Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 23 de decembro de 2021 Páx. 63689

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2021 pola que se notifican as resolucións ditadas no expediente IG204.2015.1.55 e catorce máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pola presente resolución, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións, que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto do presente anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Advírteselles aos interesados de que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Os expedientes póñense de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2021

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG204.2015.1.55

Lacados La Grela, S.L.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

3.11.2021

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG204.2015.1.290

Corporación Gallega Zeus Oil, S.L.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

6.9.2021

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG204.2016.1.221

Hostelería As Burgas, S.L.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

11.11.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG204.2016.1.235

Turema Castro, S.L.

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

17.3.2021

Director xeral do Igape

Resolución declarativa de caducidade de procedemento de incumprimento

IG206.2014.1.193

32766907A

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG núm. 103, do 2 de xuño)

21.6.2021

Director xeral do Igape

Resolución declarativa de caducidade de procedemento de incumprimento

IG206.2014.1.248

Yoistel, S.C.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG núm. 103, do 2 de xuño)

07.6.2021

Director xeral do Igape

Resolución declarativa de caducidade de procedemento de incumprimento

IG206.2015.1.31

Editorial Bululu, S.R.L.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

1.10.2021

Directora da Área de Investimento

Arquivamento por renuncia de expediente de subvención

IG206.2015.1.146

Wayapp Europe, S.L.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

5.7.2021

Director xeral do Igape

Resolución declarativa de caducidade de procedemento de incumprimento

IG206.2016.1.63

Natur Vida, S.C.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

21.12.2020

Director xeral do Igape

Resolución de concesión de axuda

IG206.2016.1.82

Trisquel Compostela I.S., S.L.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

28.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2016.1.111

35458970P

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

18.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2016.1.129

Autorápido Tui, Sociedad Cooperativa Galega

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

18.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2016.1.132

Bocazas, Vigo S.R.L.U.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

28.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2017.1.30

54429723Q

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo)

18.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda

IG206.2017.1.51

36050268E

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo)

28.5.2021

Director xeral do Igape

Resolución de denegación de axuda