Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 24 de decembro de 2021 Páx. 63819

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 10 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e logo de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou as resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase este anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que coiden oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpor, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, segundo o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda ante o xulgado do social competente, no prazo dos dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 10 de decembro de 2021

Marta Mariño Regueiro
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

01851407E

01851407E/21-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

35433044A

35433044A/07-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cambados

36013494W

36013494W/16-07-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36075570R

36075570R/04-10-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36112398Y

36112398Y/24-08-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36136920X

36136920X/29-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

39513775M

39513775M/29-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

50209610N

50209610N/27-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

53170691G

53170691G/18-08-2021/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Redondela

53186275V

53186275V/30-07-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

53187275M

53187275M/21-10-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

53819526D

53819526D/13-10-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

54659541H

54659541H/10-08-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

54921792T

54921792T/06-08-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

77459479X

77459479X/07-09-2021/2.1.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Meaño

X4976026E

X4976026E/09-08-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

Y0168419G

Y0168419G/23-07-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo