Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Luns, 27 de decembro de 2021 Páx. 63974

III. Outras disposicións

Instituto de Estudos do Territorio

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade da relación das axudas concedidas a concellos ao abeiro da Resolución do 3 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, xestionadas por este instituto, e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT402B).

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de concellos beneficiarios e ao importe das axudas concedidas polo Instituto de Estudos do Territorio (IET), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, relativa á convocatoria de axudas que a seguir se indica:

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 3 de setembro pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, xestionadas polo Instituto de Estudos do Territorio, e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT402B).

b) Aplicación orzamentaria: 08.80.541E.760.00, código de proxecto 2021 00002.

c) Crédito orzamentario: 800.000,00 €.

d) Persoas beneficiarias: concellos de Galicia, de forma individual, que teñan menos de 20.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en data 1 de xaneiro de 2020, publicadas polo Instituto Galego de Estatística.

e) Finalidade e contía: a corrección de impactos paisaxísticos presentes tanto en edificios de titularidade municipal coma en certos equipamentos de titularidade municipal, ou ben os producidos por eles debido ao seu aspecto exterior, todo isto en congruencia cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e cos obxectivos e criterios que expresan as directrices de paisaxe de Galicia (código de procedemento MT402B), a través de dúas liñas de axuda.

As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:

Liña I. Edificios ou dependencias destinada á prestación dos servizos municipais.

Liña II. Equipamentos de titularidade municipal que se sinalan a continuación que, polo seu deficiente estado de conservación ou pola súa propia configuración, se asocian co problema do feísmo e producen unha distorsión da paisaxe no contorno natural ou urbano onde se sitúan: fontes, lavadoiros públicos, palcos de música e hórreos.

O importe da subvención será:

Liña I: 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 25.000 € por concello.

Liña II: 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 10.000 € por concello.

f) Concellos beneficiarios e importe da axuda concedida a cada un deles, en €:

