L.

Renovación e modernización, mobiliario e outros

12.609,91

Xanxo Servizos Turísticos, S.L.

Acondicionamento planta superior

26.224,22

Restenor, S.L.

Mellora

6.724,76

Novo Varela, S.L.

Renovación, modernización e accesibilidade dos aseos

6.829,20

Galires, S.L.

Renovación e mellora das instalacións

12.062,91

Julio Brenlla, S.L.

Instalación terraza, renovación de mobiliario e equipamento

29.616,24

O Lar de Carmiña, C.B.

Instalación terraza

11.611,29

Restenor, S.L.

Mellora

7.288,23

Mary Sol Rodríguez Rivas

Renovación equipamentos

10.710,00

Alberto Manuel González Benavides

Instalación fotovoltaica para autoconsumo

2.462,25

Hostal As Rodas 2010, S.L.

Instalación de toldos

1.876,00

Pulpería Muíño da Chanca, S.L.

Pérgola na fachada

2.576,00

Restaurante El Huerto, C.B.

Reforma barra e diferenciar en zonas o restaurante

6.217,25

Luz Divina Martínez Capelo

Forno

4.613,00

Hostelería Dberto, S.L.

Instalación fotovoltaica

4.961,25

Quinta de San Amaro, S.L.

Renovación contorno piscina-cuberta salón-implantación web

5.705,28

Santiago Almuíña Casas

Renovación e modernización das instalacións

660,55

Felisa Díaz Lires

Cadeiras, asentos, madeira, taburetes e frixideira

1.178,73

Salvador Villar Mallón

Dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento

1.065,75

Cristina Porto Sánchez

Mellora

1.716,57

Asador Rosiña, S.L.

Renovación das instalacións

9.021,83

Restaurante A Xoiña, S.L.

Substitución cuberta e instalación de paneis solares

22.806,78

Asador Soriano, S.L.

Renovación, modernización e mellora da eficiencia enerxética

29.997,90

Lambriaca Producciones, S.L.

Reforma fachada-barra-teito local

3.249,63

Manafa As Ferreiras, S.L.

Cambio de forno

2.080,80

Joaquín Lorenzo Simón

Cambio baldosas da cociña do restaurante e compra novo equipamento aire acondicionado

3.284,10

Mª de los Remedios Rivero Álvarez

Instalación dun depósito de gas propano

2.034,00

Sevid Events, S.L.

Renovación e modernización

29.700,00

Pousadas de Compostela, S.L.

Ampliación do proxecto básico modificado para uso de actividade de restauración existente

29.516,24

Fernando Álvarez Tomé

Mellora

8.856,47

Urogallo Capital, S.L.

Acondicionamento de terraza

12.214,02

Sousa Santos Atilano y otro, C.B.

Climatización

1.019,70

Monte Esqueiro Eventos, S.L.U.

Renovación/modernización, dixitalización xestión e comercialización, sistemas de seguridade e saúde

8.280,21

Terreo Cocina Casual, S.C.

Modernización integral das instalacións e a comercialización

13.057,20

Hostelería Freixo, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna

16.139,93

Atlante Sanxines, S.L.

Equipamentos mobles necesarios e renovación instalacións

2.776,20

Majeja Restaurantes, S.L.

Renovación e modernización de instalacións, e melloras de accesibilidade e supresión de barreiras

12.330,92

Ayaso Sáinz Alberto 000569266B, S.L.N.E.

Servidor informático e equipos para mellorar a xestión e comercialización dos produtos

2.874,00