Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Martes, 28 de decembro de 2021 Páx. 64263

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, na totalidade das quendas, no corpo facultativo de grao medio, escala servizos sociais, especialidade enfermaría, subgrupo A2, convocado pola Resolución do 31 de outubro de 2019, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

O tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio, escala servizos sociais, especialidade enfermaría, da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2,

ACORDOU:

Primeiro. De conformidade co disposto na base II.1.1.2 da convocatoria, e unha vez efectuada a corrección do segundo exercicio, publicar a cualificación das persoas aspirantes convocadas:

Apelidos e nome

NIF

Cualificación 2º exercicio

Blanco Canosa, David

***3034**

Non presentado

Borja Andrés, Héctor

***6403**

Non apto

Couñago Sobral, Mercedes

***1092**

Non presentada

López González, Nuria

***7831**

Non presentada

López Loira, Verónica

***1743**

Non presentada

Nieto González, Nerea

***6364**

Non presentada

Sanmartín Chapela, Cristina

***9746**

Non presentada

Sobrado Otero, Rubén Dario

***2054**

Non presentado

Segundo. De acordo co disposto na base II.1.2.8 da convocatoria, os aspirantes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas con relación ás puntuacións, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2021

Jesús Figueroa Rodríguez
Presidente do tribunal