Nº de expediente

Entidade local solicitante

CIF

Total axuda concedida liña I

Total axuda concedida liña II

Total axuda concedida

001/2021MT402B

Crecente

P3601400I

7.000,00 €

7.000,00 €

002/2021MT402B

Cartelle

P3202100H

24.990,00 €

24.990,00 €

003/2021MT402B

Ordes

P1506000G

23.766,67 €

23.766,67 €

004/2021MT402B

Trabada

P2706100A

17.500,00 €

17.500,00 €

007/2021MT402B

Trazo

P1508700J

8.447,45 €

8.447,45 €

008/2021MT402B

Ribas de Sil

P2705200J

11.478,88 €

7.453,60 €

18.932,48 €

009/2021MT402B

Muíños

P3205200C

12.632,12 €

12.632,12 €

012/2021MT402B

Ares

P1500400E

2.530,37 €

10.000,00 €

12.530,37 €

013/2021MT402B

Abegondo

P1500100A

17.498,76 €

6.999,83 €

24.498,59 €

015/2021MT402B

Fornelos de Montes

P3601900H

10.000,00 €

10.000,00 €

016/2021MT402B

Pol

P2704600B

25.000,00 €

25.000,00 €

014/2021MT402B

Ribeira de Piquín

P2705300H

24.999,82 €

24.999,82 €

019/2021MT402B

Boimorto

P1501000B

20.244,03 €

20.244,03 €

017/2021MT402B

A Veiga

P3208400F

25.000,00 €

10.000,00 €

35.000,00 €

020/2021MT402B

Cee

P1502300E

24.045,95 €

24.045,95 €

021/2021MT402B

Dozón

P3601600D

25.000,00 €

10.000,00 €

35.000,00 €

022/2021MT402B

Frades

P1503900A

24.222,35 €

10.000,00 €

34.222,35 €

023/2021MT402B

A Pobra de Trives

P3206400H

21.173,98 €

21.173,98 €

011/2021MT402B

Lobeira

P3204200D

17.500,00 €

17.500,00 €

024/2021MT402B

Baralla

P2703600C

17.369,65 €

17.369,65 €

025/2021MT402B

Tordoia

P1508500D

24.946,36 €

24.946,36 €

029/2021MT402B

O Pino

P1506700B

24.019,88 €

24.019,88 €

030/2021MT402B

Guntín

P2702300A

17.499,98 €

17.499,98 €

032/2021MT402B

O Pereiro de Aguiar

P3205900H

10.000,00 €

10.000,00 €

005/2021MT402B

Boborás

P3201400C

9.995,30 €

9.995,30 €

033/2021MT402B

Vilariño de Conso

P3209300G

10.000,00 €

10.000,00 €

034/2021MT402B

Curtis

P1503200F

9.070,73 €

9.070,73 €

037/2021MT402B

Valga

P3605600J

7.049,71 €

7.049,71 €

047/2021MT402B

Lobios

P3204300B

10.000,00 €

10.000,00 €

051/2021MT402B

A Lama

P3602500E

9.985,65 €

9.985,65 €

055/2021MT402B

Ribadavia

P3207000E

10.000,00 €

10.000,00 €

060/2021MT402B

Mondoñedo

P2703000F

10.000,00 €

10.000,00 €

064/2021MT402B

Moraña

P3603200A

3.386,72 €

3.386,72 €

065/2021MT402B

Arbo

P3600100F

9.030,96 €

9.030,96 €

018/2021MT402B

San Xoán de Río

P3207100C

10.000,00 €

10.000,00 €

063/2021MT402B

Agolada

P3602000F

10.000,00 €

10.000,00 €

068/2021MT402B

Val do Dubra

P1508900F

6.940,82 €

6.940,82 €

041/2021MT402B

Portomarín

P2704900F

4.439,93 €

4.439,93 €

053/2021MT402B

Toques

P1508400G

4.797,84 €

4.797,84 €

006/2021MT402B

Miño

P1504900J

10.000,00 €

10.000,00 €

071/2021MT402B

Taboadela

P3208000D

6.758,02 €

6.758,02 €

072/2021MT402B

Oia

P3603600B

7.614,53 €

7.614,53 €

010/2021MT402B

Rois

P1507500E

7.000,00 €

7.000,00 €

066/2021MT402B

Cedeira

P1502200G

10.000,00 €

10.000,00 €

045/2021MT402B

Oza-Cesuras

P1500029B

4.024,06 €

4.024,06 €

054/2021MT402B

Celanova

P3202500I

5.740,00 €

5.740,00 €

075/2021MT402B

Chantada

P2701600E

10.000,00 €

10.000,00 €

077/2021MT402B

Cenlle

P3202600G

7.803,32 €

7.803,32 €

073/2021MT402B

Outes

P1506300A

7.651,29 €

7.651,29 €

081/2021MT402B

Tui

P3605500B

10.000,00 €

10.000,00 €

059/2021MT402B

Ramirás

P3206900G

6.998,11 €

6.998,11 €

057/2021MT402B

Ribadeo

P2705100B

5.194,00 €

5.194,00 €

082/2021MT402B

Rodeiro

P3604700I

10.000,00 €

10.000,00 €

083/2021MT402B

Pedrafita do Cebreiro

P2704500D

7.000,00 €

7.000,00 €

084/2021MT402B

Barbadás

P3200900C

6.120,55 €

6.120,55 €

086/2021MT402B

Moeche

P1505000H

7.386,60 €

7.386,60 €

069/2021MT402B

Salvaterra de Miño

P3605000C

7.305,83 €

7.305,83 €

087/2021MT402B

Taboada

P2706000C

7.000,00 €

7.000,00 €

089/2021MT402B

Bande

P3200700G

4.666,21 €

4.666,21 €

046/2021MT402B

Vilasantar

P1509100B

6.996,22 €

6.996,22 €

091/2021MT402B

Becerreá

P2700600F

6.616,53 €

6.616,53 €

092/2021MT402B

Cambados

P3600600E

7.000,00 €

7.000,00 €

080/2021MT402B

Pantón

P2704100C

6.980,74 €

6.980,74 €

074/2021MT402B

Castro Caldelas

P3202400B

4.097,47 €

4.097,47 €

079/2021MT402B

Os Blancos

P3201300E

6.945,40 €

6.945,40 €

097/2021MT402B

Leiro

P3204100F

4.471,07 €

4.471,07 €

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2021

Enrique Luis de Salvador Sánchez
Director do Instituto de Estudos do Territorio