Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 23 de decembro de 2021 Páx. 63692

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2021 pola que se comunica o inicio do procedemento de incumprimento do expediente IG204.2015.1.20 e oito máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pola presente resolución, ponse en coñecemento dos titulares dos expedientes relacionados no anexo a esta resolución, que o director xeral do Igape acordou iniciar o procedemento de incumprimento das condicións impostas nas resolucións de concesión das axudas outorgadas, co obxecto de determinar o alcance do incumprimento, que podería dar lugar á revogación das axudas concedidas.

Os actos obxecto deste anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Concédeselles aos titulares dos expedientes un prazo de quince días hábiles desde a publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado para presentar alegacións co fin de xustificar a non procedencia destes presuntos incumprimentos. Os expedientes póñense de manifesto aos interesados neste centro directivo, sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2021

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data
resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG204.2015.1.20

Fernández Canto, S.C.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

8.6.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG204.2015.1.221

11423696X

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

28.5.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG204.2016.1.144

Hostalcom Inversiones, S.L.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

4.10.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2014.1.298

Vicente V. Agromayor, S.L.

Programa microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG núm. 103, do 2 de xuño)

24.9.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2015.1.21

46908446S

Programa microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

14.6.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2015.1.30

Alpez Vigo, S.L.

Programa microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

30.9.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2015.1.73

34271844G

Programa microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

16.6.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2015.1.117

34989861F

Programa microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

14.6.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2016.1.56

35569660E

Programa microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

6.9.2021

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total